دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/gharatii.jpg  حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 gharatii

حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 عید از نظر اسلام ۴۶:۰۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 تفسیر بزرگترین آیه قرآن ۲۲:۱۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 دعوت به جهاد در راه خدا ۴۶:۵۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 کیفیت پیروزی در جهاد ۵۱:۵۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 مصرف، میانه روی ۴۶:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 مقام زن در قرآن ۵۴:۲۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 عهد شکنی ۳۷:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 سوء عاقبت و حب دنیا ۴۳:۱۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 بعثت و نیاز به انبیاء ۴۶:۲۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 تولد امام حسین (ع) ۴۳:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 انفاق در قرآن ۴۳:۲۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 فقر و جهل ۴۶:۵۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 آثار مکر و خدعه در جامعه ۴۷:۳۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 زمینه های مکر و خدعه ۴۰:۲۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 تقویت تقوا با روزه داری ۴۵:۵۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 تکبر ۴۷:۴۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 مسئله گویی ۳۷:۳۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 شرک ۴۹:۵۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 منابع فقه ۴۶:۱۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 فلسفه تقلید ۴۲:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 احکام پاک و نجس ۳۴:۴۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 طهارت ۳۹:۰۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 صلح امام حسن (ع) ۴۴:۲۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 خطوط کلی حکومت حضرت علی (ع) ۵۰:۴۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 شرایط فقیه ۴۹:۲۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 سفاهت ۳۹:۳۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 امرار معاش ۳۵:۳۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 تفاوت عدل با مساوات ۴۹:۵۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 کفر در اعتقادات ۴۷:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 ولایت و حکومت امام علی (ع) ۴۴:۵۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 انواع نعمت و مسائل آن ۴۶:۵۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 مساله حساب و بازجویی در قیامت ۴۵:۱۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 تشویق و ترغیب ۴۴:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 احکام ازدواج ۲۹:۳۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 حق و حقوق ۳۷:۳۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 قصاص ۴۹:۰۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 توبه اجتماعی و فردی ۴۳:۵۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 امتیاز قانون انیباء ۵۲:۳۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 ماه صیام ۴۸:۰۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 مطهرات در مسائل اجتماعی ۵۰:۱۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 انسان نمونه ۵۲:۰۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 بندگان شایسته در قرآن ۴۷:۱۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 شایعه پراکنی ۴۳:۳۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 رابطه بین مسلمان‌ها ۴۳:۲۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 حج ۴۹:۱۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 نعمت رهبری معصوم ۴۷:۲۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 اهمیت تحصیل علم ۴۴:۲۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 چگونگی ارتیاط معلم با شاگرد ۴۶:۵۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 امتیازات عاشورا ۳۰:۲۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 تغییر جامعه فاسد ۲۷:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 مبارزه با استبداد ۲۶:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 شهادت و عشق به خدا ۲۷:۰۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 اهمیت شهادت ۲۹:۲۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 جهاد و شهادت ۲۸:۲۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 فشرده‎ای از مسئله کربلا ۲۹:۲۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 قیام امام حسین (ع) ۳۰:۳۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث ۴۷:۳۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 عدم تبعیض در امر به معروف و نهی از منکر ۴۴:۳۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 خبرگان از نظر منابع اسلامی ۴۷:۰۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 دلائل شرکت در انتخابات ۵۰:۰۱

 

حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 پاسخ به سوالات پیرامون خبرگان ۴۰:۱۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) ۴۶:۲۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 عفو و قبول عذر ۴۶:۰۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 وحدت در قرآن ۴۹:۲۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 پیامدهای انقلاب اسلامی ۳۹:۱۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 نماز جمعه ۴۷:۲۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 امتیازات انقلاب الهی ۴۵:۴۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 گزینش و عزل و نصب ۵۴:۴۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 تبعیض ۵۳:۴۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهایی از قرآن سال 61 musicdl2 مقام مجاهد در راه خدا ۴۳:۴۶

 

دانلود یکجای مجموعه درسهایی از قرآن سال ۶۱ (حجم: ۳۶۵ مگابایت)

نمایش فایل ها – سال ۶۱

کانال تلگرام زهرامدیا
720 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی