دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

دو سفری که حکایت تاریخ مبارزات مردم ایران است  بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی 1402371771281739022745205717124716840170722

بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی – بخش ۱ ۳۱:۰۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی – بخش ۲ ۲۸:۴۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 نخست وزیری منصور و هویدا و تکوین انقلاب اسلامی تا سال ۵۷/ بخش۳ ۱۹:۳۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 نخست وزیری منصور و هویدا و تکوین انقلاب اسلامی تا سال ۵۷/ بخش۲ ۲۰:۴۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 نخست وزیری منصور و هویدا و تکوین انقلاب اسلامی تا سال ۵۷/ بخش۱ ۱۸:۵۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 وقایع سالهای ۴۳ تا ۵۶/ بخش ۳ ۲۰:۲۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 وقایع سالهای ۴۳ تا ۵۶/ بخش ۲ ۲۱:۲۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 اتفاقات داخل کشور بعد از خرداد ۴۲/ بخش ۴ ۱۶:۲۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 وقایع سالهای ۴۳ تا ۵۶/ بخش ۱ ۲۵:۵۵
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 اتفاقات داخل کشور بعد از خرداد ۴۲/ بخش ۳ ۱۵:۵۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 اتفاقات داخل کشور بعد از خرداد ۴۲/ بخش ۲ ۲۱:۴۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 اتفاقات مدرسه فیضیه، آغاز رهبری و مرجعیت امام خمینی و وقایع خرداد ۴۲/ بخش۳ ۱۳:۳۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 اتفاقات داخل کشور بعد از خرداد ۴۲/ بخش ۱ ۲۴:۰۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 اتفاقات مدرسه فیضیه، آغاز رهبری و مرجعیت امام خمینی و وقایع خرداد ۴۲/ بخش۲ ۱۷:۵۱
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 اتفاقات مدرسه فیضیه، آغاز رهبری و مرجعیت امام خمینی و وقایع خرداد ۴۲/ بخش۱ ۲۰:۲۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 دولت امینی و علم/ بخش ۲ ۲۴:۲۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 دولت امینی و علم/ بخش ۱ ۲۲:۲۱
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 دوران اختناق پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و فضای باز سیاسی سال های ۳۹ تا ۴۰/ بخش۲ ۱۸:۳۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 دوران اختناق پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و فضای باز سیاسی سال های ۳۹ تا ۴۰/ بخش۱ ۱۸:۰۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 فدائیان اسلام ۳ ۱۹:۴۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 فدائیان اسلام ۲ ۲۲:۱۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 فدائیان اسلام ۱ ۲۱:۲۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 تاریخ انقلاب ۲ ۱۴:۴۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 تاریخ انقلاب ۱ ۲۲:۲۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مرجعیت ۶ ۱۱:۴۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مرجعیت ۵ ۱۶:۴۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مرجعیت ۴ ۱۹:۴۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مرجعیت ۳ ۲۰:۴۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مرجعیت۲ ۲۲:۲۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مرجعیت۱ ۰۸:۰۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 تاریخ نگاری معاصر ۴ ۱۴:۲۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 تاریخ نگاری معاصر ۳ ۱۹:۵۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 تاریخ نگاری معاصر ۲ ۲۱:۳۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 تاریخ نگاری معاصر ۱ ۲۱:۴۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 پروژه براندازی نظام اسلامی ۲ ۴۳:۴۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 پروژه براندازی نظام اسلامی ۱ ۴۴:۳۱
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 جمهوری که هست؛ که نیست ۴ ۲۰:۰۵
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 جمهوری که هست؛ که نیست ۳ ۱:۰۰:۳۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 جمهوری که هست؛ که نیست ۲ ۱:۰۰:۳۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 جمهوری که هست؛ که نیست ۱ ۴۹:۵۱
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 ۲۰ سال خامنه ایسم و جمهوری دهم ۳ ۵۷:۲۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 ۲۰ سال خامنه ایسم و جمهوری دهم ۲ ۴۵:۵۵
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 ۲۰ سال خامنه ایسم و جمهوری دهم ۱ ۵۳:۳۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 سمفونی مردگان ۲ ۱:۰۳:۰۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 سمفونی مردگان ۱ ۳۴:۵۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مهندسی سیاسی افکار عمومی ۲ ۴۵:۳۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مهندسی سیاسی افکار عمومی ۱ ۴۹:۵۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 انواع تاریخ نگاری انقلاب ۲ ۵۰:۰۵
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 انواع تاریخ نگاری انقلاب ۱ ۴۲:۳۵
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 سازمان مجاهدین حلق ۲ ۴۰:۴۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 سازمان مجاهدین خلق ۱ ۱:۲۶:۱۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 قیام ۱۵ خرداد ۲۹:۳۱
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 فدائیان اسلام ۲۳:۳۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 دولت امینی و علم ۳۳:۲۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 مفهوم شناسی عدالت اقتصادی ۱:۰۱:۰۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی musicdl5092 بررسی وقوع جنگ تحمیلی ۱:۰۲:۱۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۸. انفجار انبار مهمات در شیراز ۱۰:۵۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۷. اسناد خانه ریچارد سدان ۱۴:۱۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۶. ملاقات هنری گریدی با دکتر مصدق ۱۱:۱۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۵. آمریکائی ها، آن سوی سکّه انگلیس ۱۲:۳۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۴. اسناد خانه ریچارد سدان ۱۳:۰۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۳. خلع ید از شرکت نفت انگلیس ۱۳:۰۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۲. داستان عضویت مصدق در لژ فراماسونری ۱۲:۵۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۱. مصدق السلطنه و روحیات تاریخی ایران ۱۳:۰۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵۰. مصدق السلطنه و نسبت های چند جانبه به قاجاریه ۱۲:۰۵
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۹. دکتر مصدق و شرکت سابق نفت انگلیس در ایران ۱۲:۱۱
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۸. انشعاب زود هنگام در یاران دکتر مصدق ۱۳:۳۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۷. افشاگری های دکتر مصدق علیه انگلیس ۱۱:۵۵
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۶. مطبوعات داخلی و خارجی در عصر رضاخان ۱۱:۰۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۵. شرکت نفت انگلیس، دولتی در داخل دولت ۱۱:۲۱
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۴. مصدق و دشمنان داخلی اش ۱۱:۵۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۳. آغاز نخست وزیری دکتر مصدق ۱۰:۵۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۲. مصدق در آستانه پذیرش نخست وزیری ۱۳:۱۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۱. هیجانات ملی شدن صنعت مفت در مجلس ۱۴:۲۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴۰. برنامه سید ضیاء برای نخست وزیری ۲ ۱۳:۱۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۹. برنامه سید ضیاء برای نخست وزیری ۱ ۹:۲۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۸. از علاء تا سید ضیاء ۱۲:۳۰
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۷. افکار مترقی آیت الله کاشانی ۱۲:۰۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۶. سند ملی خلع ید از شرکت نفت انگلیس ۱۱:۴۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۵. کابینه بحران زده علاء ۱۲:۵۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۴. کابینه علاء، آرامش قبل از طوفان ۱۲:۰۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۳. سال بحران نفت ۱۳:۰۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۲. حسین علاء، آمریکوفیل و انگلوفیل ۲ ۱۴:۱۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۱. حسین علاء، آمریکوفیل و انگلوفیل ۱ ۱۱:۳۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳۰. حزب توده در خدمت منافع انگلیس ۱۲:۱۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۹. فراکسیون وطن ۱۴:۲۰
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۸. شپرد به شاه دستور می دهد ۱۱:۵۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۷. ۱۳۲۹، سال بحران انگلستان ۱۳:۳۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۶. لحظه تاریخی، ملی شدن نفت ۱۰:۲۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۵. دانشگاه ها و موسسات نشر در ایران دهه ۱۳۲۰ ۱۰:۵۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۴. روس ها، انگلیسی ها و آمریکائیها در ایران ۱۰:۵۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۳. کاخ های عصر پهلوی ۱۲:۵۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۲. آقاخان محلاتی در ایران ۱۳:۴۰
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۱. موسسات انتشاراتی در تهران قدیم ۱۲:۱۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲۰. تهران قدیم ۱۳:۰۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۹. دربار آشفته در آغاز دهه ۱۳۳۰ ۲ ۱۳:۴۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۸. دربار آشفته در آغاز دهه ۱۳۳۰ ۱ ۱۱:۴۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۷. هرج و مرج مطبوعات در عصر مطبوعات ۱۱:۲۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۶. مطبوعات در اواخر دهه ۱۳۲۰ ۱۱:۴۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۵. بازجویی های خلیل طهماسبی ۲ ۱۳:۴۷
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۴. بازجویی های خلیل طهماسبی ۱ ۱۱:۵۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۳. بازجویی های محافظین رزم آرا ۲ ۱۳:۳۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۲. بازجویی های محافظین رزم آرا ۱ ۱۰:۱۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۱. انگلیسی های نژاد پرست در ایران ۱۲:۴۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱۰. سه گلوله سرنوشت ساز ۱۱:۳۹
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۹. فرار سران حزب توده از زندان ۱۱:۵۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۸. شاه بدبین و وابسته ۱۱:۱۲
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۷. هرج و مرج در آستانه بحران نفت ۱۲:۱۳
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۶. لایحه الحاقی گس- گلشائیان ۲ ۹:۴۰
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۵. لایحه الحاقی گس- گلشائیان ۱ ۹:۱۶
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۴. دست پنهان انگلیس و آمریکا در ایران ۱۲:۰۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۳. بهرام شاهرخ و نوار مرموز ۹:۳۴
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۲. ثریا، مسیحی به ظاهر مسلمان ۱۲:۳۸
بیش از 100 سخنرانی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی videodl ۱. خین شورون ۹:۵۰
کانال تلگرام زهرامدیا
5548 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. jasem گفت:

    سلام.هر ۱۰۰تاشو دانلود کردم ممنونم…

  2. سید عمار گفت:

    خیلی خیلی عالی بود واقعا از زحمتتنو ممنونم

دسته بندی