هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/large_1410421771928218118.JPG

 

 

یاسر القرشی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۸:۲۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۲۳:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۳:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۸:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۸:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۴:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۶:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۸:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۸:۱۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۵:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۴۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۸:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۵:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۷:۱۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۲:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۱:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۱۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۶:۳۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۶:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۳۰:۴۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۲:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۶:۵۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۴۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۳۳:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۶:۵۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۶:۳۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۴:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره روم ۰۰:۲۰:۳۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۹:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۳۰:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۲۰:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۲۰:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره یاسین ۰۰:۱۶:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۲:۲۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۷:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۶:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۳۰:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۲۱:۲۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۲۰:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۹:۲۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۰۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۴:۰۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۱:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۴۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۹:۰۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۵۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۱:۱۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۳:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۵۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۴۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۱۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۰۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۳۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۴۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۳۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۵:۰۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۴۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۲۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۳۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۵:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۴۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۲

مطالب مرتبط

5434 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. محمد گفت:

  با یاد خدا سلام خسته نباشید
  بند هر کاری کردم نتونستم فایل های استاد محترم القرشی را دانلود کنم اگه امکانش هست برام ایمل کنید ممنون از سایت خوبتون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۴۸:

  سلام
  روی آیکون ها آبی کنار هر سوره کلیک کن راحت دانلود میشه

  [پاسخ]

دسته بندی