دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Saber11.jpg  تلاوت های احمد صابر، قاری مصری Saber11

دانلود به صورت یکجا

تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۰:۵۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۲:۰۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۷:۰۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۲۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۹:۳۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۷:۴۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۲۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۸:۱۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۴:۵۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۷:۰۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۵:۳۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۶:۵۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۱۵
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۳:۲۶
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۵:۵۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۰:۲۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۵۰
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۴:۵۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۲۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۵:۵۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۲:۴۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۳۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۷:۰۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره شعرا ۰۰:۲۶:۴۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۴:۱۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۱۵
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۴۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۴۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۲۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۶:۱۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره سباء ۰۰:۱۷:۱۵
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۴:۵۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۹:۴۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۳۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۴۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۶
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۵:۴۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۵:۵۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۲۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۴۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۵۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۴۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره محمّد (صلوات الله علیه و آله) ۰۰:۱۰:۳۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۲۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۰۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۰۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۲۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۶
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۵
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۵۵
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۱۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۱:۱۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۵۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۴۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۳:۵۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۵
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۶
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۰
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۶
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۲۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۳۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۲۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۲۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۰
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۰۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۴:۴۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۱۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۳۰
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۶
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۴
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۹
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های احمد صابر، قاری مصری musicdl157 احمد صابر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۶
کانال تلگرام زهرامدیا
4666 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. کاربر گفت:

    باسلام فرآن همیشه یارتان باد.یاعلی

  2. علی گفت:

    سلام برادر لینک هاش دانلود نمیشه

دسته بندی