هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Saber11.jpg

دانلود به صورت یکجا

احمد صابر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۰:۵۲
احمد صابر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۲:۰۷
احمد صابر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۷:۰۱
احمد صابر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۲۲
احمد صابر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۹:۳۷
احمد صابر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۷:۴۹
احمد صابر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۲۹
احمد صابر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۸:۱۴
احمد صابر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۴:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۷:۰۸
احمد صابر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۵:۳۲
احمد صابر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۶:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۱۵
احمد صابر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۳:۲۶
احمد صابر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۵:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۹
احمد صابر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۰:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۵۰
احمد صابر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۴:۵۴
احمد صابر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۵:۵۸
احمد صابر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۲:۴۳
احمد صابر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۳۱
احمد صابر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۷:۰۳
احمد صابر | ترتیل سوره شعرا ۰۰:۲۶:۴۲
احمد صابر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۴:۱۷
احمد صابر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۱۵
احمد صابر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۴۱
احمد صابر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۴۴
احمد صابر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۹
احمد صابر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۶:۱۲
احمد صابر | ترتیل سوره سباء ۰۰:۱۷:۱۵
احمد صابر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۷
احمد صابر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۴:۵۲
احمد صابر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۹:۴۳
احمد صابر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۳۳
احمد صابر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۴۱
احمد صابر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۶
احمد صابر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۵:۴۴
احمد صابر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۵:۵۲
احمد صابر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۲۸
احمد صابر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۴۱
احمد صابر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۵۳
احمد صابر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۴۹
احمد صابر | ترتیل سوره محمّد (صلوات الله علیه و آله) ۰۰:۱۰:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۰۳
احمد صابر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۰۱
احمد صابر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۶
احمد صابر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۵
احمد صابر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۵۵
احمد صابر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۱۸
احمد صابر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۱:۱۹
احمد صابر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۵۴
احمد صابر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۴۴
احمد صابر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۴
احمد صابر | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۳:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۵
احمد صابر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۸
احمد صابر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۶
احمد صابر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۰
احمد صابر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۶
احمد صابر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۳۱
احمد صابر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۴
احمد صابر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۸
احمد صابر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۹
احمد صابر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۷
احمد صابر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۰
احمد صابر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۰۳
احمد صابر | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۴:۴۸
احمد صابر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۱۱
احمد صابر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۹
احمد صابر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۴
احمد صابر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۳۰
احمد صابر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۱
احمد صابر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۸
احمد صابر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۶
احمد صابر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۷
احمد صابر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۱
احمد صابر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۴
احمد صابر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۱
احمد صابر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۴
احمد صابر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۴
احمد صابر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۲
احمد صابر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۷
احمد صابر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۲
احمد صابر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۵
احمد صابر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۸
احمد صابر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۲
احمد صابر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
احمد صابر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۳
احمد صابر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۱
احمد صابر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
احمد صابر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۹
احمد صابر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۰
احمد صابر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۶

مطالب مرتبط

4600 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. کاربر گفت:

  باسلام فرآن همیشه یارتان باد.یاعلی

  [پاسخ]

 2. علی گفت:

  سلام برادر لینک هاش دانلود نمیشه

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۰۸:۱۵:

  سلام لینک های تکی خودشون درست بودن لینک یکجا رو هم درست کردم

  [پاسخ]

دسته بندی