دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

 • طراحی سایت در فیلم سینمایی فیلادلفی
 • ترکمن دشت در 110 کلیپ وسخنرانی از آیت الله محمدعلی جاودان
 • طراحی لوگو در تبریز در سریال مختار نامه با کیفیت بالا
 • طراحی لوگو در تبریز در سریال مختار نامه با کیفیت بالا
 • بورسیه تحصیلی در آموزش دانلود
 • اتوبار در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • شریف بار در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • قیمت موزاییک گرانیتی در سخنرانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح مجلس دهم
 • maktabestan در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • مکتبستان در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • سید کبیر حسینی در دکتر محمد علی انصاری- 1400 ساعت تفسیر صوتی قرآن
 • کنکور در درباره ما
 • سئو سایت در کرج در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • موزاییک حیاطی در کلیپ شیطان ناکام
 • قیمت موزاییک سیمانی در 40 مناجات قدیمی ازحمیدعلیمی
 • نیروکابل در واکنش دکتر عباسی به انتقال سفارت آمریکا به قدس
 • خرید آرد در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • ترکمن دشت در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Qahtani1.gif

  خالد قحطانی | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۰:۲۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۱:۳۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۲:۱۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۹:۳۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۵۹:۳۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۴:۵۳
  خالد قحطانی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۳۲:۲۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۷:۴۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۸:۵۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۹:۳۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۶:۱۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۲۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۵۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۵۳
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۷:۲۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۴۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۸:۵۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۹:۰۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۳:۵۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۴۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۴:۳۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۷:۳۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۹:۲۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۲۰:۲۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۸:۳۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۴:۲۳
  خالد قحطانی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۹:۰۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۳۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۵۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۲۳
  خالد قحطانی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۱۱:۴۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۴۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۵۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۲۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره یس ۰۰:۲۱:۴۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۲:۴۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۷:۳۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۳۴:۴۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۶:۲۳
  خالد قحطانی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۲۰:۳۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۸:۳۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۴۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۱۰:۲۳
  خالد قحطانی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۲:۴۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۵:۰۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۳:۱۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۲:۴۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۱۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۹:۰۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۴۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۲۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۴۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۳۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۱:۲۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۵:۲۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۵۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۱۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۱۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۳۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۳۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۳۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۸:۲۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۵۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۴۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۶:۳۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۱۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۵:۰۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۴:۲۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۵:۰۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۳:۱۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۱
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۴
  خالد قحطانی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۷
  خالد قحطانی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۹
  خالد قحطانی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۶
  خالد قحطانی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۰
  خالد قحطانی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
  خالد قحطانی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۸
  خالد قحطانی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
  خالد قحطانی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۲
  خالد قحطانی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰

  مطالب مشابه

  6324 بازدید نظر: »

  ارسال نظر

  ّبسم الله الرحمن الرحیم

  علی یک شب به ذات خود سفر کرد

  شبی را با خدای خود سحر کرد

  اگر بینی خدایی میکند او

  کمال همنشین در او اثر کرد

  سلام

  با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

  یا حسین

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  دسته بندی

  امارگیر سایت