دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kafi.jpg  ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی Kafi

ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۴۰:۱۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۲:۳۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۶:۰۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۲۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۱:۵۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۶:۳۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۱:۲۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۲۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۰۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۳:۱۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۱:۱۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۰۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۲۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۱۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۵۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۵۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۶:۴۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۱۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۴۴
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۱:۲۴
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۵۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۵۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۲۴
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۴۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۹:۳۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۱۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۱۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۱۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۱۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۱۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۴:۳۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۴۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۲:۰۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۵۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۲۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۱۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۲:۴۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۱۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۲۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۵۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۲۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۱۴
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۰۸:۴۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۴۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۵۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۴۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۳۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۵۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۴۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۶:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۶:۵۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۲۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۳:۳۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۴۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۴۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مُلک ۰۰:۰۵:۲۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۲۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۵۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۲۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۲۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۴
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۱۴
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۳:۴۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره تین ۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره علق ۰۰:۰۱:۱۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۸
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۹
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۲
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
ترتیل کل قرآن کریم با صدای خالد عبدالکافی musicdl1902 خالد عبدالکافی | سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷
کانال تلگرام زهرامدیا
373 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. احمد گفت:

    ممنون واقعا گنجی رایگان هست .متشکر از زحماتتون

دسته بندی