دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/b6a01a41-303f-4bb6-9c01-63b1dc85c4441.jpg

 

 

الطنیجی | سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۲
الطنیجی | سوره بقره ۰۲:۰۱:۲۶
الطنیجی | سوره آل عمران ۰۱:۱۲:۵۵
الطنیجی | سوره نساء ۰۱:۱۶:۱۹
الطنیجی | سوره مائده ۰۰:۵۷:۳۳
الطنیجی | سوره انعام ۰۱:۰۲:۱۶
الطنیجی | سوره اعراف ۰۱:۰۹:۲۲
الطنیجی | سوره انفال ۰۰:۲۷:۰۰
الطنیجی | سوره توبه ۰۰:۵۳:۳۵
الطنیجی | سوره یونس ۰۰:۳۹:۰۳
الطنیجی | سوره هود ۰۰:۳۹:۴۲
الطنیجی | سوره یوسف ۰۰:۴۰:۲۸
الطنیجی | سوره رعد ۰۰:۱۷:۵۳
الطنیجی | سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۳۷
الطنیجی | سوره حجر ۰۰:۱۶:۰۰
الطنیجی | سوره نحل ۰۰:۳۸:۴۵
الطنیجی | سوره اسراء ۰۰:۳۰:۳۷
الطنیجی | سوره کهف ۰۰:۲۹:۴۲
الطنیجی | سوره مریم ۰۰:۱۸:۴۸
الطنیجی | سوره طه ۰۰:۲۵:۱۵
الطنیجی | سوره انبیاء ۰۰:۲۹:۱۲
الطنیجی | سوره حج ۰۰:۲۶:۴۷
الطنیجی | سوره مومنون ۰۰:۲۳:۴۰
الطنیجی | سوره نور ۰۰:۲۹:۲۷
الطنیجی | سوره فرقان ۰۰:۱۸:۱۱
الطنیجی | سوره شعراء ۰۰:۲۹:۳۳
الطنیجی | سوره نمل ۰۰:۲۳:۳۲
الطنیجی | سوره قصص ۰۰:۲۹:۵۸
الطنیجی | سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۱۷
الطنیجی | سوره روم ۰۰:۱۷:۱۲
الطنیجی | سوره لقمان ۰۰:۱۰:۴۴
الطنیجی | سوره سجده ۰۰:۰۸:۰۴
الطنیجی | سوره احزاب ۰۰:۲۷:۰۶
الطنیجی | سوره سبأ ۰۰:۱۷:۴۱
الطنیجی | سوره فاطر ۰۰:۱۵:۵۶
الطنیجی | سوره یس ۰۰:۱۵:۴۶
الطنیجی | سوره صافات ۰۰:۲۱:۱۱
الطنیجی | سوره ص ۰۰:۱۵:۵۹
الطنیجی | سوره زمر ۰۰:۲۳:۳۴
الطنیجی | سوره غافر ۰۰:۲۵:۰۹
الطنیجی | سوره فصّلت ۰۰:۱۷:۰۷
الطنیجی | سوره شوری ۰۰:۱۷:۵۳
الطنیجی | سوره زخرف ۰۰:۱۹:۰۱
الطنیجی | سوره دخان ۰۰:۰۸:۴۹
الطنیجی | سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۰۰
الطنیجی | سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۵
الطنیجی | سوره محمّد (صل الله علیه و آله) ۰۰:۱۱:۲۱
الطنیجی | سوره فتح ۰۰:۱۰:۵۴
الطنیجی | سوره حجرات ۰۰:۰۷:۵۴
الطنیجی | سوره ق ۰۰:۰۸:۰۷
الطنیجی | سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۱۰
الطنیجی | سوره طور ۰۰:۰۷:۰۶
الطنیجی | سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۰
الطنیجی | سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۴
الطنیجی | سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۴۱
الطنیجی | سوره واقعه ۰۰:۱۰:۳۳
الطنیجی | سوره حدید ۰۰:۱۱:۵۳
الطنیجی | سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۹
الطنیجی | سوره حشر ۰۰:۱۰:۰۳
الطنیجی | سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۱۲
الطنیجی | سوره صف ۰۰:۰۴:۴۹
الطنیجی | سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۰
الطنیجی | سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۴
الطنیجی | سوره تغابن ۰۰:۰۵:۱۵
الطنیجی | سوره طلاق ۰۰:۰۵:۵۷
الطنیجی | سوره تحریم ۰۰:۰۶:۱۲
الطنیجی | سوره ملک ۰۰:۰۶:۵۶
الطنیجی | سوره قلم ۰۰:۰۷:۲۴
الطنیجی | سوره حاقه ۰۰:۰۶:۱۳
الطنیجی | سوره معارج ۰۰:۰۵:۲۰
الطنیجی | سوره نوح ۰۰:۰۴:۳۵
الطنیجی | سوره جنّ ۰۰:۰۵:۳۴
الطنیجی | سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۹
الطنیجی | سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۵۶
الطنیجی | سوره قیامه ۰۰:۰۳:۳۲
الطنیجی | سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۰
الطنیجی | سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۵۷
الطنیجی | سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۹
الطنیجی | سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۶
الطنیجی | سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۲
الطنیجی | سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۴
الطنیجی | سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۳
الطنیجی | سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۴۲
الطنیجی | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۸
الطنیجی | سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۳
الطنیجی | سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۹
الطنیجی | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۷
الطنیجی | سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۲
الطنیجی | سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۴
الطنیجی | سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۴
الطنیجی | سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۶
الطنیجی | سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۲
الطنیجی | سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۸
الطنیجی | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۷
الطنیجی | سوره تین ۰۰:۰۰:۵۷
الطنیجی | سوره علق ۰۰:۰۱:۲۶
الطنیجی | سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۰
الطنیجی | سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۰
الطنیجی | سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۹
الطنیجی | سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۰
الطنیجی | سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۲
الطنیجی | سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۸
الطنیجی | سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
الطنیجی | سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۶
الطنیجی | سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۸
الطنیجی | سوره قریش ۰۰:۰۰:۴۶
الطنیجی | سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۶
الطنیجی | سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۹
الطنیجی | سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۶
الطنیجی | سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
الطنیجی | سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
الطنیجی | سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
الطنیجی | سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۷
الطنیجی | سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۹

مطالب مشابه

5595 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. حامد معتمدی مهر گفت:

    بسیار عالی است همه روزه آن را همراه ترجمه فارسی اش گوش میدهم

    [پاسخ]

دسته بندی