دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • عطر گرمی در تلاوت های محمد محمود طبلاوی
 • ya zahra 135 در کلیپ به درک واصل شدن حرمله(لعنت الله علیه) در سریال مختارنامه
 • دانلود موزیک در درباره ما
 • هیت موزیک در درباره ما
 • زهرا در موشن گرافیک "توتال"
 • لوازم لودر ولوو در سریال همه چیز آنجاست
 • مهاجرت به استرالیا در کلیپ به درک واصل شدن حرمله(لعنت الله علیه) در سریال مختارنامه
 • چاپ مقاله فوری در سعید حدادیان - روضه سوزناک حضرت رباب (س)
 • چاپ مقاله اسکوپوس در نماهنگ | نشانه ها - درباره راهیان نور
 • چاپ مقاله علمی پژوهشی در زنان عاشورائی
 • چاپ مقاله isc در زنان عاشورائی
 • چاپ مقاله isi در اعلانات سایت
 • ترجمه فیلم در مستند روایت اسرائیلی از ترور دانشمندان هسته ای ایران
 • ترجمه اوراق اداری در نرم افزار اندروید آرام دجله
 • ترجمه مقاله isi در نرم افزار کریم سفره احسان امام حسن (ع) برای کامپیوتر
 • ترجمه مقاله در بیش از 300 سخنرانی از استاد مهندس مهدي طيّب
 • ترجمه دانشگاهی در اعتراف دکترکیت مور به اعجاز علمی قرآن در زمینه جنین شناسی
 • ترجمه سازمانی در معجزات علمی امام علی (ع)
 • http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Boudair1.gif

  صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۲۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۰۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۳۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۲۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۳۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۵۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۳۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۳۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۰۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۲۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۳۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۳۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۷:۴۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۱۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۰۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۴۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۳۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۳۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۲۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۵۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۴۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۴۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۴۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۲۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۳:۴۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۵۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۱۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۳۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۴۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۰۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۲۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۱۸
  صلاح البدیر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
  صلاح البدیر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
  صلاح البدیر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۲
  صلاح البدیر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
  صلاح البدیر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
  صلاح البدیر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
  صلاح البدیر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
  صلاح البدیر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸

  مطالب مشابه

  3764 بازدید ۲ نظر »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  1. مجید گفت:

   سلام. در سوره ی نمل بعد از شیخ صلاح البدیر چه کسی سوره رو ادامه میده؟؟؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۲ام, ۱۳۹۵ ۱۵:۲۱:

   سلام نمیدونم

   [پاسخ]

  دسته بندی

  امارگیر سایت