دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Ath-thubaiti1.gif  تلاوت های عبدالباری الثُبیتی Ath thubaiti1

 

 

تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۰:۰۱
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۲:۰۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نساء ۰۰:۵۵:۰۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۳۸:۴۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۶:۴۱
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۴۹:۰۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۱۸:۵۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۰:۳۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۶:۱۲
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۰:۱۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۵:۵۱
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۲:۵۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۲:۲۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۰:۵۰
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۹:۲۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۱:۵۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۴:۲۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۲:۳۰
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره طه ۰۰:۱۹:۱۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۱۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۸:۵۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۶:۰۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۱۱
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۳:۴۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۲۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۳۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۲۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۴:۰۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۷:۵۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۷:۵۲
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۵:۳۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۰:۳۱
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۲:۳۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۱:۳۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۵:۰۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۳۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۸:۰۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۴۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۱:۵۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۴۰
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۴۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۱۲
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۰۹:۳۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۴۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۰۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۳۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۵:۵۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۴:۵۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۲۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۲۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۳۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۰۲
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۰۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۲۲
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۲۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۳۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۳۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۰۲
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۳:۴۱
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۲۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۱۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۴:۵۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۱۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۴۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۱۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۱۰
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۳۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۰
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۳۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۱۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۲۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۳۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۲۰
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۴۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۴۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۲۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۰
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۰:۵۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۱۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۷
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۶
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۲
تلاوت های عبدالباری الثُبیتی musicdl558 الثُبیتی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۹
کانال تلگرام زهرامدیا
591 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی