هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Basfar1.gif

 

 

عبدالله بصفر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۹:۱۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۱:۴۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۵:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۲۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۱:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۷:۰۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۹:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۲:۲۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۴:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۳:۵۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۵:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۰۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۹:۵۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۲:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۴:۱۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۱:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۵:۲۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۰:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۶:۰۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۷:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۴:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۲:۴۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۷:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۵:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۶:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۴۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۱۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۴:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۷:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۴:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۳:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۶:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۷:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۶:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۴۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۱:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۱۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۰۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۱:۱۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۵۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۵۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۱۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۰۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۹

مطالب مرتبط

2010 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی