دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/01/w7598_shahhat10.jpg تلاوت های شحات محمد انور w7598 shahhat10

تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱ ۰۱:۰۱:۳۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲ ۰۱:۰۴:۲۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۳ ۰۱:۰۱:۲۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۴ ۰۰:۵۹:۴۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۵ ۰۰:۵۷:۳۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۶ ۰۱:۰۰:۲۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۷ ۰۱:۰۰:۳۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۸ ۰۱:۰۰:۰۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۹ ۰۰:۵۹:۱۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۰ ۰۰:۵۸:۳۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۱ ۰۱:۰۱:۲۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۲ ۰۱:۰۰:۰۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۳ ۰۰:۳۵:۰۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۴ ۰۰:۵۹:۳۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۵ ۰۰:۵۹:۴۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۶ ۰۰:۵۸:۴۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۷ ۰۰:۵۸:۰۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۸ ۰۰:۵۹:۴۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۹ ۰۰:۵۹:۴۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۰ ۰۰:۵۷:۵۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۱ ۰۱:۰۰:۳۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۲ ۰۰:۵۸:۱۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۳ ۰۱:۰۱:۱۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۴ ۰۰:۵۶:۲۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۵ ۰۰:۵۷:۴۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۶ ۰۰:۵۸:۳۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۷ ۰۱:۰۱:۰۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۸ ۰۱:۰۰:۴۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۹ ۰۱:۰۴:۱۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۳۰ ۰۰:۵۸:۱۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره فاتحه ۰۰:۲۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره بقره ۰۲:۳۶:۵۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره آل عمران ۰۱:۲۴:۵۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نساء ۰۱:۲۸:۴۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مائده ۰۱:۰۶:۲۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره انعام ۰۱:۱۱:۱۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره اعراف ۰۱:۲۱:۰۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره انفال ۳۰:۵۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره توبه ۰۱:۰۰:۵۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره یونس ۴۴:۳۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره هود ۴۴:۳۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره یوسف ۴۰:۲۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره رعد ۱۹:۳۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ابراهیم ۱۹:۴۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره حجر ۱۵:۰۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نحل ۴۲:۱۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره اسراء ۳۵:۱۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره کهف ۳۵:۳۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مریم ۲۲:۱۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره طه ۲۹:۵۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره انبیاء ۲۷:۴۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره حج ۳۰:۱۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مومنون ۲۴:۴۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نور ۳۰:۵۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره فرقان ۲۰:۳۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره شعراء ۳۲:۳۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نمل ۲۶:۴۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره قصص ۳۲:۵۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره عنکبوت ۲۲:۴۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره روم ۱۹:۳۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره لقمان ۱۱:۳۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره سجده ۰۸:۲۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره احزاب ۳۰:۱۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره سبأ ۱۸:۳۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره فاطر ۱۷:۴۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره یس ۱۶:۳۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره صافات ۲۱:۲۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ص ۱۶:۵۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره زمر ۲۷:۰۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره غافر ۲۶:۴۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره فصلت ۱۷:۰۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره شوری ۱۸:۰۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره زخرف ۱۸:۵۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره دخان ۰۷:۵۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره جاثیه ۱۰:۵۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره احقاف ۱۴:۱۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره محمد ۱۲:۴۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره فتح ۱۳:۱۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره حجرات ۰۸:۳۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ق ۰۸:۳۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ذاریات ۰۸:۱۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره طور ۰۷:۰۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نجم ۰۸:۱۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره قمر ۰۸:۴۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره الرحمن ۱۰:۰۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره واقعه ۱۰:۳۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره حدید ۱۳:۵۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مجادله ۱۱:۰۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره حشر ۱۱:۲۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ممتحنه ۰۸:۵۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره صف ۰۴:۵۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره جمعه ۰۳:۵۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره منافقون ۰۴:۳۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره تغابن ۰۵:۵۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره طلاق ۰۷:۱۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره تحریم ۰۶:۱۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ملک ۰۷:۳۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره قلم ۰۷:۴۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره حاقه ۰۶:۵۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره معارج ۰۵:۴۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نوح ۰۵:۴۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره جن ۰۶:۳۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مزمل ۰۵:۱۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مدثر ۰۶:۱۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره قیامه ۰۴:۰۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره انسان ۰۶:۳۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مرسلات ۰۵:۰۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نبأ ۰۴:۴۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نازعات ۰۴:۳۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره عبس ۰۳:۵۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره تکویر ۰۲:۴۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره انفطار ۰۲:۴۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مطففین ۰۲:۱۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره انشقاق ۰۲:۴۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره بروج ۰۲:۳۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره طارق ۰۱:۴۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره اعلی ۰۱:۵۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره غاشیه ۰۲:۱۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره فجر ۰۳:۱۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره بلد ۰۱:۵۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره شمس ۰۱:۲۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره لیل ۰۱:۵۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ضحی ۰۱:۰۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره شرح ۰۰:۴۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره تین ۰۰:۵۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره علق ۰۱:۴۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره قدر ۰۰:۴۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره بینه ۰۲:۱۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره زلزله ۰۰:۵۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره عادیات ۰۱:۰۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره قارعه ۰۱:۰۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره تکاثر ۰۰:۵۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره عصر ۰۰:۲۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره همزه ۰۰:۵۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره فیل ۰۰:۳۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره قریش ۰۰:۳۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ماعون ۰۰:۵۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره کوثر ۰۰:۲۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره کافرون ۰۰:۳۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره نصر ۰۰:۳۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره مسد ۰۰:۳۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره اخلاص ۰۰:۲۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره فلق ۰۰:۳۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 سوره ناس ۰۰:۳۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 انسان ۱ تا۲۲ ۱۸:۴۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 مجادله ۹ تا ۱۳ ۱۲:۲۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 نساء ۱۲۲ تا ۱۳۶ ۳۰:۵۳
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 انعام ۹۴ تا ۱۰۲ ۲۵:۰۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 آل عمران ۲۶ و ۲۷ ۰۵:۴۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 آیات پایانی سوره حجر ۲۵:۴۰
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 لقمان ۳۳ و ۳۴ ۰۴:۴۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 انعام ۹۴ تا ۱۹۷ ۲۹:۳۲
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 آیاتی از سوره انسان ۰۷:۲۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 احزاب ۳۸ تا ۴۸ ۱۸:۰۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 بقره ۱۴۸ تا ۱۵۸ ۲۳:۳۶
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 نازعات ۲۶ تا ۴۶ ۳۰:۱۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 اسراء ۱۰۵ تا آخر ۱۵:۵۷
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 انعام ۱۲ تا ۱۸ ۰۶:۲۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 بقره ۲۵۲ تا ۲۶۱ ۲۹:۱۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 توبه ۱۲۲ تا آخر ۰۹:۴۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 دهر ۱ تا ۲۶ ۴۰:۱۸
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 علق ۱ تا ۵ ۰۳:۲۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 فصلت ۳۰ تا ۴۷ ۳۲:۲۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 نساء ۱۰۰ تا ۱۱۳ ۰۷:۱۱
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 احزاب ۳۸ تا ۴۸ و نازعات ۲۶ تا آخر و نصر ۲۸:۲۹
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 یونس ۱ تا ۱۰ ۱۶:۱۵
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 شمس ۱ تا ۱۵ ۰۳:۲۴
تلاوت های شحات محمد انور musicdl3207 مائده ۵۱ تا ۵۴ ۲۸:۰۲
تلاوت های شحات محمد انور videodl409 غافر آیات ۷ تا ۱۷ ۰۰:۲۴:۱۵
کانال تلگرام زهرامدیا
44272 بازدید ۲۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. حسين گفت:

  سلام من حسین عبدالله ناظر هستم طرفدار شحات انور هستم لطفا میشه سایت اموزشی شحات انور بزارین تااستفاده کنیم

 2. حسين گفت:

  مگه میشه دوست من

 3. سلام دوست گرامی واقعا لذت بردم از وبتون انشاءالله دلتون همیشه قرآنی باشه.
  اگه دوست داشتید تبادل لینک کنیم
  به من حتما سر بزنید.
  یا علی[گل]

 4. محمد گفت:

  واقعا لذت بخش و روح نوازه
  انشالله همیشه قرآنی باشید

 5. علی یزلانی بیدگلی گفت:

  قصارسور لازم دارم ممنون یاعلی

 6. این تصویر پسر استاد شحات هست یعنی استاد محمود شحات انور
  نه محمد شحات انور

 7. مصطفی گفت:

  سلام
  عنوان این صفحه که نوشتین “دانلود تلاوت های محمد شحات انور” اشتباه هست، اسم صحیح ایشون “شحات محمد انور” و اسم پسرش “محمود شحات محمد انور” هست
  لطفاً اصلاح کنید
  یا علی

 8. محمود گفت:

  .با سلام .کارتون عالیه اخرتون با صاحب قرآن انشالله ، فقط اگه تصویر شحات پدر رو اول صفحه بگذارید بهتره این تصویر شحات پسر هست …

 9. محمود گفت:

  .با سلام .کارتون عالیه اجرتون با صاحب قرآن انشالله ، فقط اگه تصویر شحات پدر رو اول صفحه بگذارید بهتره این تصویر شحات پسر هست …

 10. روح الله گفت:

  سلام
  تشکر بخاطر مطالب مفیدتون
  یاعلی

 11. سجاد گفت:

  ضمن تقدیر وتشکر فراوان بخاطر مطالب

 12. محمد گفت:

  باتشکر فراوان خیلی از شما ممنونم چون تلاوت هایی که خیلی دنبالشون میگشتم اینجا پیداشون کردم

 13. خرید گل گفت:

  تشکر از سایت خوب و مطالبی خوبی که گذاشتید

 14. مسعود گفت:

  با سلام, أجرکم عندالله,سپاس

 15. عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیه

 16. محمد عاصف دوست قاری من میگه خیلی خوووووووووبه

 17. مررررررررررررررررررررررررررررررسی

 18. حجت گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  ببخشید لینک دانلود سوره ی غاشیه استاد شحات محمد انور رو بزارید ممنون میشم
  تشکر

 19. سینا گفت:

  سلام ازتون متشکرم
  فقط امکانش هست تحقیق ایشونو هم بزارین یا یه لینک بدین؟

 20. محمد حسن گفت:

  ممنون از سایتتون لذت بردم اگه می شه قرائت های بیشتری از شحات بزارید

دسته بندی