هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/01/w7598_shahhat10.jpg

شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱ ۰۱:۰۱:۳۱
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲ ۰۱:۰۴:۲۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۳ ۰۱:۰۱:۲۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۴ ۰۰:۵۹:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۵ ۰۰:۵۷:۳۸
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۶ ۰۱:۰۰:۲۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۷ ۰۱:۰۰:۳۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۸ ۰۱:۰۰:۰۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۹ ۰۰:۵۹:۱۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۰ ۰۰:۵۸:۳۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۱ ۰۱:۰۱:۲۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۲ ۰۱:۰۰:۰۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۳ ۰۰:۳۵:۰۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۴ ۰۰:۵۹:۳۸
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۵ ۰۰:۵۹:۴۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۶ ۰۰:۵۸:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۷ ۰۰:۵۸:۰۹
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۸ ۰۰:۵۹:۴۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۹ ۰۰:۵۹:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۰ ۰۰:۵۷:۵۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۱ ۰۱:۰۰:۳۲
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۲ ۰۰:۵۸:۱۹
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۳ ۰۱:۰۱:۱۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۴ ۰۰:۵۶:۲۳
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۵ ۰۰:۵۷:۴۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۶ ۰۰:۵۸:۳۷
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۷ ۰۱:۰۱:۰۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۸ ۰۱:۰۰:۴۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۹ ۰۱:۰۴:۱۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۳۰ ۰۰:۵۸:۱۶
سوره فاتحه ۰۰:۲۲
سوره بقره ۰۲:۳۶:۵۷
سوره آل عمران ۰۱:۲۴:۵۳
سوره نساء ۰۱:۲۸:۴۷
سوره مائده ۰۱:۰۶:۲۶
سوره انعام ۰۱:۱۱:۱۵
سوره اعراف ۰۱:۲۱:۰۷
سوره انفال ۳۰:۵۵
سوره توبه ۰۱:۰۰:۵۶
سوره یونس ۴۴:۳۷
سوره هود ۴۴:۳۴
سوره یوسف ۴۰:۲۱
سوره رعد ۱۹:۳۰
سوره ابراهیم ۱۹:۴۴
سوره حجر ۱۵:۰۶
سوره نحل ۴۲:۱۹
سوره اسراء ۳۵:۱۴
سوره کهف ۳۵:۳۸
سوره مریم ۲۲:۱۲
سوره طه ۲۹:۵۴
سوره انبیاء ۲۷:۴۱
سوره حج ۳۰:۱۱
سوره مومنون ۲۴:۴۲
سوره نور ۳۰:۵۸
سوره فرقان ۲۰:۳۹
سوره شعراء ۳۲:۳۱
سوره نمل ۲۶:۴۷
سوره قصص ۳۲:۵۷
سوره عنکبوت ۲۲:۴۲
سوره روم ۱۹:۳۱
سوره لقمان ۱۱:۳۹
سوره سجده ۰۸:۲۳
سوره احزاب ۳۰:۱۱
سوره سبأ ۱۸:۳۳
سوره فاطر ۱۷:۴۶
سوره یس ۱۶:۳۵
سوره صافات ۲۱:۲۳
سوره ص ۱۶:۵۱
سوره زمر ۲۷:۰۸
سوره غافر ۲۶:۴۳
سوره فصلت ۱۷:۰۷
سوره شوری ۱۸:۰۰
سوره زخرف ۱۸:۵۵
سوره دخان ۰۷:۵۲
سوره جاثیه ۱۰:۵۱
سوره احقاف ۱۴:۱۶
سوره محمد ۱۲:۴۷
سوره فتح ۱۳:۱۸
سوره حجرات ۰۸:۳۴
سوره ق ۰۸:۳۱
سوره ذاریات ۰۸:۱۱
سوره طور ۰۷:۰۵
سوره نجم ۰۸:۱۵
سوره قمر ۰۸:۴۱
سوره الرحمن ۱۰:۰۹
سوره واقعه ۱۰:۳۲
سوره حدید ۱۳:۵۲
سوره مجادله ۱۱:۰۳
سوره حشر ۱۱:۲۷
سوره ممتحنه ۰۸:۵۷
سوره صف ۰۴:۵۷
سوره جمعه ۰۳:۵۸
سوره منافقون ۰۴:۳۲
سوره تغابن ۰۵:۵۷
سوره طلاق ۰۷:۱۵
سوره تحریم ۰۶:۱۷
سوره ملک ۰۷:۳۴
سوره قلم ۰۷:۴۷
سوره حاقه ۰۶:۵۲
سوره معارج ۰۵:۴۱
سوره نوح ۰۵:۴۵
سوره جن ۰۶:۳۶
سوره مزمل ۰۵:۱۰
سوره مدثر ۰۶:۱۴
سوره قیامه ۰۴:۰۴
سوره انسان ۰۶:۳۲
سوره مرسلات ۰۵:۰۹
سوره نبأ ۰۴:۴۰
سوره نازعات ۰۴:۳۸
سوره عبس ۰۳:۵۹
سوره تکویر ۰۲:۴۷
سوره انفطار ۰۲:۴۷
سوره مطففین ۰۲:۱۰
سوره انشقاق ۰۲:۴۰
سوره بروج ۰۲:۳۷
سوره طارق ۰۱:۴۲
سوره اعلی ۰۱:۵۱
سوره غاشیه ۰۲:۱۸
سوره فجر ۰۳:۱۲
سوره بلد ۰۱:۵۵
سوره شمس ۰۱:۲۷
سوره لیل ۰۱:۵۵
سوره ضحی ۰۱:۰۶
سوره شرح ۰۰:۴۱
سوره تین ۰۰:۵۳
سوره علق ۰۱:۴۳
سوره قدر ۰۰:۴۱
سوره بینه ۰۲:۱۴
سوره زلزله ۰۰:۵۹
سوره عادیات ۰۱:۰۴
سوره قارعه ۰۱:۰۰
سوره تکاثر ۰۰:۵۲
سوره عصر ۰۰:۲۷
سوره همزه ۰۰:۵۴
سوره فیل ۰۰:۳۷
سوره قریش ۰۰:۳۴
سوره ماعون ۰۰:۵۱
سوره کوثر ۰۰:۲۱
سوره کافرون ۰۰:۳۹
سوره نصر ۰۰:۳۴
سوره مسد ۰۰:۳۶
سوره اخلاص ۰۰:۲۳
سوره فلق ۰۰:۳۳
سوره ناس ۰۰:۳۷
انسان ۱ تا۲۲ ۱۸:۴۳
مجادله ۹ تا ۱۳ ۱۲:۲۱
نساء ۱۲۲ تا ۱۳۶ ۳۰:۵۳
انعام ۹۴ تا ۱۰۲ ۲۵:۰۷
آل عمران ۲۶ و ۲۷ ۰۵:۴۸
آیات پایانی سوره حجر ۲۵:۴۰
لقمان ۳۳ و ۳۴ ۰۴:۴۸
انعام ۹۴ تا ۱۹۷ ۲۹:۳۲
آیاتی از سوره انسان ۰۷:۲۸
احزاب ۳۸ تا ۴۸ ۱۸:۰۷
بقره ۱۴۸ تا ۱۵۸ ۲۳:۳۶
نازعات ۲۶ تا ۴۶ ۳۰:۱۷
اسراء ۱۰۵ تا آخر ۱۵:۵۷
انعام ۱۲ تا ۱۸ ۰۶:۲۹
بقره ۲۵۲ تا ۲۶۱ ۲۹:۱۸
توبه ۱۲۲ تا آخر ۰۹:۴۸
دهر ۱ تا ۲۶ ۴۰:۱۸
علق ۱ تا ۵ ۰۳:۲۹
فصلت ۳۰ تا ۴۷ ۳۲:۲۱
نساء ۱۰۰ تا ۱۱۳ ۰۷:۱۱
احزاب ۳۸ تا ۴۸ و نازعات ۲۶ تا آخر و نصر ۲۸:۲۹
یونس ۱ تا ۱۰ ۱۶:۱۵
شمس ۱ تا ۱۵ ۰۳:۲۴
مائده ۵۱ تا ۵۴ ۲۸:۰۲
غافر آیات ۷ تا ۱۷ ۰۰:۲۴:۱۵

مطالب مرتبط

43969 بازدید ۲۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. حسين گفت:

  سلام من حسین عبدالله ناظر هستم طرفدار شحات انور هستم لطفا میشه سایت اموزشی شحات انور بزارین تااستفاده کنیم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۰۸:

  سلام سایتشو بلد نیستم والا

  [پاسخ]

 2. حسين گفت:

  مگه میشه دوست من

  [پاسخ]

 3. سلام دوست گرامی واقعا لذت بردم از وبتون انشاءالله دلتون همیشه قرآنی باشه.
  اگه دوست داشتید تبادل لینک کنیم
  به من حتما سر بزنید.
  یا علی[گل]

  [پاسخ]

 4. محمد گفت:

  واقعا لذت بخش و روح نوازه
  انشالله همیشه قرآنی باشید

  [پاسخ]

 5. علی یزلانی بیدگلی گفت:

  قصارسور لازم دارم ممنون یاعلی

  [پاسخ]

 6. این تصویر پسر استاد شحات هست یعنی استاد محمود شحات انور
  نه محمد شحات انور

  [پاسخ]

 7. مصطفی گفت:

  سلام
  عنوان این صفحه که نوشتین “دانلود تلاوت های محمد شحات انور” اشتباه هست، اسم صحیح ایشون “شحات محمد انور” و اسم پسرش “محمود شحات محمد انور” هست
  لطفاً اصلاح کنید
  یا علی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۴۲:

  سلام احسنت

  [پاسخ]

 8. محمود گفت:

  .با سلام .کارتون عالیه اخرتون با صاحب قرآن انشالله ، فقط اگه تصویر شحات پدر رو اول صفحه بگذارید بهتره این تصویر شحات پسر هست …

  [پاسخ]

 9. محمود گفت:

  .با سلام .کارتون عالیه اجرتون با صاحب قرآن انشالله ، فقط اگه تصویر شحات پدر رو اول صفحه بگذارید بهتره این تصویر شحات پسر هست …

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۳ام, ۱۳۹۳ ۰۸:۱۴:

  سلام ممنون
  بی زحمت اگه تونستی تصویرشو برام بفرست چون توی گوگل فقط همین بود

  [پاسخ]

 10. روح الله گفت:

  سلام
  تشکر بخاطر مطالب مفیدتون
  یاعلی

  [پاسخ]

 11. سجاد گفت:

  ضمن تقدیر وتشکر فراوان بخاطر مطالب

  [پاسخ]

 12. محمد گفت:

  باتشکر فراوان خیلی از شما ممنونم چون تلاوت هایی که خیلی دنبالشون میگشتم اینجا پیداشون کردم

  [پاسخ]

 13. خرید گل گفت:

  تشکر از سایت خوب و مطالبی خوبی که گذاشتید

  [پاسخ]

 14. مسعود گفت:

  با سلام, أجرکم عندالله,سپاس

  [پاسخ]

 15. عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیه

  [پاسخ]

 16. محمد عاصف دوست قاری من میگه خیلی خوووووووووبه

  [پاسخ]

 17. مررررررررررررررررررررررررررررررسی

  [پاسخ]

 18. حجت گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  ببخشید لینک دانلود سوره ی غاشیه استاد شحات محمد انور رو بزارید ممنون میشم
  تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۲۰:۴۲:

  سلام
  http://media.rasekhoon.net/001/Shahaat_88.mp3

  [پاسخ]

 19. سینا گفت:

  سلام ازتون متشکرم
  فقط امکانش هست تحقیق ایشونو هم بزارین یا یه لینک بدین؟

  [پاسخ]

 20. محمد حسن گفت:

  ممنون از سایتتون لذت بردم اگه می شه قرائت های بیشتری از شحات بزارید

  [پاسخ]

دسته بندی