دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

 

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/nasser-al-qatami.png تلاوت های ناصر القطامی nasser al qatami

 

 

تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۵:۵۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۵:۱۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۳:۲۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۷:۰۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۲:۳۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۵:۵۰
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۱۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۲:۱۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۷:۵۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۱:۵۰
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۶:۴۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۶
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۹:۱۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۰۷
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۸:۵۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۱:۱۰
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۰:۴۷
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۰:۱۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۵:۱۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۶:۰۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۷:۵۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۳:۲۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۴۰
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۸:۳۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۷:۴۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۲:۲۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۸:۴۰
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۱۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۴۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۴۶
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۳۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۴:۵۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۴۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۷
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۶:۰۶
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۹:۰۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۴۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۷:۰۶
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۴۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۶:۱۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۰۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۳۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۰۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۲:۴۶
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۲:۰۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۳۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۲۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۲۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۱۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۱۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۱۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۵۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۲۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۵۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۳۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۰۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۰۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۳۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۴۶
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۲۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۱۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۳۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۵۶
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۴:۰۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۵۰
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۲۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۵:۰۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۳۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۴:۴۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۴۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۱۳
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۵۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۰
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۵:۳۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۷
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۱:۴۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۲:۳۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۴۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۴
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۰
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۲
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۱۸
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۱
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۱۹
تلاوت های ناصر القطامی musicdl262 ناصر القطامی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۰
کانال تلگرام زهرامدیا
9053 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. gran گفت:

  saite khobi darin vali khash download be sorate zip dasht

 2. رضا گفت:

  جالب اما قاب وبلاگت جالب نیست
  لطفا عوض کن

 3. احسان گفت:

  جزاک الله خیرا

 4. مسعود گفت:

  الله متعال حفظش کنه ناصرالقطامی سوت بسیارزیبایی الله بش بخشیده.

 5. Hamid گفت:

  فوق العاده. چرا حجمش اینجوریه؟؟؟؟؟؟؟سوره نساء تو سایت دیگه ۵۰ مگ و حتی ۸۰ مگ هم هست اینجا خیلی عجیبهفقط ۸ مگ هستش. حجمش باور نکردنی بود من داشتم میگشتم یه دونه کم حجم پیدا کنم همشون ۵۰ مگ یا بیشتر بودن. بینظیر بود ممنون.

دسته بندی