جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/221563.jpg

 

مکارم خوبان – عبودیت ۲۴:۲۷
مکارم خوبان – اثرات عبادت ۲۲:۲۵
مکارم خوبان – معنای ایاک نعبد۲ ۲۳:۵۴
مکارم خوبان – معنای ایاک نعبد۱ ۲۳:۵۴
مکارم خوبان – آثار ایاک نعبد ۲۴:۵۸
مکارم خوبان – آثار نماز ۲۴:۴۱
مکارم خوبان – قرب عبادت – ۱۱/۰۲/۱۳۹۰ ۲۴:۳۸
مکارم خوبان – ذکر خدا۲ – ۱۴/۰۶/۱۳۸۹ ۲۸:۵۸
مکارم خوبان – نماز -۰۴/۰۲/۱۳۸۹ ۲۴:۵۴
مکارم خوبان – ذکر خدا۱ – ۰۷/۰۶/۱۳۸۹ ۲۴:۳۹
مکارم خوبان – هدایت الهی۳ – ۳۱/۰۵/۱۳۸۹ ۲۴:۱۶
مکارم خوبان – هدایت الهی۲ – ۲۴/۰۵/۱۳۸۹ ۲۳:۵۱
مکارم خوبان – هدایت الهی۱ – ۱۷/۰۵/۱۳۸۹ ۲۳:۱۴
مکارم خوبان – مفهوم اهدنا الصراط المستقیم۳ – ۱۰/۰۵/۱۳۸۹ ۲۴:۰۹
مکارم خوبان – مفهوم اهدنا الصراط المستقیم۲ -۰۳/۰۵/۱۳۸۹ ۲۴:۵۷
مکارم خوبان – هدایت عمومی – ۲۰/۰۴/۱۳۸۹ ۲۵:۰۰
مکارم خوبان – مفهوم اهدنا الصراط المستقیم۱ – ۱۳/۰۴/۱۳۸۹ ۲۳:۳۰
مکارم خوبان – اخلاق -۲۸/۰۱/۱۳۸۹ ۲۴:۴۷
مکارم خوبان – آثار بی نمازی -۰۶/۰۴/۱۳۸۹ ۲۴:۱۶
ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۱۳۱ مباحث اخلاقی ۸۹ /۲/۱۱ ۲۴:۳۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۸۸
قرب عبادات – نماز
 
دانلود
۱۳۲ نماز ۸۹ /۲/۴ ۲۴:۵۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۱۹
  دانلود
۱۳۳ مباحث اخلاقی ۸۹ /۱/۲۸ ۲۴:۴۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۰۵
  دانلود
ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۱۲۱ هدایت عمومی و ویژه ۸۹ /۴/۲۰ ۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۲
  دانلود
۱۲۲ اهدناالصراط المستقیم ۸۹ /۴/۱۳ ۲۳:۳۰ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۷۵۶
  دانلود
۱۲۳ آثار بی نمازی و اهمیت ندادن به آن ۸۹ /۴/۶ ۲۴:۱۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۴۵
  دانلود
۱۲۴ مباحث اخلاقی ۸۹ /۳/۳۰ ۲۴:۲۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۶۶
  دانلود
۱۲۵ اثرات عبادت ۸۹ /۳/۲۳ ۲۲:۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۶۲۹
نماز
 
دانلود
۱۲۶ معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین ۸۹ /۳/۱۵ ۲۴:۵۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۰
  دانلود
۱۲۷ معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین ۸۹ /۳/۸ ۲۳:۵۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۰۰
  دانلود
۱۲۸ اثرات نماز ۸۹ /۳/۱ ۲۴:۴۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۹۴
  دانلود
۱۲۹ آثار ایاک نعبد و ایاک نستعین ۸۹ /۲/۲۵ ۲۴:۵۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۰
  دانلود
۱۳۰ آثار ایاک نعبد و ایاک نستعین ۸۹ /۲/۱۸ ۲۴:۵۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۲۸
  دانلود
ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۱۱۱ اهدنا الصراط المستقیم ۸۹ /۷/۴ ۲۹:۱۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۲۸
هدایت الهی
 
دانلود
۱۱۲ ذکر ۸۹ /۶/۲۸ ۲۴:۳۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۹۰
  دانلود
۱۱۳ یاد خدا ۸۹ /۶/۲۱ ۲۴:۳۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۷۹
  دانلود
۱۱۴ ذکر خدا ۸۹ /۶/۱۴ ۲۸:۵۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۹۶
  دانلود
۱۱۵ یادخدا در نماز ۸۹ /۶/۷ ۲۴:۳۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۸۹
  دانلود
۱۱۶ هدایت الهی ۸۹ /۵/۳۱ ۲۴:۱۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۴۳
  دانلود
۱۱۷ اهدناالصراط المستقیم ۸۹ /۵/۲۴ ۲۳:۵۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۷۹۷
هدایت الهی
 
دانلود
۱۱۸ اهدناالصراط المستقیم ۸۹ /۵/۱۷ ۲۳:۱۴ ایت الله نجفی قمشه ای ۲۷۲۴
هدایت الهی
 
دانلود
۱۱۹ اهدناالصراط المستقیم ۸۹ /۵/۱۰ ۲۴:۲۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۷۱
  دانلود
۱۲۰ اهدناالصراط المستقیم ۸۹ /۵/۳ ۲۴:۵۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۲۵
  دانلود

 

ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۱۰۱ امام حسین (ع) و نهضت آن حضرت ۸۹ /۹/۲۱ ۲۸:۲۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۲۷
  دانلود
۱۰۲ اسرارنماز ۸۹ /۹/۱۴ ۲۹:۳۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۶۶
  دانلود
۱۰۳ اسرارنماز ۸۹ /۹/۷ ۲۹:۳۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۶۶
  دانلود
۱۰۴ اسرارنماز ۸۹ /۸/۳۰ ۲۸:۲۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۳۶
  دانلود
۱۰۵ اسرار نماز ۸۹ /۸/۱۶ ۲۹:۴۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۰۳
  دانلود
۱۰۶ اسرارنماز ۸۹ /۸/۹ ۲۹:۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۱۶
  دانلود
۱۰۷ اسرارنماز ۸۹ /۸/۲ ۲۹:۰۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۰۹
  دانلود
۱۰۸ نماز ۸۹ /۷/۲۵ ۲۹:۳۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۷۵
  دانلود
۱۰۹ اسرارنماز ۸۹ /۷/۱۸ ۲۹:۵۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۰۶
  دانلود
۱۱۰ اسرار نماز ۸۹ /۷/۱۱ ۲۸:۲۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۲۵
  دانلود
ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۹۱ بیداری قلب ۸۹ /۱۱/۲۴ ۲۷:۰۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۱۸۰
  دانلود
۹۲ قلب سلیم ۸۹ /۱۱/۱۷ ۲۹:۵۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۰۶
  دانلود
۹۳ قلب سلیم ۸۹ /۱۱/۱۰ ۲۹:۴۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۹۱
  دانلود
۹۴ قلب سلیم ۸۹ /۱۱/۳ ۲۹:۲۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۶۵
  دانلود
۹۵ قلب سلیم ۸۹ /۱۰/۲۶ ۲۹:۵۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۰۲
  دانلود
۹۶ عقل نظری و عملی ۸۹ /۱۰/۱۹ ۲۹:۲۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۶۰
  دانلود
۹۷ بیداری از خواب غفلت ۸۹ /۱۰/۱۲ ۲۹:۵۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۱۴
  دانلود
۹۸ بیداری از جهل و غفلت ۸۹ /۱۰/۵ ۲۹:۳۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۶۹
  دانلود
۹۹ بیداری از جهل و غفلت ۸۹ /۱۰/۵ ۲۹:۳۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۶۹
  دانلود
۱۰۰ پیام عرفانی امام حسین (ع) در کربلا ۸۹ /۹/۲۸ ۲۹:۵۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۰۱
  دانلود

 

ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۸۱ اوامر و نواهی قرآن ۹۰ /۲/۴ ۲۵:۵۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۲۷۳
عدالت
 
دانلود
۸۲ فواید اطاعت از خدا ۹۰ /۱/۲۸ ۲۶:۱۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۳۱۱
  دانلود
۸۳ فواید بندگی خدا ۹۰ /۱/۲۱ ۲۰:۴۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۱۸۲۱
  دانلود
۸۴ اوامر و نواهی قرآن ۹۰ /۱/۱۴ ۲۸:۴۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۵۲۵
  دانلود
۸۵ دستورات الهی در قرآن ۹۰ /۱/۷ ۲۵:۲۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۸۸
  دانلود
۸۶ قلب سلیم ۸۹ /۱۲/۲۹ ۲۹:۱۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۲۵
  دانلود
۸۷ قلب سلیم ۸۹ /۱۲/۲۲ ۲۸:۴۰ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۶۷
  دانلود
۸۸ قلب سلیم ۸۹ /۱۲/۱۵ ۳۰ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۱۷
  دانلود
۸۹ قلب سلیم ۸۹ /۱۲/۸ ۲۹:۵۰ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۹۷
  دانلود
۹۰ قلب سلیم ۸۹ /۱۲/۱ ۲۷:۵۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۲۷۳
  دانلود
ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۷۱ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۴/۱۹ ۹۰:۴ :۱۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۹۸
  دانلود
۷۲ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۴/۱۲ ۲۹:۵۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۰۹
  دانلود
۷۳ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۴/۵ ۲۷:۳۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۲۳۱
  دانلود
۷۴ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۳/۲۹ ۲۶:۱۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۰۸۳
  دانلود
۷۵ اندیشه الهی ۹۰ /۳/۲۲ ۲۹:۱۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۲۲
  دانلود
۷۶ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۳/۱۵ ۲۹:۴۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۸۱
  دانلود
۷۷ بیداری از غفلت ۹۰ /۳/۱ ۲۷:۴۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۶۱۸
  دانلود
۷۸ اوامر و نواهی خدا در قرآن ۹۰ /۲/۲۵ ۲۶:۱۰ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۳۰۲
  دانلود
۷۹ اوامر و نواهی خدا در قرآن ۹۰ /۲/۱۸ ۲۷:۳۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۴۲۵
  دانلود
۸۰ اوامر و نواهی خدا در قرآن ۹۰ /۲/۱۱ ۲۵:۵۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۲۸۵
  دانلود

 

ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۶۱ توحید ۹۰ /۶/۲۷ ۲۹:۲۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۵۸۰
  دانلود
۶۲ توحید ۹۰ /۶/۲۰ ۲۹:۴۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۸۸
  دانلود
۶۳ غفلت ۹۰ /۶/۱۳ ۲۹:۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۴۹
  دانلود
۶۴ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۶/۶ ۲۹:۰۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۰۶
  دانلود
۶۵ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۵/۳۰ ۲۹:۴۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۹۲
  دانلود
۶۶ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۵/۲۳ ۲۹:۲۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۴۷
  دانلود
۶۷ آفات گوش ۹۰ /۵/۱۶ ۲۹:۱۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۳۰
  دانلود
۶۸ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۵/۹ ۲۷:۴۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۲۶۰
  دانلود
۶۹ بیداری از خواب غفلت ۹۰ /۵/۲ ۲۷:۵۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۲۶۵
  دانلود
۷۰ اخلاق عملی ۹۰ /۴/۲۶ ۲۷:۲۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۲۱۴
  دانلود
ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۵۱ صدق ۹۰ /۹/۶ ۲۸:۵۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۵۳۸
  دانلود
۵۲ صدق ۹۰ /۸/۲۹ ۲۴:۴۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۱۷۶
  دانلود
۵۳ توحید ۹۰ /۸/۲۲ ۲۷:۱۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۳۹۸
  دانلود
۵۴ معرفت خدا ۹۰ /۸/۱۵ ۲۷:۴۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۴۳۸
  دانلود
۵۵ هدف از آفرینش ۹۰ /۸/۸ ۲۷:۱۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۳۹۹
  دانلود
۵۶ هدف از آفرینش ۹۰ /۸/۱ ۲۹:۴۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۶۱۳
  دانلود
۵۷ توحید ۹۰ /۷/۲۴ ۲۸:۱۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۴۸۳
  دانلود
۵۸ توحید ۹۰ /۷/۱۷ ۲۹:۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۵۸۶
  دانلود
۵۹ توحید ۹۰ /۷/۱۰ ۲۹:۲۰ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۵۸۰
  دانلود
۶۰ شناخت امام زمان(عج) ۹۰ /۷/۳ ۲۵:۰۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۲۰۵
  دانلود

 

ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۴۱ امام زمان (عج) و اطاعت از ایشان ۹۰ /۱۱/۱۹ ۲۸:۴۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۶۷
  دانلود
۴۲ معرفت الهی ۹۰ /۱۱/۱۲ ۲۹:۵۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۵۱۴
  دانلود
۴۳ ذکر ۹۰ /۱۱/۵ ۲۹:۳۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۶۱
  دانلود
۴۴ دیدالهی ۹۰ /۱۰/۲۸ ۲۶:۵۰ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۱۴۵
  دانلود
۴۵ تسبیح خدا ۹۰ /۱۰/۲۱ ۲۸:۱۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۰۳
  دانلود
۴۶ قلب مومن ۹۰ /۱۰/۱۴ ۲۶:۲۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۰۹۸
  دانلود
۴۷ چهل روز عبادت با اخلاص ۹۰ /۱۰/۷ ۲۷:۴۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۴۳۷
  دانلود
۴۸ قلب مومن ۹۰ /۹/۲۷ ۲۶:۵۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۳۶۸
  دانلود
۴۹ معرفت و شناخت خدا ۹۰ /۹/۲۰ ۲۴:۴۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۱۸۱
  دانلود
۵۰ معرفت خدا ۹۰ /۹/۱۳ ۲۸:۰۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۴۷۳
  دانلود
ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۳۱ توحید ۹۱ /۱/۳۰ ۲۷:۳۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۲۳۴
  دانلود
۳۲ توحید ۹۱ /۱/۲۳ ۲۸:۲۰ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۲۱
  دانلود
۳۳ توحید ۹۱ /۱/۱۶ ۲۶:۲۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۱۰۳
  دانلود
۳۴ توحید ۹۱ /۱/۹ ۲۷:۵۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۲۷۶
  دانلود
۳۵ توحید ۹۱ /۱/۲ ۲۸:۲۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۳۰
  دانلود
۳۶ توحید ۹۰ /۱۲/۲۴ ۲۹:۰۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۴۱۳
  دانلود
۳۷ توحید ۹۰ /۱۲/۱۷ ۲۸:۲۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۴۵
  دانلود
۳۸ توحید ۹۰ /۱۲/۱۰ ۲۸:۱۱ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۳۰۳
  دانلود
۳۹ توحید ۹۰ /۱۲/۳ ۲۷:۰۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۱۷۵
  دانلود
۴۰ توحید ۹۰ /۱۱/۲۶ ۲۶:۳۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۳۱۱۲
  دانلود

 

ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۲۱ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۶/۷ ۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۰
  دانلود
۲۲ تفسیرسوره حمد ۹۱ /۳/۳۱ ۲۲:۴۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۶۶۸
  دانلود
۲۳ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۳/۲۴ ۲۴:۵۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۱۶
  دانلود
۲۴ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۳/۱۷ ۲۴:۴۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۹۸
  دانلود
۲۵ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۳/۱۰ ۲۴:۵۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۰
  دانلود
۲۶ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۳/۳ ۲۴:۵۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۴۳۸۸
  دانلود
۲۷ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۲/۲۷ ۲۳:۳۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۷۵۹
  دانلود
۲۸ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۲/۲۰ ۲۴:۲۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۴۳۰۵
  دانلود
۲۹ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۲/۱۳ ۲۳:۴۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۷۹۲
  دانلود
۳۰ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۲/۶ ۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۱
  دانلود
ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۱۱ شرح و تفسیر حمد خداوند ۹۱ /۸/۱۶ ۲۴:۳۴ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۷۹
  دانلود
۱۲ دلایل حمد خداوند ۹۱ /۸/۹ ۲۴:۲۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۶۹
  دانلود
۱۳ شرح و تفسیر حمدخداوند ۹۱ /۸/۲ ۲۴:۱۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۵۰
  دانلود
۱۴ شرح و تفسیر سوره حمد ۹۱ /۷/۲۵ ۲۴:۵۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۲۸
  دانلود
۱۵ شرح و تفسیر سوره حمد ۹۱ /۷/۱۸ ۲۴:۳۲ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۰۵
  دانلود
۱۶ شرح و تفسیر سوره حمد ۹۱ /۷/۱۱ ۲۴:۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۶۳
  دانلود
۱۷ تفسیر و تبیین حمد خداوند ۹۱ /۷/۴ ۲۴:۱۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۵۱
  دانلود
۱۸ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۶/۲۸ ۲۴:۴۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۰۳
  دانلود
۱۹ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۶/۲۱ ۲۴:۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۶۴
  دانلود
۲۰ تفسیر سوره حمد ۹۱ /۶/۱۴ ۲۴:۳۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۸۴
  دانلود

 

ردیف عنوان تاریخ و زمان پخش مدت کارشناس/مجری حجم فایل
(KB)
۱ یاد خداوند ۹۱ /۱۰/۲۶ ۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۰
  دانلود
۲ قلب سلیم ۹۱ /۱۰/۱۹ ۲۴:۴۶ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۰۴
  دانلود
۳ قلب سلیم ۹۱ /۱۰/۱۲ ۲۴:۱۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۴۶
تربیت صحیح فرزندان
 
دانلود
۴ قلب سلیم ۹۱ /۱۰/۵ ۲۴:۲۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۶۶
  دانلود
۵ قلب سلیم از دیدگاه امام صادق(ع) ۹۱ /۹/۲۸ ۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۰
  دانلود
۶ قلب سلیم ۹۱ /۹/۲۱ ۲۵ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۳۱
  دانلود
۷ قلب سلیم ۹۱ /۹/۱۴ ۲۴:۵۹ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۲۹
  دانلود
۸ قلب سلیم ۹۱ /۹/۷ ۲۴:۲۸ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۸۶۹
  دانلود
۹ شرح و تفسیر حمد خداوند ۹۱ /۸/۳۰ ۲۴:۵۳ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۱۸
  دانلود
۱۰ مقام و جایگاه امام زمان عج ۹۱ /۸/۲۳ ۲۴:۵۷ آیت الله نجفی قمشه ای ۲۹۲۵
  دانلود

مطالب مرتبط

3679 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. علي عليزاده گفت:

  با سلام آیا میتوانم برای شروع و ادامه سیر سلوک الی الله از راهنمایی های دائمی آیت الله نجفی بهرمند باشم من معلم هستم از شیراز لطفا به آدرس ایمیلم جواب بدهید شما در کدام شهر هستسد ؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۰۶:

  سلام
  والا من آیت الله نجفی رو نمیشناسم تو کار سیر و سلوکم نیستم ولی یه عارف هست توی شیراز به اسم کریم محمود حقیقی فکر کنم بری پیش اون بهتر باشه دم دستتم هست اینم سخنرانیهاش
  http://www.zahra-media.ir/?p=32846
  ولی از آدرس و شماره و این چیزاش خبری ندارم

  [پاسخ]

 2. علي عليزاده گفت:

  با سلام کسی که استاد ندارد و تشنه سیر الی الله است چه کند تا به خطا نرود

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۰۹:

  سلام
  اگه نظر منو میخای نمازهات رو سر وقت و با حضور قلب بخون و از گناهانی مثل غیبت و تهمت دوری کن سر ۱ ماه نشده سالک الی الله میشی نیازی هم به ریاضت های جسمی و گوشه نشینی و این چیزا هم نیست

  [پاسخ]

 3. بسم رب الفاطمه سلام الله علیها گفت:

  سلام از عزیزانی که سخنرانی های حضرت استاد ایت الله نجفی قمشه ای را در دسترس تشنگان سیر وسلوک قرار میدیدکمال تشکر رادارم
  التماس دعا

  [پاسخ]

 4. سرباز 313 گفت:

  زندگی نامه
  تولد؛
  ۱/۴/۱۳۱۹ شمسی (۱۵جمادی الاول ۱۳۵۹ قمری) شهرستان(قمشه) شهرضا؛
  اساتید دروس مقدماتی در حوزه علمیه شهرضا؛
  حاج آقا نصرالله زارعان،حاج آقا فضل الله حجازی، حکیم الهی قمشه‌ای وبرخی دیگر از علمای محلی.
  استاد، فصوص فارابی وتفسیر قرآن را تابستان‌ها که حکیم الهی قمشهای به شهرضا می‌آمد خدمت ایشان تلمذ کرده‌ است.
  اساتید دوره سطح؛
  از ۱۷ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و در مدرسه رضویه سکنی گزید وخدمت حضرات آیات، ستوده، اعتمادی، سلطانی،منتظری،شهید مطهری، شهید مفتح و برخی دیگر از اساتید تلمذ نمود.
  استاد اخلاق؛
  حاج آقا حسین فاطمی قمی.
  اساتید خارج فقه واصول؛
  آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی و آیت‌الله‌العظمی میرزا هاشم آملی
  اساتید حکمت وعرفان؛
  علامه طباطبایی، استاد شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن‌زاده آملی و آیت الله حاج آقا محمد شاه‌آبادی، رحم الله الماضین و ایدالله الباقین منهم.
  فعالیت‌های سیاسی قبل از پیروزی انقلاب؛
  ۱. شرکت در تحصن‌ها وتظاهرات علما ومردم ۲. افشای جنایات رژیم ستم‌شاهی و معرفی آرمان‌ها و راه و رسم و خط امام که منجر به دستگیری ایشان شد ۳. ممنوع‌المنبر شدن در شهرضا به دلیل فعالیت‌های سیاسی و انقلابی.
  فعالیت‌های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب؛
  ۱. نماینده مردم شهرضا در دوره اول و پنجم مجلس شورای اسلامی ۲. معاون تأمین نیروهای انسانی کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور ۳. ناظر عالی وزیر امور خارجه (دکتر ولایتی) در دانشگاه بین الملل ۴. مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه ۵. عضو هیأت علمی دانشکده بین الملل ۶. عضو هیأت بررسی تخلفات دانشکده بین الملل ۷. تشکیل دفتر استفتاء وارتباط با نمایندگی‌های سراسر کشور ۸. نماینده ولی فقیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس‌پور ۹. مشاور فرهنگی وزارت کشور ۱۰. عضو هیأت رسیدگی به تخلفات وزارت کشور ۱۱. عضو هسته‌ای گزینش مدرسه عالی شهید مطهری ۱۲. عضو هسته‌ای گزینش نمایندگان ولی فقیه در دانشگاههای سراسر کشور.
  خدمات فرهنگی؛
  ۱. تدوین ماهنامه اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی برای سفرا وکارمندان خارج از کشور ۲. تدوین چهل حدیث جهت ارائه در سمینارهای سالیانه سفرای کشورهای جهان ۳. تدوین ماهنامه اخلاقی، عقیدتی، سیاسی جهت استانداران وفرمانداران.
  تدریس حوزوی؛
  ۱. تدریس دروس تفسیر، حکمت واخلاق در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی قم ۲. تدریس در حوزه علمیه شهرضا.
  تدریس دانشگاهی
  ۱. دانشگاه امام صادق× ۲. مدرسه عالی شهید مطهری ۳. تربیت مدرس ۴. دانشگاه شهید بهشتی ۵. دانشکده روابط بین الملل ۶. دانشگاه شهید عباس‌پور ۷. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. استاد، در این دانشگاهها به تدریس دروس معارف، اخلاق، فلسفه، منطق وتفسیر اشتغال داشته است.
  آثار قلمی؛
  تدوین ۷۵۵ مقاله در موضوعات مختلف که در روزنامه رسالت سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ منتشر گردیده و توسط سید مهدی میرمسیب؛ تحقیق، تصحیح و فصل بندی شده و با عنوان «قطره ای از دریای معارف» در دو جلد گردآوری شده و در سال ۱۳۸۸در انتشارات اسوه چاپ و منتشر گردیده است ۲. شرحی بر دعای عرفه امام حسین× که هنوز به چاپ نرسیده است ۳. تلخیص دوره بیست جلدی تفسیر المیزان که جهت بازنگری خدمت علامه طباطبایی داده شد ونزد ایشان ماند تا به لقاء‌الله شتافت واین جزوه مفقود گردید ۴. با سالکان وادی نور این کتاب حدود سیصد بیت شعر در قالب مناسکی کوچولو برای راهیان سرزمین وحی بود که به پیشنهاد سید مهدی میرمسیب توسط خود استاد شرح شده و به تحقیق و تصحیح وی در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات سلمان آزاده چاپ و منتشر گردیده است.۵. چشمه های سلوک، که در چهار موضوع مختلف است و در دست آماده سازی میباشد.۶. اخلاق نظری برای طلاب سطوح مقدماتی حوزه که آماده چاپ است.
  آثار صوتی؛
  به کوشش آقای حمید دهقان، مجموعه سخنرانی‌هایی از معظم‌له به رادیو معارف ارائه گردید که پس از ویرایش از سال ۱۳۸۷ در برنامه مکارم خوبان این رادیو پخش گردیده و هنوز هم ادامه دارد، این مجموعه سخنرانی(از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) اخیراً توسط رادیو معارف در قالب چهارCDتنظیم، تکثیر و منتشر گردیده که اکنون در دسترس علاقمندان می‌باشد.
  استاد، که از جانبازان فاجعه ۷ تیر ۱۳۶۰ وپدر شهید می‌باشد در حال حاضر ضمن وعظ و ارشاد و خطابه، در شهرضا به تدریس در حوزه ودانشگاه مشغول می‌باشد.
  جهت آشنایی بیشتر با شخصیت این استاد معظم، به رساله مرد فریاد و سکوت یا کتاب قطره‌ای از دریای معارف، ج۲، فصل پنجم، ص۵۸۶ مراجعه گردد.
  قم/ سیدمهدی میرمسیّب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

  [پاسخ]

دسته بندی