دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/f115c847-e47f-4e89-b1a8-9299b398cbff1.jpg

 

 

وصیت و فلسفه آن در اسلام ۲۲:۲۰
وصتنامه و ابعاد شخصیتی امام ۲۱:۳۱
شروع وصیتنامه با حدیث ثقلین ۱ ۲۵:۴۲
شروع وصیتنامه با حدیث ثقلین ۲ ۲۸:۲۲
بند الف: وحدت و انگیزه الهی ۲۶:۲۹
بند ب: عدم جدایی دین از سیاست ۲۸:۲۸
بند ب: عوامل حفظ و بقای نظام اسلامی ۲۸:۴۶
بند ج: شایعات پیرامون نظام جهموری اسلامی ۲۸:۳۲
بند د: توطئه دشمنان، عداوت میان حوزه و دانشگاه ۲۸:۵۴
بند ه: عدم وابستگی به شرق و غرب ۲۷:۴۴
بند و: دانشگاه و مراکز تربیتی ۲۹:۲۰
بند ز: تعهد به اسلام و مصالح کشور ۲۴:۰۳
بندح: قضاء و قضاوت ۲۹:۰۴
بند ط: خطرات پیش روی حوزه و روحانیت ۲۹:۱۵
بند ی: وزارت خارجه، بند ک: مراکز تربیتی ۲۹:۰۸
بند ل: قوای مسلح و عدم حضور در احزاب ۲۷:۱۲
بند م: نهادهای فرهنگی ۲۷:۲۲
بند ن: احزاب و گروه های معاند ۱ ۲۶:۱۵
بند ن: احزاب و گروه های معاند ۲ ۲۹:۱۴
بند ن: نویسندگان اشکال تراش، بند س: اقتصاد اسلامی ۲۸:۴۶
بند س: اقتصاد فردی و خودکفایی، بند ع: روحانی نمایان ۲۹:۱۳
بند ع: روحانی نمایان ۲۸:۰۴
بند ع: روحانی نمایان ۲۸:۰۴
بند ذ: نکاتی خطاب به ملّت ۲۶:۴۸

 

مطالب مشابه

2157 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی