دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/ca09977b-348d-47cc-9ad0-6783bbdb4c692.jpg دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی ca09977b 348d 47cc 9ad0 6783bbdb4c692

 

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 درباره شهید بهشتی ۱ ۱:۰۴:۲۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 درباره شهید بهشتی ۲ ۱:۰۰:۱۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی videodl72 دکتر یعقوب توکلی-تشکلها ، گروها و احزاب-جلسه اول (تاسیس ، ساختار ، تغیر) تصویری ۰۱:۲۶:۲۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دکتر یعقوب توکلی-تشکلها ، گروها و احزاب-جلسه اول (تاسیس ، ساختار ، تغیر) صوتی ۰۱:۲۶:۲۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی videodl72 دکتر یعقوب توکلی-تشکلها ، گروها و احزاب-جلسه دوم (تاسیس ، ساختار ، تغیر) تصویری ۴۰:۵۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دکتر یعقوب توکلی-تشکلها ، گروها و احزاب-جلسه دوم (تاسیس ، ساختار ، تغیر) صوتی ۴۰:۵۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی videodl72 دکتر یعقوب توکلی-تشکلها ، گروها و احزاب-جلسه سوم (تاسیس ، ساختار ، تغیر) تصویری ۴۲:۵۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دکتر یعقوب توکلی-تشکلها ، گروها و احزاب-جلسه سوم (تاسیس ، ساختار ، تغیر) صوتی ۴۲:۵۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی videodl72 دکتر یعقوب توکلی-تشکلها ، گروها و احزاب-جلسه چهارم (تاسیس ، ساختار ، تغیر) تصویری ۵۱:۱۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دکتر یعقوب توکلی-تشکلها ، گروها و احزاب-جلسه چهارم (تاسیس ، ساختار ، تغیر) صوتی ۵۱:۱۰

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 بررسی وقوع جنگ تحمیلی ۱:۰۲:۱۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 مفهوم شناسی عدالت اقتصادی ۱:۰۱:۰۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دولت امینی و علم ۳۳:۲۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 فدائیان اسلام ۲۳:۳۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 قیام ۱۵ خرداد ۲۹:۳۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 سازمان مجاهدین خلق ۱ ۱:۲۶:۱۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 سازمان مجاهدین حلق ۲ ۴۰:۴۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 انواع تاریخ نگاری انقلاب ۱ ۴۲:۳۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 انواع تاریخ نگاری انقلاب ۲ ۵۰:۰۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 تاریخ نگاری معاصر ۱ ۲۱:۴۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 تاریخ نگاری معاصر ۲ ۲۱:۳۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 تاریخ نگاری معاصر ۳ ۱۹:۵۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 تاریخ نگاری معاصر ۴ ۱۴:۲۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 مرجعیت۱ ۰۸:۰۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 مرجعیت۲ ۲۲:۲۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 مرجعیت ۳ ۲۰:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 مرجعیت ۴ ۱۹:۴۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 مرجعیت ۵ ۱۶:۴۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 مرجعیت ۶ ۱۱:۴۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 تاریخ انقلاب ۱ ۲۲:۲۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 تاریخ انقلاب ۲ ۱۴:۴۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 فدائیان اسلام ۱ ۲۱:۲۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 فدائیان اسلام ۲ ۲۲:۱۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 فدائیان اسلام ۳ ۱۹:۴۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دوران اختناق پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و فضای باز سیاسی سال های ۳۹ تا ۴۰/ بخش۱ ۱۸:۰۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دوران اختناق پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و فضای باز سیاسی سال های ۳۹ تا ۴۰/ بخش۲ ۱۸:۳۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دولت امینی و علم/ بخش ۱ ۲۲:۲۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دولت امینی و علم/ بخش ۲ ۲۴:۲۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 اتفاقات مدرسه فیضیه، آغاز رهبری و مرجعیت امام خمینی و وقایع خرداد ۴۲/ بخش۱ ۲۰:۲۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 اتفاقات مدرسه فیضیه، آغاز رهبری و مرجعیت امام خمینی و وقایع خرداد ۴۲/ بخش۲ ۱۷:۵۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 اتفاقات داخل کشور بعد از خرداد ۴۲/ بخش ۱ ۲۴:۰۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 اتفاقات مدرسه فیضیه، آغاز رهبری و مرجعیت امام خمینی و وقایع خرداد ۴۲/ بخش۳ ۱۳:۳۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 اتفاقات داخل کشور بعد از خرداد ۴۲/ بخش ۲ ۲۱:۴۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 اتفاقات داخل کشور بعد از خرداد ۴۲/ بخش ۳ ۱۵:۵۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 وقایع سالهای ۴۳ تا ۵۶/ بخش ۱ ۲۵:۵۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 اتفاقات داخل کشور بعد از خرداد ۴۲/ بخش ۴ ۱۶:۲۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 وقایع سالهای ۴۳ تا ۵۶/ بخش ۲ ۲۱:۲۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 وقایع سالهای ۴۳ تا ۵۶/ بخش ۳ ۲۰:۲۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 نخست وزیری منصور و هویدا و تکوین انقلاب اسلامی تا سال ۵۷/ بخش۱ ۱۸:۵۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 نخست وزیری منصور و هویدا و تکوین انقلاب اسلامی تا سال ۵۷/ بخش۲ ۲۰:۴۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 نخست وزیری منصور و هویدا و تکوین انقلاب اسلامی تا سال ۵۷/ بخش۳ ۱۹:۳۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد دکتر یعقوب توکلی musicdl366 دکتر یعقوب توکلی در حسینیه هنر: چقدر از امام حسین علیه السلام و عاشورا می دانیم؟ ۴۸:۲۲

 

کانال تلگرام زهرامدیا
3434 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. صمدصابر گفت:

  با سلام خدمت دکتر بحث مرجعیت عالی بود

 2. مصطفی گفت:

  با سلام خدمت استاد بزرگوار
  ضمن خسته نباشید و خدا قوت اگه در موضوع مواضع امام نسبت به جبهه ملی یا کلا درباره جبهه ملی مطلبی صوتی دارید لطفا بنده را بی نصیب نزارید
  با تشکر با افتخار شاگرد شما گودرزی

 3. هادی گفت:

  سلام آقای دکتر ممنون ازبحث روشنگرانه بهائیت همزمان ازرادیو می شنوم.

دسته بندی