دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://dlnew.ir/pic(asr-entezar.ir)/ein-sad1.jpg دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری ein sad15

 

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل-پیمان با ولی خدا ۰۱:۳۱:۰۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 ضرورت بعثت ۵۶:۲۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس ۵۰:۰۷

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل-فتنه ها ، زمینه و آثار آن ۲۷:۵۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 انبساط وجودی انسان و کشف افقهای جدید ۲۸:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 فوز سالک ۱ ۲۸:۳۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 فوز سالک ۲ ۲۵:۴۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 فوز سالک ۳ ۲۶:۰۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 فوز سالک ۴ ۲۷:۰۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 غفلت ها و غرور ها ۱ ۲۷:۵۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 غفلت ها و غرور ها ۲ ۲۷:۵۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اخبات ۱ ۲۸:۰۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اخبات ۲ ۲۸:۳۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اخبات ۳ ۲۸:۰۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اخبات ۴ ۲۷:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اخبات ۵ ۲۶:۲۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عوامل و موانع تشکیل جمع ها و گروه ها ۲۸:۱۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شریعت و طریقت ۲۷:۰۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 ویژگی های یاران امام حسین علیه السلام ۳۰:۰۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 احسان امام حسین علیه السلام ۲۸:۲۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 لطافت ها و قساوت های واقعه عاشورا ۲۸:۳۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 چگونگی همراهی با امام حسین علیه السلام ۲۸:۱۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 انقلاب فرهنگی ۱ ۲۸:۲۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سازماندهی جدید با تحلیل ولایت فقیه در مقابل تز لیبرالها ۲۸:۲۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 انقلاب فرهنگی ۲ ۲۸:۴۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 تفسیر زیارت عاشورا ۲۸:۰۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 نقد و بررسی عرفان و تصوف ۱ ۲۸:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 نقد و بررسی عرفان و تصوف ۳ ۲۷:۰۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش تربیتی اسلام ۱ ۲۹:۵۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش تربیتی اسلام ۲ ۲۹:۵۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش تربیتی اسلام ۳ ۳۰:۰۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش تربیتی اسلام ۴ ۲۸:۲۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش تربیتی اسلام ۵ ۲۸:۰۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 آسیب های سیر و سلوک ۱ ۲۶:۳۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 آسیب های سیر و سلوک ۲ ۲۷:۵۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 آسیب های سیر و سلوک ۳ ۲۸:۰۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 آسیب های سیر و سلوک ۴ ۲۸:۳۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 آسیب های سیر و سلوک ۵ ۲۵:۳۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 آسیب های سیر و سلوک ۶ ۲۸:۵۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱ ۲۶:۵۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱ ۲۶:۵۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۳ ۲۹:۰۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۴ ۲۹:۵۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۵ ۲۹:۵۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۶ ۲۹:۵۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۷ ۲۹:۱۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۸ ۲۹:۳۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۹ ۲۹:۵۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱۰ ۲۹:۵۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 چگونگی تبدیل اختلافات به فرصتها ۲۹:۵۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شرح بخش از دعای افتتاح ۲۸:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شرح دعای ابوحمزه ۱ ۲۹:۵۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شرح دعای ابوحمزه ۲ ۲۹:۵۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شرح دعای ابوحمزه ۳ ۲۹:۵۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱۱ ۲۹:۵۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۱ ۳۰:۰۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۲ ۲۹:۴۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۳ ۲۹:۲۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۴ ۳۰:۰۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۵ ۲۹:۵۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۶ ۲۹:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۷ ۲۹:۱۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۸ ۲۹:۵۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۹ ۲۹:۳۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حکومت دینی ۱۰ ۲۹:۴۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اهداف حکومت دینی ۱ ۲۹:۴۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اهداف حکومت دینی ۲ ۲۹:۵۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۱ ۲۸:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۲ ۲۹:۵۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۳ ۲۹:۵۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۴ ۲۸:۳۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۵ ۲۹:۵۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عاشورا پژوهی با رعایت وحی و بصیرت ۲۹:۵۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اهداف حکومت دینی ۳ ۲۹:۵۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اهداف حکومت دینی ۴ ۲۹:۲۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 اهداف حکومت دینی ۵ ۲۹:۲۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 مشکلات حکومت دینی ۱ ۲۸:۳۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شناخت نقاط ضعف و آفات عمل ۱ ۲۹:۵۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شناخت نقاط ضعف و آفات عمل ۲ ۲۸:۴۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شناخت وظیفه ها و آفات عمل ۱ ۲۷:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شناخت وظیفه ها و آفات عمل ۲ ۲۹:۳۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شیوه های ارزیابی کردار و گفتار ۱ ۲۸:۴۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شیوه های ارزیابی کردار و گفتار ۲ ۲۹:۲۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 خط انتقال معارف ۱ ۲۹:۴۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 خط انتقال معارف ۲ ۲۹:۵۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 خط انتقال معارف ۳ ۲۹:۵۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 خط انتقال معارف ۴ ۲۸:۱۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 خط انتقال معارف ۵ ۲۹:۵۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 خط انتقال معارف ۶ ۲۹:۴۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس ۲۹:۰۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک و توبه حقیقی ۱ ۲۹:۰۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک و توبه حقیقی ۲ ؛ بر اساس شرح دعای خمس عشر ۲۸:۲۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک و توبه حقیقی ۳ ۲۹:۲۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک حقیقی ۱ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۰۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک حقیقی ۲ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۲۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک حقیقی ۳ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۳۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک حقیقی ۴ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۵۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک حقیقی ۵ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۲۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک حقیقی ۶ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۸:۱۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 سلوک حقیقی ۷ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۸:۰۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 چگونگی فرار از دارالغرور ۲۹:۲۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 طمانینه و قدر ۲۷:۲۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عرفان و سلوک بر اساس فوز علی ۱ ۲۸:۳۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عرفان و سلوک بر اساس فوز علی ۲ ۲۸:۳۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 تمنای مرگ ۲۹:۵۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 ویژگی های توبه کنندگان ۲۷:۱۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 چگونگی و معیار نقد خود و دیگران ۲۹:۰۵
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 چگونگی هدایت سرمایه های انسان ۲۹:۵۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عوامل غفلت ۱ ۲۹:۳۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عوامل غفلت ۲ ۲۹:۵۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عوامل غفلت ۳ ۲۹:۵۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 انابه و اطمینان ۲۹:۵۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 شکایت از نفس ۲۸:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 حضرت علی، حجت دوست و دشمن ۲۸:۳۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عوامل و زمینه های دشمنی با خدا و اولیاء ۱ ۲۹:۳۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عوامل و زمینه های دشمنی با خدا و اولیاء ۲ ۲۹:۵۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 احیاء امر اولیاء خدا ۱ ۲۹:۵۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 احیاء امر اولیاء خدا ۲ ۲۹:۵۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 احیاء امر اولیاء خدا ۳ ۲۹:۳۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 احیاء امر اولیاء خدا ۴ ۲۹:۲۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 احیاء امر اولیاء خدا ۵ ۲۹:۲۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 احیاء امر اولیاء خدا ۶ ۲۹:۵۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 احیاء امر اولیاء خدا ۷ ۲۷:۵۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 زمینه ها و چگونگی اشتیاق ولی خدا به یارانش ۲۸:۵۸

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش تربیت اسلامی در قبل و بعد از بلوغ ۱:۱۸:۴۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 نقش مربّی در تربیت انسان ۱:۰۸:۳۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 همراه با نسل جوان ۴۵:۴۹
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش تربیتی اسلام؛ شکل ها و شاقول ها ۱ ۵۴:۴۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش تربیتی اسلام؛ شکل ها و شاقول ها ۲ ۴۷:۱۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 کشف استعدادها ۱ ۵۲:۲۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 کشف استعدادها ۲ ۵۰:۵۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش برخورد ها و برداشت ها ۱:۱۱:۴۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 نیازهای محیط کار ۱:۰۹:۳۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 برخورد ارشادی؛ بیرون آمدن از پراگندگی ها ۲۸:۳۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش برخوردها؛ نیازها در جمع ۱ ۴۴:۲۱
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 روش برخوردها؛ نیازها در جمع ۲ ۱:۱۲:۱۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 نیازها در جمع ۱۹:۵۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 عوامل تشکیل و آفات جمع ۵۰:۳۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 مسئولیت ۳۷:۵۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 مسئولیت و غفلت های جمع ۳۴:۲۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 خصوصیات مستمع و متکلّم ۲۸:۳۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 آثار عدم رعایت قدرها و اندازه ها ۳۳:۵۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 زندگی خام و پحته ۴۹:۵۲
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل: بالندگی و رشد اسلام مدیون هیچ تمدنی نیست ۲۹:۵۱

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل: شکایت انسان از ۴بت،نفس،دنیا،شیطان،قدرت ۲۷:۳۰
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 مبانی تفسیر ۴۶:۲۷

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل-پیمان با ولی خدا ۰۱:۳۱:۰۳
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل: تکاثر و تاثیر آن در اخلاق ۲۸:۵۱

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۱) ۲۹:۳۷
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۲) ۲۸:۲۴
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۳) ۲۹:۴۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۴) ۲۹:۴۸
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۵) ۲۸:۵۱

 

دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل: شرح دعای مکارم الاخلاق ۲۹:۲۶
دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری musicdl913 صفای دل: شرح دعای مکارم الاخلاق ۲۶:۵۱
   
   

 

کانال تلگرام زهرامدیا
21610 بازدید ۳۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. دانلودکننده گفت:

  باسلام و عرض تبریک سال
  می خواستم بدونم که چگونه این فایل های استاد صفایی را میشه دانلود کرد؟

 2. بیننده گفت:

  استفاده کردم خیلی ممنون اجرتون باحضرت زهراانشالله

 3. shaghaygeh گفت:

  سلام . مرسی . فقط چرا بعضیهاش نصفه است ؟
  یعنی اخرش یدفعه تموم میشه و صحبتشون کامل نمیشه؟

 4. جعفر گفت:

  انشا الله با حضرت زهرا محشور بشید خدا خیرتون بده>>>>

 5. سید مجتبی رفیعی گفت:

  واقعا ممنون ……

 6. محمدرضا گفت:

  سلام خیلی عالیه
  میخواستم بدونم شماکسی ازشاگردهای استاد صفایی رومیشناسید؟

 7. سجاد گفت:

  سلام
  پست بسیار خوبی گذاشتید. خیلی ممنون.
  فقط چنتا نکته هست که کم داره.
  اول اینکه همه فایل ها رو یکجا نمیشه دانلود کرد! یا حداقل مجموعه ها رو یکجا دانلود کنیم. البته امکان دانلود تکی و مجموعه ای کنار هم بسیار عالی میشه.
  دوم اینکه اسم فایل های دانلود شده (mp3 ها) درست نوشته نشده و نمیشه از رو اسم فایل های دانلود شده بفهمیم مربوط به چه موضوعی هستش.

  همچنین در سایت تبیان هم قسمتی از سخنرانی های ایشون هست که فکر نمیکنم بیشتر از اینایی که اینجا هست باشن ولی خوب لینکش اینه:
  http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150300&CategoryID=15427

  ترتیب قرار دادن فایل ها دلیلی یا نظمی داره یا نه؟
  کسی سیر شنیداری برای فایل ها پیشنهاد داره؟

 8. با سلام و ممنون از زحمتی که واسه سخنرانیای استاد کشیدید.

 9. محسن گفت:

  سلام خدا خیرت بده و استاد رو قرین رحمت کنه واقعاً عالی بود
  خوش بحال استاد
  یا حق.

 10. هادی گفت:

  سلام و درود
  با شنیدن یک سخنرانی الان می خوام تمام سخنرانی هاشون را دانلود کنم
  خیلی فوق العاده است
  یک چیز کاملا متفاوت ناب محمدی و از هر نظر سازنده
  خدا کند تمام ایران سخنرانی ایشان را گوش کنند

 11. سمیرا گفت:

  سلام، خدا قوت. خیلی تشکر، دوست داشتم در کنار کتابای استاد ،صداشون هم بشنوم. ممنون که باعث شدید. راهتون با دوام

 12. یک معلم گفت:

  با عرض سلام و تشکر
  سخنرانی ها بسیار عالی بود تقریبا همه را دانلود کردم ممنون

 13. حورا گفت:

  سلام
  خییلی ممنون برا آشنایی بیشتر با استاد صفایی توی گوگل بزنید لیله القدر ک اسم سایتشان رو میاره…دیگ اینکه چرا وقتی درسهایی از تنهایی علی( ع )رو میزنم دانلود برام سیر و سلوک دانلود کرد؟…..؟.رسیدگی کنید لطفا

 14. ظهور گفت:

  سلام
  خسته نباشید .
  این سخنرانی ها را بصورت یکجا در یک فایل جداگانه قرار نمی دهید که همه را با هم دانلود کنیم ؟ یعنی همین مجزا ها باشد و یک فایلی که همه را شامل شود هم بگذارید .

 15. سلام.
  ممنون استفاده کردم.

 16. فقیر الی الله گفت:

  اجرکم الله

 17. حسین گفت:

  سلام، ممنون به خاطر مطالب وسخنرانی های خوب که توی سایت هست. امید است که همگی هدایت شن.حسین از پادنا [قشقایی]

 18. امیر گفت:

  سلام خداوند روح اقای صفایی را با چهارده معصوم ع که درزندگی خویش دنبال رو انان ومکتب شان بود شودوباید بگویم در خصوص سخنان ان بزرگوار که سخنان ریشه ای وبنیادی میباشندوجوانان حتما حتما بعدازگوش دادن با علما وحوزیون ازنزدیک ورودررو صحبت کنند تا مصالب برایشان جا بیافتد بیادخدا باشبد انشاالله امین

 19. فاطمه منتظر گفت:

  با سلام
  یکی از سخنرانی های استاد صفایی هست که ایشان برای خدا مرثیه میخونن موضوع سخنرانیشون رو نمیدونم که دانلود کنم میشه کمکم کنین
  باتشکر

 20. rasool گفت:

  یسیار جالب بود خدا اجرتان دهد

 21. علی گفت:

  یه روحانیه داش مشتیه قویه متقیه نسبتا گمنام

 22. سلگی گفت:

  با سلام
  از خدا برای شما اجر بیکران خواهانم.

 23. نجمه گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید سخنرانی های استاد صفائی از کمیاب ترین سخنرانی هایی بود که تا بحال شنیدم با شنیدن یک از اینهاخیلی مشتاق شدم و تمامی سخنرانی هاشون رو دانلود کردم ولی واقعا دعا کنید بهشون جامه عمل بپوشانم. ومن الله التوفیق

 24. علی اسدی گفت:

  با سلام
  خیلی ممنونم از زحمات شما و نشر آثار صوتی استاد اعظم حضرت ایت الله شیخ علی صفائی .

  خدای منان توفیق تعجیل رشد و بالندگی و حیات طیبه یافتن به همگی ما عنایت فرماید.

 25. سعید گفت:

  به وبلاگ زیر در مورد استاد صفایی سر بزنید.
  jariyehekmat.blogfa.com

دسته بندی