دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/2374ac0d-7489-41aa-9d3b-0ab0a0554de51.jpg

استاد حجت الاسلام سید صمصام الدین قوامی و شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه، نامه امام علی به مالک اشتر، راهبردهای مدیریتی امام علی علیه السلام در برنامه رادیویی پرتو ولایت رادیو معارف

 

 

جلسه ۱: مبانی مدیریت اسلامی ۱ ۲۳:۲۸
جلسه ۲: مبانی مدیریت اسلامی ۲ ۲۰:۵۷
جلسه ۳: حوزه های مدیریت اسلامی ۲۰:۲۰
جلسه ۴: راهبردهای مدیریتی ۱ ۲۲:۴۹
جلسه ۵: راهبردهای مدیریتی ۲ ۲۶:۱۹
جلسه ۶: راهبردهای مدیریتی ۳ ۲۸:۲۹
جلسه ۷: مروری بر مباحث گذشته ۲۷:۰۸
جلسه ۸: وظایف مدیریتی ۲۰:۱۲
جلسه ۹: مدیریت زمان ۱ ۲۱:۵۴
جلسه ۱۰: مدیریت زمان ۲ ۲۲:۵۱
جلسه ۱۱: کنترل، بازرسی و نظارت ۱ ۲۵:۳۶
جلسه ۱۲: کنترل، بازرسی و نظارت ۲ ۲۵:۳۶
جلسه ۱۳: مروری بر جلسات ۸ و ۹ و ۱۰ ۲۶:۱۹
جلسه ۱۴: مروری بر جلسات ۱۱ و ۱۲ ۲۷:۳۸
جلسه ۱۵: کنترل، بازرسی و نظارت ۳ ۲۲:۰۶
جلسه ۱۶: رهبری چهارمین رکن مدیریت اسلامی ۲۶:۱۵
جلسه ۱۷: اهمیت مشورت ۲۴:۲۱
جلسه ۱۸: مدیریت منابع انسانی ۱ ۲۳:۵۹
جلسه ۱۹: مدیریت منابع انسانی ۲ ۲۶:۲۲
جلسه ۲۰: مروری بر جلسات ۱۵ و ۱۶ ۲۳:۴۳
جلسه ۲۱: مروری بر جلسات ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ۲۷:۰۰
جلسه ۲۲: مدیریت منابع انسانی ۳ ۲۳:۵۲
جلسه ۲۳: معیار گزینش فرماندهان نظامی ۲۱:۰۱
جلسه ۲۴: شرایط گزینش قاضی ۲۶:۲۴
جلسه ۲۵: شرایط گزینش مقامات ارشد ۲۳:۴۵
جلسه ۲۶: آموزش منابع انسانی ۱۹:۳۱
جلسه ۲۷: مروری بر جلسات ۲۲ و ۲۳ ۲۶:۲۷
جلسه ۲۸: مروری بر جلسات ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ ۲۵:۵۵
جلسه ۲۹: مدیریت حقوق منابع انسانی ۲۶:۰۴
جلسه ۳۰: ارزیابی عملکرد منابع انسانی ۱ ۲۲:۴۴
جلسه ۳۱: ارزیابی عملکرد منابع انسانی ۲ ۲۴:۵۵
جلسه ۳۲: آفات و بایدهای مدیریت ۲۷:۰۷
جلسه ۳۳: مدیریت رفتار سازمانی ۱ ۲۴:۴۵
جلسه ۳۴: مروری بر جلسات ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ ۲۵:۰۸
جلسه ۳۵: مروری بر جلسات ۳۲ و ۳۳ ۲۷:۰۸
جلسه ۳۶: مدیریت رفتار سازمانی ۲ ۲۶:۲۲
جلسه ۳۷: مدیریت رفتار سازمانی ۳ ۲۶:۴۴
جلسه ۳۸: مدیریت رفتار سازمانی ۴ ۲۶:۵۰
جلسه ۳۹: عدالت و تقویت پایگاه مردمی ۲۶:۴۱
جلسه ۴۰: مدیریت رفتار با اقشار آسیب پذیر ۲۳:۲۳
جلسه ۴۱: مروری بر جلسات ۳۶ و ۳۷ ۲۷:۰۲
جلسه ۴۲: مروری بر جلسات ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ ۲۶:۵۱
جلسه ۴۳: مدیریت در نظرگرفتن افکار عمومی ۲۶:۵۴
جلسه ۴۴: مدیریت فرهنگ سازمانی ۱ ۲۶:۱۹
جلسه ۴۵: مدیریت فرهنگ سازمانی ۲ ۲۳:۱۳
جلسه ۴۶: مدیریت فرهنگ سازمانی ۳ ۲۵:۵۳
جلسه ۴۷: مدیریت فرهنگ سازمانی ۴ ۲۳:۲۲
جلسه ۴۸: مروری بر جلسات ۴۳ و ۴۴ ۲۵:۵۲
جلسه ۴۹: مروری بر جلسات ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ ۲۵:۱۰

مطالب مشابه

3049 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت