دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

امامت و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مبحث رجعت

دانلود فایل صوتی مجموعه سخنرانی استاد مهندس سید مجتبی حسینی در شرح صحیفه سجادیه

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/511a106a-b143-497d-9455-0e1c88f328e11.jpg دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی 511a106a b143 497d 9455 0e1c88f328e11

 

 

دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان حضرت علی برای امام حسین علیهم السلام ۳۹:۴۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان حضرت علی برای امام حسین علیهم السلام ۵۱:۲۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان حضرت علی برای امام حسین علیهم السلام ۴۰:۰۳
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان حضرت علی برای امام حسین علیهم السلام ۵۳:۱۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان حضرت علی برای امام حسین علیهم السلام ۴۴:۵۸
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان حضرت علی علیه السلام برای حضرت حق ۴۴:۳۸
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان حسنین علیهم السلام ۴۷:۵۹
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان امیر المومنین علی علیه السلام ۵۳:۵۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شناخت پیامبر و اوصاف حضرت از زبان امیر المومنین علی علیه السلام ۴۰:۱۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱ ۰۱:۰۴:۳۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲ ۰۱:۰۲:۳۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۳ ۰۱:۲۲:۰۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۴ ۰۱:۲۵:۰۲
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۵ ۰۱:۲۵:۱۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۶ ۵۹:۴۷
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۷ ۰۱:۰۱:۱۱
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۸ ۰۱:۰۳:۱۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۹ ۰۱:۰۲:۳۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۰ ۵۷:۰۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۱ ۳۲:۰۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۳ ۰۱:۰۲:۲۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۴ ۰۱:۰۳:۱۲
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۵ ۰۱:۰۱:۲۳
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۶ ۰۱:۰۲:۳۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۷ ۰۱:۰۲:۱۳
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۸ ۰۱:۰۲:۱۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۱۹ ۰۱:۰۳:۱۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۰ ۰۱:۰۳:۳۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۱ ۵۵:۰۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۲ ۵۷:۴۱
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۳ ۰۱:۰۰:۱۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۴ ۰۱:۰۰:۱۳
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۵ ۰۱:۰۲:۳۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۶ ۵۵:۱۹
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۷ ۰۱:۰۰۳۷
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۸ ۰۱:۲۶:۳۲
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۲۹ ۰۱:۱۴:۴۱
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 اهل بیت – جلسه ۳۰ ۰۱:۰۱:۲۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۱ ۰۰:۴۸:۳۳
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۲ ۰۰:۵۳:۰۹
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۳ ۰۰:۴۹:۵۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۴ ۰۰:۴۸:۰۸
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۵ ۰۰:۴۵:۱۱
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۶ ۰۰:۵۰:۱۷
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۷ ۰۰:۵۵:۲۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۲ جلسه ۸ ۰۱:۰۱:۳۷
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۱ ۰۱:۰۷:۰۳
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۲ ۰۰:۴۷:۲۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۳ ۰۰:۵۶:۱۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۴ ۰۰:۵۷:۰۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۳ جلسه ۵ ۰۰:۵۴:۲۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۱ ۰۰:۴۶:۱۳
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۲ ۰۰:۴۰:۵۲
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۳ ۰۰:۴۲:۳۹
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۴ ۰۰:۵۴:۴۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۵ ۰۰:۴۷:۲۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۴ جلسه ۶ ۰۰:۵۱:۳۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۵ جلسه ۱ ۰۰:۵۵:۲۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۵ جلسه ۲ ۰۰:۵۳:۱۷
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۱ ۰۰:۵۰:۲۹
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۲ ۰۰:۴۹:۲۴
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۳ ۰۰:۳۸:۵۰
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۴ ۰۰:۴۲:۴۳
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۵ ۰۰:۴۹:۵۱
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۶ ۰۰:۴۹:۳۲
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۷ ۰۰:۴۸:۲۸
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۸ ۰۰:۵۲:۲۱
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۹ ۰۰:۴۴:۱۷
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۶ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۴:۰۵
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۸ ۰۰:۵۰:۲۱
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۹ جلسه ۱ ۰۰:۴۷:۱۶
دانلود سخنرانی های سید مجتبی حسینی musicdl1155 شرح صحیفه سجادیه؛ دعای ۱۹ جلسه ۲ ۰۰:۵۴:۱۱

 

کانال تلگرام زهرامدیا
5548 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. sohrab گفت:

  salam aghaye hosseini man vaghti baroon miad hame chi khis mishe vali OGHAB NA midooni chera choon balartar az abra gharar migire. dooste aziz bejaye inke in hame cd bedi biroon , ketab benvisi beshin Moraghebe kon shayad bishtar befahi. shayad in ye forsate talai bashe ke be khodet biay. va harfato tasih koni azizam. bejaye inke inha,e sokhanrani bezari dota goosh dari ye zaboon pas be daroon ro ta shayad rastegar shavi BARKAT BASHAD

 2. sohrab گفت:

  tooye inhame sokhanrani kari koncheshme sevvome adamai ke doret jam mishan vashe golam tafsiro ke too hameye ketabha hast teknik bede tam,rin bede mardom ertegha peyda konan

 3. sohrab گفت:

  ma aghebat bekheir hastim na befarmayad. dar tabaghate asemani zamano makan vojood nadarad golam rooh ke aghebat bekheir nemishavad aghebat bekheir hast azizam. faghat ye nokte az beine ye saat sokhanranit. age tahlil beshe koli az harfatoon zire soal mire. dar zamn ye soal madrake tahsilitoon chie? elme hoze darid? ya elme ladonni? mishe kami bishtar az khodetoon to zih bedid mamnoonam golam

دسته بندی