دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/e3ca7c90eea2ef6a40a66abf3cad1d8d.medium2.jpg  دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی e3ca7c90eea2ef6a40a66abf3cad1d8d

 

 

دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | ترتیل سوره حمد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | ترتیل سوره بقره (حفص عن عاصم) ۰۲:۱۹:۴۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره آل عمران (حفص عن عاصم) ۰۱:۱۹:۰۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نساء (حفص عن عاصم) ۰۱:۲۶:۲۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مائده (حفص عن عاصم) ۰۱:۰۳:۵۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انعام (حفص عن عاصم) ۰۱:۰۷:۱۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره اعراف (حفص عن عاصم) ۰۱:۱۱:۵۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انفال (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۸:۱۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره توبه (حفص عن عاصم) ۰۰:۵۶:۴۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره یونس (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۲۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره هود (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۵۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره یوسف (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۰۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره رعد (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۰:۰۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ابراهیم (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حجر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۵:۰۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نحل (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۵۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره اسراء (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۳:۰۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره کهف (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۳:۴۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مریم (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۰:۱۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره طه (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۴۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انبیاء (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۸:۱۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حج (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۰:۰۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مومنون (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۴:۱۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نور (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۹:۲۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فرقان (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۳۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره شعراء (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۰:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نمل (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۵:۴۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قصص (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۵۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره عنکبوت (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره روم (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۲۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره لقمان (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۱:۵۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره سجده (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۵۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره احزاب (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۱:۰۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره سبأ (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فاطر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۶:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره یس (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۶:۲۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره صافات (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۱:۴۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ص (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۷:۲۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره زمر (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۵:۱۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره غافر (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فصّلت (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۵۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره شوری (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۴۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره زخرف (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره دخان (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۰۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره جاثیه (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۱۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره احقاف (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۳:۵۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره محمّد (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۰۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فتح (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۲۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حجرات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۲۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۰۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ذاریات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۱۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره طور (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۷:۱۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نجم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۷:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قمر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۲۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره الرحمن (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۰۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره واقعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۰۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حدید (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۱۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مجادله (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۲۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حشر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۲۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ممتحنه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۴۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره صف (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۰۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره جمعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۴۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره منافقون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۲۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تغابن (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۲۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره طلاق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۵۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تحریم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۴۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ملک (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۲۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قلم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حاقه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۰۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره معارج (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۱۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نوح (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۱۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره جنّ (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۴۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مزّمّل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۵۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مدّثّر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۱۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قیامه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۵۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انسان (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۳۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مرسلات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۵۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نبأ (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۳۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نازعات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۴۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره عبس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۴۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تکویر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۲۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انفطار (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مطفّفین (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۱۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انشقاق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۴۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره بروج (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۳۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره طارق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره اعلی (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۵۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره غاشیه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۲۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فجر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۳۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره بلد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره شمس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره لیل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ضحی (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۱۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انشراح (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تین (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره علق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قدر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره بیّنه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۱۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره زلزله (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره عادیات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۱۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قارعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تکاثر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره عصر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره همزه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فیل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قریش (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ماعون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره کوثر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره کافرون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نصر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مسد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره اخلاص (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فلق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ناس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره طلاق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حمد (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره بقره (قالون عن نافع) ۰۲:۳۶:۲۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره آل عمران (قالون عن نافع) ۰۱:۳۵:۰۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نساء (قالون عن نافع) ۰۱:۳۲:۳۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مائده (قالون عن نافع) ۰۱:۱۰:۰۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انعام (قالون عن نافع) ۰۱:۱۷:۳۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره اعراف (قالون عن نافع) ۰۱:۲۸:۱۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انفال (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۱۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره توبه (قالون عن نافع) ۰۱:۰۴:۵۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره یونس (قالون عن نافع) ۰۰:۴۵:۵۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره هود (قالون عن نافع) ۰۰:۴۸:۱۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره یوسف (قالون عن نافع) ۰۰:۴۴:۲۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره رعد (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۴۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ابراهیم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۳۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حجر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نحل (قالون عن نافع) ۰۰:۴۳:۰۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره اسراء (قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۴۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره کهف (قالون عن نافع) ۰۰:۳۸:۳۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مریم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره طه (قالون عن نافع) ۰۰:۳۱:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انبیاء (قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۳۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حج (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۱۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مومنون (قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نور (قالون عن نافع) ۰۰:۳۲:۴۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فرقان (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره شعراء (قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۲۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نمل (قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قصص (قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۱۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره عنکبوت (قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۱۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره روم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۰۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره لقمان (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۳۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره سجده (قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره احزاب (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره سبأ (قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۳۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فاطر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۰۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره یس (قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره صافات (قالون عن نافع) ۰۰:۲۱:۴۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ص (قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره زمر (قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۱۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره غافر (قالون عن نافع) ۰۰:۳۰:۲۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فصلت (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره شوری (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۲۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره زخرف (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره دخان (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۵۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره جاثیه (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۳۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره احقاف (قالون عن نافع) ۰۰:۱۴:۲۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره محمّد (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۴۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فتح (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حجرات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ذاریات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۳۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره طور (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نجم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۳۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قمر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۴۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره الرحمن (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۰۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره واقعه (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۰۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حدید (قالون عن نافع) ۰۰:۱۴:۱۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مجادله (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۳۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حشر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ممتحنه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۲۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره صف (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۱۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره جمعه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۱۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره منافقون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تغابن (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تحریم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ملک (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۴۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قلم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره حاقه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره معارج (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نوح (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره جنّ (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۴۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مزّمّل (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مدّثّر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قیامه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انسان (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۳۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مرصلات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۰۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نبأ (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نازعات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره عبس (قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تکویر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۲۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انفطار (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۵۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۱۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۵
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تین ۰۰:۰۰:۵۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره علق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قدر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره بیّنه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۱۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره زلزله (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۰
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره عادیات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۲
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قارعه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۷
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره تکاثر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره عصر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره همزه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فیل (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره قریش (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ماعون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۴
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره کوثر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره کافرون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره نصر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره مسد (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۳
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره اخلاص (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره فلق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
دانلود قرائت های أحمد خضر الطرابلسی، قاری کویتی musicdl838 الطرابلسی | سوره ناس (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
کانال تلگرام زهرامدیا
1231 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی