دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.goums.ac.ir/files/deputy_stu/54654.jpg تلاوت های احمد عامر 54654

 

 

تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۹:۲۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۲:۱۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۸:۴۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۲:۱۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۸:۵۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۶:۵۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۴:۴۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۰۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۹:۲۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۰۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۹:۱۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۴۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۵:۰۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۹:۲۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۱:۴۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۳:۵۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۱:۱۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۹:۱۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۷:۱۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۸:۱۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۳:۳۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نور ۰۰:۳۰:۴۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۳۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره شعرا ۰۰:۲۹:۴۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۷:۴۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۲:۵۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۳۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۸:۴۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۲:۴۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۵۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۳۰:۲۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۹:۱۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۸:۱۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۴۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۱:۲۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۳۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۵:۲۷
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۶:۵۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۸:۰۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۹:۳۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۹:۰۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۱۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۳۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۴:۰۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره محمد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۱:۴۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۲:۲۷
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۵۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۳۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۵۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۰۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۲۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۱۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۱۷
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۱۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۰۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۵۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۲۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۰۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۰۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره معراج ۰۰:۰۴:۵۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۵۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۵۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۳۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۵۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۵۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۱۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۳:۵۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۱
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۵
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره عادبات ۰۰:۰۰:۵۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۶
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احمد عامر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 قاف ۳۱ تا ۴۵ ۰۹:۱۲
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 مطففین ۲۲ تا ۳۸ ۰۲:۲۷
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 احقاف ۸۸ تا ۱۱۶ ۰۶:۰۹
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 زمر ۱ تا ۲۳ ۲۴:۴۷
تلاوت های احمد عامر musicdl4754 قاف ۳۱ تا ۳۵ ۰۴:۱۴

 

کانال تلگرام زهرامدیا
3667 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. مریم جمالی گفت:

  سلام – واقعا که سایت عالی عالی عالی دارید
  خیلی مرسی

 2. فرشاد گفت:

  سلام یا زهرا
  اقا ببخشید این همه مزاحمت میشم,واقعا خجالت میکشم پیام بدم.اقا جواب داد ولی نشد,میشه ایمیله خودتو بم بدی چن تا سوال دارم ازت؟
  بازم ببخشید که انقد مزاحم میشم
  منتظرم ب همین ایمیلم پیام بدی.مرسی

دسته بندی