دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/f684ce49-99f7-44fb-94af-8067e337ad5d1.jpg  تلاوت های زکی داغستانی f684ce49 99f7 44fb 94af 8067e337ad5d1

 

 

تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره بقره ۰۲:۵۶:۳۶
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره آل عمران ۰۱:۴۱:۱۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نساء ۰۱:۴۰:۵۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مائده ۰۱:۱۵:۳۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره انعام ۰۱:۱۹:۴۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره اعراف ۰۱:۳۲:۲۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره انفال ۰۰:۳۲:۳۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره توبه ۰۱:۱۰:۲۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره یونس ۰۰:۵۱:۲۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره هود ۰۰:۵۴:۲۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره یوسف ۰۰:۵۲:۱۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره رعد ۰۰:۲۴:۲۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ابراهیم ۰۰:۲۵:۰۸
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره حجر ۰۰:۲۰:۴۲
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نحل ۰۰:۵۴:۳۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره اسراء ۰۰:۴۵:۲۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره کهف ۰۰:۴۶:۴۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مریم ۰۰:۳۰:۲۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره طه ۰۰:۳۷:۰۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره انبیاء ۰۰:۳۴:۱۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره حج ۰۰:۳۴:۵۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مومنون ۰۰:۳۴:۰۸
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نور ۰۰:۳۹:۳۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره فرقان ۰۰:۲۴:۱۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره شعراء ۰۰:۳۷:۴۲
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نمل ۰۰:۳۲:۵۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره قصص ۰۰:۴۰:۱۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره عنکبوت ۰۰:۲۶:۴۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره روم ۰۰:۲۱:۵۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره لقمان ۰۰:۱۴:۱۲
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره سجده ۰۰:۰۹:۵۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره احزاب ۰۰:۳۲:۰۶
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره سبأ ۰۰:۱۹:۲۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره فاطر ۰۰:۱۷:۳۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره یس ۰۰:۱۷:۴۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره صافات ۰۰:۲۲:۲۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ص ۰۰:۱۹:۵۸
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره زمر ۰۰:۲۹:۲۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره غافر ۰۰:۲۸:۵۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره فصلت ۰۰:۲۰:۵۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره شوری ۰۰:۲۱:۰۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره زخرف ۰۰:۲۲:۰۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره دخان ۰۰:۰۹:۴۸
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۴۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره احقاف ۰۰:۱۵:۳۶
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره محمّد ۰۰:۱۲:۵۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره فتح ۰۰:۱۳:۱۶
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره حجرات ۰۰:۰۹:۲۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ق ۰۰:۰۹:۰۸
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ذاریات ۰۰:۰۹:۱۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره طور ۰۰:۰۸:۰۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نجم ۰۰:۰۸:۲۸
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره قمر ۰۰:۰۸:۴۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره رحمن ۰۰:۱۱:۰۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره واقعه ۰۰:۱۱:۰۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره حدید ۰۰:۱۳:۴۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مجادله ۰۰:۱۱:۴۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره حشر ۰۰:۱۱:۳۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ممتحنه ۰۰:۰۹:۱۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره صف ۰۰:۰۵:۴۸
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره جمعه ۰۰:۰۴:۱۸
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره منافقون ۰۰:۰۴:۵۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره تغابن ۰۰:۰۶:۰۹
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره طلاق ۰۰:۰۷:۱۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره تحریم ۰۰:۰۷:۰۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ملک ۰۰:۰۹:۰۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره قلم ۰۰:۰۸:۵۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره حاقه ۰۰:۰۷:۳۲
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره معارج ۰۰:۰۶:۵۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نوح ۰۰:۰۶:۱۹
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره جنّ ۰۰:۰۷:۳۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مزّمّل ۰۰:۰۵:۳۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۴۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره قیامه ۰۰:۰۴:۱۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره انسان ۰۰:۰۷:۳۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مرصلات ۰۰:۰۶:۱۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نبأ ۰۰:۰۵:۵۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نازعات ۰۰:۰۵:۱۹
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره عبس ۰۰:۰۴:۳۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره تکویر ۰۰:۰۲:۵۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره انفطار ۰۰:۰۲:۲۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مطفّفین ۰۰:۰۵:۲۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره انشقاق ۰۰:۰۳:۰۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره بروج ۰۰:۰۲:۵۹
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره طارق ۰۰:۰۱:۴۲
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۵۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۳۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره فجر ۰۰:۰۳:۴۲
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره بلد ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره شمس ۰۰:۰۱:۴۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره لیل ۰۰:۰۲:۰۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ضحی ۰۰:۰۱:۱۵
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره شرح ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره تین ۰۰:۰۱:۰۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره علق ۰۰:۰۱:۵۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره قدر ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۹
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره زلزله ۰۰:۰۱:۰۶
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره عادیات ۰۰:۰۱:۱۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۲
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۷
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۰
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های زکی داغستانی musicdl1069 زکی داغستانی / سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۱
کانال تلگرام زهرامدیا
3400 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. نودیها گفت:

    سلام تیتراژ ابتدایی و انتهایی ماه عسل ۹۴ رو گذاشتیم خواستید به نودیها بیایید

دسته بندی