دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/a269fbc3-30cd-4777-9a67-cf77552ec5992.jpg  تلاوت های محمد عباسی a269fbc3 30cd 4777 9a67 cf77552ec5992

 

 

تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱ ۵۲:۴۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲ ۵۱:۰۹
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۳ ۵۳:۰۴
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۴ ۵۰:۵۸
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۵ ۵۶:۱۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۶ ۵۱:۱۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۷ ۵۷:۱۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۸ ۵۴:۱۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۹ ۵۱:۵۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۰ ۴۸:۱۹
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۱ ۵۴:۱۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۲ ۰۱:۰۱:۵۶
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۳ ۵۹:۰۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۴ ۵۸:۲۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۵ ۵۴:۵۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۶ ۵۹:۳۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۷ ۴۹:۲۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۸ ۰۱:۰۱:۵۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۹ ۵۶:۳۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۰ ۵۴:۳۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۱ ۵۵:۴۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۲ ۵۵:۱۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۳ ۵۵:۲۹
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۴ ۵۸:۰۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۵ ۵۸:۴۸
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۶ ۵۴:۵۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۷ ۰۱:۰۴:۴۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۸ ۵۶:۳۴
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۹ ۰۱:۰۲:۰۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۳۰ ۵۲:۰۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱ ۵۱:۵۸
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲ ۵۰:۳۹
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۳ ۵۲:۱۸
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۴ ۵۰:۲۴
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۵ ۵۵:۳۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۶ ۵۰:۰۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۷ ۵۶:۰۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۸ ۵۳:۲۸
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۹ ۵۰:۴۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۰ ۴۷:۲۸
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۱ ۵۳:۴۰
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۲ ۱:۰۱:۱۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۳ ۵۹:۱۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۴ ۵۷:۵۴
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۵ ۵۴:۲۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۶ ۵۹:۱۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۷ ۴۸:۴۰
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۸ ۱:۰۱:۱۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۱۹ ۵۶:۰۰
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۰ ۵۳:۲۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۱ ۵۴:۳۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۲ ۵۴:۴۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۳ ۵۵:۲۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۴ ۵۶:۲۶
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۵ ۵۸:۵۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۶ ۵۴:۳۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۷ ۱:۰۳:۱۹
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۸ ۵۵:۵۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۲۹ ۱:۰۱:۱۶
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 جزء ۳۰ ۵۱:۰۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 بقره ۲۵۵ تا ۲۵۷ ۴۸:۲۸
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 آل عمران ۱ تا ۹۲ ۳۲:۳۱
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 بقره ۲۵۳ تا آخر ۲۰:۲۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 اعراف ۱ تا ۸۷ ۳۰:۳۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 انعام ۱۱۱ تا آخر ۲۳:۳۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 انفال ۴۱ تا ۵۴ ۱۴:۰۶
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 انفال ۵۵ تا ۷۱ ۱۲:۵۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 انفال ۴۱ تا آخر ۱۲:۵۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 انفال ۷۰ تا آخر ۰۶:۴۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 بقره ۸۷ تا ۹۵ ۱۰:۲۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 توبه ۱ تا ۵ ۰۵:۳۶
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 توبه ۱ تا ۹۳ ۳۵:۲۰
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 توبه ۹۳ تا آخر ۱۵:۰۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 رعد ۱۹ تا آخر ۱۰:۱۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 فرقان ۲۱ تا آخر ۱۲:۰۸
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 قصص ۳۶ تا ۴۲ ۰۵:۵۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 کهف ۱ تا ۸۴ ۲۳:۰۰
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 کهف ۸۵ تا آخر ۰۹:۵۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 مائده ۱ تا ۸۲ ۴۰:۰۶
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 نحل ۱۲۰ تا ۱۲۸ ۰۵:۰۷
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 نساء ۱۴۸ تا آخر ۱۱:۱۲
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 نمل ۱ تا ۵۵ ۱۴:۳۹
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 هود ۱ تا ۵ ۰۱:۴۵
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 هود ۶ تا آخر ۴۱:۵۶
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 یوسف ۱ تا ۵۲ ۲۰:۰۳
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 یوسف ۵۳ تا آخر ۱۹:۲۹
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 یوسف ۴۷ تا ۱۰۴ ۱۳:۱۹
تلاوت های محمد عباسی musicdl208 نور ۱ تا ۲۰ ۱۳:۳۹

 

کانال تلگرام زهرامدیا
3034 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی