دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/07/Omran.gif  تلاوت های العشری عمران، قاری مصری Omran

 

 

تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره بقره ۰۱:۵۶:۰۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره آل عمران ۰۱:۱۱:۰۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نساء ۰۱:۱۵:۵۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مائده ۰۰:۵۵:۳۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره انعام ۰۱:۰۳:۲۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره اعراف ۰۱:۰۴:۴۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره انفال ۰۰:۲۵:۴۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره توبه ۰۰:۴۵:۴۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره یونس ۰۰:۳۱:۳۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره هود ۰۰:۴۰:۴۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره یوسف ۰۰:۳۸:۳۰
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره رعد ۰۰:۱۹:۴۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ابراهیم ۰۰:۲۰:۲۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره حجر ۰۰:۱۶:۴۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نحل ۰۰:۳۹:۵۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره اسراء ۰۰:۳۱:۲۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره کهف ۰۰:۳۱:۲۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مریم ۰۰:۲۰:۰۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره طه ۰۰:۲۴:۱۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۳۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره حج ۰۰:۲۶:۰۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مومنون ۰۰:۲۳:۱۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نور ۰۰:۲۴:۵۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره فرقان ۰۰:۱۸:۳۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره شعراء ۰۰:۲۹:۳۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نمل ۰۰:۲۱:۰۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره قصص ۰۰:۳۰:۰۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره عنکبوت ۰۰:۲۲:۰۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره روم ۰۰:۱۹:۴۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره لقمان ۰۰:۰۹:۰۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره سجده ۰۰:۰۶:۵۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره احزاب ۰۰:۲۲:۵۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره سبأ ۰۰:۱۵:۳۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره فاطر ۰۰:۱۶:۲۰
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره یس ۰۰:۱۳:۱۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره صافات ۰۰:۲۲:۱۰
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ص ۰۰:۱۶:۴۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره زمر ۰۰:۲۴:۴۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره غافر ۰۰:۲۷:۴۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره فصلت ۰۰:۱۷:۵۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره شوری ۰۰:۱۶:۱۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره زخرف ۰۰:۱۸:۵۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره دخان ۰۰:۰۸:۵۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۰۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره احقاف ۰۰:۱۲:۲۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره محمّد ۰۰:۱۲:۰۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره فتح ۰۰:۱۱:۰۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره حجرات ۰۰:۰۷:۱۰
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ق ۰۰:۱۱:۵۰
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۳۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره طور ۰۰:۰۸:۵۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نجم ۰۰:۰۶:۵۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره قمر ۰۰:۰۶:۴۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره الرحمن ۰۰:۱۱:۳۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره واقعه ۰۰:۱۰:۱۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره حدید ۰۰:۱۲:۱۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مجادله ۰۰:۱۰:۰۰
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره حشر ۰۰:۰۹:۲۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۴۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره صف ۰۰:۰۴:۳۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره تغابن ۰۰:۰۵:۳۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره طلاق ۰۰:۲۱:۰۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره تحریم ۰۰:۰۸:۵۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ملک ۰۰:۰۶:۳۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره قلم ۰۰:۰۶:۴۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره معارج ۰۰:۰۵:۳۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نوح ۰۰:۰۵:۰۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره قیامه ۰۰:۰۵:۱۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره انسان ۰۰:۰۶:۱۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مرصلات ۰۰:۰۵:۱۱
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نبأ ۰۰:۰۴:۵۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره عبس ۰۰:۰۳:۰۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۵۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۰
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره تین ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره علق ۰۰:۰۱:۲۴
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۵
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۸
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۷
تلاوت های العشری عمران، قاری مصری musicdl747 العشری عمران | سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۱
کانال تلگرام زهرامدیا
1074 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. من گفت:

    سلام!
    سوره ی جن رو نداره!؟؟

دسته بندی