هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Koushi2.jpg

 

 

العیون الکوشی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (بروایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره بقره (روایت ورش عن نافع) ۰۲:۰۸:۴۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره آل عمران (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۱۴:۱۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره نساء (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۱۵:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره مائده (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۵۶:۰۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره انعام (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۰۰:۱۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره اعراف (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۰۷:۵۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره انفال (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۵:۰۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره توبه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۵۲:۴۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره یونس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۹:۰۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره هود (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۴۰:۱۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره یوسف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۷:۱۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره رعد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۴۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره ابراهیم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۳۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره حجر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۴:۳۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره نحل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۸:۰۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره اسراء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۴:۰۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره کهف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۱:۴۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره مریم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۹:۴۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره طه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۷:۱۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره انبیاء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۴۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره حج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۳۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره مومنون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۱:۴۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره نور (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۸:۳۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره فرقان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۳۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره شعراء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۸:۲۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره نمل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۳:۰۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره قصص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۳۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره عنکبوت (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۱:۰۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره روم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره لقمان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره سجده (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره احزاب (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۱۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره سبأ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۲۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره فاطر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۰۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره یس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۵:۴۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره صافات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۹:۵۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره ص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۵:۲۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره زمر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۲:۵۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره غافر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره فصّلت (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره شوری (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۴۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره زخرف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره دخان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۰۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره جاثیه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره احقاف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره محمد صل اللّه علیه و آله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره فتح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره حجرات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره ق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره ذاریات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره طور (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۶:۲۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره نجم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره قمر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره الرحمن (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره واقعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره حدید (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۱:۲۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره مجادله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره حشر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره ممتحنه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۲۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره صفّ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره جمعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره منافقون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره تغابن (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره طلاق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۵۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره تحریم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره ملک (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره قلم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره حاقه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره معارج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره نوح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره جنّ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره مزّمّل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره مدّثّر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره قیامه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۴۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره انسان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره مرسلات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره نبأ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره نازعات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره عبس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۴۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره تکویر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره انفطار (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره مطفّفین (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره انشقاق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره بروج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره طارق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره اعلی (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره غاشیه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره فجر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۳۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره بلد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره شمس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره لیل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره ضحی (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره انشراح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره تین (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره علق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره قدر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره بیّنه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره زلزله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره عادیات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره قارعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره تکاثر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره عصر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره همزه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره فیل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره قریش (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره ماعون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره کوثر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره کافرون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره نصر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره مسد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره اخلاص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره فلق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره ناس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶

مطالب مرتبط

1131 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی