دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

 • کاشت مو در تاج اصحاب یا علی اکبر (ع) - سید امیر حسینی
 • عباس حکمت در استاد صمدی آملی- 630 جلسه درس معرفت نفس
 • ایزدین در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • خرید دوربین عکاسی در اعلانات سایت
 • ربات اینستاگرام ، افزایش فالوور اینستاگرام ، خرید فالوور ، فالوور واقعی ، افزایش فالوور در واکنش دکتر عباسی به انتقال سفارت آمریکا به قدس
 • طهران جوش در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • مرکز مشاوره ساحل در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • هادی احمدی در فاطمیه 96 - مهدی رعنایی
 • انجام پایان نامه ارزان در آموزش دانلود
 • خرید دوربین عکاسی در آموزش دانلود
 • پشتیبانی سایت در آموزش دانلود
 • آموزش زبان انگلیسی در تاج اصحاب یا علی اکبر (ع) - سید امیر حسینی
 • خرید فالوور در آموزش دانلود
 • نمونه سوالات آیین نامه رانندگی در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • پورتال جامع مهندسین ایران در آموزش دانلود
 • سیمند کابل در آموزش دانلود
 • هتل های باتومی در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • آب شیرین کن در آموزش دانلود
 • http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Koushi2.jpg

  العیون الکوشی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (بروایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره بقره (روایت ورش عن نافع) ۰۲:۰۸:۴۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره آل عمران (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۱۴:۱۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نساء (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۱۵:۱۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مائده (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۵۶:۰۳
  العیون الکوشی | ترتیل سوره انعام (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۰۰:۱۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره اعراف (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۰۷:۵۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره انفال (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۵:۰۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره توبه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۵۲:۴۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره یونس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۹:۰۰
  العیون الکوشی | ترتیل سوره هود (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۴۰:۱۳
  العیون الکوشی | ترتیل سوره یوسف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۷:۱۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره رعد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۴۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ابراهیم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۳۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره حجر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۴:۳۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نحل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۸:۰۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره اسراء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۴:۰۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره کهف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۱:۴۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مریم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۹:۴۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره طه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۷:۱۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره انبیاء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۴۰
  العیون الکوشی | ترتیل سوره حج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۳۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مومنون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۱:۴۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نور (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۸:۳۳
  العیون الکوشی | ترتیل سوره فرقان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۳۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره شعراء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۸:۲۰
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نمل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۳:۰۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره قصص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۳۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره عنکبوت (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۱:۰۰
  العیون الکوشی | ترتیل سوره روم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره لقمان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره سجده (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره احزاب (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۱۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره سبأ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۲۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره فاطر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۰۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره یس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۵:۴۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره صافات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۹:۵۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۵:۲۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره زمر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۲:۵۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره غافر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره فصّلت (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره شوری (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۴۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره زخرف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۰
  العیون الکوشی | ترتیل سوره دخان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۰۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره جاثیه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره احقاف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره محمد صل اللّه علیه و آله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره فتح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره حجرات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ذاریات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره طور (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۶:۲۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نجم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره قمر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره الرحمن (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره واقعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره حدید (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۱:۲۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مجادله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره حشر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ممتحنه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۲۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره صفّ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره جمعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره منافقون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره تغابن (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره طلاق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۵۳
  العیون الکوشی | ترتیل سوره تحریم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ملک (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۳
  العیون الکوشی | ترتیل سوره قلم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره حاقه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره معارج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نوح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۰
  العیون الکوشی | ترتیل سوره جنّ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مزّمّل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مدّثّر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره قیامه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۴۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره انسان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مرسلات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نبأ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نازعات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره عبس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۴۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره تکویر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره انفطار (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مطفّفین (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره انشقاق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره بروج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره طارق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره اعلی (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره غاشیه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره فجر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۳۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره بلد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۳
  العیون الکوشی | ترتیل سوره شمس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره لیل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ضحی (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره انشراح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره تین (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره علق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره قدر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۳
  العیون الکوشی | ترتیل سوره بیّنه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره زلزله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره عادیات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره قارعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
  العیون الکوشی | ترتیل سوره تکاثر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره عصر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره همزه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
  العیون الکوشی | ترتیل سوره فیل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره قریش (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ماعون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۴
  العیون الکوشی | ترتیل سوره کوثر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۵
  العیون الکوشی | ترتیل سوره کافرون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۷
  العیون الکوشی | ترتیل سوره نصر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره مسد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶
  العیون الکوشی | ترتیل سوره اخلاص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۲
  العیون الکوشی | ترتیل سوره فلق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۰
  العیون الکوشی | ترتیل سوره ناس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶

  مطالب مشابه

  1866 بازدید نظر: »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  دسته بندی

  امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
  مشاهده آمار وبسایت