هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/01/img_1510_thum.jpg

 

 

انور شحات انور – تلاوت مجلسی قرآن – سوره مبارکه عنکبوت ۲۱:۰۲
انور شحات انور – سوره مبارکه حجرات ۲۶:۰۸
سوره های انبیاء ۸۳-۹۴، کوثر ۲۵:۳۰
سوره بقره ۱۴۸-۱۵۷ ۱۶:۴۵
سوره یوسف ۱-۲۹ ۳۳:۲۵
سوره های نور ۳۲-۳۸، شمس ۱-۹ ۲۶:۴۰
سوره های اسراء ۹-۲۰، ضحی، شرح، قریش ۲۷:۳۵
سوره های بقره ۱۴۲-۱۴۴، زلزله ۱۷:۰۰
سوره های کهف ۱۰۷ تا آخر ، علق ۱-۵ ۱۱:۱۰
سوره های نساء ۲۶-۳۵، شمس ۱-۹ ۲۶:۳۵
سوره های احزاب ۴۰ – 48 و کوثر ۱۶:۴۰
سوره های بروج ۱۱ تا آخر، شمس، قریش، کوثر، حمد، بقره۱و۲ ۲۵:۴۰
سوره جمعه ۳۰:۵۰
سوره های دهر ۱-۹ ، قدر ، کوثر ۲۲:۱۰
سوره های تحریم ۹ تا آخر، ملک ۱ و ۲ ۲۱:۴۵
سوره های مؤمنون ۱۱۵ تا آخر، نور۱-۵، کافرون ۲۴:۰۰
سوره نمل ۱۵-۲۶ ۲۰:۴۰
سوره های بقره ۲۸۴ تا آخر، علق ۱-۵ ۲۰:۱۵
سوره های جمعه ۹ تا آخر،تکاثر، قریش، نصر ۲۵:۵۰
سوره های نساء ۱-۷، کوثر ۲۱:۴۰
سوره قصص ۵-۱۴ ۲۵:۵۵
سوره های آل عمران ۱-۹، علق ۱-۵ ۱۴:۳۰
سوره بقره ۲۵-۳۲ ۲۵:۰۵
سوره های نساء ۱۷۴ تا آخر، بلد ۱-۱۸ ۱۹:۴۰
سوره های بروج ۱۱ تا آخر، طارق، فجر۲۷ تا آخر ۲۷:۵۰
سوره های زمر۶۱-۷۰، قریش، کوثر، نصر ۲۷:۱۵
سوره های نساء ۱۷۴ تا آخر، قریش، کوثر ۱۸:۵۵
سوره های فتح ۲۷ تا آخر، ضحی، شرح، علق ۱-۵ ۱۹:۲۰
سوره کهف ۱۰۷ تا آخر ۱۴:۲۰
سوره ابراهیم ۳۵-۴۱ ۱۵:۳۰
سوره های آل عمران ۱۹۸ تا آخر ، ضحی، کوثر ۲۲:۲۰
سوره اسراء ۹-۲۵ ۲۳:۰۰
سوره های نساء ۱۶۳-۱۷۰، اعلی ۱-۹ ۳۰:۳۰
سوره کهف ۲۱-۲۵، نصر ۱۷:۱۰
سوره های قصص ۸۳ تا آخر، قریش، کافرون ۲۲:۲۰
سوره های دهر ۲۲ تا آخر ، کوثر، نصر ۱۴:۴۰
انسان ۲۲ تا آخر ۱۱:۲۵
تین ۱ تا ۴ ۰۲:۴۴
حجرات ۷ تا۱۰ ۱۱:۱۸
آل عمران ۱۹۸ تا آخر ۱۴:۵۶
زمر ۶۱ تا ۷۰ ۲۰:۲۰
شعراء ۶۹ تا ۹۰ ۱۷:۲۳
شعراء ۵۲ و ۵۳ و انفطار وشمس ۱ تا ۵ ۲۸:۱۸
فرقان ۷۱ تا ۷۷ ۰۸:۱۰
قصص ۱ تا ۲۱ ۲۴:۴۳
بقره ۱۲۴ تا ۱۲۹ ۱۹:۴۳
کهف ۲۱ تا ۲۵ ۱۵:۲۵
آیاتی از سوره قصص (از آیه ۸۳) ۲۲:۰۵
سوره مبارکه یس آیات ۷۷ تا آخر، الرحمن آیات ۱ تا ۲۷، کهف ۱۰۷ تا آخر و علق ۱ تا ۵ ۵۸:۴۲
سوره نساء آیات ۱۷۴ تا آخر ، کافرون و نساء ۶۹ تا ۷۴ ۵۷:۰۴
سوره های بروج،شمس،قریش،کوثر،حمد،بقره آیات ۱و۲،جمعه ۹تا آخر تکاثرونصر ۵۰:۲۷
سوره انعام آیات۱۰۱ تا ۱۰۷ و نساء ۱۷۴ تا آخرو بلد۱ تا ۱۸ ۵۷:۰۲
انور شحات محمد انور – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۹۳-۱۰۱ ۲۱:۲۵
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات ۵۳-۶۸ و شمس ۳۳:۲۲
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، قریش ، کوثر و نصر ۲۵:۲۶
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و حشر ۱۲:۳۱
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۰ ۲۲:۳۸
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و فاتحه ۱۳:۲۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۱-۳۹ ۲۳:۵۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۱۳-۱۸ ۳۰:۲۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نورآیات ۳۲-۳۸ ۲۶:۵۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نازعات و علق ۱۶:۵۳
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت آیات ۱-۴۰ ۱۴:۳۵
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات ۶۹-۸۰ ۳۲:۳۵
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات ۲۰-۲۸ ۲۵:۵۸
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع) ۲۹:۱۴
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات ۹-۱۳ ، کوثر و نصر ۲۴:۲۴
انور شحات انور -تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۱-۳۷ ۲۰:۳۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه سوره های توبه۱۲۸-۱۲۹ ، بلد و حمد ۲۱:۰۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۴۱ ۲۹:۴۳
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره شمس ۰۵:۰۷
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۷۳ تا ۷۴ ۰۰:۰۴:۱۲
انور شحات انور – سوره آل عمران آیات ۱۴۹ تا ۱۵۳، کوثر ۰۰:۱۸:۰۶
انور شحات انور – سوره آل عمران آیات ۵۳ تا ۶۸، شمس ۱ تا ۵ ۰۰:۳۳:۲۵
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره مبارکه عنکبوت ۲۱:۰۲
انور شحات انور – تلاوت سوره مبارکه حجرات ۲۶:۰۸
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ۱۸۹- ۱۹۴ ۰۷:۵۹
انور شحات محمد انور – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۹۳-۱۰۱ ۲۱:۲۵
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات ۵۳-۶۸ و شمس ۳۳:۲۲
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، قریش ، کوثر و نصر ۲۵:۲۶
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و حشر ۱۲:۳۱
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۰ ۲۲:۳۸
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و فاتحه با زیرنویس انگلیسی ۱۳:۲۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۱-۳۹ ۲۳:۵۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۱۳-۱۸ ۳۰:۲۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نورآیات ۳۲-۳۸ ۲۶:۵۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نازعات و علق ۱۶:۵۳
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت آیات ۱-۴۰ ۱۴:۳۵
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات ۶۹-۸۰ ۳۲:۳۵
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات ۲۰-۲۸ ۲۵:۵۸
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع) ۲۹:۱۴
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات ۹-۱۳ ، کوثر و نصر ۲۴:۲۴
انور شحات انور -تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۱-۳۷ ۲۰:۳۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه سوره های توبه۱۲۸-۱۲۹ ، بلد و حمد ۲۱:۰۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۴۱ ۲۹:۴۳
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره شمس ۰۵:۰۷
انور شحات انور | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۷۳ تا ۷۴ ۰۰:۰۴:۱۲
انور شحات | سوره آل عمران آیات ۱۴۹ تا ۱۵۳، کوثر ۰۰:۱۸:۰۶
انور شحات | سوره آل عمران آیات ۵۳ تا ۶۸، شمس ۱ تا ۵  

 

مطالب مرتبط

12825 بازدید ۹ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. مهرداد گفت:

  خدا خیرت بده همین کافیه واسه خریدن اخرتت.

  [پاسخ]

 2. مصطفی گفت:

  برادر بزرگوار،عکسی که بالای صفحه گذاشتی محمود شحات هست که برادر انور شحاته، یه عکس از انورشحات برات گذاشتم:
  http://www.radioquran.ir/my_doc/radioquran/talavat/bargozdie/images/img_1510_thum.jpg

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۴۸:

  سلام دستت درد نکنه

  [پاسخ]

 3. علی گفت:

  احسن کارت عالیه ….سوره نورش فوقالعادست …ادم رو یاد پدر بزرگوارش میندازه…خدا با اولیاعالله محشورش کنه……..یاعلی

  [پاسخ]

 4. جویای رهایی گفت:

  سلام.خدا امواتت رو رحمت کنه انشالله و خودت و خانوادت رو طول عمربا عزت بده.واقعا کارت عالیه

  [پاسخ]

 5. مهرداد عودی گفت:

  سلام و خسته نباشید
  آقا من خیلی دنبال تلاوت های استاد انور شحات در آذر سال ۸۱ میگردم
  تلاوت های ایشون تو این سال واقعا دیوانه کننده است و سنگ تمام گذاشتن.
  مخصوصا اونی که از سوره قصص و ضحی و قریش و قدر خوندن اگه اون رو برای دانلود بزارید یک دنیا ممنون میشم هرجا میگردم پیدا نمیشه
  با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۴۸:

  سلام متاسفانه پیدا نمیشه

  [پاسخ]

 6. مرتضی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من خیلی دنبال تلاوت سوره نازعات استاد انور شحات میگردم اگه لطف کنید بزارید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۹ام, ۱۳۹۵ ۰۴:۱۸:

  سلام
  http://cheshmetelavat.ir/up/naba%20nazat%2022%207%201984.mp3

  [پاسخ]

دسته بندی