دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Asimi.gif  تلاوت های جمعان العصیمی Asimi

 

 

تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۵۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره بقره ۰۱:۴۷:۱۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره آل عمران ۰۱:۰۲:۴۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نساء ۰۱:۰۷:۲۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مائده ۰۰:۴۸:۴۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره انعام ۰۰:۵۵:۵۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره اعراف ۰۱:۰۷:۲۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره انفال ۰۰:۲۲:۵۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره توبه ۰۰:۴۴:۲۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره یونس ۰۰:۳۳:۵۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره هود ۰۰:۳۶:۳۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره یوسف ۰۰:۳۷:۱۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره رعد ۰۰:۱۵:۱۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۵۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره حجر ۰۰:۱۲:۵۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نحل ۰۰:۳۴:۱۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره اسراء ۰۰:۲۸:۰۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره کهف ۰۰:۲۷:۰۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مریم ۰۰:۱۹:۱۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره طه ۰۰:۲۲:۱۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره انبیاء ۰۰:۲۱:۴۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره حج ۰۰:۲۲:۰۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مومنون ۰۰:۲۰:۳۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نور ۰۰:۲۱:۳۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره فرقان ۰۰:۱۷:۱۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره شعراء ۰۰:۲۳:۱۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نمل ۰۰:۲۰:۲۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره قصص ۰۰:۲۲:۳۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۴۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره روم ۰۰:۱۴:۳۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره لقمان ۰۰:۰۹:۲۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره سجده ۰۰:۰۸:۳۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره سبأ ۰۰:۱۴:۰۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره فاطر ۰۰:۱۳:۱۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره یس ۰۰:۱۲:۴۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره صافات ۰۰:۱۷:۴۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ص ۰۰:۱۳:۲۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره زمر ۰۰:۳۲:۱۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره غافر ۰۰:۲۱:۵۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره فصلت ۰۰:۱۵:۴۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره شوری ۰۰:۱۳:۵۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره زخرف ۰۰:۱۴:۱۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره دخان ۰۰:۰۷:۳۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۳۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره احقاف ۰۰:۱۰:۲۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره محمّد ۰۰:۰۹:۰۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره فتح ۰۰:۰۸:۴۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره حجرات ۰۰:۰۵:۲۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ق ۰۰:۰۶:۳۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره طور ۰۰:۰۵:۳۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره قمر ۰۰:۰۶:۰۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۴۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره واقعه ۰۰:۰۸:۳۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره حدید ۰۰:۰۹:۵۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره حشر ۰۰:۰۷:۵۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره صف ۰۰:۰۴:۲۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره منافقون ۰۰:۰۵:۱۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره تغابن ۰۰:۰۴:۱۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ملک ۰۰:۰۶:۰۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره قلم ۰۰:۰۵:۱۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره حاقه ۰۰:۰۷:۱۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره معارج ۰۰:۰۵:۱۱
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۵۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۱۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره شمس ۰۰:۰۱:۳۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره تین ۰۰:۰۰:۵۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره علق ۰۰:۰۱:۳۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۶
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره زلزله ۰۰:۰۱:۰۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره عادیات ۰۰:۰۱:۲۴
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره قارعه ۰۰:۰۲:۴۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۰۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره عصر ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۵
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره قریش ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۰
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره نصر ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره مسد ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۷
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های جمعان العصیمی musicdl789 العصیمی | سوره ناس ۰۰:۰۱:۳۲
کانال تلگرام زهرامدیا
553 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی