دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/d92cc9bb-fbeb-4b7e-af2c-e9c858fff0f01.jpg  تلاوت های سید رمضان d92cc9bb fbeb 4b7e af2c e9c858fff0f01

 

 

تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره بقره ۰۱:۳۸:۳۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره آل عمران ۰۱:۰۳:۳۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نساء ۰۱:۰۵:۰۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مائده ۰۰:۵۳:۱۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره انعام ۰۰:۵۹:۰۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره اعراف ۰۱:۰۸:۴۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره انفال ۰۰:۲۳:۵۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره توبه ۰۰:۵۰:۲۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره یونس ۰۰:۳۷:۱۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره هود ۰۰:۳۷:۰۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره یوسف ۰۰:۳۴:۳۱
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره رعد ۰۰:۱۸:۴۲
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۰۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره حجر ۰۰:۱۴:۱۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نحل ۰۰:۳۶:۵۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره اسراء ۰۰:۳۱:۳۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره کهف ۰۰:۳۱:۱۱
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مریم ۰۰:۱۹:۱۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره طه ۰۰:۲۵:۴۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۰۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره حج ۰۰:۲۵:۱۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مومنون ۰۰:۲۳:۰۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نور ۰۰:۲۵:۴۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره فرقان ۰۰:۱۵:۳۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره شعراء ۰۰:۲۸:۱۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نمل ۰۰:۲۳:۵۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره قصص ۰۰:۲۸:۴۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره عنکبوت ۰۰:۱۹:۳۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره روم ۰۰:۱۴:۴۱
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره لقمان ۰۰:۰۹:۰۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره سجده ۰۰:۰۶:۲۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره احزاب ۰۰:۲۴:۵۱
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره سبأ ۰۰:۱۵:۳۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره فاطر ۰۰:۱۳:۵۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره یس ۰۰:۱۴:۳۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره صافات ۰۰:۱۶:۰۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره ص ۰۰:۱۴:۴۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره زمر ۰۰:۲۰:۰۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره غافر ۰۰:۱۹:۰۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره فصلت ۰۰:۱۳:۰۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره شوری ۰۰:۱۳:۲۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره زخرف ۰۰:۱۳:۳۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره دخان ۰۰:۰۶:۰۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۱۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره احقاف ۰۰:۱۲:۵۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره محمّد ۰۰:۱۱:۳۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره فتح ۰۰:۱۱:۲۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره حجرات ۰۰:۰۶:۱۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره ق ۰۰:۰۶:۲۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره طور ۰۰:۰۶:۱۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره قمر ۰۰:۰۶:۱۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره رحمن ۰۰:۰۹:۰۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره واقعه ۰۰:۰۹:۳۱
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره حدید ۰۰:۱۰:۳۲
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره حشر ۰۰:۰۸:۴۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره صف ۰۰:۰۳:۵۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۴۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۲۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره ملک ۰۰:۰۶:۳۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره قلم ۰۰:۰۶:۳۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره معارج ۰۰:۰۴:۴۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نوح ۰۰:۰۴:۱۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره جنّ ۰۰:۰۴:۴۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۲
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۴۲
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره انسان ۰۰:۰۴:۴۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۳۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۲
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۱
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۴۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۲
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره شرح ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره تین ۰۰:۰۰:۵۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره علق ۰۰:۰۱:۲۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۶
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۱
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سید رمضان / سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های سید رمضان musicdl1096 سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۸
کانال تلگرام زهرامدیا
723 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی