دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/5e1957a2-6619-4098-85a2-7aa3ddabd4983.jpg  تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی 5e1957a2 6619 4098 85a2 7aa3ddabd4983

 

تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱ ۵۳:۴۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲ ۵۴:۵۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۳ ۵۲:۰۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۴ ۴۷:۱۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۵ ۴۹:۴۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۶ ۵۲:۳۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۷ ۴۹:۴۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۸ ۴۵:۵۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۹ ۴۴:۳۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۰ ۵۶:۳۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۱ ۴۵:۴۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۲ ۵۴:۱۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۳ ۵۱:۵۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۴ ۹:۱۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۵ ۵۲:۳۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۶ ۴۵:۵۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۷ ۴۳:۳۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۸ ۵۰:۴۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۱۹ ۵۴:۴۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۰ ۴۶:۵۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۱ ۴۳:۱۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۲ ۴۹:۵۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۳ ۵۱:۰۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۴ ۱۳:۰۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۵ ۵۱:۴۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۶ ۴۶:۱۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۷ ۴۶:۰۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۸ ۴۴:۵۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۲۹ ۴۹:۰۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 جزء ۳۰ ۴۷:۴۹
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره فاتحه ۰۰:۴۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره بقره ۲:۰۹:۵۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره آل عمران ۱:۰۶:۲۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نساء ۱:۱۳:۲۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مائده ۵۶:۳۹
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره انعام ۵۴:۲۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره اعراف ۵۸:۵۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره انفال ۲۵:۲۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره توبه ۵۴:۴۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره یونس ۳۱:۳۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره هود ۳۸:۴۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره یوسف ۳۴:۲۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره رعد ۱۷:۳۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ابراهیم ۱۷:۰۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نحل ۳۲:۱۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره حجر ۱۲:۰۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره اسراء ۳۲:۰۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره کهف ۲۸:۱۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مریم ۱۶:۱۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره طه ۲۲:۱۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره انبیاء ۲۱:۲۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره حج ۲۲:۱۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مومنون ۲۰:۳۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نور ۲۵:۳۹
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره فرقان ۱۸:۰۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره شعراء ۲۷:۲۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نمل ۲۲:۲۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره قصص ۲۶:۳۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره عنکبوت ۱۸:۲۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره روم ۱۳:۴۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره لقمان ۸:۴۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره سجده ۵:۵۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره احزاب ۲۵:۰۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره سبأ ۱۵:۲۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سروه فاطر ۱۴:۴۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره یس ۱۵:۱۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره صافات ۱۷:۰۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره زمر ۲۰:۴۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ص ۱۳:۳۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره غافر ۲۴:۱۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره فصلت ۱۶:۰۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره شوری ۱۷:۵۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره زخرف ۱۶:۲۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره دخان ۶:۲۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره جاثیه ۸:۱۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره احقاف ۱۱:۲۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره محمد ۹:۴۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره فتح ۱۰:۰۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره حجرات ۶:۰۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ق ۶:۱۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ذاریات ۶:۲۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره طور ۵:۳۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نجم ۶:۰۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره قمر ۶:۲۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره رحمن ۷:۱۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره واقعه ۷:۱۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره حدید ۱۰:۱۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مجادله ۸:۱۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره حشر ۷:۴۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ممتحنه ۶:۱۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره صف ۳:۴۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره جمعه ۲:۵۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره منافقون ۳:۱۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره تغابن ۴:۰۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره طلاق ۴:۵۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره تحریم ۴:۱۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ملک ۶:۱۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره قلم ۵:۴۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره حاقه ۵:۰۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره معارج ۳:۴۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نوح ۳:۴۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره جن ۴:۴۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مزمل ۳:۴۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مدثر ۴:۳۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره قیامه ۳:۰۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره انسان ۴:۵۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مرسلات ۳:۴۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نبأ ۳:۵۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نازعات ۳:۵۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره عبس ۳:۰۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره تکویر ۲:۰۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره انفطار ۱:۳۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مطففین ۳:۲۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره انشقاق ۲:۰۹
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره بروج ۲:۰۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره طارق ۱:۲۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره اعلی ۱:۱۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره غاشیه ۱:۵۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره فجر ۲:۴۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره بلد ۱:۳۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره شمس ۱:۱۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره لیل ۱:۳۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ضحی ۰۰:۵۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره شرح ۰۰:۲۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره تین ۰۰:۴۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره علق ۱:۲۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره قدر ۰۰:۳۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره بینه ۱:۴۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره زلزله ۰۰:۴۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره عادیات ۰۰:۴۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره قارعه ۰۰:۴۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره تکاثر ۰۰:۳۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره عصر ۰۰:۱۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره همزه ۰۰:۳۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره فیل ۰۰:۳۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره قریش ۰۰:۲۶
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ماعون ۰۰:۳۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره کوثر ۰۰:۱۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره کافرون ۰۰:۲۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره نصر ۰۰:۲۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره مَسَد ۰۰:۲۷
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره اخلاص ۰۰:۱۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره الفلق ۰۰:۲۳
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ناس ۰۰:۳۱
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 صف ۱ تا ۱۳ ۱۷:۰۴
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 دهر (الانسان) ۱ تا ۱۶ ۰۷:۰۸
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 کهف ۷۵ تا آخر ۰۸:۱۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 لقمان ۱ تا ۱۱ ۰۹:۳۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 احزاب ۳۸ تا ۴۸ ۱۶:۲۰
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ی مبارکه ی مائده آیات ۴ تا ۶ ۱۰:۴۲
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ی مبارکه ی احزاب آیات ۲۱ تا ۲۷ ۰۶:۴۵
تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی musicdl262 سوره ی مبارکه توبه آیات ۹۸ تا ۱۰۶ ۸:۳۱

 

تلاوت های سید مرتضی سادات فاطمی videodl73 سادات فاطمی | تلاوت مجلسی سوره حدید آیات ۱ تا ۷، کوثر ۰۰:۱۰:۵۲
کانال تلگرام زهرامدیا
2363 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. فرهاد جوادی صدر گفت:

    با سلام و خسته نباشید ازتون خیلی تشکر میکنم استاد فاطمی خیلی دوس دارم

  2. ابوریحان گفت:

    تلاوتی از ایشون شنیدم ولی به سبک منشاوی!! از یکی از شبکه های تلویزیون. اگه داری بزار تا دانلود کنیم. ممنون.

دسته بندی