دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Abdolbari22.jpg  تلاوت های عبدالباری محمد Abdolbari22

 

 

تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۱:۰۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره بقره ۰۲:۵۶:۲۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۳۹:۲۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نساء ۰۱:۴۲:۲۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مائده ۰۱:۱۶:۳۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره انعام ۰۱:۲۹:۲۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۳۷:۴۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره انفال ۰۰:۳۷:۱۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره توبه ۰۱:۱۳:۰۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره یونس ۰۰:۵۴:۱۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره هود ۰۰:۵۵:۴۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۵۰:۲۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره رعد ۰۰:۲۳:۱۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۲۴:۵۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره حجر ۰۰:۲۰:۰۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نمل ۰۰:۴۹:۵۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۴۰:۳۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره کهف ۰۰:۴۰:۲۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۳:۵۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره طه ۰۰:۳۲:۲۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۳۱:۴۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۳۲:۱۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۶:۴۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نور ۰۰:۳۴:۴۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۲۲:۳۶
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۳۵:۴۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نمل ۰۰:۳۲:۱۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره قصص ۰۰:۴۱:۴۶
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۸:۰۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره روم ۰۰:۲۳:۴۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۴:۵۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره سجده ۰۰:۱۰:۵۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۳۷:۳۶
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۲۳:۳۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۲۲:۳۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره یس ۰۰:۲۱:۴۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره صافّات ۰۰:۲۶:۱۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره ص ۰۰:۲۰:۰۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره زمر ۰۰:۳۱:۵۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره غافر ۰۰:۳۴:۳۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۲۳:۲۶
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره شوری ۰۰:۲۳:۰۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۳:۳۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۹:۴۶
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۲:۵۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۷:۳۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۱۴:۵۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۵:۳۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۱۱:۰۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۹:۵۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۱۰:۳۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۹:۱۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۹:۰۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۹:۴۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۱:۴۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۱:۳۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۵:۴۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۲:۱۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۱:۵۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۹:۲۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۶:۳۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۵:۱۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۵:۵۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۷:۱۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۸:۲۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۷:۴۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مّلک ۰۰:۰۸:۴۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۸:۱۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۷:۴۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۶:۲۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۶:۲۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۷:۰۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۵:۱۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۵۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۴:۰۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۶:۲۶
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۵:۳۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۴:۵۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۵:۰۶
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۴:۲۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۳:۰۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۲۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۵:۰۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۵۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۳:۰۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۵۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۴۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۵۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۲:۱۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۴۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۲:۱۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۱۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۱:۰۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۵۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۳۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۱:۱۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۱۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۱۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۰۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۱:۰۱
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۶
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۵
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های عبدالباری محمد musicdl1393 عبدالباری محمد | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۵۰
کانال تلگرام زهرامدیا
1185 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی