دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/ghoran2.jpg  دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی ghoran2

دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بقره ۰۲:۰۹:۵۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نساء ۰۱:۱۴:۵۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مائده ۰۰:۵۵:۱۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انعام ۰۱:۰۱:۴۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اعراف ۰۱:۰۵:۱۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انفال ۰۰:۲۴:۳۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره توبه ۰۰:۴۸:۰۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یونس ۰۰:۳۷:۵۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره هود ۰۰:۳۸:۲۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یوسف ۰۰:۳۵:۰۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره رعد ۰۰:۱۶:۵۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۲۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجر ۰۰:۱۳:۴۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نحل ۰۰:۳۳:۰۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کهف ۰۰:۳۲:۱۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مریم ۰۰:۲۰:۱۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طه ۰۰:۲۷:۲۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۱۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجّ ۰۰:۲۳:۵۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مومنون ۰۰:۲۱:۵۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نور ۰۰:۲۸:۲۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فرقان ۰۰:۱۶:۰۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نمل ۰۰:۲۵:۲۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نمل ۰۰:۲۱:۳۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قصص ۰۰:۲۸:۵۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عنکبوت ۰۰:۱۹:۵۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره روم ۰۰:۱۷:۰۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره سجده ۰۰:۰۷:۴۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره احزاب ۰۰:۲۶:۳۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره سبأ ۰۰:۱۷:۱۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فاطر ۰۰:۱۵:۲۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یس ۰۰:۱۴:۵۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره صافات ۰۰:۱۷:۵۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ص ۰۰:۱۵:۰۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زمر ۰۰:۲۳:۳۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره غافر ۰۰:۲۵:۴۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فصّلت ۰۰:۱۸:۱۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره شوری ۰۰:۱۸:۱۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زخرف ۰۰:۱۷:۳۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره دخان ۰۰:۰۷:۲۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۲۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۱:۰۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فتح ۰۰:۱۰:۴۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجرات ۰۰:۰۷:۲۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ق ۰۰:۰۷:۴۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۱۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طور ۰۰:۰۶:۵۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۱۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره واقعه ۰۰:۰۲:۵۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حشر ۰۰:۰۹:۰۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۰۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۴۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۴۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۵۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره معارج ۰۰:۰۵:۱۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نوح ۰۰:۰۵:۱۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جنّ ۰۰:۰۶:۰۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۲۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قیامه ۰۰:۰۳:۵۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انسان ۰۰:۰۵:۴۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نبأ ۰۰:۰۴:۳۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نازعات ۰۰:۰۴:۲۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طارق ۰۰:۰۱:۴۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تین ۰۰:۰۰:۵۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره علق ۰۰:۰۱:۴۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قدر ۰۰:۰۰:۵۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زلزال ۰۰:۰۰:۵۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عصر ۰۰:۰۰:۳۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره همزه ۰۰:۰۱:۰۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مسد ۰۰:۰۰:۴۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره بقره ۰۱:۴۸:۴۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره آل عمران ۰۱:۰۱:۴۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نساء ۰۱:۰۶:۰۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مائده ۰۰:۴۸:۵۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره انعام ۰۰:۵۰:۴۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره اعراف ۰۰:۵۵:۵۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره انفال ۰۰:۲۱:۰۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره توبه ۰۰:۴۳:۰۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره یونس ۰۰:۳۰:۴۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره هود ۰۰:۳۴:۳۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره یوسف ۰۰:۳۰:۰۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره رعد ۰۰:۱۵:۰۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۵۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره حجر ۰۰:۱۲:۰۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نحل ۰۰:۳۱:۵۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره اسراء ۰۰:۲۸:۲۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره کهف ۰۰:۲۵:۴۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مریم ۰۰:۱۶:۲۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره طه ۰۰:۲۲:۲۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۲۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره حج ۰۰:۲۲:۳۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مومنون ۰۰:۱۸:۵۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نور ۰۰:۲۴:۴۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره فرقان ۰۰:۱۶:۱۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره شعراء ۰۰:۲۳:۳۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نمل ۰۰:۲۰:۵۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره قصص ۰۰:۲۳:۵۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۲۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره روم ۰۰:۱۴:۳۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره لقمان ۰۰:۰۹:۲۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره احزاب ۰۰:۲۳:۵۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره سبأ ۰۰:۱۴:۲۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره فاطر ۰۰:۱۴:۰۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره یس ۰۰:۱۳:۰۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره صافات ۰۰:۱۷:۱۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ص ۰۰:۱۳:۴۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره زمر ۰۰:۲۱:۰۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره غافر ۰۰:۲۱:۲۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره فصلت ۰۰:۱۵:۲۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره شوری ۰۰:۱۵:۲۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره زخرف ۰۰:۱۶:۲۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره دخان ۰۰:۰۷:۰۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۳۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره احقاف ۰۰:۱۲:۰۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره محمّد ۰۰:۱۰:۴۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره فتح ۰۰:۱۰:۳۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره حجرات ۰۰:۰۶:۳۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ق ۰۰:۰۷:۰۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۱۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره طور ۰۰:۰۶:۰۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره قمر ۰۰:۰۶:۵۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره رحمن ۰۰:۰۹:۳۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره واقعه ۰۰:۰۹:۳۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره حدید ۰۰:۱۰:۴۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مجادله ۰۰:۰۹:۲۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره حشر ۰۰:۰۹:۲۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۰۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره صف ۰۰:۰۴:۰۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره منافقون ۰۰:۰۳:۴۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره طلاق ۰۰:۰۵:۴۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ملک ۰۰:۰۶:۱۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره حاقه ۰۰:۰۵:۵۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره معارج ۰۰:۰۴:۳۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۱۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۳۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره شرح ۰۰:۰۰:۳۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره علق ۰۰:۰۱:۲۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۴
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۳
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۱
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۹
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۸
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
دانلود قرائت های عبدالرشید علی الصوفی قاری سودانی musicdl1156 سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۳
کانال تلگرام زهرامدیا
1483 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی