هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/alAhmad21.jpg

دانلود ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک ۱۱۴ سوره، با تلاوت عبدالعزیز الأحمد قاری عربستانی

 

 

عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۲۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره بقره ۰۱:۲۲:۲۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۴۸:۰۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نساء ۰۰:۴۸:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مائده ۰۰:۳۶:۵۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۰:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۴۶:۰۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انفال ۰۰:۱۷:۳۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره توبه ۰۰:۳۴:۲۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۳:۱۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره هود ۰۰:۲۶:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۶:۲۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۳:۳۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۳:۲۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حجر ۰۰:۰۹:۴۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۵:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۲:۲۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۰:۰۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۴:۱۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره طه ۰۰:۱۸:۰۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۸:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۱۸:۵۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۱۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۰:۱۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۵:۵۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۱:۱۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۰:۱۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۱:۵۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۴:۵۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۱:۳۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۴۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۴۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۰:۴۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۳۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۱۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۳:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۵:۵۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۲:۰۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۳۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۱:۵۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۳:۴۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۲:۳۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۵:۵۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۲۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۰۹:۱۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۰:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۰۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۵۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۳۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۵:۴۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۳۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۴:۵۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۰۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۳۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۸:۴۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۲۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۹:۱۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۱۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۵۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۳:۳۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۱۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۵۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مُلک ۰۰:۰۵:۳۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۴۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۳:۵۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۳۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۴۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۰۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۱۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۳۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۱۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۵۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۰:۵۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۰:۵۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۰۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۰:۴۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۲۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۱۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۱۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸
شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
۱ فاتحه   برای دانلود کلیلک کنید
۲ بقره   برای دانلود کلیلک کنید
۳ آل عمران   برای دانلود کلیلک کنید
۴ نساء   برای دانلود کلیلک کنید
۵ مائده   برای دانلود کلیلک کنید
۶ أنعام   برای دانلود کلیلک کنید
۷ أعراف   برای دانلود کلیلک کنید
۸ أنفال   برای دانلود کلیلک کنید
۹ توبه   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰ یونس   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱ هود   برای دانلود کلیلک کنید
۱۲ یوسف   برای دانلود کلیلک کنید
۱۳ رعد   برای دانلود کلیلک کنید
۱۴ إبراهیم   برای دانلود کلیلک کنید
۱۵ حجر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۶ نحل   برای دانلود کلیلک کنید
۱۷ إسراء   برای دانلود کلیلک کنید
۱۸ کهف   برای دانلود کلیلک کنید
۱۹ مریم   برای دانلود کلیلک کنید
۲۰ طه   برای دانلود کلیلک کنید
۲۱ أنبیاء   برای دانلود کلیلک کنید
۲۲ حج   برای دانلود کلیلک کنید
۲۳ مؤمنون   برای دانلود کلیلک کنید
۲۴ نور   برای دانلود کلیلک کنید
۲۵ فرقان   برای دانلود کلیلک کنید
۲۶ شعراء   برای دانلود کلیلک کنید
۲۷ نمل   برای دانلود کلیلک کنید
۲۸ قصص   برای دانلود کلیلک کنید
۲۹ عنکبوت   برای دانلود کلیلک کنید
۳۰ روم   برای دانلود کلیلک کنید
۳۱ لقمان   برای دانلود کلیلک کنید
۳۲ سجده   برای دانلود کلیلک کنید
۳۳ أحزاب   برای دانلود کلیلک کنید
۳۴ سبأ   برای دانلود کلیلک کنید
۳۵ فاطر   برای دانلود کلیلک کنید
۳۶ یس   برای دانلود کلیلک کنید
۳۷ صافات   برای دانلود کلیلک کنید
۳۸ ص   برای دانلود کلیلک کنید
۳۹ زمر   برای دانلود کلیلک کنید
۴۰ غافر   برای دانلود کلیلک کنید
۴۱ فصلت   برای دانلود کلیلک کنید
۴۲ شورى   برای دانلود کلیلک کنید
۴۳ زخرف   برای دانلود کلیلک کنید
۴۴ دخان   برای دانلود کلیلک کنید
۴۵ جاثیه   برای دانلود کلیلک کنید
۴۶ أحقاف   برای دانلود کلیلک کنید
۴۷ محمد   برای دانلود کلیلک کنید
۴۸ فتح   برای دانلود کلیلک کنید
۴۹ حجرات   برای دانلود کلیلک کنید
۵۰ ق   برای دانلود کلیلک کنید
۵۱ ذاریات   برای دانلود کلیلک کنید
۵۲ طور   برای دانلود کلیلک کنید
۵۳ نجم   برای دانلود کلیلک کنید
۵۴ قمر   برای دانلود کلیلک کنید
۵۵ رحمن   برای دانلود کلیلک کنید
۵۶ واقعه   برای دانلود کلیلک کنید
۵۷ حدید   برای دانلود کلیلک کنید
۵۸ مجادله   برای دانلود کلیلک کنید
۵۹ حشر   برای دانلود کلیلک کنید
۶۰ ممتحنه   برای دانلود کلیلک کنید
۶۱ صف   برای دانلود کلیلک کنید
۶۲ جمعه   برای دانلود کلیلک کنید
۶۳ منافقون   برای دانلود کلیلک کنید
۶۴ تغابن   برای دانلود کلیلک کنید
۶۵ طلاق   برای دانلود کلیلک کنید
۶۶ تحریم   برای دانلود کلیلک کنید
۶۷ ملک   برای دانلود کلیلک کنید
۶۸ قلم   برای دانلود کلیلک کنید
۶۹ حاقه   برای دانلود کلیلک کنید
۷۰ معارج   برای دانلود کلیلک کنید
۷۱ نوح   برای دانلود کلیلک کنید
۷۲ جن   برای دانلود کلیلک کنید
۷۳ مزمل   برای دانلود کلیلک کنید
۷۴ مدثر   برای دانلود کلیلک کنید
۷۵ قیامه   برای دانلود کلیلک کنید
۷۶ إنسان   برای دانلود کلیلک کنید
۷۷ مرسلات   برای دانلود کلیلک کنید
۷۸ نبأ   برای دانلود کلیلک کنید
۷۹ نازعات   برای دانلود کلیلک کنید
۸۰ عبس   برای دانلود کلیلک کنید
۸۱ تکویر   برای دانلود کلیلک کنید
۸۲ انفطار   برای دانلود کلیلک کنید
۸۳ مطففین   برای دانلود کلیلک کنید
۸۴ انشقاق   برای دانلود کلیلک کنید
۸۵ بروج   برای دانلود کلیلک کنید
۸۶ طارق   برای دانلود کلیلک کنید
۸۷ أعلى   برای دانلود کلیلک کنید
۸۸ غاشیه   برای دانلود کلیلک کنید
۸۹ فجر   برای دانلود کلیلک کنید
۹۰ بلد   برای دانلود کلیلک کنید
۹۱ شمس   برای دانلود کلیلک کنید
۹۲ لیل   برای دانلود کلیلک کنید
۹۳ ضحى   برای دانلود کلیلک کنید
۹۴ شرح   برای دانلود کلیلک کنید
۹۵ تین   برای دانلود کلیلک کنید
۹۶ علق   برای دانلود کلیلک کنید
۹۷ قدر   برای دانلود کلیلک کنید
۹۸ بینه   برای دانلود کلیلک کنید
۹۹ زلزله   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۰ عادیات   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۱ قارعه   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۲ تکاثر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۳ عصر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۴ همزه   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۵ فیل   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۶ قریش   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۷ ماعون   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۸ کوثر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۹ کافرون   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۰ نصر   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۱ مسد   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۲ إخلاص   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۳ فلق   برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۴ ناس   برای دانلود کلیلک کنید

 

مطالب مرتبط

6920 بازدید ۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. محمد گفت:

  باعرض سلام میخواهم تلاوت عبدالعزیز احمد را دانلود کنم امانمیشه

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۳۳:

  سلام باید روی آیکون های آبی رنگ کلیک کنید

  [پاسخ]

 2. حسام گفت:

  سلام علیکم قرایتهای ایمه مسجدالنبی را میخواستم راهنمایی کنید.تشکریاحق

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۵۷:

  سلام
  http://forum.bidari-andishe.ir/post-252842.html

  [پاسخ]

 3. مسعود گفت:

  سلام
  به خاطر زحماتتون بسیار ممنونم اصلا فکرشم نمیکردم بتونم ترتیل ایشون رو به این راحتی گیر بیارم.
  دعای ما بدرغه راهتان باد

  [پاسخ]

دسته بندی