دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/03/abdullah-awad-al-juhani-1601.jpg  تلاوت های عبدالله عواد الجهنی abdullah awad al juhani 1601

 

 

تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۹:۳۲
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۲:۱۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۷:۳۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۸:۱۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۵:۱۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۷:۱۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۳۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۳۹:۳۸
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۶:۴۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره هود ۰۰:۲۸:۱۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۶:۱۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۳:۵۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۰:۳۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۰:۱۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۶:۰۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۱:۳۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۱:۱۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۱۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۰:۵۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۰۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۳۲
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۴۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۳۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۵۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۲۸
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۷:۵۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۵:۰۸
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۱:۱۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۰۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۱:۵۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۳:۵۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۰:۵۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۷:۵۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۸:۴۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۳:۱۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۴۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۱۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۳۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۶:۵۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۰۹:۳۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۳۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۳۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۴:۵۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۵:۲۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۵:۱۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۰۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۲۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۴۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۶:۳۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۶:۳۲
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۸:۳۸
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۳۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۱۶
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۲:۳۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۳:۱۶
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۱۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۳:۴۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۰۰
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۴:۵۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۶
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۱۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۲۶
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۲۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۰۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۲۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۳۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۳۲
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۳۲
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۳۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۴۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۶
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۲
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۶
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۹
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۷
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۸
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
تلاوت های عبدالله عواد الجهنی musicdl1015 عواد الجهنی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷
کانال تلگرام زهرامدیا
4270 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. 7 گفت:

    تصویر استاد جهنی اشتباه است این تصویر استاد شریم است

دسته بندی