هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/03/abdullah-awad-al-juhani-1601.jpg

 

 

عواد الجهنی | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۹:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۲:۱۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۷:۳۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۸:۱۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۵:۱۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۷:۱۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۳۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۳۹:۳۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۶:۴۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره هود ۰۰:۲۸:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۶:۱۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۳:۵۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۰:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۰:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۶:۰۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۱:۳۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۱:۱۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۱۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۰:۵۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۰۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۴۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۳۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۵۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۲۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۷:۵۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۵:۰۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۱:۱۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۰۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۱:۵۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۳:۵۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۰:۵۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۷:۵۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۸:۴۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۳:۱۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۴۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۱۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۳۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۶:۵۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۰۹:۳۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۳۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۴:۵۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۵:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۵:۱۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۰۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۲۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۴۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۶:۳۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۶:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۸:۳۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۳۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۱۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۲:۳۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۳:۱۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۱۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۳:۴۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۰۰
عواد الجهنی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۴:۵۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۲۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۲۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۰۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۲۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۳۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۴۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۳۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۰
عواد الجهنی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۰
عواد الجهنی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷

مطالب مرتبط

4168 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. 7 گفت:

  تصویر استاد جهنی اشتباه است این تصویر استاد شریم است

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۱۹:

  سلام ممنون درستش کردم

  [پاسخ]

دسته بندی