دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Suesy2.jpg  دانلود قرائت های علی حجاج السویسی Suesy2

دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۳:۴۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۲۴:۴۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۳۱:۰۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مائده ۰۱:۱۰:۱۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۹:۰۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۲۱:۵۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۳۰:۰۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۶:۰۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۲۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۴:۱۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۴۴:۰۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۲۰:۲۲
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۹:۳۷
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۶:۲۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۱:۲۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۸:۵۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۴۱:۲۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۴:۰۵
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره طه ۰۰:۳۴:۲۵
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۸:۲۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۸:۰۲
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۵:۲۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نور ۰۰:۳۲:۰۵
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۲۲:۳۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۳۶:۰۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۹:۳۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۶:۰۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۳۷
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۹:۵۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۲:۴۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۳۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۸:۴۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۱۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۴۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۴۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره صافّات ۰۰:۲۰:۲۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۲۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۷:۱۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۹:۱۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۷:۴۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۸:۲۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۰۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۳۵
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۱۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۴:۵۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۱۳:۰۵
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۴:۰۷
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۰۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۱۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۲۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۲۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۸:۲۲
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۴۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۰۲
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۲
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۱۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۵۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۱۰:۳۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۵:۲۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۷:۱۵
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۳۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۱۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مّلک ۰۰:۰۷:۰۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۳۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۷:۲۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۶:۰۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۵:۳۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۵۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۳۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۶:۰۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۴:۲۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۳۷
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۵
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۵
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۲:۰۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۴۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۸
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۷
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۷
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۰
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۹
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۱
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
دانلود قرائت های علی حجاج السویسی musicdl1214 السویسی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰
کانال تلگرام زهرامدیا
1474 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی