دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/e5e5cf96-9c45-49e1-bdb4-734eae19e7cb1.jpg  تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی e5e5cf96 9c45 49e1 bdb4 734eae19e7cb1

 

 

تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره بقره ۰۲:۳۳:۲۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره آل عمران ۰۱:۲۷:۵۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نساء ۰۱:۳۱:۱۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مائده ۰۱:۱۰:۲۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره انعام ۰۱:۱۴:۳۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره اعراف ۰۱:۲۵:۳۵
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره انفال ۰۰:۳۲:۲۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره توبه ۰۱:۰۲:۱۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره یونس ۰۰:۴۶:۲۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره هود ۰۰:۵۱:۱۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره یوسف ۰۰:۴۲:۳۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره رعد ۰۰:۲۰:۲۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ابراهیم ۰۰:۲۲:۴۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره حجر ۰۰:۱۷:۳۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نحل ۰۰:۴۴:۳۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره اسراء ۰۰:۳۶:۱۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره کهف ۰۰:۳۶:۵۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مریم ۰۰:۲۲:۳۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره طه ۰۰:۳۰:۱۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره انبیاء ۰۰:۳۰:۲۵
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره حج ۰۰:۲۹:۳۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مومنون ۰۰:۲۵:۱۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نور ۰۰:۳۲:۲۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره فرقان ۰۰:۲۰:۵۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره شعراء ۰۰:۳۱:۰۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نمل ۰۰:۲۷:۰۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره قصص ۰۰:۳۲:۵۹
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۱۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره روم ۰۰:۱۹:۳۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره لقمان ۰۰:۱۲:۱۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره سجده ۰۰:۰۸:۳۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره احزاب ۰۰:۳۰:۳۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره سبأ ۰۰:۱۹:۵۵
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره فاطر ۰۰:۱۷:۳۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره یس ۰۰:۱۶:۴۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره صافات ۰۰:۲۰:۱۵
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ص ۰۰:۱۷:۲۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره زمر ۰۰:۲۶:۳۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره غافر ۰۰:۲۸:۲۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره فصلت ۰۰:۲۰:۰۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره شوری ۰۰:۲۱:۱۹
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره زخرف ۰۰:۲۱:۵۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره دخان ۰۰:۰۸:۴۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۵۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره احقاف ۰۰:۱۵:۴۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره محمّد ۰۰:۱۳:۵۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره فتح ۰۰:۱۳:۲۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره حجرات ۰۰:۰۹:۲۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ق ۰۰:۰۸:۵۹
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ذاریات ۰۰:۰۹:۰۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره طور ۰۰:۰۷:۴۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نجم ۰۰:۰۷:۵۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره قمر ۰۰:۰۸:۲۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره رحمن ۰۰:۱۰:۳۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره واقعه ۰۰:۱۰:۰۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره حدید ۰۰:۱۲:۴۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مجادله ۰۰:۱۱:۱۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره حشر ۰۰:۱۰:۵۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ممتحنه ۰۰:۰۹:۲۹
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره صف ۰۰:۰۵:۲۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره جمعه ۰۰:۰۴:۰۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره منافقون ۰۰:۰۴:۳۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره تغابن ۰۰:۰۵:۳۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره طلاق ۰۰:۰۶:۴۵
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره تحریم ۰۰:۰۶:۱۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره قلم ۰۰:۰۶:۳۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره معارج ۰۰:۰۴:۴۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نوح ۰۰:۰۴:۵۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره جنّ ۰۰:۰۶:۱۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۲۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره انسان ۰۰:۰۶:۰۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۳۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نازعات ۰۰:۰۴:۱۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۵
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۰
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره شرح ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره تین ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره علق ۰۰:۰۱:۴۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۷
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۸
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۹
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های عمر القزابری، قاری مراکشی musicdl1208 سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸
کانال تلگرام زهرامدیا
1509 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی