دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

 • طراحی سایت در فیلم سینمایی فیلادلفی
 • ترکمن دشت در 110 کلیپ وسخنرانی از آیت الله محمدعلی جاودان
 • طراحی لوگو در تبریز در سریال مختار نامه با کیفیت بالا
 • طراحی لوگو در تبریز در سریال مختار نامه با کیفیت بالا
 • بورسیه تحصیلی در آموزش دانلود
 • اتوبار در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • شریف بار در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • قیمت موزاییک گرانیتی در سخنرانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح مجلس دهم
 • maktabestan در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • مکتبستان در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • سید کبیر حسینی در دکتر محمد علی انصاری- 1400 ساعت تفسیر صوتی قرآن
 • کنکور در درباره ما
 • سئو سایت در کرج در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • موزاییک حیاطی در کلیپ شیطان ناکام
 • قیمت موزاییک سیمانی در 40 مناجات قدیمی ازحمیدعلیمی
 • نیروکابل در واکنش دکتر عباسی به انتقال سفارت آمریکا به قدس
 • خرید آرد در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • ترکمن دشت در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Addokoali11.jpg

  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فاتحه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بقره (بروایت قالون عن نافع) ۰۲:۰۹:۱۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره آل عمران (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۳:۰۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نساء (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۳:۳۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مائده (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۰۰:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انعام (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۰۳:۱۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اعراف (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۲:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انفال (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۳۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره توبه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۵۵:۰۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یونس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۴۰:۴۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره هود (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۴۲:۲۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یوسف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۵۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره رعد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۱۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ابراهیم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۴۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۰۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نحل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۹:۱۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اسراء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۲:۰۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کهف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۱:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مریم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۵۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۱۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انبیاء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مومنون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۳:۵۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نور (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فرقان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شوری (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نمل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۳۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قصص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۳۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عنکبوت (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۱:۰۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره روم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره لقمان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره سجده (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره احزاب (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۶:۴۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره سبأ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فاطر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۱۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره صافات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۲۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زمر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۳:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره غافر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فصّلت (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شوری (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زخرف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۸:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره دخان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۴۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جاثیه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره احقاف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۳:۱۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره محمّد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فتح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجرات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۲۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ذاریات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طور (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نجم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۲۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قمر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۲۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره الرحمن (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره واقعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حدید (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۱۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مجادله (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حشر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ممتحنه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره صفّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جمعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره منافقون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تغابن (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طلاق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تحریم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ملک (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قلم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۰۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حاقه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۵۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره معارج (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نوح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۲۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جنّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مزمل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مدثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۰۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قیامه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انسان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مرسلات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۲۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نباء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نازعات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عبس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۱۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تکویر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انفطار (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مطففین (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انشقاق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۵۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بروج (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طارق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اعلی (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره غاشیه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فجر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بلد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شمس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره لیل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ضحی (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شرح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تین (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره علق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قدر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بینه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زلزله (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عادیات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قارعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تکاثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عصر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره همزه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فیل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قریش (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ماعون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کوثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کافرون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نصر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مسد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اخلاص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره علق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ناس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶

  مطالب مشابه

  4124 بازدید نظر: »

  ارسال نظر

  ّبسم الله الرحمن الرحیم

  علی یک شب به ذات خود سفر کرد

  شبی را با خدای خود سحر کرد

  اگر بینی خدایی میکند او

  کمال همنشین در او اثر کرد

  سلام

  با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

  یا حسین

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  دسته بندی

  امارگیر سایت