دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

 • کاشت مو در تاج اصحاب یا علی اکبر (ع) - سید امیر حسینی
 • عباس حکمت در استاد صمدی آملی- 630 جلسه درس معرفت نفس
 • ایزدین در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • خرید دوربین عکاسی در اعلانات سایت
 • ربات اینستاگرام ، افزایش فالوور اینستاگرام ، خرید فالوور ، فالوور واقعی ، افزایش فالوور در واکنش دکتر عباسی به انتقال سفارت آمریکا به قدس
 • طهران جوش در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • مرکز مشاوره ساحل در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • هادی احمدی در فاطمیه 96 - مهدی رعنایی
 • انجام پایان نامه ارزان در آموزش دانلود
 • خرید دوربین عکاسی در آموزش دانلود
 • پشتیبانی سایت در آموزش دانلود
 • آموزش زبان انگلیسی در تاج اصحاب یا علی اکبر (ع) - سید امیر حسینی
 • خرید فالوور در آموزش دانلود
 • نمونه سوالات آیین نامه رانندگی در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • پورتال جامع مهندسین ایران در آموزش دانلود
 • سیمند کابل در آموزش دانلود
 • هتل های باتومی در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • آب شیرین کن در آموزش دانلود
 • http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Addokoali11.jpg

  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فاتحه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بقره (بروایت قالون عن نافع) ۰۲:۰۹:۱۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره آل عمران (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۳:۰۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نساء (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۳:۳۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مائده (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۰۰:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انعام (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۰۳:۱۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اعراف (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۲:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انفال (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۳۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره توبه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۵۵:۰۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یونس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۴۰:۴۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره هود (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۴۲:۲۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یوسف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۵۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره رعد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۱۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ابراهیم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۴۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۰۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نحل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۹:۱۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اسراء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۲:۰۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کهف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۱:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مریم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۵۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۱۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انبیاء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مومنون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۳:۵۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نور (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فرقان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شوری (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نمل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۳۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قصص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۳۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عنکبوت (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۱:۰۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره روم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره لقمان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره سجده (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره احزاب (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۶:۴۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره سبأ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فاطر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۱۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره صافات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۲۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زمر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۳:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره غافر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فصّلت (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شوری (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زخرف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۸:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره دخان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۴۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جاثیه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره احقاف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۳:۱۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره محمّد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فتح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجرات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۲۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ذاریات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طور (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نجم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۲۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قمر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۲۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره الرحمن (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره واقعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حدید (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۱۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مجادله (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حشر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ممتحنه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره صفّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جمعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره منافقون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تغابن (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طلاق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تحریم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ملک (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قلم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۰۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حاقه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۵۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره معارج (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نوح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۲۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جنّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مزمل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مدثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۰۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قیامه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انسان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مرسلات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۲۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نباء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نازعات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عبس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۱۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تکویر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انفطار (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۲
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مطففین (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انشقاق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۵۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بروج (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طارق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اعلی (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۳
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره غاشیه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فجر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بلد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شمس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره لیل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ضحی (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شرح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تین (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره علق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قدر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بینه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زلزله (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عادیات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قارعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۴
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تکاثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عصر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره همزه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فیل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قریش (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ماعون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۰
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کوثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کافرون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۷
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نصر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۵
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مسد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اخلاص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۶
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره علق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۸
  الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ناس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶

  مطالب مشابه

  4198 بازدید نظر: »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  دسته بندی

  امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
  مشاهده آمار وبسایت