دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/img_1585_thum2.jpg تلاوت های محمد محمود طبلاوی img 1585 thum2

تجوید با کیفیت بالا

 

تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره حمد ۰۰:۴۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره بقره ۲:۱۶:۳۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره آل عمران ۱:۲۷:۴۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نساء ۱:۲۵:۱۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مائده ۵۸:۱۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره انعام ۱:۰۴:۵۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره اعراف ۱:۱۹:۳۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره انفال ۳۰:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره توبه ۱:۰۱:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره یونس ۴۰:۵۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره هود ۴۳:۳۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره یوسف ۴۰:۰۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره رعد ۱۶:۴۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ابراهیم ۱۷:۱۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره حجر ۱۵:۰۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نحل ۳۵:۵۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره اسراء ۳۶:۱۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره کهف ۳۴:۳۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مریم ۱۹:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره طه ۲۸:۲۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره انبیاء ۲۸:۵۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره حج ۲۷:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مومنون ۲۵:۲۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نور ۳۰:۰۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره فرقان ۱۸:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره شعراء ۳۴:۳۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نمل ۲۹:۱۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره قصص ۳۲:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره عنکبوت ۲۱:۱۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره روم ۱۷:۴۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره لقمان ۱۰:۴۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره سجده ۷:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره احزاب ۲۶:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره سباء ۱۷:۱۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره فاطر ۱۷:۵۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره یس ۱۵:۳۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره صافات ۲۴:۳۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ص ۱۹:۴۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره زمر ۲۷:۴۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره غافر ۳۰:۱۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره فصلت ۱۹:۱۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره شوری ۲۰:۰۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره زخرف ۲۱:۲۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره دخان ۹:۳۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره الجادثیه ۱۰:۲۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره احقاف ۱۴:۰۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره محمد ۱۲:۱۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره فتح ۱۲:۳۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره حجرات ۸:۳۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ق ۸:۰۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ذاریات ۵:۴۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره طور ۸:۰۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نجم ۸:۱۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره قمر ۱۰:۰۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره رحمن ۱۰:۵۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره واقعه ۱۱:۵۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره حدید ۱۲:۴۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مجادله ۱۱:۱۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره حشر ۱۰:۳۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ممتحنه ۸:۴۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره صفّ ۵:۰۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره جمعه ۳:۲۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره منافقون ۳:۵۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره تغابن ۵:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره طلاق ۶:۰۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره تحریم ۵:۴۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ملک ۷:۰۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره قلم ۷:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره حاقه ۶:۰۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره معارج ۶:۰۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نوح ۵:۰۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره جنّ ۵:۴۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مزّمّل ۴:۲۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مدّثّر ۶:۲۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره قیامه ۴:۱۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره انسان ۶:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مرسلات ۵:۵۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نباء ۴:۳۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نازعات ۴:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره عبس ۳:۵۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره تکویر ۲:۴۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره انفطار ۲:۱۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مطفّفین ۴:۴۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره انشقاق ۲:۵۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره بروج ۳:۵۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره طارق ۲:۱۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره اعلی ۲:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره غاشیه ۳:۱۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره فجر ۳:۵۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره بلد ۲:۵۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره شمس ۲:۰۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره لیل ۲:۴۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ضحی ۱:۳۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره شرح ۰۰:۵۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره تین ۱:۱۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره علق ۲:۲۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره قدر ۰۰:۵۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره بینه ۳:۰۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره زلزله ۱:۲۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره عادیات ۱:۳۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره قارعه ۱:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره تکاثر ۱:۲۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره عصر ۰۰:۴۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره همزه ۱:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره فیل ۱:۰۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره قریش ۰۰:۵۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ماعون ۱:۱۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره کوثر ۰۰:۳۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره کافرون ۱:۱۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره نصر ۰۰:۴۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره مسد ۰۰:۵۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره اخلاص ۰۰:۳۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره فلق ۰۰:۵۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ناس ۱:۰۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 زمر ۱ تا آخر و غافر ۱ تا ۳) ۱۰:۲۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 احزاب ۲۱ تا ۳۵ ۲۲:۵۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 اعراف ۴۲ تا ۵۶ ۲۷:۵۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 انفال ۴۱ تا ۶۶ ۲۹:۰۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 حشر ۱۱ تا آخر و ممتحنه ۱ تا ۶ ۲۹:۱۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 مائده ۱ تا ۲۶ ۱۶:۲۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 مائده ۲۷ تا ۸۱ ۲۶:۳۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 نساء ۸۸ تا ۱۴۷ ۲۸:۱۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 نساء ۱۴۸ تا آخر ۱۱:۵۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه حمد ۱:۴۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۷۰ ۱:۰۱:۱۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بقره آیات ۷۰ الی ۱۱۳ ۴۵:۰۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۱۴ الی ۱۶۳ ۴۵:۲۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۶۴ الی ۱۹۸ ۴۵:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۹۹ الی ۲۳۳ ۴۶:۱۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۳۴ الی ۲۶۳ ۴۵:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر ۳۷:۳۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۴۹ ۴۶:۱۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۰ تا ۱۰۲ ۴۵:۰۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۵ ۴۵:۰۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۶ تا آخر ۴۱:۰۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵ ۴۵:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۸۲ ۴۵:۰۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نساء آیات ۸۳ تا ۱۲۵ ۴۵:۳۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۲۶ تا آخر ۴۹:۴۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۳۱ ۴۵:۴۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مائده آیات ۳۲ تا ۶۸ ۴۶:۱۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۹ تا آخر ۵۳:۴۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۱ ۴۰:۰۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۲ تا ۸۸ ۳۵:۱۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انعام آیات ۸۹ تا ۱۳۱ ۴۵:۲۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۲ تا آخر ۴۳:۱۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۶ ۴۰:۴۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۷ تا ۹۲ ۴۰:۳۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۳ تا ۱۵۴ ۴۵:۴۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۴ تا آخر ۵۳:۳۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۳۸ ۳۵:۲۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انفال آیات ۳۹ تا آخر ۳۵:۴۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷ ۴۱:۴۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۲ ۳۶:۱۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۳ تا ۱۰۶ ۳۵:۰۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۷ تا آخر ۲۵:۵۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه یونس آیات ۱ تا ۳۳ ۴۰:۰۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه یونس آیات ۳۴ تا ۷۲ ۳۱:۱۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه یونس آیات ۷۲ تا آخر ۳۱:۲۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۴۱ ۳۵:۳۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه هود آیات ۴۲ تا ۸۵ ۳۶:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه هود آیات ۸۶ تا آخر ۳۲:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ الی ۵۱ ۴۶:۰۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه یوسف ۵۲ تا آخر ۴۵:۵۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه رعد ۴۱:۴۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ابراهیم ۴۱:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه حجر ۳۴:۱۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نحل آیات ۱ تا ۶۹ ۴۶:۳۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نحل آیات ۷۰ تا آخر ۴۶:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه اسراء آیات ۱ تا ۴۹ ۳۵:۵۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه اسراء آیات ۵۰ تا آخر ۴۳:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه کهف آیات ۱ تا ۴۵ ۳۵:۵۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه کهف آیات ۴۶ تا آخر ۴۱:۲۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مریم ۴۶:۵۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه طه آیات ۱ تا ۷۶ ۳۳:۱۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه طه آیات ۷۶ تا آخر ۳۲:۳۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۱ تا ۶۰ ۳۵:۳۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۶۱ تا آخر ۳۱:۰۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه حج آیات ۱ تا ۳۹ ۳۴:۳۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه حج آیات ۴۰ تا آخر ۳۰:۴۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مؤمنون آیات ۱ تا ۵۷ ۳۰:۲۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مؤمنون آیات ۵۸ تا آخر ۲۷:۵۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نور آیات ۱ تا ۳۸ ۳۷:۰۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نور آیات ۳۹ تا آخر ۳۰:۱۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه فرقان ۴۳:۰۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱ تا ۱۱۳ ۳۵:۱۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱۱۳ تا آخر ۳۲:۳۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نمل آیات ۱ تا ۴۶ ۲۹:۱۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نمل آیات ۴۷ تا آخر ۲۸:۰۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه قصص آیات ۱ تا ۴۴ ۳۴:۵۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه قصص آیات ۴۵ تا آخر ۳۴:۰۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه عنکبوت ۴۶:۱۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه روم ۳۹:۳۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه لقمان ۲۶:۲۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه سجده ۱۸:۳۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه احزاب آیات ۱ تا ۳۵ ۳۵:۳۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه احزاب آیات ۳۶ تا آخر ۳۵:۳۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه سبأ ۴۰:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه فاطر ۳۹:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه یس ۳۹:۲۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه صافات ۴۴:۵۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ص ۳۶:۴۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه زمر ۵۲:۰۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه غافر ۵۴:۰۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه فصلت ۴۲:۲۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه شوری ۴۴:۰۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه زخرف ۴۱:۱۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه دخان ۱۶:۵۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه جاثیه ۲۵:۳۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه احقاف ۳۰:۳۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۲۶:۴۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه فتح ۲۷:۱۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه حجرات ۱۷:۴۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ق ۱۷:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ذاریات ۱۷:۱۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه طور ۱۵:۲۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نجم ۱۶:۳۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه قمر ۱۷:۳۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه الرحمن ۲۴:۱۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه واقعه ۲۱:۳۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه حدید ۲۸:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مجادله ۲۴:۰۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه حشر ۲۳:۳۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ممتحنه ۲۰:۲۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه صف ۱۱:۰۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه جمعه ۸:۰۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه منافقون ۹:۲۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه تغابن ۱۱:۱۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه طلاق ۱۴:۰۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه تحریم ۱۶:۱۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ملک ۱۸:۰۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه قلم ۱۷:۱۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه حاقه ۱۸:۲۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه معارج ۱۳:۵۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نوح ۱۵:۳۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه جن ۱۴:۵۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مزمل ۱۰:۳۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مدثر ۱۲:۰۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه قیامه ۸:۰۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انسان ۱۲:۴۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مرسلات ۱۱:۴۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نبأ ۱۸:۳۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نازعات ۹:۴۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه عبس ۷:۲۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه تکویر ۱۰:۰۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انفطار ۶:۰۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مطففین ۱۱:۳۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه انشقاق ۶:۴۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بروج ۴:۴۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه طارق ۴:۵۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه اعلی ۵:۳۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه غاشیه ۷:۵۶
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه فجر ۱۰:۱۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بلد ۷:۰۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه شمس ۴:۱۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه لیل ۶:۲۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ضحی ۲:۱۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه شرح ۱:۲۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه تین ۱:۵۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه علق ۴:۲۹
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه قدر ۱:۳۷
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه بینه ۴:۵۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه زلزله ۲:۲۰
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه عادیات ۳:۰۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه قارعه ۲:۱۱
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه تکاثر ۱:۳۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۴۴
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه همزه ۱:۵۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه فیل ۱:۰۸
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه قریش ۱:۰۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ماعون ۱:۱۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۳۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه کافرون ۱:۱۳
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه نصر ۱:۰۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه مسد ۱:۰۲
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۳۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه فلق ۰:۵۵
تلاوت های محمد محمود طبلاوی musicdl3423 سوره ی مبارکه ناس ۱:۱۵
کانال تلگرام زهرامدیا
8979 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. رضا گفت:

  تلاوت بسیار عالی بوووووووووووووووووووووووود

 2. مهرداد گفت:

  لطفا امکان دانلود یکباره فایل ها را نیز فراهم نمایید.

 3. سامی گفت:

  تشکر از سایت خوبتون

 4. یا علی دگرگون می کنه قرائت استاد

 5. سیدجواد گفت:

  ممنون از تلاوت هاتون ولی بهتر نیست همه این تلاوت هارو کنارش یه پوشه بذارید که همشو بشه دانلود یکجا کرد اینجوری پدر آدم در میاد همشو دانلود کنه ممنون

دسته بندی