دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

آمار سایت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
در حال بارگذاری آمار

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/img_1585_thum2.jpg

تجوید با کیفیت بالا

 

سوره حمد ۰۰:۴۵
سوره بقره ۲:۱۶:۳۹
سوره آل عمران ۱:۲۷:۴۳
سوره نساء ۱:۲۵:۱۶
سوره مائده ۵۸:۱۶
سوره انعام ۱:۰۴:۵۷
سوره اعراف ۱:۱۹:۳۴
سوره انفال ۳۰:۲۳
سوره توبه ۱:۰۱:۲۷
سوره یونس ۴۰:۵۷
سوره هود ۴۳:۳۵
سوره یوسف ۴۰:۰۳
سوره رعد ۱۶:۴۲
سوره ابراهیم ۱۷:۱۹
سوره حجر ۱۵:۰۹
سوره نحل ۳۵:۵۷
سوره اسراء ۳۶:۱۹
سوره کهف ۳۴:۳۷
سوره مریم ۱۹:۲۷
سوره طه ۲۸:۲۴
سوره انبیاء ۲۸:۵۴
سوره حج ۲۷:۲۳
سوره مومنون ۲۵:۲۲
سوره نور ۳۰:۰۸
سوره فرقان ۱۸:۲۷
سوره شعراء ۳۴:۳۹
سوره نمل ۲۹:۱۶
سوره قصص ۳۲:۲۷
سوره عنکبوت ۲۱:۱۲
سوره روم ۱۷:۴۹
سوره لقمان ۱۰:۴۶
سوره سجده ۷:۳۱
سوره احزاب ۲۶:۲۷
سوره سباء ۱۷:۱۳
سوره فاطر ۱۷:۵۸
سوره یس ۱۵:۳۴
سوره صافات ۲۴:۳۵
سوره ص ۱۹:۴۵
سوره زمر ۲۷:۴۱
سوره غافر ۳۰:۱۶
سوره فصلت ۱۹:۱۵
سوره شوری ۲۰:۰۰
سوره زخرف ۲۱:۲۸
سوره دخان ۹:۳۲
سوره الجادثیه ۱۰:۲۰
سوره احقاف ۱۴:۰۱
سوره محمد ۱۲:۱۵
سوره فتح ۱۲:۳۵
سوره حجرات ۸:۳۰
سوره ق ۸:۰۸
سوره ذاریات ۵:۴۳
سوره طور ۸:۰۸
سوره نجم ۸:۱۵
سوره قمر ۱۰:۰۱
سوره رحمن ۱۰:۵۷
سوره واقعه ۱۱:۵۱
سوره حدید ۱۲:۴۰
سوره مجادله ۱۱:۱۸
سوره حشر ۱۰:۳۶
سوره ممتحنه ۸:۴۵
سوره صفّ ۵:۰۰
سوره جمعه ۳:۲۶
سوره منافقون ۳:۵۱
سوره تغابن ۵:۲۳
سوره طلاق ۶:۰۷
سوره تحریم ۵:۴۶
سوره ملک ۷:۰۴
سوره قلم ۷:۳۱
سوره حاقه ۶:۰۷
سوره معارج ۶:۰۳
سوره نوح ۵:۰۹
سوره جنّ ۵:۴۴
سوره مزّمّل ۴:۲۹
سوره مدّثّر ۶:۲۴
سوره قیامه ۴:۱۱
سوره انسان ۶:۲۳
سوره مرسلات ۵:۵۴
سوره نباء ۴:۳۷
سوره نازعات ۴:۳۱
سوره عبس ۳:۵۴
سوره تکویر ۲:۴۹
سوره انفطار ۲:۱۵
سوره مطفّفین ۴:۴۷
سوره انشقاق ۲:۵۲
سوره بروج ۳:۵۰
سوره طارق ۲:۱۸
سوره اعلی ۲:۲۷
سوره غاشیه ۳:۱۶
سوره فجر ۳:۵۳
سوره بلد ۲:۵۵
سوره شمس ۲:۰۲
سوره لیل ۲:۴۳
سوره ضحی ۱:۳۵
سوره شرح ۰۰:۵۶
سوره تین ۱:۱۴
سوره علق ۲:۲۴
سوره قدر ۰۰:۵۳
سوره بینه ۳:۰۱
سوره زلزله ۱:۲۲
سوره عادیات ۱:۳۶
سوره قارعه ۱:۳۱
سوره تکاثر ۱:۲۴
سوره عصر ۰۰:۴۰
سوره همزه ۱:۲۳
سوره فیل ۱:۰۲
سوره قریش ۰۰:۵۲
سوره ماعون ۱:۱۶
سوره کوثر ۰۰:۳۰
سوره کافرون ۱:۱۳
سوره نصر ۰۰:۴۶
سوره مسد ۰۰:۵۴
سوره اخلاص ۰۰:۳۵
سوره فلق ۰۰:۵۴
سوره ناس ۱:۰۴
زمر ۱ تا آخر و غافر ۱ تا ۳) ۱۰:۲۵
احزاب ۲۱ تا ۳۵ ۲۲:۵۴
اعراف ۴۲ تا ۵۶ ۲۷:۵۶
انفال ۴۱ تا ۶۶ ۲۹:۰۵
حشر ۱۱ تا آخر و ممتحنه ۱ تا ۶ ۲۹:۱۲
مائده ۱ تا ۲۶ ۱۶:۲۱
مائده ۲۷ تا ۸۱ ۲۶:۳۴
نساء ۸۸ تا ۱۴۷ ۲۸:۱۷
نساء ۱۴۸ تا آخر ۱۱:۵۳
سوره ی مبارکه حمد ۱:۴۴
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۷۰ ۱:۰۱:۱۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۷۰ الی ۱۱۳ ۴۵:۰۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۱۴ الی ۱۶۳ ۴۵:۲۹
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۶۴ الی ۱۹۸ ۴۵:۲۷
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۹۹ الی ۲۳۳ ۴۶:۱۲
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۳۴ الی ۲۶۳ ۴۵:۲۳
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر ۳۷:۳۷
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۴۹ ۴۶:۱۲
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۰ تا ۱۰۲ ۴۵:۰۵
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۵ ۴۵:۰۶
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۶ تا آخر ۴۱:۰۰
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵ ۴۵:۳۱
سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۸۲ ۴۵:۰۵
سوره ی مبارکه نساء آیات ۸۳ تا ۱۲۵ ۴۵:۳۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۲۶ تا آخر ۴۹:۴۳
سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۳۱ ۴۵:۴۱
سوره ی مبارکه مائده آیات ۳۲ تا ۶۸ ۴۶:۱۱
سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۹ تا آخر ۵۳:۴۵
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۱ ۴۰:۰۸
سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۲ تا ۸۸ ۳۵:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۸۹ تا ۱۳۱ ۴۵:۲۹
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۲ تا آخر ۴۳:۱۱
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۶ ۴۰:۴۲
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۷ تا ۹۲ ۴۰:۳۵
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۳ تا ۱۵۴ ۴۵:۴۴
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۴ تا آخر ۵۳:۳۴
سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۳۸ ۳۵:۲۶
سوره ی مبارکه انفال آیات ۳۹ تا آخر ۳۵:۴۵
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷ ۴۱:۴۴
سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۲ ۳۶:۱۰
سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۳ تا ۱۰۶ ۳۵:۰۹
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۷ تا آخر ۲۵:۵۱
سوره ی مبارکه یونس آیات ۱ تا ۳۳ ۴۰:۰۰
سوره ی مبارکه یونس آیات ۳۴ تا ۷۲ ۳۱:۱۲
سوره ی مبارکه یونس آیات ۷۲ تا آخر ۳۱:۲۱
سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۴۱ ۳۵:۳۰
سوره ی مبارکه هود آیات ۴۲ تا ۸۵ ۳۶:۳۱
سوره ی مبارکه هود آیات ۸۶ تا آخر ۳۲:۲۳
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ الی ۵۱ ۴۶:۰۰
سوره ی مبارکه یوسف ۵۲ تا آخر ۴۵:۵۲
سوره ی مبارکه رعد ۴۱:۴۷
سوره ی مبارکه ابراهیم ۴۱:۳۱
سوره ی مبارکه حجر ۳۴:۱۰
سوره ی مبارکه نحل آیات ۱ تا ۶۹ ۴۶:۳۳
سوره ی مبارکه نحل آیات ۷۰ تا آخر ۴۶:۳۱
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۱ تا ۴۹ ۳۵:۵۷
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۵۰ تا آخر ۴۳:۲۳
سوره ی مبارکه کهف آیات ۱ تا ۴۵ ۳۵:۵۳
سوره ی مبارکه کهف آیات ۴۶ تا آخر ۴۱:۲۸
سوره ی مبارکه مریم ۴۶:۵۰
سوره ی مبارکه طه آیات ۱ تا ۷۶ ۳۳:۱۰
سوره ی مبارکه طه آیات ۷۶ تا آخر ۳۲:۳۲
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۱ تا ۶۰ ۳۵:۳۷
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۶۱ تا آخر ۳۱:۰۲
سوره ی مبارکه حج آیات ۱ تا ۳۹ ۳۴:۳۲
سوره ی مبارکه حج آیات ۴۰ تا آخر ۳۰:۴۶
سوره ی مبارکه مؤمنون آیات ۱ تا ۵۷ ۳۰:۲۰
سوره ی مبارکه مؤمنون آیات ۵۸ تا آخر ۲۷:۵۹
سوره ی مبارکه نور آیات ۱ تا ۳۸ ۳۷:۰۱
سوره ی مبارکه نور آیات ۳۹ تا آخر ۳۰:۱۷
سوره ی مبارکه فرقان ۴۳:۰۳
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱ تا ۱۱۳ ۳۵:۱۵
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱۱۳ تا آخر ۳۲:۳۹
سوره ی مبارکه نمل آیات ۱ تا ۴۶ ۲۹:۱۷
سوره ی مبارکه نمل آیات ۴۷ تا آخر ۲۸:۰۹
سوره ی مبارکه قصص آیات ۱ تا ۴۴ ۳۴:۵۶
سوره ی مبارکه قصص آیات ۴۵ تا آخر ۳۴:۰۶
سوره ی مبارکه عنکبوت ۴۶:۱۷
سوره ی مبارکه روم ۳۹:۳۳
سوره ی مبارکه لقمان ۲۶:۲۹
سوره ی مبارکه سجده ۱۸:۳۲
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۱ تا ۳۵ ۳۵:۳۹
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۳۶ تا آخر ۳۵:۳۸
سوره ی مبارکه سبأ ۴۰:۳۱
سوره ی مبارکه فاطر ۳۹:۲۷
سوره ی مبارکه یس ۳۹:۲۲
سوره ی مبارکه صافات ۴۴:۵۴
سوره ی مبارکه ص ۳۶:۴۲
سوره ی مبارکه زمر ۵۲:۰۹
سوره ی مبارکه غافر ۵۴:۰۳
سوره ی مبارکه فصلت ۴۲:۲۵
سوره ی مبارکه شوری ۴۴:۰۱
سوره ی مبارکه زخرف ۴۱:۱۷
سوره ی مبارکه دخان ۱۶:۵۶
سوره ی مبارکه جاثیه ۲۵:۳۰
سوره ی مبارکه احقاف ۳۰:۳۴
سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۲۶:۴۶
سوره ی مبارکه فتح ۲۷:۱۳
سوره ی مبارکه حجرات ۱۷:۴۶
سوره ی مبارکه ق ۱۷:۳۱
سوره ی مبارکه ذاریات ۱۷:۱۱
سوره ی مبارکه طور ۱۵:۲۰
سوره ی مبارکه نجم ۱۶:۳۳
سوره ی مبارکه قمر ۱۷:۳۳
سوره ی مبارکه الرحمن ۲۴:۱۵
سوره ی مبارکه واقعه ۲۱:۳۴
سوره ی مبارکه حدید ۲۸:۳۱
سوره ی مبارکه مجادله ۲۴:۰۱
سوره ی مبارکه حشر ۲۳:۳۰
سوره ی مبارکه ممتحنه ۲۰:۲۳
سوره ی مبارکه صف ۱۱:۰۶
سوره ی مبارکه جمعه ۸:۰۵
سوره ی مبارکه منافقون ۹:۲۱
سوره ی مبارکه تغابن ۱۱:۱۲
سوره ی مبارکه طلاق ۱۴:۰۴
سوره ی مبارکه تحریم ۱۶:۱۳
سوره ی مبارکه ملک ۱۸:۰۷
سوره ی مبارکه قلم ۱۷:۱۴
سوره ی مبارکه حاقه ۱۸:۲۰
سوره ی مبارکه معارج ۱۳:۵۱
سوره ی مبارکه نوح ۱۵:۳۱
سوره ی مبارکه جن ۱۴:۵۱
سوره ی مبارکه مزمل ۱۰:۳۰
سوره ی مبارکه مدثر ۱۲:۰۱
سوره ی مبارکه قیامه ۸:۰۵
سوره ی مبارکه انسان ۱۲:۴۴
سوره ی مبارکه مرسلات ۱۱:۴۴
سوره ی مبارکه نبأ ۱۸:۳۲
سوره ی مبارکه نازعات ۹:۴۳
سوره ی مبارکه عبس ۷:۲۹
سوره ی مبارکه تکویر ۱۰:۰۶
سوره ی مبارکه انفطار ۶:۰۰
سوره ی مبارکه مطففین ۱۱:۳۷
سوره ی مبارکه انشقاق ۶:۴۰
سوره ی مبارکه بروج ۴:۴۹
سوره ی مبارکه طارق ۴:۵۱
سوره ی مبارکه اعلی ۵:۳۸
سوره ی مبارکه غاشیه ۷:۵۶
سوره ی مبارکه فجر ۱۰:۱۹
سوره ی مبارکه بلد ۷:۰۹
سوره ی مبارکه شمس ۴:۱۳
سوره ی مبارکه لیل ۶:۲۷
سوره ی مبارکه ضحی ۲:۱۸
سوره ی مبارکه شرح ۱:۲۸
سوره ی مبارکه تین ۱:۵۰
سوره ی مبارکه علق ۴:۲۹
سوره ی مبارکه قدر ۱:۳۷
سوره ی مبارکه بینه ۴:۵۳
سوره ی مبارکه زلزله ۲:۲۰
سوره ی مبارکه عادیات ۳:۰۲
سوره ی مبارکه قارعه ۲:۱۱
سوره ی مبارکه تکاثر ۱:۳۵
سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۴۴
سوره ی مبارکه همزه ۱:۵۵
سوره ی مبارکه فیل ۱:۰۸
سوره ی مبارکه قریش ۱:۰۲
سوره ی مبارکه ماعون ۱:۱۵
سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۳۳
سوره ی مبارکه کافرون ۱:۱۳
سوره ی مبارکه نصر ۱:۰۲
سوره ی مبارکه مسد ۱:۰۲
سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۳۵
سوره ی مبارکه فلق ۰:۵۵
سوره ی مبارکه ناس ۱:۱۵
12627 بازدید ۳۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. رضا گفت:

  تلاوت بسیار عالی بوووووووووووووووووووووووود

 2. مهرداد گفت:

  لطفا امکان دانلود یکباره فایل ها را نیز فراهم نمایید.

 3. سامی گفت:

  تشکر از سایت خوبتون

 4. یا علی دگرگون می کنه قرائت استاد

 5. سیدجواد گفت:

  ممنون از تلاوت هاتون ولی بهتر نیست همه این تلاوت هارو کنارش یه پوشه بذارید که همشو بشه دانلود یکجا کرد اینجوری پدر آدم در میاد همشو دانلود کنه ممنون

 6. عطر گرمی گفت:

  یا علی دگرگون می کنه قرائت استاد

 7. غلام گفت:

  تلاوت بسیار عالی بوووووووووووووووووووووووود

 8. غلام گفت:

  تلاوت بسیار عالی

 9. سارا گفت:

  یا علی دگرگون می کنه قرائت استاد

 10. صغرا گفت:

  دگرگون می کنه قرائت استاد

 11. صغرا گفت:

  دگرگون می کنه قرائت استاد.لطفا امکان دانلود یکباره فایل ها را نیز فراهم نمایید.

 12. شهاب گفت:

  دگرگون می کنه این
  قرائت

 13. حسن گفت:

  دگرگون شدم. خیلی زیبا بود.

 14. کمال گفت:

  خیلی زیبا بود.
  متشکرم

 15. نصرت گفت:

  متشکرم
  …………………

 16. حامد گفت:

  متشکرم از شما دوستان عزیز

 17. سمیر گفت:

  متشکرم از شما دوستان عزیز و اجمند

 18. سعید گفت:

  متشکرم از شما دوستان عزیز و اجمند.لطفا امکان دانلود یکباره فایل ها را نیز فراهم نمایید.

 19. نوین سئو گفت:

  عالی بود متشکرم از شما دوستان عزیز و اجمند

 20. خیلی جالب بود خدا قوت

 21. ممنونم از سایت خوبتون واقعا به آدم آرامش میده

 22. plaza گفت:

  خیلی زیبا بود.
  متشکرم

 23. کارتون عالیه مثل همیشه

 24. happyland گفت:

  ممنون از سایت خوبتون

 25. با سلام
  بسیار عالی بود ممنون بابت صوت هایی که قرار دادید

سلام

با عرض معذرت به علت خدمت سربازی و عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی به نظرات شما کاربران عزیز وجود نداره

یا حسین

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت