دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/img_1585_thum2.jpg

تجوید با کیفیت بالا

 

سوره حمد ۰۰:۴۵
سوره بقره ۲:۱۶:۳۹
سوره آل عمران ۱:۲۷:۴۳
سوره نساء ۱:۲۵:۱۶
سوره مائده ۵۸:۱۶
سوره انعام ۱:۰۴:۵۷
سوره اعراف ۱:۱۹:۳۴
سوره انفال ۳۰:۲۳
سوره توبه ۱:۰۱:۲۷
سوره یونس ۴۰:۵۷
سوره هود ۴۳:۳۵
سوره یوسف ۴۰:۰۳
سوره رعد ۱۶:۴۲
سوره ابراهیم ۱۷:۱۹
سوره حجر ۱۵:۰۹
سوره نحل ۳۵:۵۷
سوره اسراء ۳۶:۱۹
سوره کهف ۳۴:۳۷
سوره مریم ۱۹:۲۷
سوره طه ۲۸:۲۴
سوره انبیاء ۲۸:۵۴
سوره حج ۲۷:۲۳
سوره مومنون ۲۵:۲۲
سوره نور ۳۰:۰۸
سوره فرقان ۱۸:۲۷
سوره شعراء ۳۴:۳۹
سوره نمل ۲۹:۱۶
سوره قصص ۳۲:۲۷
سوره عنکبوت ۲۱:۱۲
سوره روم ۱۷:۴۹
سوره لقمان ۱۰:۴۶
سوره سجده ۷:۳۱
سوره احزاب ۲۶:۲۷
سوره سباء ۱۷:۱۳
سوره فاطر ۱۷:۵۸
سوره یس ۱۵:۳۴
سوره صافات ۲۴:۳۵
سوره ص ۱۹:۴۵
سوره زمر ۲۷:۴۱
سوره غافر ۳۰:۱۶
سوره فصلت ۱۹:۱۵
سوره شوری ۲۰:۰۰
سوره زخرف ۲۱:۲۸
سوره دخان ۹:۳۲
سوره الجادثیه ۱۰:۲۰
سوره احقاف ۱۴:۰۱
سوره محمد ۱۲:۱۵
سوره فتح ۱۲:۳۵
سوره حجرات ۸:۳۰
سوره ق ۸:۰۸
سوره ذاریات ۵:۴۳
سوره طور ۸:۰۸
سوره نجم ۸:۱۵
سوره قمر ۱۰:۰۱
سوره رحمن ۱۰:۵۷
سوره واقعه ۱۱:۵۱
سوره حدید ۱۲:۴۰
سوره مجادله ۱۱:۱۸
سوره حشر ۱۰:۳۶
سوره ممتحنه ۸:۴۵
سوره صفّ ۵:۰۰
سوره جمعه ۳:۲۶
سوره منافقون ۳:۵۱
سوره تغابن ۵:۲۳
سوره طلاق ۶:۰۷
سوره تحریم ۵:۴۶
سوره ملک ۷:۰۴
سوره قلم ۷:۳۱
سوره حاقه ۶:۰۷
سوره معارج ۶:۰۳
سوره نوح ۵:۰۹
سوره جنّ ۵:۴۴
سوره مزّمّل ۴:۲۹
سوره مدّثّر ۶:۲۴
سوره قیامه ۴:۱۱
سوره انسان ۶:۲۳
سوره مرسلات ۵:۵۴
سوره نباء ۴:۳۷
سوره نازعات ۴:۳۱
سوره عبس ۳:۵۴
سوره تکویر ۲:۴۹
سوره انفطار ۲:۱۵
سوره مطفّفین ۴:۴۷
سوره انشقاق ۲:۵۲
سوره بروج ۳:۵۰
سوره طارق ۲:۱۸
سوره اعلی ۲:۲۷
سوره غاشیه ۳:۱۶
سوره فجر ۳:۵۳
سوره بلد ۲:۵۵
سوره شمس ۲:۰۲
سوره لیل ۲:۴۳
سوره ضحی ۱:۳۵
سوره شرح ۰۰:۵۶
سوره تین ۱:۱۴
سوره علق ۲:۲۴
سوره قدر ۰۰:۵۳
سوره بینه ۳:۰۱
سوره زلزله ۱:۲۲
سوره عادیات ۱:۳۶
سوره قارعه ۱:۳۱
سوره تکاثر ۱:۲۴
سوره عصر ۰۰:۴۰
سوره همزه ۱:۲۳
سوره فیل ۱:۰۲
سوره قریش ۰۰:۵۲
سوره ماعون ۱:۱۶
سوره کوثر ۰۰:۳۰
سوره کافرون ۱:۱۳
سوره نصر ۰۰:۴۶
سوره مسد ۰۰:۵۴
سوره اخلاص ۰۰:۳۵
سوره فلق ۰۰:۵۴
سوره ناس ۱:۰۴
زمر ۱ تا آخر و غافر ۱ تا ۳) ۱۰:۲۵
احزاب ۲۱ تا ۳۵ ۲۲:۵۴
اعراف ۴۲ تا ۵۶ ۲۷:۵۶
انفال ۴۱ تا ۶۶ ۲۹:۰۵
حشر ۱۱ تا آخر و ممتحنه ۱ تا ۶ ۲۹:۱۲
مائده ۱ تا ۲۶ ۱۶:۲۱
مائده ۲۷ تا ۸۱ ۲۶:۳۴
نساء ۸۸ تا ۱۴۷ ۲۸:۱۷
نساء ۱۴۸ تا آخر ۱۱:۵۳
سوره ی مبارکه حمد ۱:۴۴
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۷۰ ۱:۰۱:۱۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۷۰ الی ۱۱۳ ۴۵:۰۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۱۴ الی ۱۶۳ ۴۵:۲۹
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۶۴ الی ۱۹۸ ۴۵:۲۷
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۹۹ الی ۲۳۳ ۴۶:۱۲
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۳۴ الی ۲۶۳ ۴۵:۲۳
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر ۳۷:۳۷
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۴۹ ۴۶:۱۲
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۰ تا ۱۰۲ ۴۵:۰۵
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۵ ۴۵:۰۶
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۶ تا آخر ۴۱:۰۰
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵ ۴۵:۳۱
سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۸۲ ۴۵:۰۵
سوره ی مبارکه نساء آیات ۸۳ تا ۱۲۵ ۴۵:۳۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۲۶ تا آخر ۴۹:۴۳
سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۳۱ ۴۵:۴۱
سوره ی مبارکه مائده آیات ۳۲ تا ۶۸ ۴۶:۱۱
سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۹ تا آخر ۵۳:۴۵
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۱ ۴۰:۰۸
سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۲ تا ۸۸ ۳۵:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۸۹ تا ۱۳۱ ۴۵:۲۹
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۲ تا آخر ۴۳:۱۱
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۶ ۴۰:۴۲
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۷ تا ۹۲ ۴۰:۳۵
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۳ تا ۱۵۴ ۴۵:۴۴
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۴ تا آخر ۵۳:۳۴
سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۳۸ ۳۵:۲۶
سوره ی مبارکه انفال آیات ۳۹ تا آخر ۳۵:۴۵
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷ ۴۱:۴۴
سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۲ ۳۶:۱۰
سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۳ تا ۱۰۶ ۳۵:۰۹
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۷ تا آخر ۲۵:۵۱
سوره ی مبارکه یونس آیات ۱ تا ۳۳ ۴۰:۰۰
سوره ی مبارکه یونس آیات ۳۴ تا ۷۲ ۳۱:۱۲
سوره ی مبارکه یونس آیات ۷۲ تا آخر ۳۱:۲۱
سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۴۱ ۳۵:۳۰
سوره ی مبارکه هود آیات ۴۲ تا ۸۵ ۳۶:۳۱
سوره ی مبارکه هود آیات ۸۶ تا آخر ۳۲:۲۳
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ الی ۵۱ ۴۶:۰۰
سوره ی مبارکه یوسف ۵۲ تا آخر ۴۵:۵۲
سوره ی مبارکه رعد ۴۱:۴۷
سوره ی مبارکه ابراهیم ۴۱:۳۱
سوره ی مبارکه حجر ۳۴:۱۰
سوره ی مبارکه نحل آیات ۱ تا ۶۹ ۴۶:۳۳
سوره ی مبارکه نحل آیات ۷۰ تا آخر ۴۶:۳۱
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۱ تا ۴۹ ۳۵:۵۷
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۵۰ تا آخر ۴۳:۲۳
سوره ی مبارکه کهف آیات ۱ تا ۴۵ ۳۵:۵۳
سوره ی مبارکه کهف آیات ۴۶ تا آخر ۴۱:۲۸
سوره ی مبارکه مریم ۴۶:۵۰
سوره ی مبارکه طه آیات ۱ تا ۷۶ ۳۳:۱۰
سوره ی مبارکه طه آیات ۷۶ تا آخر ۳۲:۳۲
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۱ تا ۶۰ ۳۵:۳۷
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۶۱ تا آخر ۳۱:۰۲
سوره ی مبارکه حج آیات ۱ تا ۳۹ ۳۴:۳۲
سوره ی مبارکه حج آیات ۴۰ تا آخر ۳۰:۴۶
سوره ی مبارکه مؤمنون آیات ۱ تا ۵۷ ۳۰:۲۰
سوره ی مبارکه مؤمنون آیات ۵۸ تا آخر ۲۷:۵۹
سوره ی مبارکه نور آیات ۱ تا ۳۸ ۳۷:۰۱
سوره ی مبارکه نور آیات ۳۹ تا آخر ۳۰:۱۷
سوره ی مبارکه فرقان ۴۳:۰۳
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱ تا ۱۱۳ ۳۵:۱۵
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱۱۳ تا آخر ۳۲:۳۹
سوره ی مبارکه نمل آیات ۱ تا ۴۶ ۲۹:۱۷
سوره ی مبارکه نمل آیات ۴۷ تا آخر ۲۸:۰۹
سوره ی مبارکه قصص آیات ۱ تا ۴۴ ۳۴:۵۶
سوره ی مبارکه قصص آیات ۴۵ تا آخر ۳۴:۰۶
سوره ی مبارکه عنکبوت ۴۶:۱۷
سوره ی مبارکه روم ۳۹:۳۳
سوره ی مبارکه لقمان ۲۶:۲۹
سوره ی مبارکه سجده ۱۸:۳۲
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۱ تا ۳۵ ۳۵:۳۹
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۳۶ تا آخر ۳۵:۳۸
سوره ی مبارکه سبأ ۴۰:۳۱
سوره ی مبارکه فاطر ۳۹:۲۷
سوره ی مبارکه یس ۳۹:۲۲
سوره ی مبارکه صافات ۴۴:۵۴
سوره ی مبارکه ص ۳۶:۴۲
سوره ی مبارکه زمر ۵۲:۰۹
سوره ی مبارکه غافر ۵۴:۰۳
سوره ی مبارکه فصلت ۴۲:۲۵
سوره ی مبارکه شوری ۴۴:۰۱
سوره ی مبارکه زخرف ۴۱:۱۷
سوره ی مبارکه دخان ۱۶:۵۶
سوره ی مبارکه جاثیه ۲۵:۳۰
سوره ی مبارکه احقاف ۳۰:۳۴
سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۲۶:۴۶
سوره ی مبارکه فتح ۲۷:۱۳
سوره ی مبارکه حجرات ۱۷:۴۶
سوره ی مبارکه ق ۱۷:۳۱
سوره ی مبارکه ذاریات ۱۷:۱۱
سوره ی مبارکه طور ۱۵:۲۰
سوره ی مبارکه نجم ۱۶:۳۳
سوره ی مبارکه قمر ۱۷:۳۳
سوره ی مبارکه الرحمن ۲۴:۱۵
سوره ی مبارکه واقعه ۲۱:۳۴
سوره ی مبارکه حدید ۲۸:۳۱
سوره ی مبارکه مجادله ۲۴:۰۱
سوره ی مبارکه حشر ۲۳:۳۰
سوره ی مبارکه ممتحنه ۲۰:۲۳
سوره ی مبارکه صف ۱۱:۰۶
سوره ی مبارکه جمعه ۸:۰۵
سوره ی مبارکه منافقون ۹:۲۱
سوره ی مبارکه تغابن ۱۱:۱۲
سوره ی مبارکه طلاق ۱۴:۰۴
سوره ی مبارکه تحریم ۱۶:۱۳
سوره ی مبارکه ملک ۱۸:۰۷
سوره ی مبارکه قلم ۱۷:۱۴
سوره ی مبارکه حاقه ۱۸:۲۰
سوره ی مبارکه معارج ۱۳:۵۱
سوره ی مبارکه نوح ۱۵:۳۱
سوره ی مبارکه جن ۱۴:۵۱
سوره ی مبارکه مزمل ۱۰:۳۰
سوره ی مبارکه مدثر ۱۲:۰۱
سوره ی مبارکه قیامه ۸:۰۵
سوره ی مبارکه انسان ۱۲:۴۴
سوره ی مبارکه مرسلات ۱۱:۴۴
سوره ی مبارکه نبأ ۱۸:۳۲
سوره ی مبارکه نازعات ۹:۴۳
سوره ی مبارکه عبس ۷:۲۹
سوره ی مبارکه تکویر ۱۰:۰۶
سوره ی مبارکه انفطار ۶:۰۰
سوره ی مبارکه مطففین ۱۱:۳۷
سوره ی مبارکه انشقاق ۶:۴۰
سوره ی مبارکه بروج ۴:۴۹
سوره ی مبارکه طارق ۴:۵۱
سوره ی مبارکه اعلی ۵:۳۸
سوره ی مبارکه غاشیه ۷:۵۶
سوره ی مبارکه فجر ۱۰:۱۹
سوره ی مبارکه بلد ۷:۰۹
سوره ی مبارکه شمس ۴:۱۳
سوره ی مبارکه لیل ۶:۲۷
سوره ی مبارکه ضحی ۲:۱۸
سوره ی مبارکه شرح ۱:۲۸
سوره ی مبارکه تین ۱:۵۰
سوره ی مبارکه علق ۴:۲۹
سوره ی مبارکه قدر ۱:۳۷
سوره ی مبارکه بینه ۴:۵۳
سوره ی مبارکه زلزله ۲:۲۰
سوره ی مبارکه عادیات ۳:۰۲
سوره ی مبارکه قارعه ۲:۱۱
سوره ی مبارکه تکاثر ۱:۳۵
سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۴۴
سوره ی مبارکه همزه ۱:۵۵
سوره ی مبارکه فیل ۱:۰۸
سوره ی مبارکه قریش ۱:۰۲
سوره ی مبارکه ماعون ۱:۱۵
سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۳۳
سوره ی مبارکه کافرون ۱:۱۳
سوره ی مبارکه نصر ۱:۰۲
سوره ی مبارکه مسد ۱:۰۲
سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۳۵
سوره ی مبارکه فلق ۰:۵۵
سوره ی مبارکه ناس ۱:۱۵

مطالب مشابه

10402 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. رضا گفت:

  تلاوت بسیار عالی بوووووووووووووووووووووووود

  [پاسخ]

 2. مهرداد گفت:

  لطفا امکان دانلود یکباره فایل ها را نیز فراهم نمایید.

  [پاسخ]

 3. سامی گفت:

  تشکر از سایت خوبتون

  [پاسخ]

 4. یا علی دگرگون می کنه قرائت استاد

  [پاسخ]

 5. سیدجواد گفت:

  ممنون از تلاوت هاتون ولی بهتر نیست همه این تلاوت هارو کنارش یه پوشه بذارید که همشو بشه دانلود یکجا کرد اینجوری پدر آدم در میاد همشو دانلود کنه ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۳ام, ۱۳۹۴ ۲۳:۲۴:

  سلام
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت