دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://mqms.ir/wp-content/uploads/2015/06/Resize_of_banna-b1212.gif  تلاوت های محمود علی البنّا Resize of banna b1212

 

 

 

تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱ ۰۰:۵۶:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲ ۰۰:۵۳:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳ ۰۱:۰۰:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۴ ۰۰:۵۲:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۵ ۰۰:۵۳:۵۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۶ ۰۰:۵۳:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۷ ۰۰:۵۴:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۸ ۰۰:۴۹:۴۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۹ ۰۰:۵۰:۳۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۰ ۰۰:۴۸:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۱ ۰۰:۵۰:۱۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۲ ۰۰:۵۲:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۳ ۰۰:۵۲:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۴ ۰۰:۴۹:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۵ ۰۰:۵۹:۳۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۶ ۰۰:۵۸:۵۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۷ ۰۰:۵۴:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۸ ۰۰:۵۸:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۹ ۰۰:۵۱:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۰ ۰۰:۴۹:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۱ ۰۰:۵۰:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۲ ۰۰:۵۳:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۳ ۰۰:۵۶:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۴ ۰۰:۵۱:۰۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۵ ۰۰:۴۵:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۶ ۰۱:۰۵:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۷ ۰۰:۵۳:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۸ ۰۰:۵۶:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۹ ۰۰:۵۹:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳۰ ۰۰:۵۹:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره بقره ۰۲:۱۳:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نساء ۰۱:۱۸:۲۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مائده ۰۰:۵۸:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انعام ۰۱:۰۲:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره اعراف ۰۱:۰۸:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انفال ۰۰:۲۴:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره توبه ۰۰:۵۱:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره یونس ۰۰:۳۳:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره هود ۰۰:۳۶:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره یوسف ۰۰:۳۴:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره حجر ۰۰:۰۷:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نحل ۰۰:۳۶:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره اسراء ۰۰:۳۳:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره کهف ۰۰:۳۴:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مریم ۰۰:۲۱:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره طه ۰۰:۲۸:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره حجّ ۰۰:۲۸:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مومنون ۰۰:۲۳:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نور ۰۰:۲۸:۲۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فرقان ۰۰:۱۷:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره شعرا ۰۰:۲۴:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نمل ۰۰:۲۴:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره قصص ۰۰:۲۶:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره روم ۰۰:۱۵:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره احزاب ۰۰:۲۶:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره سبأ ۰۰:۱۷:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فاطر ۰۰:۱۴:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره یاسین ۰۰:۱۴:۲۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره صافّات ۰۰:۱۸:۴۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ص ۰۰:۱۵:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره زمر ۰۰:۲۴:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره غافر ۰۰:۲۳:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره بقره ۰۲:۱۳:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نساء ۰۱:۱۸:۲۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مائده ۰۰:۵۸:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انعام ۰۱:۰۲:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره اعراف ۰۱:۰۸:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انفال ۰۰:۲۴:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره توبه ۰۰:۵۱:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره یونس ۰۰:۳۳:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره هود ۰۰:۳۶:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره یوسف ۰۰:۳۴:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره حجر ۰۰:۰۷:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نحل ۰۰:۳۶:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره اسراء ۰۰:۳۳:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره کهف ۰۰:۳۴:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مریم ۰۰:۲۱:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره شوری ۰۰:۱۷:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره زخرف ۰۰:۱۶:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره دخان ۰۰:۰۷:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره احقاف ۰۰:۱۲:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۱:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فتح ۰۰:۱۲:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره حجرات ۰۰:۰۷:۲۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ق ۰۰:۰۷:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره طور ۰۰:۰۶:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره واقعه ۰۰:۰۸:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره حدید ۰۰:۱۱:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره حشر ۰۰:۰۹:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره تغابن ۰۰:۰۵:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره طلاق ۰۰:۰۶:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره تحریم ۰۰:۰۵:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره حاقّه ۰۰:۰۶:۰۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نوح ۰۰:۰۵:۱۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره جنّ ۰۰:۰۶:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انسان ۰۰:۰۶:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نازعات ۰۰:۰۴:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره عبس ۰۰:۰۳:۴۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انفطار ۰۰:۰۲:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره طارق ۰۰:۰۱:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره اعلی ۰۰:۰۱:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره بلد ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره شمش ۰۰:۰۱:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره لیل ۰۰:۰۲:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره الضحی ۰۰:۰۱:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره تین ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره علق ۰۰:۰۱:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره زلزله ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 محمود علی البنّا؛ سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۸

 

تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۵۷ ۴۶:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه بقره آیات ۵۷ تا ۹۵ ۴۵:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه بقره آیات ۹۶ تا ۱۴۰ ۴۵:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۴۱ تا ۱۸۰ ۴۵:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۸۱ تا ۲۱۶ ۴۴:۰۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۱۷ تا ۲۴۳ ۴۰:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۴۴ تا ۲۶۳ ۳۴:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر ۳۵:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۵۰ ۴۵:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۱ تا ۱۰۲ ۴۴:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۴ ۴۶:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۵ تا آخر ۴۳:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵ ۴۵:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۷۸ ۴۵:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه نساء آیات ۷۹ تا ۱۱۲ ۴۰:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۱۳ تا ۱۴۴ ۳۳:۰۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۴۵ تا آخر ۳۲:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۲۷ ۳۹:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه مائده آیات ۲۸ تا ۶۲ ۴۰:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۳ تا ۹۴ ۳۳:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۲ ۳۳:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۳ تا ۹۳ ۴۰:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه انعام آیات ۹۴ تا ۱۳۶ ۳۹:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۷ تا آخر ۴۰:۳۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۷ ۴۱:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۸ تا ۹۴ ۴۰:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۵ تا ۱۵۵ ۴۰:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۵ تا آخر ۴۵:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۴۲ ۳۶:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه انفال آیات ۴۳ تا آخر ۳۰:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷ ۴۱:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۱ ۳۵:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۲ تا ۱۰۱ ۳۰:۵۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۲ تا آخر ۳۰:۲۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه یونس آیات ا تا ۴۹ ۴۴:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه یونس آیات ۵۰ تا آخر ۴۷:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۵۲ ۴۵:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه هود آیات ۵۳ تا آخر ۵۱:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ تا ۵۷ ۴۵:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl1347 سوره ی مبارکه یوسف آیات ۵۸ تا آخر ۴۰:۴۰
  دانلود MP3
۱ الفاتحه   دانلود کنید
۲ البقره   دانلود کنید
۳ آل عمران   دانلود کنید
۴ النساء   دانلود کنید
۵ المائده   دانلود کنید
۶ الأنعام   دانلود کنید
۷ الأعراف   دانلود کنید
۸ الأنفال   دانلود کنید
۹ التوبه   دانلود کنید
۱۰ یونس   دانلود کنید
۱۱ هود   دانلود کنید
۱۲ یوسف   دانلود کنید
۱۳ الرعد   دانلود کنید
۱۴ إبراهیم   دانلود کنید
۱۵ الحجر   دانلود کنید
۱۶ النحل   دانلود کنید
۱۷ الإسراء   دانلود کنید
۱۸ الکهف   دانلود کنید
۱۹ مریم   دانلود کنید
۲۰ طه   دانلود کنید
۲۱ الأنبیاء   دانلود کنید
۲۲ الحج   دانلود کنید
۲۳ المؤمنون   دانلود کنید
۲۴ النّور   دانلود کنید
۲۵ الفرقان   دانلود کنید
۲۶ الشعراء   دانلود کنید
۲۷ النّمل   دانلود کنید
۲۸ القصص   دانلود کنید
۲۹ العنکبوت   دانلود کنید
۳۰ الرّوم   دانلود کنید
۳۱ لقمان   دانلود کنید
۳۲ السجده   دانلود کنید
۳۳ الأحزاب   دانلود کنید
۳۴ سبأ   دانلود کنید
۳۵ فاطر   دانلود کنید
۳۶ یس   دانلود کنید
۳۷ الصافات   دانلود کنید
۳۸ ص   دانلود کنید
۳۹ الزمر   دانلود کنید
۴۰ غافر   دانلود کنید
۴۱ فصّلت   دانلود کنید
۴۲ الشورى   دانلود کنید
۴۳ الزخرف   دانلود کنید
۴۴ الدّخان   دانلود کنید
۴۵ الجاثیه   دانلود کنید
۴۶ الأحقاف   دانلود کنید
۴۷ محمد   دانلود کنید
۴۸ الفتح   دانلود کنید
۴۹ الحجرات   دانلود کنید
۵۰ ق   دانلود کنید
۵۱ الذاریات   دانلود کنید
۵۲ الطور   دانلود کنید
۵۳ النجم   دانلود کنید
۵۴ القمر   دانلود کنید
۵۵ الرحمن   دانلود کنید
۵۶ الواقعه   دانلود کنید
۵۷ الحدید   دانلود کنید
۵۸ المجادله   دانلود کنید
۵۹ الحشر   دانلود کنید
۶۰ الممتحنه   دانلود کنید
۶۱ الصف   دانلود کنید
۶۲ الجمعه   دانلود کنید
۶۳ المنافقون   دانلود کنید
۶۴ التغابن   دانلود کنید
۶۵ الطلاق   دانلود کنید
۶۶ التحریم   دانلود کنید
۶۷ الملک   دانلود کنید
۶۸ القلم   دانلود کنید
۶۹ الحاقه   دانلود کنید
۷۰ المعارج   دانلود کنید
۷۱ نوح   دانلود کنید
۷۲ الجن   دانلود کنید
۷۳ المزّمّل   دانلود کنید
۷۴ المدّثر   دانلود کنید
۷۵ القیامه   دانلود کنید
۷۶ الإنسان   دانلود کنید
۷۷ المرسلات   دانلود کنید
۷۸ النبأ   دانلود کنید
۷۹ النازعات   دانلود کنید
۸۰ عبس   دانلود کنید
۸۱ التکویر   دانلود کنید
۸۲ الإنفطار   دانلود کنید
۸۳ المطفّفین   دانلود کنید
۸۴ الإنشقاق   دانلود کنید
۸۵ البروج   دانلود کنید
۸۶ الطارق   دانلود کنید
۸۷ الأعلى   دانلود کنید
۸۸ الغاشیه   دانلود کنید
۸۹ الفجر   دانلود کنید
۹۰ البلد   دانلود کنید
۹۱ الشمس   دانلود کنید
۹۲ اللیل   دانلود کنید
۹۳ الضحى   دانلود کنید
۹۴ الشرح   دانلود کنید
۹۵ التین   دانلود کنید
۹۶ العلق   دانلود کنید
۹۷ القدر   دانلود کنید
۹۸ البینه   دانلود کنید
۹۹ الزلزله   دانلود کنید
۱۰۰ العادیات   دانلود کنید
۱۰۱ القارعه   دانلود کنید
۱۰۲ التکاثر   دانلود کنید
۱۰۳ العصر   دانلود کنید
۱۰۴ الهمزه   دانلود کنید
۱۰۵ الفیل   دانلود کنید
۱۰۶ قریش   دانلود کنید
۱۰۷ الماعون   دانلود کنید
۱۰۸ الکوثر   دانلود کنید
۱۰۹ الکافرون   دانلود کنید
۱۱۰ النصر   دانلود کنید
۱۱۱ المسد   دانلود کنید
۱۱۲ الإخلاص   دانلود کنید
۱۱۳ الفلق   دانلود کنید
۱۱۴ النّاس   دانلود کنید
کانال تلگرام زهرامدیا
7076 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. سایبر گفت:

    اعتقاد ابن ابی داود و ابو داود سجستانی و عوف بن ابی جمیله (از علماء و بزرگان اهل سنت) به تحریف قرآن
    http://al-shia.blog.ir/post/263

دسته بندی