دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/462df330-3801-49d7-86f5-b6f3016e54ca1.jpg  تلاوت های یحیی حوی 462df330 3801 49d7 86f5 b6f3016e54ca1

 

 

تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۴:۱۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۸:۴۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۸:۵۷
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۱:۴۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۶:۰۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۱:۴۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۲:۵۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۸:۱۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۳:۲۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره هود ۰۰:۳۶:۲۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۳:۲۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۵:۲۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۳۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۰۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۰:۰۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۷:۴۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۰۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۱۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره طه ۰۰:۲۴:۰۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۵۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره حج ۰۰:۲۳:۳۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۸:۲۷
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نور ۰۰:۲۴:۳۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۴۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۲:۱۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۱:۵۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۶:۰۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۳۷
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۴۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۳۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۴
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۱۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۵:۲۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۴:۲۷
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره یس ۰۰:۱۳:۳۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۶:۰۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۵۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۱:۲۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۲:۵۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۳:۵۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۵:۰۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۴:۲۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۰۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۵۴
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۴۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۹:۱۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۵۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۲۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۵۷
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۷
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۲۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۱۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۴۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۰۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۲۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۳۴
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۲۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۲۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۱۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۵۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۲۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۲۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۰۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۱۴
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۵۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۰۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۳:۴۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۲۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۴
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۰۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۴
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۷
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۸
تلاوت های یحیی حوی musicdl933 یحیی حوی؛ ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۶
کانال تلگرام زهرامدیا
1027 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی