هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/img_1860_thum3.jpg

 

 

تفکیک جز

جزء ۱ ۱:۰۵:۰۸
جزء ۲ ۱:۰۳:۳۱
جزء ۳ ۵۸:۵۴
جزء ۴ ۵۵:۰۷
جزء ۵ ۱:۰۱:۱۵
جزء ۶ ۵۰:۵۱
جزء ۷ ۵۹:۲۳
جزء ۸ ۱:۰۲:۳۹
جزء ۹ ۵۶:۳۰
جزء ۱۰ ۵۷:۲۰
جزء ۱۱ ۵۶:۴۰
جزء ۱۲ ۵۷:۲۰
جزء ۱۳ ۵۴:۴۹
جزء ۱۴ ۱:۰۰:۰۹
جزء ۱۵ ۵۴:۴۵
جزء ۱۶ ۱:۰۱:۵۰
جزء ۱۸ ۵۸:۲۵
جزء ۱۷ ۱:۰۰:۳۸
جزء ۱۹ ۱:۰۳:۴۶
جزء ۲۰ ۵۶:۰۰
جزء ۲۱ ۵۸:۳۰
جزء ۲۲ ۵۹:۲۹
جزء ۲۳ ۱:۰۱:۲۰
جزء ۲۴ ۵۱:۴۹
جزء ۲۵ ۵۶:۴۲
جزء ۲۶ ۵۲:۳۸
جزء ۲۷ ۵۸:۲۲
جزء ۲۸ ۱:۰۰:۲۰
جزء ۲۹ ۱:۰۱:۱۶
جزء ۳۰ ۱:۰۳:۳۰

تفکیک سوره

پورزرگری/ ترتیل سوره فاتحه الکتاب ۰۰:۰۰:۵۹
پورزرگری/ ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۹:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۶:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۳:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۳۲
پورزرگری/ ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۷:۲۷
پورزرگری/ ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۶:۳۱
پورزرگری/ ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۸:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۶:۵۸
پورزرگری/ ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۸:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره هود ۰۰:۴۰:۰۲
پورزرگری/ ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۲۶
پورزرگری/ ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۴۷
پورزرگری/ ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۷:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۲:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۱:۳۲
پورزرگری/ ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۳:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۱:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره طه ۰۰:۲۹:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۳۰:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره حج ۰۰:۲۹:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۴:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره شعراء ۰۰:۳۴:۲۱
پورزرگری/ ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۵:۳۰
پورزرگری/ ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۰۰
پورزرگری/ ترتیل سوره روم ۰۰:۱۹:۵۰
پورزرگری/ ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره سجده ۰۰:۱۰:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۹:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره یس ۰۰:۱۷:۰۷
پورزرگری/ ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۴۹
پورزرگری/ ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۴:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۳
پورزرگری/ ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۷:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۷:۳۱
پورزرگری/ ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۸:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۵۳
پورزرگری/ ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۳۸
پورزرگری/ ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۰:۳۷
پورزرگری/ ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۲۳
پورزرگری/ ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۳۸
پورزرگری/ ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۴۶
پورزرگری/ ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۳۳
پورزرگری/ ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۱:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۱۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۵۷
پورزرگری/ ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۴۶
پورزرگری/ ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۷
پورزرگری/ ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۲۵
پورزرگری/ ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۳
پورزرگری/ ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۶
پورزرگری/ ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۵:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۲۳
پورزرگری/ ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۵:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۵۰
پورزرگری / ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۳:۰۳
پورزرگری / ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۴
پورزرگری / ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
پورزرگری/ ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره تین ۰۰:۰۱:۰۶
پورزرگری/ ترتیل سوره علق ۰۰:۰۲:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۳
پورزرگری/ ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۹
پورزرگری/ ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۱
پورزرگری/ ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۷
پورزرگری/ ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۱
پورزرگری/ ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۳
پورزرگری / ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۲
پورزرگری / ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۷
پورزرگری / ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۱
پورزرگری / ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۰
پورزرگری / ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۵۳

متفرقه

اعراف ۱۵۰ تا اخر ۲۲:۵۶
آل عمران ۳۸ تا ۵۱ ۱۲:۴۷
آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۹
آل عمران ۷۷ تا ۹۲ ۱۶:۲۱
آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
توبه ۷۱ تا ۷۲ ۰۳:۱۵
احزاب ۵۹ تا ۶۸ ۰۶:۱۳
انفال ۱ تا ۴ ۰۳:۳۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۲۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
سباء ۳۱ تا ۳۶ ۰۶:۲۸
صاد ۱ تا ۱۴ ۰۶:۲۷
آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۷
آل عمران ۱۵ تا ۲۷ ۱۴:۱۰
آل عمران ۲۶ تا ۴۱ ۱۵:۴۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۳۱
بقره ۲۰۷ تا ۲۱۲ ۰۵:۱۳
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۹
توبه ۳۸ تا ۴۱ ۰۵:۴۰
اعراف ۱۵۰ تا اخر ۲۲:۵۶
آل عمران ۳۸ تا ۵۱ ۱۲:۴۷
آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۹
آل عمران ۷۷ تا ۹۲ ۱۶:۲۱
آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
توبه ۷۱ تا ۷۲ ۰۳:۱۵
احزاب ۵۹ تا ۶۸ ۰۶:۱۳
انفال ۱ تا ۴ ۰۳:۳۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۲۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
سباء ۳۱ تا ۳۶ ۰۶:۲۸
صاد ۱ تا ۱۴ ۰۶:۲۷
آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۷
آل عمران ۱۵ تا ۲۷ ۱۴:۱۰
آل عمران ۲۶ تا ۴۱ ۱۵:۴۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۳۱
بقره ۲۰۷ تا ۲۱۲ ۰۵:۱۳
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۹
توبه ۳۸ تا ۴۱ ۰۵:۴۰
صافات ۸۱ تا ۱۱۳ ۰۹:۱۷
قصص ۲۲ تا ۳۵ ۱۳:۲۹
آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۴
بقره ۲۵۳ تا ۲۶۰ ۱۶:۰۴
بقره ۲۶۱ تا ۲۷۱ ۱۴:۴۵
بقره ۲۷۲ تا ۲۸۱ ۱۱:۳۸
بقره ۲۸۲ تا ۲۸۶ ۱۳:۲۸
آل عمران ۱ تا ۱۵ ۱۳:۳۰
سوره ی مبارکه ی قصص آیات ۲۲ تا ۳۵ ۱۳:۵۲

مجلسی

پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره مریم آیات ۹۶ تا ۹۸، طه۱ تا ۸، انسان ۵ تا ۹ ۱۳۹۰
پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره بقره آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶، کوثر ۱۳۹۰
نحل آیات ۸۹ تا ۹۶ ۰۰:۱۰:۳۰
زمر – آیات۶۱-۷۵ ۲۶:۱۳
زمر – آیات۶۱-۷۵ ۲۶:۱۳
سوره ی احزاب آیات ۳۸ تا ۵۰ ۱۲:۱۹

مطالب مرتبط

4572 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. علی گفت:

    سلام خدا خیرتون بده من اهل نظر دادن نیستم و حوصله ی نظر دادن هم ندارم,اما واقعا لازم دیدم ازتون تشکر کنم بخاطر زحمت هاتون. خدا خیرتون بده.حضرت زهرا محافظتون باشه.سایت واقعاااااااااااا عالی دارید.برای منم دعا کنید.یا زهرا س

    [پاسخ]

  2. سبحان گفت:

    واقعا دستتون درد نکنه

    [پاسخ]

دسته بندی