دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/img_1860_thum3.jpg  تلاوت های محمد رضا پورزرگری img 1860 thum3

 

 

تفکیک جز

تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱ ۱:۰۵:۰۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲ ۱:۰۳:۳۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۳ ۵۸:۵۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۴ ۵۵:۰۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۵ ۱:۰۱:۱۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۶ ۵۰:۵۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۷ ۵۹:۲۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۸ ۱:۰۲:۳۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۹ ۵۶:۳۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۰ ۵۷:۲۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۱ ۵۶:۴۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۲ ۵۷:۲۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۳ ۵۴:۴۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۴ ۱:۰۰:۰۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۵ ۵۴:۴۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۶ ۱:۰۱:۵۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۸ ۵۸:۲۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۷ ۱:۰۰:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۱۹ ۱:۰۳:۴۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۰ ۵۶:۰۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۱ ۵۸:۳۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۲ ۵۹:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۳ ۱:۰۱:۲۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۴ ۵۱:۴۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۵ ۵۶:۴۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۶ ۵۲:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۷ ۵۸:۲۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۸ ۱:۰۰:۲۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۲۹ ۱:۰۱:۱۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 جزء ۳۰ ۱:۰۳:۳۰

تفکیک سوره

تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره فاتحه الکتاب ۰۰:۰۰:۵۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۹:۴۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۶:۳۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۳:۴۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۳۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۷:۲۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۶:۳۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۸:۳۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۶:۵۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۸:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره هود ۰۰:۴۰:۰۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۲۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۲۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۴۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۷:۱۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۲:۴۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۱:۳۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۳:۰۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۱:۴۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره طه ۰۰:۲۹:۱۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۳۰:۲۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره حج ۰۰:۲۹:۲۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۴:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۵۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۱۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره شعراء ۰۰:۳۴:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۵:۳۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۳۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۰۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره روم ۰۰:۱۹:۵۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۴۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره سجده ۰۰:۱۰:۰۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۹:۱۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۴۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۴۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره یس ۰۰:۱۷:۰۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۰:۴۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۴۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۴:۱۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۷:۲۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۷:۳۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۸:۲۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۵۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۰:۳۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۴۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۲۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۵۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۴۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۳۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۴۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۱:۲۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۱۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۲۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۵۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۴۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۰۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۰۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۴۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۲۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۴۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۵:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۳۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۱۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۴۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۲۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۵:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۵۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری / ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۳:۰۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری / ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری / ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره تین ۰۰:۰۱:۰۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره علق ۰۰:۰۲:۱۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۱۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری/ ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری / ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری / ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری / ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری / ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 پورزرگری / ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۵۳

متفرقه

تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 اعراف ۱۵۰ تا اخر ۲۲:۵۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۳۸ تا ۵۱ ۱۲:۴۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۷۷ تا ۹۲ ۱۶:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 توبه ۷۱ تا ۷۲ ۰۳:۱۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 احزاب ۵۹ تا ۶۸ ۰۶:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 انفال ۱ تا ۴ ۰۳:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۲۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 سباء ۳۱ تا ۳۶ ۰۶:۲۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 صاد ۱ تا ۱۴ ۰۶:۲۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۱۵ تا ۲۷ ۱۴:۱۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۲۶ تا ۴۱ ۱۵:۴۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۳۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۰۷ تا ۲۱۲ ۰۵:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 توبه ۳۸ تا ۴۱ ۰۵:۴۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 اعراف ۱۵۰ تا اخر ۲۲:۵۶
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۳۸ تا ۵۱ ۱۲:۴۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۷۷ تا ۹۲ ۱۶:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 توبه ۷۱ تا ۷۲ ۰۳:۱۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 احزاب ۵۹ تا ۶۸ ۰۶:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 انفال ۱ تا ۴ ۰۳:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۲۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 سباء ۳۱ تا ۳۶ ۰۶:۲۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 صاد ۱ تا ۱۴ ۰۶:۲۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۱۵ تا ۲۷ ۱۴:۱۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۲۶ تا ۴۱ ۱۵:۴۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۳۱
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۰۷ تا ۲۱۲ ۰۵:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 توبه ۳۸ تا ۴۱ ۰۵:۴۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 صافات ۸۱ تا ۱۱۳ ۰۹:۱۷
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 قصص ۲۲ تا ۳۵ ۱۳:۲۹
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۵۳ تا ۲۶۰ ۱۶:۰۴
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۶۱ تا ۲۷۱ ۱۴:۴۵
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۷۲ تا ۲۸۱ ۱۱:۳۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 بقره ۲۸۲ تا ۲۸۶ ۱۳:۲۸
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 آل عمران ۱ تا ۱۵ ۱۳:۳۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 سوره ی مبارکه ی قصص آیات ۲۲ تا ۳۵ ۱۳:۵۲

مجلسی

تلاوت های محمد رضا پورزرگری videodl19 پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره مریم آیات ۹۶ تا ۹۸، طه۱ تا ۸، انسان ۵ تا ۹ ۱۳۹۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری videodl19 پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره بقره آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶، کوثر ۱۳۹۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری videodl19 نحل آیات ۸۹ تا ۹۶ ۰۰:۱۰:۳۰
تلاوت های محمد رضا پورزرگری videodl19 زمر – آیات۶۱-۷۵ ۲۶:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 زمر – آیات۶۱-۷۵ ۲۶:۱۳
تلاوت های محمد رضا پورزرگری musicdl41 سوره ی احزاب آیات ۳۸ تا ۵۰ ۱۲:۱۹
کانال تلگرام زهرامدیا
4697 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. علی گفت:

    سلام خدا خیرتون بده من اهل نظر دادن نیستم و حوصله ی نظر دادن هم ندارم,اما واقعا لازم دیدم ازتون تشکر کنم بخاطر زحمت هاتون. خدا خیرتون بده.حضرت زهرا محافظتون باشه.سایت واقعاااااااااااا عالی دارید.برای منم دعا کنید.یا زهرا س

  2. سبحان گفت:

    واقعا دستتون درد نکنه

  3. فاطمه گفت:

    سلام ممنون

دسته بندی