دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • خرید و اجاره آپارتمان در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • ya zahra 135 در دانلود سخنرانی دکتر مجید ابهری با موضوع روح و جن
 • پیمان گودرزی فرد در دانلود سخنرانی دکتر مجید ابهری با موضوع روح و جن
 • پیمان در مستند در این قطعه از بهشت
 • reza در دانلود سریال وضعیت سفید باکیفیت بالا و لینک مستقیم
 • ya zahra 135 در مستند قرن خود / قسمت دوم / مهندسی رضایت
 • پیمان در مستند قرن خود / قسمت دوم / مهندسی رضایت
 • طراحی وب سایت کرج در نماهنگ «عالی اعلی حیدر»
 • فروش کپسول آتش نشانی در کرج در نماهنگ «عالی اعلی حیدر»
 • طراحی وب سایت در کرج در نماهنگ «عالی اعلی حیدر»
 • آزمون نظام مهندسی در سیره و شخصیت والای حضرت خدیجه (س)
 • ya zahra 135 در مجموعه شعرخوانی از مرحوم محمد رضا آقاسی
 • شارژ کپسول آتش نشانی در کرج در نماهنگ «عالی اعلی حیدر»
 • محمد در مجموعه شعرخوانی از مرحوم محمد رضا آقاسی
 • بهرام در دعای سمات پخش شده از تلویزیون
 • ya zahra 135 در همسنگران
 • btiz در بازی ایرانی ما می توانیم برای رایانه
 • رجب زاده در همسنگران
 • http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/drasadi5.jpg

   

   

  هدایت قرآن و کمال انسانی – ۱ ۰۱:۲۵:۴۷
  هدایت قرآن و کمال انسانی – ۲ ۰۱:۱۴:۵۴
  هدایت قرآن و کمال انسانی – ۳ ۰۱:۱۵:۱۵
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۰۲:۳۸
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۰۱:۲۴
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۱۰:۳۷
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۲۵:۵۱
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۲۴:۰۵
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۰۴:۰۱
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۰۲:۵۷
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۱۷:۲۲
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۰۲:۱۹
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۱۶:۵۹
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۰۱:۵۷
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۲۵:۲۴
  فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید ۰۱:۱۳:۴۸
  اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان ۵۹:۰۷
  اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان ۵۶:۲۳
  اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان ۰۱:۰۱:۴۳
  اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان ۵۸:۵۲
  اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان ۰۱:۲۸:۱۱
  ولایت بالاترین معیار تکامل انسان ۰۱:۰۲:۴۰
  ولایت بالاترین معیار تکامل انسان ۰۱:۰۲:۱۶
  ولایت بالاترین معیار تکامل انسان ۰۱:۰۰:۴۹
  ولایت بالاترین معیار تکامل انسان ۵۷:۳۴
  ولایت بالاترین معیار تکامل انسان ۵۶:۰۰

   

  زیارت و آداب آن ۰۱:۳۰:۴۷
  حج۱ ۰۱:۰۹:۰۷
  حج۲ ۰۱:۰۳:۴۷
  حج۳ ۰۱:۰۴:۴۴

   

  رابطه غدیر خم با کمال انسان ۰۱:۱۱:۴۴
  دلایل ارادت شیعه به حضرت علی علیه السلام ۰۱:۰۴:۴۷
  دلایل ارادت شیعه به حضرت علی علیه السلام ۵۶:۲۴
  دلایل عدم تحقق جامعه اسلامی و انسانی – تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امامان علی و حسن علیهم السلام ۰۱:۰۱:۱۱
  دلایل عدم تحقق جامعه اسلامی و انسانی – تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امامان علی و حسن علیهم السلام ۵۹:۰۲
  مقام و منزلت علی علیه السلام و تکلیف شیعه نسبت به امام زمان ۴۶:۴۹
  مقام و منزلت علی علیه السلام و تکلیف شیعه نسبت به امام زمان ۵۸:۵۳
  مقام و منزلت علی علیه السلام و تکلیف شیعه نسبت به امام زمان ۰۱:۱۰:۰۵
  علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه ۰۱:۱۳:۵۰
  علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه ۰۱:۰۷:۵۸
  علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه ۰۱:۰۶:۴۲
  علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه ۵۹:۴۷
  علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه ۰۱:۱۹:۲۷
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۵۶:۴۳
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۰۱:۰۱:۵۰
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۰۱:۰۱:۴۸
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۰۱:۰۲:۰۰
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۰۱:۰۲:۱۸
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۰۱:۰۲:۰۶
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۵۸:۱۲
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۵۷:۳۷
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۰۱:۰۹:۲۰
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۰۱:۰۱:۱۱
  وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ۰۱:۳۱:۴۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون نماز ۰۱:۲۰:۲۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون روزه مسافر ۱ ۰۱:۰۵:۰۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون روزه مسافر ۲ ۰۱:۱۳:۵۲
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون روزه مسافر ۳ ۰۱:۱۹:۱۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون وضو ۱ ۰۱:۲۰:۴۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون وضو ۲ ۰۱:۲۳:۱۴
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون خمس ۱ ۰۱:۲۰:۳۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون خمس ۲ ۰۱:۲۸:۲۴
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون خمس ۳ ۰۱:۲۱:۲۰
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون خمس ۴ ۰۱:۲۳:۰۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۱ ۰۱:۳۱:۱۴
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۲ ۰۱:۰۹:۰۴
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۳ ۰۱:۲۸:۳۷
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۴ ۰۱:۱۵:۱۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۵ ۰۱:۱۷:۵۱
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۶ ۰۱:۱۵:۲۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۷ ۰۱:۱۸:۱۱
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۸ ۰۱:۱۱:۳۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون مقام انبیاء ۱ ۰۱:۱۶:۲۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون مقام انبیاء ۲ ۰۱:۲۰:۳۱
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون مقام انبیاء ۳ ۰۱:۱۶:۴۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون مقام انبیاء ۴ ۰۱:۰۴:۰۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت آدم ۱ ۰۱:۱۲:۰۲
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت آدم ۲ ۰۱:۲۹:۵۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت آدم ۳ ۰۱:۳۹:۳۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت نوح ۰۱:۱۷:۰۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۱ ۰۱:۰۹:۵۷
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۲ ۰۱:۱۹:۱۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۳ ۰۱:۰۸:۴۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۴ ۰۱:۱۳:۱۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۵ ۰۱:۱۰:۴۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یعقوب ۱ ۰۱:۱۹:۱۷
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یعقوب ۲ ۰۱:۲۵:۵۲
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یعقوب ۳ ۰۱:۱۰:۱۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یوسف ۱ ۰۱:۱۶:۰۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یوسف ۲ ۰۱:۱۵:۱۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یوسف ۳ ۰۱:۲۰:۰۲
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ایوب ۰۱:۰۱:۴۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۱ ۰۱:۵۳:۲۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۲ ۰۱:۲۴:۵۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۳ ۰۱:۰۹:۱۰
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۴ ۰۱:۱۹:۴۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۵ ۰۱:۲۳:۰۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۶ ۰۱:۱۴:۰۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۷ ۰۱:۰۷:۳۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۸ ۰۱:۱۵:۳۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت داوود ۰۱:۰۸:۰۲
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت سلیمان ۰۱:۰۵:۴۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یونس ۰۱:۲۰:۵۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت عیسی ۰۱:۱۴:۲۰
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱ ۰۱:۲۰:۲۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۲ ۰۱:۱۹:۱۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۳ ۰۱:۲۲:۵۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۴ ۰۱:۰۶:۱۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۵ ۰۱:۰۶:۴۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۶ ۰۱:۱۴:۰۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۷ ۰۱:۱۱:۰۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۸ ۰۱:۰۷:۳۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۹ ۰۱:۰۹:۱۲
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۱ ۰۱:۳۶:۳۰
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۲ ۰۱:۱۱:۰۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۳ ۰۱:۱۶:۰۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۴ ۰۱:۱۷:۲۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۵ ۰۱:۲۰:۴۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۶ ۰۱:۱۵:۳۳
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۷ ۰۱:۰۴:۴۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۸ ۰۱:۱۷:۰۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۱ ۰۱:۲۹:۲۵
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۲ ۰۱:۱۴:۵۷
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۳ ۰۱:۲۰:۰۲
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۴ ۰۱:۲۷:۵۰
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۵ ۰۱:۱۵:۵۱
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۶ ۰۱:۰۷:۰۶
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۷ ۰۱:۲۲:۵۸
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۸ ۰۱:۱۰:۱۹
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۹ ۰۱:۱۲:۰۷
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۱۰ ۰۱:۲۵:۴۷
  دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۱۱ ۰۱:۲۹:۴۰

   

  دلایل عدم تحقق جامعه اسلامی و انسانی – تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امامان علی و حسن علیهم السلام ۰۱:۰۱:۵۰
  دلایل عدم تحقق جامعه اسلامی و انسانی – تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امامان علی و حسن علیهم السلام ۰۱:۰۲:۲۴
  اخلاق۱ ۵۷:۴۵
  اخلاق ۰۱:۱۱:۳۰

   

  علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۵۹:۵۸
  علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۴۵:۱۳
  علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟ ۰۱:۲۸:۵۳
  فضائل شب قدر۱-رمضان ۱۳۸۸ ۰۱:۰۰:۲۶
  فضائل شب قدر۲-رمضان ۱۳۸۸ ۰۱:۰۷:۴۱
  فضائل شب قدر۳-رمضان ۱۳۸۸ ۰۱:۰۵:۲۹
  فضائل شب قدر۴-رمضان ۱۳۸۸ ۰۱:۱۸:۵۱
  فضائل شب قدر۱-رمضان ۱۳۸۹ ۰۱:۰۷:۳۹
  فضائل شب قدر۲-رمضان ۱۳۸۹ ۰۱:۰۳:۳۳
  فضائل شب قدر۳-رمضان ۱۳۸۹ ۰۱:۰۲:۱۳
  فضائل شب قدر۱-رمضان ۱۳۹۰ ۰۱:۱۹:۴۷
  فضائل شب قدر۲-رمضان ۱۳۹۰ ۰۱:۱۱:۲۰
  فضائل شب قدر۳-رمضان ۱۳۹۰ ۰۱:۲۰:۴۱

   

   

   

   

   

   

   

   

  14546 بازدید ۱۲ نظر »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. محمد گفت:

   موفق و مؤید باشید در پناه خداوند و ۱۴ نور پاک علیهاسلام.
   در راستای ارتقاء سطح کیفیت مطالب این وبلاگ، از شما دعوت به همکاری می نمایم. مطالب مرتبط با موضوعات وبلاگ را (با ذکر منبع و مأخذ) در بخش نظرات و یا از طریق پست الکترونیک (ایمیل) ارسال فرمایید. همچنین انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را به همین روش ارسال نمایید. مطالب قابل توجه و مناسب تحت عنوان شما (یا نام مستعار) در صفحات وبلاگ درج خواهند شد.

   پیشاپیش بابت همکاری صمیمانه شما سپاسگذارم.

   [پاسخ]

  2. محمد گفت:

   مطالب این صفحه که حاوی سخنرانی های دکتر اسدی گرمارودی است بسیار ارزنده و مفید می باشد و توصیه می کنم که بازدیدکنندگان و علاقه مندان وقت بگذارند و گوش فرا دهند. از شما هم بابت قرار دادن فایل های صوتی برای دانلود بسیار تشکر می کنم.
   درضمن، در راستای ارتقاء سطح کیفیت مطالب وبلاگ این حقیر، از شما دعوت به همکاری می نمایم. مطالب مرتبط با موضوعات وبلاگ را (با ذکر منبع و مأخذ) در بخش نظرات و یا از طریق پست الکترونیک (ایمیل) ارسال فرمایید. همچنین انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را به همین روش ارسال نمایید. مطالب قابل توجه و مناسب تحت عنوان شما (یا نام مستعار) در صفحات وبلاگ درج خواهند شد.
   پیشاپیش بابت همکاری صمیمانه شما سپاسگذارم.

   [پاسخ]

  3. خلی گفت:

   سلام لطفا تمام سخنرانی های استاد گرما رودی رو بذارید در ضمن دانلود یکجای فایل هارو که گذاشتید کار نمیکنه اگه دانلود یکجای تمام فایل هارو بذارید خیلی ممنون میشم

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۹:

   سلام شرمنه فقط همینا رو دارم

   [پاسخ]

  4. علی گفت:

   سلام خواهشا دانلود یکجای فایل هارو بذارید خیلی لازم دارم ممنون خدا توفیقتون بده

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۴۵:

   سلام
   http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1/

   [پاسخ]

  5. علی گفت:

   بسیار عالی ،خیلی خیلی از شما سپاس گذارم،الاهی در زیر سایه ولایت مولا امیرالمومنین پیروز و موفق باشید

   [پاسخ]

  6. نسیم گفت:

   با سلام
   با تشکر از تلاش و زحمت شما در گرداوری این مجموعه
   امکانش هست کل مجموعه سخنرانی های دکتر اسدی گرمارودی را در دیسکی ضبط کنید و بفروش برسانید تا احتیاجی به دانلود نباشد؟
   سپاس

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۷:

   سلام نه شرمنده

   [پاسخ]

  7. مصری گفت:

   با سلام
   لطفاً بفرمائید کتب “ارکان ایمان شیعی” دکتر اسدی گرمارودی را در شهر تهران از کدام محل میتوان خریداری کرد؟
   با تشکر

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۵ ۱۵:۱۶:

   سلام
   http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2017586

   [پاسخ]

  دسته بندی

  >