هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/fb65daf3-b9ac-43e1-83e0-9ea8dedaff671.jpg

 

 

جلسه ۱- کیفیت بنیانگذاری مکتب عرفانی مرحوم علامه طهرانی ۱:۱۰:۴۸
جلسه ۲- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم۱ ۵۹:۱۸
جلسه ۳- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم۲ ۱:۱۰:۱۱
جلسه ۴-حقیقت معنای هدایت و عدم تاثیر حضور و غیبت امام در آن ۱:۰۳:۱۶
جلسه ۵- حقیقت معنای سلوک و وظایف سالکین الی ا… ۱:۰۵:۵۹
جلسه ۶- حقیقت مقام ولایت و امامت ائمه معصومین ۱:۵۱:۳۵
جلسه ۷- اختلاف شواکل و خصوصیات ائمه معصومین ۱:۱۰:۲۴
جلسه ۸- ذکر و وردو لزوم پرداختن به ان برای سالکین راه خدا ۱:۲۷:۲۱
جلسه ۹- ضرورت نیاز به ذکر و ورد در مسیر سیر و سلوک الی ا… ۱:۲۷:۲۹
جلسه۱۰ – حقیقت دنیا در کلام اولیاء الهی و تاثیر ذکر و ورد در تکامل سالک الهی ۱:۳۴:۳۴
جلسه ۱۱- دیدگاه استقلالی آلی داشتن نسبت به دنیا و پدیده های آن ۱:۰۶:۱۳
جلسه ۱۲- مراتب ذکر ۱:۱۲:۲۷
جلسه ۱۳- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا… ۱:۱۰:۲۸
جلسه ۱۴- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا… ۱:۳۲:۳۸
جلسه ۱۵- حقیقت معنای اسماء حسنای پروردگار ۱:۱۸:۱۶
جلسه ۱۶ – اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۰۸:۴۸
جلسه ۱۷- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۱۷:۵۵
جلسه ۱۸- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۰۶:۴۵
جلسه ۱۹- شناخت مقام اولیاء الهی وقدردانی از نعمت وجود آنها ۱:۱۹:۰۷
جلسه ۲۰- حقیقت علم ۱:۰۰:۵۶
جلسه ۲۱- حقیقت علم ۵۷:۳۹
جلسه ۲۲- لزوم تهیا و آمادگی افراد برای درک معارف الهی ۱:۲۵:۰۲
جلسه ۲۳- کیفیت نزول حقیقت علم در مجاری عالم وجود ۴۷:۵۱
جلسه ۲۴- کیفیت نزول اسماء کلیه پروردگار در عالم وجود ۱:۰۲:۰۰
جلسه ۲۵- حقیقت علم حصولی و حضوری ۱:۱۲:۲۱
جلسه ۲۶- حقیقت علم حصولی و حضوری ۵۸:۴۹
جلسه ۲۷- حقیقت علم ۱:۲۴:۱۷
جلسه ۲۸- حقیقت معنای عبودیت ۱:۱۳:۲۵
جلسه ۲۹- لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فراگیری علوم ۱:۲۳:۵۷
جلسه ۳۰- حقیقت عبودیت و چگونگی تحقق آن در انسان ۴۶:۰۸
جلسه ۳۱- لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فراگیری علوم ۱:۲۱:۵۱
جلسه ۳۲- طلب علم و بکارگیری آن ۱:۰۳:۱۶
جلسه ۳۳- طلب علم و بکارگیری آن ۱:۴۸:۰۰
جلسه ۳۴- پیروی و متابعت از حق ۱:۳۰:۲۷
جلسه ۳۵- حقیقت معنای فهم و طلب آن ۱:۱۴:۵۸
جلسه ۳۶- پرهیز از ورود در عالم کثرات و اعتباریات ۱:۲۵:۲۳
جلسه ۳۷- پرهیز از ورود در عالم کثرات و اعتباریات ۱:۰۷:۰۳
جلسه ۳۸- آثار و نتایج سوءورود در عالم کثرات و جاذبه های عالم نفس ۱:۲۹:۵۰
جلسه ۳۹- آثار و تبعات سوء ملقب شدن به عناوین در بعد فردی و اجتماعی ۱:۱۹:۲۹
جلسه ۴۰- پرهیز از غلو و افراط در توصیف و مدح افراد ۱:۱۲:۴۹
جلسه ۴۱- حقیقت عبودیت و چگونگی تحقق آن در انسان ۱:۳۱:۳۰
جلسه ۴۲- اعتباریات عالم دنیا و مظاهر آن ۱:۰۴:۱۸
۴۳-امور حقیقی و امور اعتباری ۱:۰۲:۲۹
جلسه ۴۴- اولی به تصرف بودن چروردگار و ائمه نسبت به جمیع شئون افراد ۱:۱۴:۵۶
جلسه ۴۵- حقیقت ولایت معصومین و علت وجوب تبعیت از ایشان ۱:۳۰:۰۴
جلسه ۴۶- تاکید بر حفظ هویت و اصالتهای اسلامی ۱:۲۶:۳۸
جلسه ۴۷-تصحیح دیدگاه و فکر انسان نسبت به مالکیت خویش ۱:۲۷:۱۴
جلسه ۴۸- تبیین حقیقت سلوک الی ا… و ذکر برخی از شرائط آن ۱:۰۹:۵۳
جلسه ۴۹- تفاوت حریت و آزادی دنیوی با حریت و آزادی الهی ۱:۲۳:۴۱
جلسه ۵۰- ارزش جایگاه عبودیت و شرایط تحقق معنای آن در وجود افراد ۱:۳۶:۳۸
جلسه ۵۱- بیان مراد از عدم تدبیر عبد نسبت به خود ۱:۱۸:۱۴
جلسه ۵۲- اساس نظام خلقت و تکوین بر نظم نهاده شده است ۱:۱۹:۴۴
جلسه ۵۳- محوریت توحید در مکاتب الهی و محوریت مادیات در مکاتب غیر الهی ۱:۲۱:۵۱
جلسه ۵۴- حکومت حاکم در جامعه اسلامی ۱:۰۹:۴۶
جلسه ۵۵- حکومت در مکتب انبیا و ائمه بر محوریت توحید و حق بوده است ۱:۱۴:۳۶
جلسه ۵۶- شعار مکتب اسلام توحید ۱:۰۶:۲۹
جلسه ۵۷- شعار مکتب اسلام توحید ۱:۱۷:۲۷
جلسه ۵۸- کیفیت نظام تربیتی انسانها توسط پروردگارمتعال در عالم در عالم وجود ۱:۲۰:۱۸
جلسه ۵۹- اصل مهم مشورت در کیفیت تدبیر امور اجتماعی ۱:۱۱:۲۲
جلسه ۶۰- مشورت والتزام به تعهدات دو اصل مهم در حکومت اسلامی ۱:۱۷:۴۶
جلسه ۶۱- اصل شور و مشورت در حکومت ۱:۰۸:۰۵
جلسه ۶۲- تخصص و تعهد مهمترین مبانی در حکومت اسلامی ۱:۲۶:۳۴
جلسه ۶۳- تامین امنیت اخلاقی در حکومت اسلامی ۱:۰۴:۰۱
جلسه ۶۴- رعایت نظم و تدبیر در امور ۱:۲۲:۵۳
جلسه ۶۵- تعهد و التزام در روابط فردی اجتماعی ۱:۰۳:۵۱
جلسه ۶۶- نظام تربیتی و تکاملی انسان بر اساس حفظ ظاهر و توجه به باطن میباشد ۱:۱۷:۲۴
جلسه ۶۷- توحید و حق در امور فردی و اجتماعی ۱:۱۴:۴۵
جلسه ۶۸- لزوم اهتمام و پایبندی نسبت به تعهدات و التزامات ۱:۳۱:۱۰
جلسه ۶۹- تعهد و التزام به حقوق الهی و خلقی ۱:۰۴:۴۸
جلسه ۷۰- تنظیم روابط و ارتباطات در محیط داخل و خارج منزل ۱:۰۵:۴۴
جلسه ۷۱- تنظیم روابط ۱:۱۰:۴۹
جلسه ۷۲- اهمیت تسمیه و اسم گذاری در مکتب اسلام ۱:۱۵:۵۲
جلسه ۷۳- تبیین ابعاد وجودی زنان در آیاتو روایات وارده ۱:۲۷:۳۹
جلسه ۷۴- بیان وظیفه علماء در امر تبلیغ ۱:۲۹:۰۷
جلسه ۷۵- حقیقت عقل عملی و نظری ۱:۰۱:۲۶
جلسه ۷۶- تفسیر سخنان امیر المومنین در ارتباط با زنان ۱:۳۸:۱۴
جلسه ۷۷-حقیقت نفس و روح مرد و زن ۱:۲۷:۱۷
جلسه ۷۸- حقیقت نفس و روح مرد و زن ۱:۳۱:۱۳
جلسه ۷۹- کیفیت ارتباط میان زن و شوهر از دیدگاه مکتب اسلام ۱:۲۱:۳۴
جلسه ۸۰- تطبیق برنامه های تربیتی اسلام بر نهاد خانواده ۱:۲۷:۴۸
جلسه ۸۱- ارتباط زن و مرد بر اساس دستورات اسلام ۱:۰۷:۳۹
جلسه ۸۲- بیان وظایف و اموری که بر عهدهء زنان است ۱:۱۸:۲۶
جلسه ۸۳- کیفیت تدبیر امور به مقتضای مقام عبودیت ۱:۲۶:۴۹
جلسه ۸۴- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۵۹:۰۲
جلسه ۸۵- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۲۳:۵۷
جلسه ۸۶- کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها بر نفس و روح آنها ۱:۱۷:۴۷
جلسه ۸۷- کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها بر نفس وملکوت آنها ۱:۳۲:۵۷
جلسه ۸۸- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۲۹:۳۵
جلسه ۸۹ – مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۲۵:۴۷
جلسه ۹۰- مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۳۰:۲۷
جلسه ۹۱- مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۴۷:۴۴
جلسه ۹۲- عبور از نفس و خواسته های آن ۱:۴۷:۴۴
جلسه ۹۳- عبور از نفس و خواسته های آن ۱:۱۳:۴۲
جلسه ۹۴- حقیقت مصیبت و ضرورت و فلسفه وجود آن ۱:۱۰:۱۱
جلسه ۹۵- حقیقت مصیبت و ضرورت و فلسفه وجود آن ۱:۴۷:۰۵
جلسه ۹۶ – ارتباط میان اشتغال به تکالیف الهی و پرهیز از مراء و مباهات ۱:۱۰:۵۵
جلسه ۹۷- بیان مراتب مباهات و چگونگی مقابله با آن ۱:۳۰:۴۳
جلسه ۹۸ – آثار سوءمباهات و راه های مقابله با آن ۱:۲۱:۵۷
جلسه ۹۹- حقیقت دنیا و نحوه ارتباط انسان با آن ۱:۲۳:۱۸
جلسه ۱۰۰- فلسفه و حکمت هبوط حضرت آدم به عالم دنیا ۱:۱۸:۳۰
جلسه ۱۰۱- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۴۳:۴۸
جلسه ۱۰۲- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۳۱:۳۵
جلسه ۱۰۳- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۴۷:۱۷
جلسه ۱۰۴- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۳۵:۴۱
جلسه ۱۰۵- پرهیز از تفاخر و تکاثر در امور ۱:۴۲:۰۸
جلسه ۱۰۶-حقیقت دنیا از دیدگاه مکتی عرفان ۱:۳۶:۳۱
جلسه ۱۰۷– پرهیز از تفاخر و تکاثر ۱:۵۲:۲۰
جلسه ۱۰۸- بیان سر تاخیر ورود حضرت سلیمان به بهشت ۱:۴۸:۱۲
جلسه ۱۰۹- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۱۱:۱۲
جلسه ۱۱۰- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۰۶:۳۶
جلسه ۱۱۱- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۲۳:۵۲
جلسه ۱۱۲-اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۳۸:۰۸
جلسه ۱۱۳- اختصاص عزت و علو به پروردگار و تبیین حرکت سیدالشهدا ۱:۲۳:۳۵
جلسه ۱۱۴-ادراک اختصاص حقیقت عزت و علو در پروردگار ۱:۱۶:۲۳
جلسه ۱۱۵- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۱۱:۵۹
جلسه ۱۱۶- بیان حقیقت معنای باطل و ذکر برخی از مراتب آن ۱:۲۸:۰۰
جلسه ۱۱۷- بیان حقیقت معنای باطل و ذکر برخی از مراتب آن ۱:۲۹:۲۴
جلسه ۱۱۸- معنای حق و باطل و ذکر برخی از مراتب آنها ۱:۰۸:۰۷
جلسه ۱۱۹- بیان برخی از مراتب بطلان و وظایف سالک الهی در قبال آن ۱:۱۶:۰۳
جلسه ۱۲۰- بیان برخی از مراتب بطلان و وظایف سالک الهی در قبال آن ۱:۲۴:۳۱
جلسه ۱۲۱- حقیقت معنای باطل و مراتب آن ۱:۱۳:۴۵
جلسه ۱۲۲-بیان برخی از مراتب بطلان و وظائف سالک الهی در قبال آن ۱:۴۳:۲۴
جلسه ۱۲۳-چگونگی حفظ و تداوم بخشیدن به حالات معنوی و الهی ۱:۲۷:۳۵
جلسه ۱۲۴-بیان یکی از مراتب بطلان و کیفیت سلوک عقلانی ۱:۱۶:۳۱
جلسه ۱۲۵- کیفیت سلوک عقلانی ۱:۱۵:۴۶
جلسه ۱۲۶-لزوم حرکت سالک الهی بر اساس سلوک عقلانی ۱:۲۲:۲۸
جلسه ۱۲۷- پرهیز از گذراندن عمر به بطالت ۱:۲۴:۲۸
جلسه ۱۲۸- بیان مقام اخلاص و مراتب آن ۱:۲۲:۴۳
جلسه ۱۲۹- لزوم عمل به دستورات بزرگان و تطبیق آن با مراتب وجودی خویش ۱:۳۱:۱۰
جلسه ۱۳۰- بیان اصول اساسی راه سیر و سلوک الهی ۲:۰۶:۴۱
جلسه ۱۳۱-حقیقت تقوا ۱:۱۷:۰۶
جلسه ۱۳۲- حقیقت تقوا ۱:۲۷:۴۹
جلسه ۱۳۳- میزان اهتمام سالک راه الهی نسبت به مسیر عرغان ۱:۲۶:۴۲
جلسه ۱۳۴ – حقیقت معنای تقوا و زهد ۱:۴۶:۱۴
جلسه ۱۳۵- حقیقت معنای تقوا و تصور نادرست افراد از آن ۱:۲۶:۲۰
جلسه ۱۳۶- حقیقت معنای تقوا و مراتب زهد دروغین ۱:۲۲:۴۶
جلسه ۱۳۷-حریت و آزادی افراد از قید عبودیت و بندگی غیر از او ۱:۱۱:۰۸
جلسه ۱۳۸– حقیقت معنای تقوا و ملاک ارزش اعمال ۱:۱۲:۰۵
جلسه ۱۳۹– حقیقت معنای تقوا و تصور نادرست افراد از آن ۱:۳۱:۰۶
جلسه ۱۴۰- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۲۰:۴۷
جلسه ۱۴۱- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۳۰:۵۰
جلسه ۱۴۲- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۴۵:۲۰
جلسه ۱۴۳– حقیقت لوح محفوظ و کیفیت احاطه و اشراق ائمه اطهار ۱:۳۸:۱۳
جلسه ۱۴۴- حقیقت معنای عصمت و کیفیت آن در ائمه اطهار ۱:۳۵:۵۶
جلسه ۱۴۵- وظیفه انسان در قبال حق و کیفیت سلوک عقلانی ۱:۲۸:۴۳
جلسه ۱۴۶- کیفیت سلوک عقلانی ۱:۴۲:۲۱
جلسه ۱۴۷- تبیین جایگاه اولیای الهی و کیفیت احاطه ایشان نسبت به امور ۱:۳۶:۴۴
جلسه ۱۴۸- ارتداد و شرایط آن ۱:۳۲:۱۴
جلسه ۱۴۹- لزوم تصحیح دیدگاه افراد نسبت به عالم وجود ۱:۳۰:۱۷
جلسه ۱۵۰- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۰۷:۲۱
جلسه ۱۵۱- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۲:۵۹
جلسه ۱۵۲- حقیقت وحی و ابعاد وجودی پیامبرو ائمه اطهار ۱:۲۰:۲۴
جلسه ۱۵۳- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۶:۳۹
جلسه ۱۵۴- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۲۰:۲۵
جلسه ۱۵۵- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۷:۱۴
جلسه ۱۵۶- حقیقت معنای محکم و متشابه و گرایش های افراد در قبال آن ۱:۲۵:۰۱
۱۵۷- ائمه اطهار و اولیای الهی برا اساس صداقت و… ۱:۲۴:۱۸
جلسه ۱۵۸- محوریت ارتبط انسان با خداوند بر اساس رعایت نکات جمالیه ۱:۴۳:۴۵
جلسه ۱۵۹- ریاضت نفس و ضرورت نیاز به آن در مسیر سیر و سلوک ۱:۲۵:۲۰
جلسه ۱۶۰- ریاضت نفس و ضرورت نیاز به آن در مسیر سیر و سلوک ۱:۲۰:۰۱
جلسه ۱۶۱- دیدگاه نادرست افراد نسبت به مسئله ریاضات نفسانیه ۱:۲۷:۳۸
جلسه ۱۶۲- بیان مبانی مسیر سیر و سلوک و علت نیاز افراد به ریاضت ۱:۳۹:۳۱
جلسه ۱۶۳- ریاضت نفس و دیدگاه اهل معرفت نسبت به ماه محرم ۱:۳۹:۱۹
جلسه ۱۶۴- مکتب اسلام مکتب عقل گرایی حریت و انتخاب است ۱:۴۰:۰۲
جلسه ۱۶۵- ابعاد گسترده مسئله ریاضت نفس کیفیت نزول قرآن ۱:۴۳:۵۳
جلسه ۱۶۶- پایه تفکر اسلامی بر اساس مسئله تعاضد بقاء ۱:۴۲:۴۱
جلسه ۱۶۷- اصالت روح و معنا در قبال اصالت ماده و انسان ۱:۳۵:۰۰
جلسه ۱۶۸- مبانی تشریع ادیان الهی براساس مسئله کمک به هم نوع ۱:۳۷:۴۳
جلسه ۱۶۹- تقنین احکام در ادیان الهی بر محوریت توحید ۱:۴۲:۴۲
جلسه ۱۷۰ – کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها در صورت برزخی و ملکوت ۱:۵۵:۳۴
جلسه ۱۷۱- چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۵۹:۰۵
جلسه ۱۷۲- چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۵۳:۰۷
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۳-چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۴۳:۴۲
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۴-حقیقت ریاضات شرعیه نفسانیه در مکتب عرفان و ضرورت آن ۱:۴۶:۲۵
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۵-حقیقت ریاضات شرعیه نفسانیه در مکتب عرفان و ضرورت آن ۱:۴۴:۳۰
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۶ ۱:۴۷:۲۵
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۷ ۱:۰۸:۰۳
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۸ ۱:۲۱:۳۴
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۹ ۱:۴۵:۳۶
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۸۰ ۱:۱۲:۱۶

مطالب مرتبط

3155 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. داود گفت:

  با سلام
  بسیار خوشحالم که با سایت خوب شما آشنا شدم
  کاش می شد مباحث مورد نظرمان را از صاحبان سایت بخریم
  من دسترسی به اینترنت پر سرعت ندارم و در ضمن حوصلۀ این که این همه بنشینم و سخنرانی ها و یا مستندهایتان را دانلود کنم، ندارم
  چگونه می توانم برخی مباحث منرج در سایت شما را خریداری کنم؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۶:۰۳:

  سلام
  والا خودمم چون محدودیت حجم دارم خیلی از چیزایی که اینجا میزارم رو نمیتونم دانلود کنم ولی اگه خاستی بخری این یکی سایت خوبیه
  http://www.hayatcenter.ir/
  سایتهای دیگه هم هست اگه خاستی بهت معرفی کنم

  [پاسخ]

دسته بندی