دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/fb65daf3-b9ac-43e1-83e0-9ea8dedaff671.jpg 180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی fb65daf3 b9ac 43e1 83e0 9ea8dedaff671

 

 

180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱- کیفیت بنیانگذاری مکتب عرفانی مرحوم علامه طهرانی ۱:۱۰:۴۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم۱ ۵۹:۱۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم۲ ۱:۱۰:۱۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴-حقیقت معنای هدایت و عدم تاثیر حضور و غیبت امام در آن ۱:۰۳:۱۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵- حقیقت معنای سلوک و وظایف سالکین الی ا… ۱:۰۵:۵۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶- حقیقت مقام ولایت و امامت ائمه معصومین ۱:۵۱:۳۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷- اختلاف شواکل و خصوصیات ائمه معصومین ۱:۱۰:۲۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸- ذکر و وردو لزوم پرداختن به ان برای سالکین راه خدا ۱:۲۷:۲۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹- ضرورت نیاز به ذکر و ورد در مسیر سیر و سلوک الی ا… ۱:۲۷:۲۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه۱۰ – حقیقت دنیا در کلام اولیاء الهی و تاثیر ذکر و ورد در تکامل سالک الهی ۱:۳۴:۳۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱- دیدگاه استقلالی آلی داشتن نسبت به دنیا و پدیده های آن ۱:۰۶:۱۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲- مراتب ذکر ۱:۱۲:۲۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا… ۱:۱۰:۲۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا… ۱:۳۲:۳۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵- حقیقت معنای اسماء حسنای پروردگار ۱:۱۸:۱۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶ – اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۰۸:۴۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۷- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۱۷:۵۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۸- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۰۶:۴۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۹- شناخت مقام اولیاء الهی وقدردانی از نعمت وجود آنها ۱:۱۹:۰۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۰- حقیقت علم ۱:۰۰:۵۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۱- حقیقت علم ۵۷:۳۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۲- لزوم تهیا و آمادگی افراد برای درک معارف الهی ۱:۲۵:۰۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۳- کیفیت نزول حقیقت علم در مجاری عالم وجود ۴۷:۵۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۴- کیفیت نزول اسماء کلیه پروردگار در عالم وجود ۱:۰۲:۰۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۵- حقیقت علم حصولی و حضوری ۱:۱۲:۲۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۶- حقیقت علم حصولی و حضوری ۵۸:۴۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۷- حقیقت علم ۱:۲۴:۱۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۸- حقیقت معنای عبودیت ۱:۱۳:۲۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۲۹- لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فراگیری علوم ۱:۲۳:۵۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۰- حقیقت عبودیت و چگونگی تحقق آن در انسان ۴۶:۰۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۱- لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فراگیری علوم ۱:۲۱:۵۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۲- طلب علم و بکارگیری آن ۱:۰۳:۱۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۳- طلب علم و بکارگیری آن ۱:۴۸:۰۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۴- پیروی و متابعت از حق ۱:۳۰:۲۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۵- حقیقت معنای فهم و طلب آن ۱:۱۴:۵۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۶- پرهیز از ورود در عالم کثرات و اعتباریات ۱:۲۵:۲۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۷- پرهیز از ورود در عالم کثرات و اعتباریات ۱:۰۷:۰۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۸- آثار و نتایج سوءورود در عالم کثرات و جاذبه های عالم نفس ۱:۲۹:۵۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۳۹- آثار و تبعات سوء ملقب شدن به عناوین در بعد فردی و اجتماعی ۱:۱۹:۲۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۰- پرهیز از غلو و افراط در توصیف و مدح افراد ۱:۱۲:۴۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۱- حقیقت عبودیت و چگونگی تحقق آن در انسان ۱:۳۱:۳۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۲- اعتباریات عالم دنیا و مظاهر آن ۱:۰۴:۱۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 ۴۳-امور حقیقی و امور اعتباری ۱:۰۲:۲۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۴- اولی به تصرف بودن چروردگار و ائمه نسبت به جمیع شئون افراد ۱:۱۴:۵۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۵- حقیقت ولایت معصومین و علت وجوب تبعیت از ایشان ۱:۳۰:۰۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۶- تاکید بر حفظ هویت و اصالتهای اسلامی ۱:۲۶:۳۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۷-تصحیح دیدگاه و فکر انسان نسبت به مالکیت خویش ۱:۲۷:۱۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۸- تبیین حقیقت سلوک الی ا… و ذکر برخی از شرائط آن ۱:۰۹:۵۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۴۹- تفاوت حریت و آزادی دنیوی با حریت و آزادی الهی ۱:۲۳:۴۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۰- ارزش جایگاه عبودیت و شرایط تحقق معنای آن در وجود افراد ۱:۳۶:۳۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۱- بیان مراد از عدم تدبیر عبد نسبت به خود ۱:۱۸:۱۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۲- اساس نظام خلقت و تکوین بر نظم نهاده شده است ۱:۱۹:۴۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۳- محوریت توحید در مکاتب الهی و محوریت مادیات در مکاتب غیر الهی ۱:۲۱:۵۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۴- حکومت حاکم در جامعه اسلامی ۱:۰۹:۴۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۵- حکومت در مکتب انبیا و ائمه بر محوریت توحید و حق بوده است ۱:۱۴:۳۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۶- شعار مکتب اسلام توحید ۱:۰۶:۲۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۷- شعار مکتب اسلام توحید ۱:۱۷:۲۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۸- کیفیت نظام تربیتی انسانها توسط پروردگارمتعال در عالم در عالم وجود ۱:۲۰:۱۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۵۹- اصل مهم مشورت در کیفیت تدبیر امور اجتماعی ۱:۱۱:۲۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۰- مشورت والتزام به تعهدات دو اصل مهم در حکومت اسلامی ۱:۱۷:۴۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۱- اصل شور و مشورت در حکومت ۱:۰۸:۰۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۲- تخصص و تعهد مهمترین مبانی در حکومت اسلامی ۱:۲۶:۳۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۳- تامین امنیت اخلاقی در حکومت اسلامی ۱:۰۴:۰۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۴- رعایت نظم و تدبیر در امور ۱:۲۲:۵۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۵- تعهد و التزام در روابط فردی اجتماعی ۱:۰۳:۵۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۶- نظام تربیتی و تکاملی انسان بر اساس حفظ ظاهر و توجه به باطن میباشد ۱:۱۷:۲۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۷- توحید و حق در امور فردی و اجتماعی ۱:۱۴:۴۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۸- لزوم اهتمام و پایبندی نسبت به تعهدات و التزامات ۱:۳۱:۱۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۶۹- تعهد و التزام به حقوق الهی و خلقی ۱:۰۴:۴۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۰- تنظیم روابط و ارتباطات در محیط داخل و خارج منزل ۱:۰۵:۴۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۱- تنظیم روابط ۱:۱۰:۴۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۲- اهمیت تسمیه و اسم گذاری در مکتب اسلام ۱:۱۵:۵۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۳- تبیین ابعاد وجودی زنان در آیاتو روایات وارده ۱:۲۷:۳۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۴- بیان وظیفه علماء در امر تبلیغ ۱:۲۹:۰۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۵- حقیقت عقل عملی و نظری ۱:۰۱:۲۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۶- تفسیر سخنان امیر المومنین در ارتباط با زنان ۱:۳۸:۱۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۷-حقیقت نفس و روح مرد و زن ۱:۲۷:۱۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۸- حقیقت نفس و روح مرد و زن ۱:۳۱:۱۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۷۹- کیفیت ارتباط میان زن و شوهر از دیدگاه مکتب اسلام ۱:۲۱:۳۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۰- تطبیق برنامه های تربیتی اسلام بر نهاد خانواده ۱:۲۷:۴۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۱- ارتباط زن و مرد بر اساس دستورات اسلام ۱:۰۷:۳۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۲- بیان وظایف و اموری که بر عهدهء زنان است ۱:۱۸:۲۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۳- کیفیت تدبیر امور به مقتضای مقام عبودیت ۱:۲۶:۴۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۴- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۵۹:۰۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۵- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۲۳:۵۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۶- کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها بر نفس و روح آنها ۱:۱۷:۴۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۷- کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها بر نفس وملکوت آنها ۱:۳۲:۵۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۸- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۲۹:۳۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۸۹ – مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۲۵:۴۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۰- مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۳۰:۲۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۱- مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۴۷:۴۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۲- عبور از نفس و خواسته های آن ۱:۴۷:۴۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۳- عبور از نفس و خواسته های آن ۱:۱۳:۴۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۴- حقیقت مصیبت و ضرورت و فلسفه وجود آن ۱:۱۰:۱۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۵- حقیقت مصیبت و ضرورت و فلسفه وجود آن ۱:۴۷:۰۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۶ – ارتباط میان اشتغال به تکالیف الهی و پرهیز از مراء و مباهات ۱:۱۰:۵۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۷- بیان مراتب مباهات و چگونگی مقابله با آن ۱:۳۰:۴۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۸ – آثار سوءمباهات و راه های مقابله با آن ۱:۲۱:۵۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۹۹- حقیقت دنیا و نحوه ارتباط انسان با آن ۱:۲۳:۱۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۰- فلسفه و حکمت هبوط حضرت آدم به عالم دنیا ۱:۱۸:۳۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۱- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۴۳:۴۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۲- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۳۱:۳۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۳- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۴۷:۱۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۴- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۳۵:۴۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۵- پرهیز از تفاخر و تکاثر در امور ۱:۴۲:۰۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۶-حقیقت دنیا از دیدگاه مکتی عرفان ۱:۳۶:۳۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۷– پرهیز از تفاخر و تکاثر ۱:۵۲:۲۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۸- بیان سر تاخیر ورود حضرت سلیمان به بهشت ۱:۴۸:۱۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۰۹- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۱۱:۱۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۰- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۰۶:۳۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۱- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۲۳:۵۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۲-اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۳۸:۰۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۳- اختصاص عزت و علو به پروردگار و تبیین حرکت سیدالشهدا ۱:۲۳:۳۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۴-ادراک اختصاص حقیقت عزت و علو در پروردگار ۱:۱۶:۲۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۵- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۱۱:۵۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۶- بیان حقیقت معنای باطل و ذکر برخی از مراتب آن ۱:۲۸:۰۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۷- بیان حقیقت معنای باطل و ذکر برخی از مراتب آن ۱:۲۹:۲۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۸- معنای حق و باطل و ذکر برخی از مراتب آنها ۱:۰۸:۰۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۱۹- بیان برخی از مراتب بطلان و وظایف سالک الهی در قبال آن ۱:۱۶:۰۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۰- بیان برخی از مراتب بطلان و وظایف سالک الهی در قبال آن ۱:۲۴:۳۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۱- حقیقت معنای باطل و مراتب آن ۱:۱۳:۴۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۲-بیان برخی از مراتب بطلان و وظائف سالک الهی در قبال آن ۱:۴۳:۲۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۳-چگونگی حفظ و تداوم بخشیدن به حالات معنوی و الهی ۱:۲۷:۳۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۴-بیان یکی از مراتب بطلان و کیفیت سلوک عقلانی ۱:۱۶:۳۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۵- کیفیت سلوک عقلانی ۱:۱۵:۴۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۶-لزوم حرکت سالک الهی بر اساس سلوک عقلانی ۱:۲۲:۲۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۷- پرهیز از گذراندن عمر به بطالت ۱:۲۴:۲۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۸- بیان مقام اخلاص و مراتب آن ۱:۲۲:۴۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۲۹- لزوم عمل به دستورات بزرگان و تطبیق آن با مراتب وجودی خویش ۱:۳۱:۱۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۰- بیان اصول اساسی راه سیر و سلوک الهی ۲:۰۶:۴۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۱-حقیقت تقوا ۱:۱۷:۰۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۲- حقیقت تقوا ۱:۲۷:۴۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۳- میزان اهتمام سالک راه الهی نسبت به مسیر عرغان ۱:۲۶:۴۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۴ – حقیقت معنای تقوا و زهد ۱:۴۶:۱۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۵- حقیقت معنای تقوا و تصور نادرست افراد از آن ۱:۲۶:۲۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۶- حقیقت معنای تقوا و مراتب زهد دروغین ۱:۲۲:۴۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۷-حریت و آزادی افراد از قید عبودیت و بندگی غیر از او ۱:۱۱:۰۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۸– حقیقت معنای تقوا و ملاک ارزش اعمال ۱:۱۲:۰۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۳۹– حقیقت معنای تقوا و تصور نادرست افراد از آن ۱:۳۱:۰۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۰- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۲۰:۴۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۱- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۳۰:۵۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۲- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۴۵:۲۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۳– حقیقت لوح محفوظ و کیفیت احاطه و اشراق ائمه اطهار ۱:۳۸:۱۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۴- حقیقت معنای عصمت و کیفیت آن در ائمه اطهار ۱:۳۵:۵۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۵- وظیفه انسان در قبال حق و کیفیت سلوک عقلانی ۱:۲۸:۴۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۶- کیفیت سلوک عقلانی ۱:۴۲:۲۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۷- تبیین جایگاه اولیای الهی و کیفیت احاطه ایشان نسبت به امور ۱:۳۶:۴۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۸- ارتداد و شرایط آن ۱:۳۲:۱۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۴۹- لزوم تصحیح دیدگاه افراد نسبت به عالم وجود ۱:۳۰:۱۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۰- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۰۷:۲۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۱- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۲:۵۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۲- حقیقت وحی و ابعاد وجودی پیامبرو ائمه اطهار ۱:۲۰:۲۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۳- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۶:۳۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۴- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۲۰:۲۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۵- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۷:۱۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۶- حقیقت معنای محکم و متشابه و گرایش های افراد در قبال آن ۱:۲۵:۰۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 ۱۵۷- ائمه اطهار و اولیای الهی برا اساس صداقت و… ۱:۲۴:۱۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۸- محوریت ارتبط انسان با خداوند بر اساس رعایت نکات جمالیه ۱:۴۳:۴۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۵۹- ریاضت نفس و ضرورت نیاز به آن در مسیر سیر و سلوک ۱:۲۵:۲۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۰- ریاضت نفس و ضرورت نیاز به آن در مسیر سیر و سلوک ۱:۲۰:۰۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۱- دیدگاه نادرست افراد نسبت به مسئله ریاضات نفسانیه ۱:۲۷:۳۸
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۲- بیان مبانی مسیر سیر و سلوک و علت نیاز افراد به ریاضت ۱:۳۹:۳۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۳- ریاضت نفس و دیدگاه اهل معرفت نسبت به ماه محرم ۱:۳۹:۱۹
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۴- مکتب اسلام مکتب عقل گرایی حریت و انتخاب است ۱:۴۰:۰۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۵- ابعاد گسترده مسئله ریاضت نفس کیفیت نزول قرآن ۱:۴۳:۵۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۶- پایه تفکر اسلامی بر اساس مسئله تعاضد بقاء ۱:۴۲:۴۱
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۷- اصالت روح و معنا در قبال اصالت ماده و انسان ۱:۳۵:۰۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۸- مبانی تشریع ادیان الهی براساس مسئله کمک به هم نوع ۱:۳۷:۴۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۶۹- تقنین احکام در ادیان الهی بر محوریت توحید ۱:۴۲:۴۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۷۰ – کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها در صورت برزخی و ملکوت ۱:۵۵:۳۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۷۱- چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۵۹:۰۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 جلسه ۱۷۲- چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۵۳:۰۷
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۳-چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۴۳:۴۲
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۴-حقیقت ریاضات شرعیه نفسانیه در مکتب عرفان و ضرورت آن ۱:۴۶:۲۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۵-حقیقت ریاضات شرعیه نفسانیه در مکتب عرفان و ضرورت آن ۱:۴۴:۳۰
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۶ ۱:۴۷:۲۵
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۷ ۱:۰۸:۰۳
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۸ ۱:۲۱:۳۴
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۹ ۱:۴۵:۳۶
180 سخنرانی زیبا از آیت الله سید محمد محسن حسینی musicdl330 شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۸۰ ۱:۱۲:۱۶
کانال تلگرام زهرامدیا
3259 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. داود گفت:

  با سلام
  بسیار خوشحالم که با سایت خوب شما آشنا شدم
  کاش می شد مباحث مورد نظرمان را از صاحبان سایت بخریم
  من دسترسی به اینترنت پر سرعت ندارم و در ضمن حوصلۀ این که این همه بنشینم و سخنرانی ها و یا مستندهایتان را دانلود کنم، ندارم
  چگونه می توانم برخی مباحث منرج در سایت شما را خریداری کنم؟

دسته بندی