دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

تبیین تاریخ ادیان و شاخصه های ادیان، کتب مقدس، افکار و تعالیم آن توسط استاد حجت الاسلام دکتر محمد علی رستمیان

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/f9056412-9e24-43b1-91ae-1edb08d25b121.jpg  70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان f9056412 9e24 43b1 91ae 1edb08d25b121

70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تاریخ هند، دوره ودایی و مراحل آن ۲۵:۵۶
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تعریف دین و اقسام ادیان ۲۷:۵۲
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 ویژگیهای عمده ادیان شرقی ۲۶:۳۴
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 عرفان در ادیان ۲۶:۱۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 عرفان اسلامی و عرفان شرقی ۲۷:۰۵
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 ویژگی های عرفانهای شرقی ۱ ۲۵:۳۶
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 ویژگی های عرفانهای شرقی ۲ ۲۵:۳۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 ترویج عرفانهای شرقی در غرب و ملل اسلامی ۲۵:۰۲
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 عرفان اسلامی و عرفان شرقی ۲۴:۲۸
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 آئین هندو ۲۴:۱۴
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 نظام طبقه بندی اجتماعی در آئین هندو ۲۴:۵۰
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 دوره حماسی، دومین دوره تاریخ هند ۲۵:۳۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 دوره کلاسیک و دوره معاصر ۲۵:۲۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 ویژگیهای دوره معاصر هندو و برخی آموزه های هندوئی ۲۶:۰۴
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 اعتقاد به خدا در فرهنگ هندوئی ۲۵:۲۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 کیهان شناسی در آئین هندو ۲۷:۵۰
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تناسخ و نجات در آئین هندو ۱ ۲۷:۱۷
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تناسخ و نجات در آئین هندو ۲ ۲۹:۵۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مکاتب معرفتی آئین هندو ۱ ۲۷:۴۶
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مکاتب معرفتی آئین هندو ۲ ۲۵:۴۲
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مراسم و اعمال عبادی آئین هندو ۱ ۲۷:۲۰
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مراسم و اعمال عبادی آئین هندو ۲ ۲۵:۵۲
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 آئین جَینَ ۲۶:۳۴
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مهاویرَ موسس آئین جَینَ و قواعد رهبانی در آئین جَینَ ۲۶:۲۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 اصول راهبان و مردم در آئین جَینَ ۲۵:۴۸
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 متون مقدس آئین جَینَ و جهانشناسی در این آئین ۲۵:۲۸
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 آئین بودا ۲۵:۰۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تاریخ زندگی سیذارتا، موسس آئین بودا ۱ ۲۶:۱۴
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تاریخ زندگی سیذارتا، موسس آئین بودا ۲ ۲۸:۴۲
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تاریخ و تعالیم بودا پس از مرگ سیذارتا ۲۳:۰۵
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 توسعه جغرافیایی آئین بودا ۲۵:۴۸
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 نقد متون مقدس آئین بودا ۲۴:۵۰
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 اندیشه بودا و نقد نظریات مختلف درباره شخصیت وی ۲۶:۴۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 نقد تعالیم آئین بودا ۲۵:۵۳
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 نفس و نجات در آئین بودا ۲۷:۵۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 چهار حقیقت شریف بودا و دستورالعملهای هشتگانه ۲۴:۵۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 دستورالعملهای ۸گانه و حقیقت نیروانا و زنجیره علل ۱۲گانه ۲۵:۵۷
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 منشأ رنج در آئین بودا ۲۴:۵۷
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 دیدگاه های بودایی درباره نیروانا ۲۴:۳۷
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 فرقه های بودایی و اختلافات میان آنها ۱ ۱۹:۵۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 فرقه های بودایی و اختلافات میان آنها ۲ ۲۶:۰۶
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 فرقه ها و مکاتب فلسفی مهایانا ۲۳:۵۰
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 فرقه ها و مکاتب فلسفی بودایی ۲۵:۱۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 آئین بودای شمالی ۲۴:۵۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تبیین مراسمات و آئین های بودایی ۲۱:۲۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 آئین بودای شمالی ۲۴:۵۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مقایسه آموزه های بودا و اسلام ۱ ۲۷:۱۸
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مقایسه آموزه های بودا و اسلام ۲ ۲۷:۴۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 آئین سیک و کتب مقدس آن ۲۹:۰۳
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 فرقه ها، آداب و شعائر آئین سیک ۲۴:۲۲
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 بررسی و نقد آئین های چین ۳۰:۳۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تاریخ چین و اعتقادات کلی ادیان چین ۲۶:۲۴
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 ویژگی های ادیان چین ۲۹:۵۵
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مکاتب فکری و فلسفی دین چینی ۲۷:۴۰
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 نقد آئین تائو و شخصیت لائوتزو ۲۲:۴۵
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 منجی گرایی در آئین تائو ۲۷:۲۶
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 کتب مقدس آئین تائو و نقد برخی مفاهیم این آئین ۲۶:۰۹
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 بررسی مفاهیم اندیشه تائویی ۲۷:۵۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 آئین کنفوسیوس ۲۸:۳۴
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تاریخ کنفوسیوس در عصر سلسله هان و کتب مقدس آن ۲۶:۰۵
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تاریخ کنفوسیوس پس از سلسله هان و آموزه های آن ۲۶:۰۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مقایسه کنفوسیوس با آئین دائو ۱ ۲۷:۴۲
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مقایسه کنفوسیوس با آئین دائو ۲ ۲۴:۴۶
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 مقایسه آئین چینی و اسلام ۲۶:۱۴
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 دین در ژاپن ۳۰:۱۱
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 تاریخ دین در ژاپن ۲۵:۳۳
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 آموزه های آئین شینتو ۲۳:۵۶
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 زیارت و عبادت در آئین شینتو ۱ ۲۵:۲۶
70 سخنرانی زیبا از محمد علي رستميان-تاریخ ادیان musicdl197 زیارت و عبادت در آئین شینتو ۲ ۲۶:۲۰
کانال تلگرام زهرامدیا
2631 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. سلام خسته نباشین
    لینک های سخنرانی ۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸/۹/۱۰/ خرابه و شماره ۷۰ اصلا نیست
    لطفا رسیدگی کنین

دسته بندی