دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.axgig.com/images/95309712417443063415.jpg

حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – روضه امام حسین (ع) ۰۹:۵۱
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش سوم ۰۴:۲۳
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش دوم ۰۶:۵۵
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش اول ۱۷:۳۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش سوم ۰۷:۵۵
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش دوم ۰۶:۲۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش اول ۰۶:۱۸
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش سوم ۱۷:۲۸
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش دوم ۰۹:۰۹
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش اول ۰۷:۴۹
حاج سعید حدادیان – روز نهم محرم ۹۴ – مدح خوانی امام زمان(عج)
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش چهارم ) ۰۴:۵۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش سوم ) ۰۴:۳۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش دوم ) ۰۷:۱۶
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش اول ) ۰۵:۲۶
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – روضه حضرت علی اکبر(ع) – بخش دوم ۱۶:۵۴
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – روضه حضرت علی اکبر(ع) – بخش اول ۱۸:۵۰
حاج سعید حدادیان – روز هشتم محرم ۹۴ – مدح خوانی حضرت علی اکبر(ع) ۲۰:۳۲
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ( بخش دوم ) ۰۵:۰۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ( بخش اول ) ۰۳:۱۵
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – روضه امام حسین (ع) ۰۹:۵۱
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش سوم ۰۴:۲۳
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش دوم ۰۶:۵۵
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش اول ۱۷:۳۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش سوم ۰۷:۵۵
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش دوم ۰۶:۲۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش اول ۰۶:۱۸
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش سوم ۱۷:۲۸
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش دوم ۰۹:۰۹
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش اول ۰۷:۴۹
حاج سعید حدادیان – روز نهم محرم ۹۴ – مدح خوانی امام زمان(عج)
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش چهارم ) ۰۴:۵۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش سوم ) ۰۴:۳۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش دوم ) ۰۷:۱۶
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش اول ) ۰۵:۲۶
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – روضه حضرت علی اکبر(ع) – بخش دوم ۱۶:۵۴
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – روضه حضرت علی اکبر(ع) – بخش اول ۱۸:۵۰
حاج سعید حدادیان – روز هشتم محرم ۹۴ – مدح خوانی حضرت علی اکبر(ع) ۲۰:۳۲
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ( بخش دوم ) ۰۵:۰۰
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ( بخش اول ) ۰۳:۱۵
حاج سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ۱۲:۱۳
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – روضه حضرت علی اصغر(ع) ۲۲:۱۱
حاج سعید حدادیان – روز هفتم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۲۴:۲۷
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز ششم – سینه زنی ۰۹:۵۲
حاج سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز ششم – سینه زنی ۰۵:۵۹
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز ششم – روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) – بخش دوم ۲۸:۲۰
حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز ششم – روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) – بخش اول ۲۴:۲۹
حاج سعید حدادیان – روز ششم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۱۴:۱۶
حاج سعید حدادیان – پنجمین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۰۴:۲۶
محمد حسین حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – سینه زنی ۱۲:۵۵
حاج سعید حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۹:۵۹
حاج سعید حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – روضه ۰۴:۵۴
حاج سعید حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – روضه عبدالله ابن الحسن(ع) ۱۲:۳۰
حاج سعید حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۱۷:۱۲
محمد حسین حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۶:۱۳
محمد حسین حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۷:۵۰
حاج سعید حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۷:۱۸
حاج سعید حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – روضه طفلان حضرت زینب(س) ۲۱: ۴۹
حاج سعید حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۲۱:۰۶
محمد حسین حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۳:۱۵
محمد حسین حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۱۲:۳۰
حاج سعید حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۷:۳۱
حاج سعید حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – روضه حضرت رقیه (س) – بخش دوم ۱۰:۴۰
حاج سعید حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – روضه حضرت رقیه (س) – بخش اول ۱۰:۳۷
حاج سعید حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – حضرت رقیه (س) ۱۵:۰۰
محمد حسین حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۵:۴۱
محمد حسین حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۶:۲۶
حاج سعید حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۱۳:۲۳
حاج سعید حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – روضه ۱۲:۱۹
حاج سعید حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – روضه ورود به کربلا ۱۴:۰۶
حاج سعید حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۲۱:۰۹
محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز اول – بخش سوم ۰۴:۴۷
محمد حسین حدادیان – روز اول محرم ۹۴ – بخش دوم ۰۳:۳۴
محمد حسین حدادیان -روز اول محرم ۹۴ – بخش اول ۰۶:۲۰
حاج سعید حدادیان – روز اول محرم ۹۴ – سینه زنی ۱۳:۰۰
حاج سعید حدادیان – روز اول محرم ۹۴ – روضه حضرت مسلم(ع) ۱۴:۰۰
حاج سعید حدادیان – روز اول محرم ۹۴ – روضه امام حسین (ع)

مطالب مشابه

617 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی