دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.axgig.com/images/95309712417443063415.jpg  دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان 95309712417443063415

 

 

دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – روضه امام حسین (ع) ۰۹:۵۱
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش سوم ۰۴:۲۳
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش دوم ۰۶:۵۵
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش اول ۱۷:۳۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش سوم ۰۷:۵۵
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش دوم ۰۶:۲۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش اول ۰۶:۱۸
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش سوم ۱۷:۲۸
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش دوم ۰۹:۰۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش اول ۰۷:۴۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز نهم محرم ۹۴ – مدح خوانی امام زمان(عج)  
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش چهارم ) ۰۴:۵۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش سوم ) ۰۴:۳۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش دوم ) ۰۷:۱۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش اول ) ۰۵:۲۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – روضه حضرت علی اکبر(ع) – بخش دوم ۱۶:۵۴
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – روضه حضرت علی اکبر(ع) – بخش اول ۱۸:۵۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز هشتم محرم ۹۴ – مدح خوانی حضرت علی اکبر(ع) ۲۰:۳۲
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ( بخش دوم ) ۰۵:۰۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ( بخش اول ) ۰۳:۱۵
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – روضه امام حسین (ع) ۰۹:۵۱
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش سوم ۰۴:۲۳
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش دوم ۰۶:۵۵
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز دهم – سینه زنی امام حسین (ع) – بخش اول ۱۷:۳۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش سوم ۰۷:۵۵
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش دوم ۰۶:۲۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – سینه زنی حضرت عباس (ع) – بخش اول ۰۶:۱۸
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش سوم ۱۷:۲۸
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش دوم ۰۹:۰۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز نهم – روضه حضرت عباس (ع) – بخش اول ۰۷:۴۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز نهم محرم ۹۴ – مدح خوانی امام زمان(عج)  
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش چهارم ) ۰۴:۵۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش سوم ) ۰۴:۳۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش دوم ) ۰۷:۱۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – سینه زنی ( بخش اول ) ۰۵:۲۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – روضه حضرت علی اکبر(ع) – بخش دوم ۱۶:۵۴
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هشتم – روضه حضرت علی اکبر(ع) – بخش اول ۱۸:۵۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز هشتم محرم ۹۴ – مدح خوانی حضرت علی اکبر(ع) ۲۰:۳۲
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ( بخش دوم ) ۰۵:۰۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ( بخش اول ) ۰۳:۱۵
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – سینه زنی ۱۲:۱۳
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز هفتم – روضه حضرت علی اصغر(ع) ۲۲:۱۱
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز هفتم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۲۴:۲۷
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز ششم – سینه زنی ۰۹:۵۲
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز ششم – سینه زنی ۰۵:۵۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز ششم – روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) – بخش دوم ۲۸:۲۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – محرم ۹۴ – روز ششم – روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) – بخش اول ۲۴:۲۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز ششم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۱۴:۱۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان videodl حاج سعید حدادیان – پنجمین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۰۴:۲۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – سینه زنی ۱۲:۵۵
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۹:۵۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – روضه ۰۴:۵۴
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – روضه عبدالله ابن الحسن(ع) ۱۲:۳۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز پنجم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۱۷:۱۲
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۶:۱۳
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۷:۵۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۷:۱۸
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – روضه طفلان حضرت زینب(س) ۲۱: ۴۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز چهارم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۲۱:۰۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۳:۱۵
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۱۲:۳۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۷:۳۱
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – روضه حضرت رقیه (س) – بخش دوم ۱۰:۴۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – روضه حضرت رقیه (س) – بخش اول ۱۰:۳۷
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز سوم محرم ۹۴ – حضرت رقیه (س) ۱۵:۰۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۵:۴۱
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۰۶:۲۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – سینه زنی ۱۳:۲۳
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – روضه ۱۲:۱۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – روضه ورود به کربلا ۱۴:۰۶
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز دوم محرم ۹۴ – مدح خوانی ۲۱:۰۹
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – محرم ۹۴ – روز اول – بخش سوم ۰۴:۴۷
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان – روز اول محرم ۹۴ – بخش دوم ۰۳:۳۴
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl محمد حسین حدادیان -روز اول محرم ۹۴ – بخش اول ۰۶:۲۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز اول محرم ۹۴ – سینه زنی ۱۳:۰۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز اول محرم ۹۴ – روضه حضرت مسلم(ع) ۱۴:۰۰
دهه اول محرم 94 - سعید حدادیان musicdl حاج سعید حدادیان – روز اول محرم ۹۴ – روضه امام حسین (ع)
کانال تلگرام زهرامدیا
329 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی