دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.axgig.com/images/64866837306845219549.jpg  دهه اول محرم 94 - منصور ارضی 648668373068452195491

 

دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – شب بیست و سوم – روضه ( تصویری ) ۱۳:۳۹
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و سوم – زمینه ۰۶:۳۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و سوم – روضه ۱۳:۳۳
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – شب بیست و دوم – روضه ( تصویری ) ۰۷:۳۷
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و دوم – روضه ۰۷:۴۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – شب بیست و یکم – زمینه ( تصویری ) ۱۱:۲۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – شب بیست و یکم – روضه ( تصویری ) ۱۱:۲۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و یکم – نوحه زمینه ۰۸:۵۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و یکم – روضه ۰۳:۱۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – سیزدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان – تصویری ۰۹:۰۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – سیزدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان ۰۸:۵۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – دوازدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان – تصویری ۰۹:۰۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – دوازدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان ۰۹:۰۸
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – یازدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان – تصویری ۰۹:۰۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – یازدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان ۰۹:۰۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴ – مسجد ارک ۰۹:۲۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب دهم ( عاشورا ) محرم – صنف لباس فروشان ۰۷:۳۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم روز دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴ – مسجد ارک ۰۹:۲۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴- مسجد ارک ۰۹:۲۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم روز دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴- صنف لباس فروشان ۰۷:۳۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – شب بیست و سوم – روضه ( تصویری ) ۱۳:۳۹
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و سوم – زمینه ۰۶:۳۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و سوم – روضه ۱۳:۳۳
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – شب بیست و دوم – روضه ( تصویری ) ۰۷:۳۷
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و دوم – روضه ۰۷:۴۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – شب بیست و یکم – زمینه ( تصویری ) ۱۱:۲۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – شب بیست و یکم – روضه ( تصویری ) ۱۱:۲۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و یکم – نوحه زمینه ۰۸:۵۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – شب بیست و یکم – روضه ۰۳:۱۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – سیزدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان – تصویری ۰۹:۰۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – سیزدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان ۰۸:۵۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – دوازدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان – تصویری ۰۹:۰۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – دوازدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان ۰۹:۰۸
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – یازدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان – تصویری ۰۹:۰۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم زیارت عاشورا – یازدهم محرم ۹۴ – صنف لباس فروشان ۰۹:۰۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴ – مسجد ارک ۰۹:۲۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب دهم ( عاشورا ) محرم – صنف لباس فروشان ۰۷:۳۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم روز دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴ – مسجد ارک ۰۹:۲۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴- مسجد ارک ۰۹:۲۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم روز دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴- صنف لباس فروشان ۰۷:۳۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم روز دهم ( عاشورا ) محرم ۹۴- مسجد ارک ۰۹:۲۳
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم روز نهم ( تاسوعا ) محرم ۹۴- مسجد ارک ۱۰:۳۵
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب نهم ( شب تاسوعا ) محرم – صنف لباس فروشان ۰۷:۵۸
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم روز نهم (تاسوعا) محرم – مسجد ارک ۱۰:۳۵
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب نهم (شب تاسوعا) محرم – صنف لباس فروشان ۰۷:۵۸
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب نهم ( شب تاسوعا ) محرم – مسجد ارک ۱۰:۰۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب نهم (شب تاسوعا) محرم – مسجد ارک ۱۰:۰۵
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب هشتم محرم – صنف لباس فروشان ۱۰:۰۲
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل روز هشتم حسینیه صنف لباس فروشان ۵۶:۱۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل شب هشتم مسجد ارک ۰۱:۰۰:۰۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب هشتم محرم – صنف لباس فروشان ۱۰:۰۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب هشتم محرم – مسجد ارک ۰۹:۵۲
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب هشتم محرم – مسجد ارک ۰۹:۵۲
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین تصویری مراسم روز هفتم محرم – صنف لباس فروشان ۰۶:۵۵
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل روز هفتم حسینیه صنف لباس فروشان ۵۰:۳۲
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل شب هفتم مسجد ارک ۰۱:۰۰:۲۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم روز هفتم محرم – صنف لباس فروشان ۰۶:۵۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب هفتم محرم – مسجد ارک ۰۹:۰۹
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب هفتم محرم – مسجد ارک ۰۹:۰۹
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین تصویری مراسم روز ششم محرم – صنف لباس فروشان ۰۹:۵۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب ششم محرم – مسجد ارک ۱۰:۰۸
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل روز ششم حسینیه صنف لباس فروشان ۴۳:۳۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل شب ششم مسجد ارک ۱:۱۹:۵۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم روز ششم محرم – صنف لباس فروشان ۰۹:۲۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب ششم محرم – مسجد ارک ۱۰:۰۷
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین تصویری مراسم روز پنجم محرم – صنف لباس فروشان ۰۹:۴۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب پنجم محرم – مسجد ارک ۱۰:۰۷
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل روز پنجم حسینیه صنف لباس فروشان ۰۹:۲۳
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل شب پنجم مسجد ارک ۰۱:۱۱:۴۲
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم روز پنجم محرم – صنف لباس فروشان ۰۹:۲۳
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب پنجم محرم – مسجد ارک ۱۰:۰۹
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین تصویری مراسم روز چهارم محرم – صنف لباس فروشان ۱۰:۵۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب چهارم محرم – مسجد ارک ۱۰:۵۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل روز چهارم حسینیه صنف لباس فروشان ۴۸:۳۱
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل شب چهارم مسجد ارک ۰۱:۰۲:۱۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم روز چهارم محرم – صنف لباس فروشان ۱۰:۵۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب چهارم محرم – مسجد ارک ۱۰:۵۲
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب سوم محرم – مسجد ارک ۰۷:۱۷
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین تصویری مراسم روز سوم محرم – صنف لباس فروشان ۰۹:۴۲
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل روز سوم حسینیه صنف لباس فروشان ۳۹:۵۷
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل شب سوم مسجد ارک ۵۸:۳۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم روز سوم محرم – صنف لباس فروشان ۰۹:۲۲
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب سوم محرم – مسجد ارک ۰۷:۱۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی – گلچین تصویری مراسم روز دوم محرم – صنف لباس فروشان ۰۸:۵۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم شب دوم محرم – مسجد ارک ۰۹:۴۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل روز دوم حسینیه صنف لباس فروشان ۴۷:۵۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل شب دوم مسجد ارک ۵۹:۴۷
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم روز دوم محرم – صنف لباس فروشان ۰۸:۵۰
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی -گلچین مراسم شب دوم محرم – مسجد ارک ۰۹:۴۵
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی videodl حاج منصور ارضی -گلچین تصویری مراسم روز اول محرم – صنف لباس فروشان ۰۶:۰۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل روز اول حسینیه صنف لباس فروشان ۴۴:۳۴
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – صوت کامل شب اول مسجد ارک ۰۱:۰۸:۱۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم شب اول محرم – مسجد ارک ۰۶:۱۶
دهه اول محرم 94 - منصور ارضی musicdl حاج منصور ارضی – گلچین مراسم روز اول محرم – صنف لباس فروشان
کانال تلگرام زهرامدیا
355 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی