دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://yazdekhasti.ir/userfiles/voice/329/s.jpg

حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – عاشوراییان – روضه (دوایی واسه چشمای ترم نیست) ۲۱:۱۸
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – عاشوراییان – زمینه (طبع من ای بانو حق بده وامانده) ۰۶:۲۹
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور (منم برات گریه میکنم) ۰۶:۴۶
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – عاشوراییان – سنگین (حرارتیه تو قلبهای ما) ۰۵:۴۸
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – عاشوراییان – زمینه (حسینی بمان حسینی بمیر) ۰۲:۳۴
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور (اللهم احینی حیاه اهل بیت) ۰۲:۱۴
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – عاشوراییان – مناجات پایانی (ای در صدف عشق در ناب) ۰۳:۳۱
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – عاشوراییان – روضه شب عاشورا ۱۴:۲۶
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – عاشوراییان – زمینه (جان جهان جان جان) ۰۴:۵۵
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور (فرق داره امشب) ۰۵:۰۰
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – عاشوراییان – واحد (امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود) ۰۹:۴۷
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – عاشوراییان – دودمه (امشبی را شه دین در حرمش مهمان است) ۰۷:۰۰
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور (منم و هوای حرم) ۰۲:۵۷
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور (اللهم احینی حیاه اهل بیت) ۰۱:۰۷
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – عاشوراییان – روضه (تفسیر عشق درس الفبای کربلاست) ۲۵:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – عاشوراییان – زمینه (دو چشم همه کودکان) ۰۴:۳۳
محمد طالبی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – عاشوراییان – واحد (شرم و خجالت را ببین) ۰۲:۵۶
محمد طالبی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – عاشوراییان – سنگین (رب الاربابه) ۰۳:۴۳
محمد طالبی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – عاشوراییان – دودمه (ای اهل حرم میر و علمدار نیامد) ۰۴:۰۱
محمد طالبی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور (تو زندگی مدیون یه آقاییم) ۰۲:۵۲
محمد طالبی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور (من به تو میگم همه ی دردام رو) ۰۳:۴۹
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه عصر عاشورا و شام غریبان ۲۱:۵۵
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – حضرت باران دختر دریا (زمینه) ۰۸:۰۳
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – اللهم احینی حیاه اهل بیت (شور) ۰۱:۵۵
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – احب الله من احب حسینا (واحد) ۰۵:۴۰
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – منم برات گریه میکنم (شور) ۰۴:۳۵
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه امام حسین علیه السلام ۱۸:۵۷
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – جان جهان جان جان (زمینه جدید) ۰۴:۰۱
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – فلیبک الباکون (شور) ۰۵:۵۸
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – امشب شهادت نامه ی (واحد) ۰۹:۰۱
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – امشبی را شه دین در حرمش مهمان است (دودمه) ۰۴:۳۰
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه حضرت اباالفضل العباس علیه السلام ۲۲:۵۰
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – دو چشم همه کودکان (زمینه) ۰۴:۴۶
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – سرو سرافراز سرمست (واحد زیبا) ۰۴:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – عقل تنها در مسیر عاشقی عاقل شود (سنگین) ۰۳:۲۷
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعا محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – ای اهل حرم میر و علمدار نیامد (دودمه) ۰۴:۰۱
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه حضرت علی اکبر علیه السلام ۰۹:۱۳
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – نوه ی یل خیبر اومده (زمینه) ۰۵:۱۴
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – الهم احینی حیات اهل بیت (زمینه) ۰۰:۵۸
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – به سوی میدان یل دلاور (واحد) ۰۳:۱۰
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – انا علی ابن حسین ابن علی (تک) ۰۲:۵۰
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – جوانان بنی هاشم بیایید (دودمه) ۰۴:۰۶
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – توی حرمت غوغاست (شور) ۰۳:۱۲
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه حضرت علی اصغر علیه السلام ۱۳:۳۷
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – الهم احینی حیات اهل بیت (زمینه) ۰۳:۰۶
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – غریبم من غریبم من (واحد) ۰۶:۴۲
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – چقدر خوبه خوبه مجنون باشی (شور) ۰۱:۳۸
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه آخر جلسه ۰۴:۴۹
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – روضه (من چگونه سوی خیمه) ۰۸:۱۹
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – بخش دوم | زمینه (نوه ی یل خیبر اومده) ۰۶:۲۵
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور (اللهم احینی حیاه اهل بیت) ۰۱:۱۶
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – واحد (به سوی میدان یل دلاور)
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – دودمه ( جوانان بنی هاشم بیایید ) ۰۶:۴۰
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور پایانی (به موقع تشییع جنازم) ۰۳:۴۷
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – مناجات پایانی (ای دل گفتمت نرو این هم پیامدش) ۰۲:۴۲
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – روضه (گفت او هم دلاوری شده است) ۱۵:۱۶
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – واحد (بمیرم مادر که لبت اینجور مثل حصیره) ۰۴:۱۱
محمد طالبی – شب هفتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – واحد (تا طفلی میگه آب گریم میگیره) ۱۷:۲۷
محمد طالبی – شب هفتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – سنگین (ارباب ای روح تنم) ۱۱:۱۵
محمد طالبی – شب هفتم محرم ۹۷ – عاشوراییان – شور پایانی (دوباره شهید آوردن) ۰۲:۵۲
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – عاشوراییان – سپاه کفر حیرون و سرگردونه (واحد) ۰۷:۴۴
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – عاشوراییان – تا که گریه بر حسین درس جهاده (سنگین) ۰۶:۴۹
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – عاشوراییان – حسینی بمان حسینی بمیر (زمینه) ۰۱:۳۳
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – عاشوراییان – چون به اسمت اینجا فرشه (شور زیبا) ۰۲:۳۳
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – عاشوراییان – اللهم احینی حیاه اهل بیت (شور) ۰۰:۵۲
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – عاشوراییان – حال ما بی تو شبیه است به باران بودن (مناجات) ۰۷:۳۱
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – عاشوراییان – روضه حضرت عبدالله ابن الحسن علیهما السلام ۱۸:۰۶
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – عاشوراییان – شال پدر دنبالمه (زمینه) ۰۶:۱۶
محمد طالبی – شب پنجم محرم ۹۷ – عاشوراییان – دستم توی دست تو (سنگین) ۰۵:۰۱
محمد طالبی – شب پنجم محرم ۹۷ – عاشوراییان – تویی اول و آخر (سنگین) ۰۵:۰۱
محمد طالبی – شب پنجم محرم ۹۷ – عاشوراییان – یا حسن کریمی یا ابن الکریمی (شور) ۰۴:۱۸
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – عاشوراییان – چه جمعه ها جشم به راهه (شور) ۰۳:۳۲
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – عاشوراییان – روضه طفلان حضرت زینب سلام الله علیهم ۱۹:۳۳
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – عاشوراییان – یک نظر یک باورم (زمینه) ۰۵:۳۵
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – عاشوراییان – توی حرمت غوغاست (شور) ۰۲:۳۰
محمد طالبی – شب چهارم محرم ۹۷ – عاشوراییان – دست گلامو آوردم نذر جونت (واحد) ۰۴:۰۲
محمد طالبی – شب چهارم محرم ۹۷ – عاشوراییان – السلام ای حضرت خاتون (سنگین) ۰۴:۳۸
محمد طالبی – شب چهارم محرم ۹۷ – عاشوراییان – به نبی عربی (سنگین) ۰۲:۲۰
محمد طالبی – شب چهارم محرم ۹۷ – عاشوراییان – روا مدار یا رب (شور) ۰۴:۲۳
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۷ – عاشوراییان – روضه حضرت رقیه سلام الله علیها ۱۴:۰۸
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۷ – عاشوراییان – اونجایی که غنیمت سر (زمینه) ۰۵:۲۰
محمد طالبی – شب سوم محرم ۹۷ – عاشوراییان – رفیق زیاد دارم ولی این آقا یه چیز دیگه است (شور) ۰۵:۱۱
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۷ – عاشوراییان – السلام ای حضرت باران (واحد زیبا) ۰۶:۵۰
محمد طالبی – شب سوم محرم ۹۷ – عاشوراییان – شده ذکر هر عاشق شیدا این دم (سنگین) ۰۶:۳۶
محمد طالبی – شب سوم محرم ۹۷ – عاشوراییان – سلام ای دلبرم (شور) ۰۵:۱۳
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه حضرت قاسم ابن الحسن علیهما السلام ۳۳:۰۶
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – به باء بسم الله مجریها (پیش زمینه) ۰۱:۴۳
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – یه نوجون که یکه تازه میدونه (زمینه) ۰۶:۳۱
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – از ولادت تا شهادت با ولایت میمونیم (واحد) ۰۶:۰۱
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – ای سر سرور سرور سردار (شور) ۰۳:۵۰
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه ۱۹:۱۰
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – ساحل دریای غم میره سمت غروب (دم آغازین) ۰۲:۵۸
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – انا ابن الحیدر (زمینه) ۰۷:۱۸
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – توی حرمت غوغاست (شور) ۰۱:۴۳
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – حب الحسین هویتی (واحد) ۰۴:۰۰
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – پیر مردی یازده ساله به میدان عازم است (سنگین) ۰۲:۲۷
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – احب الله من احب حسینا (تک) ۰۱:۴۳
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – این امام منتقم لظلم کربلا (شور) ۰۵:۱۲
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه ۱۶:۲۹
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – ساحل دریای غم میره سمت غروب (پیش زمینه) ۰۴:۱۲
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – دو سپاه دو لشکرند (زمینه) ۰۵:۰۱
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – شکر خدا حسین که سینه زن شدم (شور) ۰۱:۲۳
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – خوشا پریدن خوشا رهایی (واحد) ۰۷:۱۳
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – فریاد یا بنی ز عرش خدا رسید (سنگین) ۰۳:۵۶
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – روضه حضرت رقیه سلام الله علیها ۱۶:۲۷
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – ساحل دریای غم میره به سمت غروب (پیش زمینه) ۰۳:۰۸
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – اونجایی که غنیمت سر (زمینه) ۰۵:۱۹
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – توی حرمت غوغاست (شور) ۰۲:۰۵
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۷ – انصارالحسین (ع) – السلام ای حضرت باران (واحد) ۰۴:۴۷
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۷ – بهشتیان – روضه ۱۴:۰۰
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۷ – بهشتیان – ساحل دریای غم میره سمت غروب (پیش زمینه) ۰۳:۱۴
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۷ – بهشتیان – میاد صدای نازله ای (زمینه) ۰۴:۵۵
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۷ – بهشتیان – سیدنا العطشان (واحد) ۰۵:۰۱
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۷ – بهشتیان – ذکر خیر خوبی هات (شور) ۰۴:۵۱
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – بهشتیان – روضه ۱۷:۲۰
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – بهشتیان – ساحل دریای غم میره سمت غروب (پیش زمینه) ۰۶:۰۲
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – بهشتیان – دوباره کوچه به کوچه (زمینه) ۰۴:۲۶
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – بهشتیان – خدا رو شکر تو سینمه محبت تو (شور) ۰۵:۲۶
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – عاشوراییان – راه را باز نمائید محرم آمد (روضه) ۱۵:۰۷
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – عاشوراییان – الا بذکر الحسین تطمئن القلوب (پیش زمینه) ۰۶:۳۲
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – عاشوراییان – دوباره کوچه به کوچه شهر ما (زمینه) ۰۳:۱۹
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – عاشوراییان – به روشنی طلعت تو (شور) ۰۶:۲۱
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – عاشوراییان – قصه ی کوفه و غربت یه مرده (سنگین) ۰۵:۵۱
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – عاشوراییان – ای سر سرور (شور) ۰۴:۵۰
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۷ – عاشوراییان – میکشی از سینه آه را (روضه پایانی)

مطالب مشابه

176 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت