دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/899fb064-da7c-4349-a7c0-2fc09706d269.jpg ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی 899fb064 da7c 4349 a7c0 2fc09706d269

ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر و امت خویش) ۳۰:۳۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-یار خدا باشید) ۲۷:۴۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر امی و بی سواد) ۲۱:۳۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-قرآن بدون تحریف) ۲۵:۱۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-دور کردن مردم از قرآن کریم توسط مشرکین) ۲۶:۵۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-قرآن و بی مانندی آن) ۳۰:۴۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-دشمنان رسول اکرم) ۲۱:۴۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-جبرییل و رسول خدا) ۲۲:۰۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-عرب بیابان گرد و رسول الله(ص)) ۲۹:۵۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-روحیات انسان) ۳۳:۲۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه قرآن کریم) ۳۰:۳۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-روایات و احادیث معراج) ۳۳:۰۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه شق القمر) ۳۲:۲۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-توضیح برای معراج نبی) ۳۲:۴۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-کیفیت معراج) ۳۵:۴۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-درخواست معجزه از پیامبر) ۳۳:۳۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-شرح معراج رسول اکرم(ص)) ۲۸:۳۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-شب معراج) ۳۰:۳۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه حضرت محمد(ص)) ۳۴:۱۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اثبات نبوت رسول خاتم) ۳۱:۴۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-نبوت حضرت خاتم) ۳۳:۰۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-حامیان حضرت رسول خاتم) ۳۱:۱۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-مشخصات پیامبر آخر الزمان) ۲۶:۴۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-لقب محمد امین) ۳۱:۲۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایمان به راه فلاح) ۲۹:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-هویت تاریخی حضرت محمد(ص)) ۲۴:۲۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-نبوت نبی اکرم(ص)) ۲۸:۱۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-علم اختصاصی انبیاء) ۳۱:۴۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-وحی و بعد روحانی آن) ۲۳:۱۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-برتری پیامبران بر تمام دنیا) ۲۱:۲۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ارتباط با عالم غیب) ۲۵:۲۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-وحی و ارتباط با خدا) ۲۲:۱۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-داستان حضرت آدم(ع)) ۲۱:۴۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبران(ع) و مخلصون) ۲۲:۳۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-تربیت در انبیا(ع)) ۲۴:۵۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معنای عصمت) ۲۵:۰۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-مقام دریافت وحی) ۲۸:۲۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اتفاقات طبیعی نادر در دنیا) ۲۴:۴۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه و تحدی) ۲۶:۰۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-انبیاء حامی مظلومان) ۲۷:۵۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-سلیمان(ع) و ملکه صبا) ۲۵:۰۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبران اولی العظم(ع)) ۲۳:۴۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایجاد عدل و داد) ۲۸:۱۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اجتناب از شرک) ۲۷:۳۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر و رحمت الهی) ۲۶:۰۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایمان الهی) ۳۱:۲۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت ، ارتداد و گمراهی) ۲۴:۲۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و مشرکیت و شرک به خدا) ۲۷:۴۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و منع گفتار کفر آمیز) ۲۹:۵۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و توسل-سال قحطی در زمان عمر) ۲۶:۲۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(توسل و شفاعت) ۲۷:۱۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و زیارت قبور ائمه اطهار(ع)) ۲۴:۲۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و ۴ دلیل و هابیت) ۲۷:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و خلقت ازلی پیامبر اکرم(ص)) ۲۷:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و اختلاف وهابی و رافضی) ۲۵:۵۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و شبهات وهابیت و ابن تیمیه) ۲۰:۰۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت ، خدا یا غیر خدا-نظر وهابیت) ۲۶:۳۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(مومن و شفاعت) ۲۷:۳۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(دنیا زندان مومن) ۲۶:۳۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(ولایت امیر المومنین(ع)) ۲۹:۵۹

ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(خوف و رجاء) ۲۹:۱۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(خارج شدن از دین) ۳۱:۳۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(تصدیق و ایمان حضرت خدیجه کبری(س)) ۲۸:۵۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(سعی و کوشش انسان) ۳۱:۳۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(رسیدن به شفاعت) ۳۱:۳۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(۵ مقدمه شفاعت) ۲۶:۱۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(هدف از شفاعت) ۲۶:۲۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت اولیا الهی) ۲۸:۴۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت مال خداست) ۲۸:۱۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(روزه زکات بدن) ۲۷:۴۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و تعبیرات جهنم) ۲۶:۴۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(اعمال و نیات انسان) ۰۱:۰۲:۱۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آسانی سکرات موت) ۵۰:۵۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(نظر عزراییل بر تمام انسانها) ۵۴:۳۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مراتب سکرات موت) ۴۹:۲۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مراتب سختی در قبض روح) ۵۴:۰۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(گناه زدایی و دفع آن) ۵۴:۳۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(ادب در سوال وپاسخ) ۳۸:۴۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(تعاریف مرگ) ۵۲:۳۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(باور های غلط انسان) ۳۶:۰۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مکرو حیله در اعمال) ۴۵:۱۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(عطا و بخشش خداوند) ۲۸:۴۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(محل استجابت دعا) ۲۶:۲۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(دعا برای زیارت) ۲۹:۳۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(افراط و تفریط در دعا) ۲۸:۲۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(آداب جسم انسان در دعا) ۲۹:۴۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(سجده گریه برای خدا) ۲۹:۴۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(نزدیکی به خدا با اشک) ۲۷:۱۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(حق معرفت خداوند) ۲۵:۳۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(اقرار به گناه در برابر خدا) ۲۹:۴۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(اداب خواندن دعا) ۲۸:۰۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(آداب دعا و بوی خوش) ۲۸:۳۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(غرور و تکبر) ۲۶:۳۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(کرامت و محبت اهل بیت(ع)) ۳۴:۲۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آب و غذا در جهنم) ۳۰:۲۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(اعمال ورود به بهشت) ۳۰:۲۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دنیا طلبی و کبر) ۲۸:۰۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(انسان پس از مرگ) ۲۹:۲۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(حسن خلق) ۲۶:۳۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(عالم محضر خداست) ۳۰:۳۴

ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دشمنان شیطان) ۳۰۱:۲۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(مراتب ایمان قلبی) ۳۰:۲۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(فضیلت خواندن دعا) ۲۶:۳۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(دعا کردن انسان) ۲۵:۳۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-توحید-(شناخت خداوند) ۲۸:۵۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(عمل کردن برای خدا) ۲۹:۲۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آمادگی برای مرگ) ۳۰:۴۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مومن و کمک خدا در مرگ) ۳۰:۰۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(کافر و خشم خدا در مرگ) ۲۷:۳۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آسانی قبض روح) ۲۶:۲۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(محتضر و قبض روح) ۲۵:۰۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مرگ و سختی آن) ۲۴:۳۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(عشق به خاندان پیغمبر(ص)) ۲۸:۰۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(خیر در دنیا واخرت) ۲۳:۳۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(فطرت و ذات الهی انسان) ۱۳:۲۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(توصیف مرگ از زبان علی(ع)) ۱۳:۲۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(ریا کاری در عبادات) ۲۶:۴۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دنیا در چشم مومن) ۲۹:۵۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(رسول اکرم(ص) و امام حسن(ع)) ۲۸:۳۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(توبه قبل از مرگ) ۲۸:۳۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(وصیت کردن) ۲۷:۴۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(رحم به همدیگر) ۲۴:۳۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(وسائل ادراک انسان) ۳۱:۱۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(قدردانی از مقام حضرت خدیجه(س)) ۲۶:۵۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(ارتباط با عالم غیب) ۳۴:۰۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(معاد و قیامت) ۲۵:۲۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(دروغ به خاطر دنیا) ۲۵:۱۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(جانشین نبوت) ۲۶:۱۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(اصل خاتمیت نبوت) ۲۱:۵۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(ادعای دروغین نبوت) ۲۵:۰۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب هفتم محرم ۹۱) ۵۷:۴۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب ششم محرم ۹۱) ۴۹:۰۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب پنجم محرم ۹۱) ۵۲:۳۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب چهارم محرم ۹۱) ۴۹:۴۱
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب سوم محرم ۹۱) ۴۹:۰۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب دوم محرم ۹۱) ۴۹:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب اول محرم ۹۱) ۴۸:۱۸
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش اول ۱۴:۱۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش دوم ۱۴:۵۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش سوم ۱۳:۳۸

ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 آداب زیارت ۵۷:۰۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 آداب زیارت ۵۴:۰۷
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی videodl92 آداب زیارت ۱ ۱۰:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی videodl92 آداب زیارت ۲ ۱۰:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی videodl92 آداب زیارت ۳ ۱۰:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی videodl92 آداب زیارت ۴ ۱۰:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی videodl92 آداب زیارت ۵ ۱۰:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی videodl92 آداب زیارت ۶ ۰۴:۴۴
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۱ ۳۹:۱۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۲ ۴۷:۵۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۳ ۴۸:۴۵
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۴ ۵۳:۰۳
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۵ ۵۵:۰۰
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۶ ۵۶:۲۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۷ ۴۴:۴۶
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۸ ۵۴:۳۹
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۹ ۴۷:۳۲
ده ها سخنرانی شنیدنی از محمد باقر علوی تهرانی musicdl352 امام شناسی / جلسه ۱۰ ۳۸:۵۲
کانال تلگرام زهرامدیا
15252 بازدید ۹ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. محمد گفت:

  چرا صفحه استاد رایفی پور باز نمیشه؟خواهشا زودتر درستش کنید.

 2. محمد گفت:

  قسمت سوم سخنرانی استاد رایفی پور که در مورد نقد فیلم جدایی نادر از سیمسن بود رو بالینک کمکی دانلود کردم ولی وقتی به ۹۹.۸۹درصد رسید متوقف شد و نوشته بود که لینک کمکی مشکل داره.خواهشا رسیدگی کنید چون حجمش ریاده.
  قسمت سوم سخنرانی استاد در اردیبهشت ماه در رشت هم تا۴۲درصد دانلود شد وبعد متوقف شد.

 3. زهرا صالحی فر گفت:

  با عرض سلام و ادب و احترام
  هرچه آموخته هایم را زیرورو می کنم تا الفاظ و جملاتی بیابم که با آن بتوانم از شما و زحماتتان تشکر کنم چیزی نمی یابم.
  خدا قوت
  خدا اجرتان دهد ان شاءالله
  خدا اساتید چون آیت الله علوی تهرانی و جناب آقای دکتر رائفی پور را برای اسلام حفظ بفرماید ان شاء الله

  • فاطمه گفت:

   باسلام وتشکراز سایت بسیارخوبتون می خواستم ببینم شما میدونید سایت حاج اقا علوی تهرانی به نام فارس چراباز نمیشه واگر امکان داره وشما به مطالب قدیمی سایت دسترسی دارید اونهارو در همین سایت قار بدین چون برای ما خیلی ضروری هستند درضمن سایتتون خیلی عالیه اجرتان با امام زمان عجل الله.

 4. فاطمه گفت:

  باسلام وتشکراز سایت بسیارخوبتون می خواستم ببینم شما میدونید سایت حاج اقا علوی تهرانی به نام فارس چراباز نمیشه واگر امکان داره وشما به مطالب قدیمی سایت دسترسی دارید اونهارو در همین سایت قار بدین چون برای ما خیلی ضروری هستند درضمن سایتتون خیلی عالیه اجرتان با امام زمان عجل الله.

دسته بندی