دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/899fb064-da7c-4349-a7c0-2fc09706d269.jpg

 

حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر و امت خویش) ۳۰:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-یار خدا باشید) ۲۷:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر امی و بی سواد) ۲۱:۳۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-قرآن بدون تحریف) ۲۵:۱۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-دور کردن مردم از قرآن کریم توسط مشرکین) ۲۶:۵۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-قرآن و بی مانندی آن) ۳۰:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-دشمنان رسول اکرم) ۲۱:۴۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-جبرییل و رسول خدا) ۲۲:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-عرب بیابان گرد و رسول الله(ص)) ۲۹:۵۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-روحیات انسان) ۳۳:۲۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه قرآن کریم) ۳۰:۳۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-روایات و احادیث معراج) ۳۳:۰۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه شق القمر) ۳۲:۲۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-توضیح برای معراج نبی) ۳۲:۴۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-کیفیت معراج) ۳۵:۴۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-درخواست معجزه از پیامبر) ۳۳:۳۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-شرح معراج رسول اکرم(ص)) ۲۸:۳۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-شب معراج) ۳۰:۳۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه حضرت محمد(ص)) ۳۴:۱۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اثبات نبوت رسول خاتم) ۳۱:۴۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-نبوت حضرت خاتم) ۳۳:۰۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-حامیان حضرت رسول خاتم) ۳۱:۱۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-مشخصات پیامبر آخر الزمان) ۲۶:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-لقب محمد امین) ۳۱:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایمان به راه فلاح) ۲۹:۰۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-هویت تاریخی حضرت محمد(ص)) ۲۴:۲۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-نبوت نبی اکرم(ص)) ۲۸:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-علم اختصاصی انبیاء) ۳۱:۴۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-وحی و بعد روحانی آن) ۲۳:۱۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-برتری پیامبران بر تمام دنیا) ۲۱:۲۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ارتباط با عالم غیب) ۲۵:۲۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-وحی و ارتباط با خدا) ۲۲:۱۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-داستان حضرت آدم(ع)) ۲۱:۴۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبران(ع) و مخلصون) ۲۲:۳۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-تربیت در انبیا(ع)) ۲۴:۵۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معنای عصمت) ۲۵:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-مقام دریافت وحی) ۲۸:۲۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اتفاقات طبیعی نادر در دنیا) ۲۴:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه و تحدی) ۲۶:۰۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-انبیاء حامی مظلومان) ۲۷:۵۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-سلیمان(ع) و ملکه صبا) ۲۵:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبران اولی العظم(ع)) ۲۳:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایجاد عدل و داد) ۲۸:۱۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اجتناب از شرک) ۲۷:۳۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر و رحمت الهی) ۲۶:۰۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایمان الهی) ۳۱:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت ، ارتداد و گمراهی) ۲۴:۲۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و مشرکیت و شرک به خدا) ۲۷:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و منع گفتار کفر آمیز) ۲۹:۵۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و توسل-سال قحطی در زمان عمر) ۲۶:۲۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(توسل و شفاعت) ۲۷:۱۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و زیارت قبور ائمه اطهار(ع)) ۲۴:۲۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و ۴ دلیل و هابیت) ۲۷:۰۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و خلقت ازلی پیامبر اکرم(ص)) ۲۷:۰۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و اختلاف وهابی و رافضی) ۲۵:۵۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و شبهات وهابیت و ابن تیمیه) ۲۰:۰۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت ، خدا یا غیر خدا-نظر وهابیت) ۲۶:۳۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(مومن و شفاعت) ۲۷:۳۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(دنیا زندان مومن) ۲۶:۳۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(ولایت امیر المومنین(ع)) ۲۹:۵۹

 

حجت الاسلام علوی تهرانی-(خوف و رجاء) ۲۹:۱۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(خارج شدن از دین) ۳۱:۳۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(تصدیق و ایمان حضرت خدیجه کبری(س)) ۲۸:۵۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(سعی و کوشش انسان) ۳۱:۳۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(رسیدن به شفاعت) ۳۱:۳۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(۵ مقدمه شفاعت) ۲۶:۱۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(هدف از شفاعت) ۲۶:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت اولیا الهی) ۲۸:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت مال خداست) ۲۸:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(روزه زکات بدن) ۲۷:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و تعبیرات جهنم) ۲۶:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(اعمال و نیات انسان) ۰۱:۰۲:۱۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آسانی سکرات موت) ۵۰:۵۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(نظر عزراییل بر تمام انسانها) ۵۴:۳۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مراتب سکرات موت) ۴۹:۲۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مراتب سختی در قبض روح) ۵۴:۰۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(گناه زدایی و دفع آن) ۵۴:۳۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(ادب در سوال وپاسخ) ۳۸:۴۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(تعاریف مرگ) ۵۲:۳۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(باور های غلط انسان) ۳۶:۰۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مکرو حیله در اعمال) ۴۵:۱۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(عطا و بخشش خداوند) ۲۸:۴۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(محل استجابت دعا) ۲۶:۲۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(دعا برای زیارت) ۲۹:۳۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(افراط و تفریط در دعا) ۲۸:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(آداب جسم انسان در دعا) ۲۹:۴۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(سجده گریه برای خدا) ۲۹:۴۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(نزدیکی به خدا با اشک) ۲۷:۱۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(حق معرفت خداوند) ۲۵:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(اقرار به گناه در برابر خدا) ۲۹:۴۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(اداب خواندن دعا) ۲۸:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(آداب دعا و بوی خوش) ۲۸:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(غرور و تکبر) ۲۶:۳۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(کرامت و محبت اهل بیت(ع)) ۳۴:۲۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آب و غذا در جهنم) ۳۰:۲۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(اعمال ورود به بهشت) ۳۰:۲۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دنیا طلبی و کبر) ۲۸:۰۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(انسان پس از مرگ) ۲۹:۲۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(حسن خلق) ۲۶:۳۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(عالم محضر خداست) ۳۰:۳۴

 

حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دشمنان شیطان) ۳۰۱:۲۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(مراتب ایمان قلبی) ۳۰:۲۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(فضیلت خواندن دعا) ۲۶:۳۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(دعا کردن انسان) ۲۵:۳۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-توحید-(شناخت خداوند) ۲۸:۵۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(عمل کردن برای خدا) ۲۹:۲۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آمادگی برای مرگ) ۳۰:۴۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مومن و کمک خدا در مرگ) ۳۰:۰۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(کافر و خشم خدا در مرگ) ۲۷:۳۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آسانی قبض روح) ۲۶:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(محتضر و قبض روح) ۲۵:۰۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مرگ و سختی آن) ۲۴:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(عشق به خاندان پیغمبر(ص)) ۲۸:۰۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(خیر در دنیا واخرت) ۲۳:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(فطرت و ذات الهی انسان) ۱۳:۲۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(توصیف مرگ از زبان علی(ع)) ۱۳:۲۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(ریا کاری در عبادات) ۲۶:۴۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دنیا در چشم مومن) ۲۹:۵۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(رسول اکرم(ص) و امام حسن(ع)) ۲۸:۳۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(توبه قبل از مرگ) ۲۸:۳۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(وصیت کردن) ۲۷:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(رحم به همدیگر) ۲۴:۳۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(وسائل ادراک انسان) ۳۱:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(قدردانی از مقام حضرت خدیجه(س)) ۲۶:۵۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(ارتباط با عالم غیب) ۳۴:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(معاد و قیامت) ۲۵:۲۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(دروغ به خاطر دنیا) ۲۵:۱۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(جانشین نبوت) ۲۶:۱۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(اصل خاتمیت نبوت) ۲۱:۵۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(ادعای دروغین نبوت) ۲۵:۰۸
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب هفتم محرم ۹۱) ۵۷:۴۷
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب ششم محرم ۹۱) ۴۹:۰۶
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب پنجم محرم ۹۱) ۵۲:۳۶
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب چهارم محرم ۹۱) ۴۹:۴۱
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب سوم محرم ۹۱) ۴۹:۰۲
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب دوم محرم ۹۱) ۴۹:۰۰
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب اول محرم ۹۱) ۴۸:۱۸
شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش اول ۱۴:۱۵
شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش دوم ۱۴:۵۵
شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش سوم ۱۳:۳۸

 

آداب زیارت ۵۷:۰۴
آداب زیارت ۵۴:۰۷
آداب زیارت ۱ ۱۰:۰۰
آداب زیارت ۲ ۱۰:۰۰
آداب زیارت ۳ ۱۰:۰۰
آداب زیارت ۴ ۱۰:۰۰
آداب زیارت ۵ ۱۰:۰۰
آداب زیارت ۶ ۰۴:۴۴
امام شناسی / جلسه ۱ ۳۹:۱۹
امام شناسی / جلسه ۲ ۴۷:۵۲
امام شناسی / جلسه ۳ ۴۸:۴۵
امام شناسی / جلسه ۴ ۵۳:۰۳
امام شناسی / جلسه ۵ ۵۵:۰۰
امام شناسی / جلسه ۶ ۵۶:۲۶
امام شناسی / جلسه ۷ ۴۴:۴۶
امام شناسی / جلسه ۸ ۵۴:۳۹
امام شناسی / جلسه ۹ ۴۷:۳۲
امام شناسی / جلسه ۱۰ ۳۸:۵۲

مطالب مشابه

19401 بازدید ۹ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. محمد گفت:

  چرا صفحه استاد رایفی پور باز نمیشه؟خواهشا زودتر درستش کنید.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۵۵:

  سلام اگه خدا بخاد فردا باز میشه

  [پاسخ]

 2. محمد گفت:

  قسمت سوم سخنرانی استاد رایفی پور که در مورد نقد فیلم جدایی نادر از سیمسن بود رو بالینک کمکی دانلود کردم ولی وقتی به ۹۹.۸۹درصد رسید متوقف شد و نوشته بود که لینک کمکی مشکل داره.خواهشا رسیدگی کنید چون حجمش ریاده.
  قسمت سوم سخنرانی استاد در اردیبهشت ماه در رشت هم تا۴۲درصد دانلود شد وبعد متوقف شد.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۰۰:

  سلام شرمنده باشه بررسی میکنم

  [پاسخ]

 3. م.آ گفت:

  تشکرازشما

  [پاسخ]

 4. زهرا صالحی فر گفت:

  با عرض سلام و ادب و احترام
  هرچه آموخته هایم را زیرورو می کنم تا الفاظ و جملاتی بیابم که با آن بتوانم از شما و زحماتتان تشکر کنم چیزی نمی یابم.
  خدا قوت
  خدا اجرتان دهد ان شاءالله
  خدا اساتید چون آیت الله علوی تهرانی و جناب آقای دکتر رائفی پور را برای اسلام حفظ بفرماید ان شاء الله

  [پاسخ]

  فاطمه پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۵ ۲۳:۲۳:

  باسلام وتشکراز سایت بسیارخوبتون می خواستم ببینم شما میدونید سایت حاج اقا علوی تهرانی به نام فارس چراباز نمیشه واگر امکان داره وشما به مطالب قدیمی سایت دسترسی دارید اونهارو در همین سایت قار بدین چون برای ما خیلی ضروری هستند درضمن سایتتون خیلی عالیه اجرتان با امام زمان عجل الله.

  [پاسخ]

 5. فاطمه گفت:

  باسلام وتشکراز سایت بسیارخوبتون می خواستم ببینم شما میدونید سایت حاج اقا علوی تهرانی به نام فارس چراباز نمیشه واگر امکان داره وشما به مطالب قدیمی سایت دسترسی دارید اونهارو در همین سایت قار بدین چون برای ما خیلی ضروری هستند درضمن سایتتون خیلی عالیه اجرتان با امام زمان عجل الله.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۰۳:۵۶:

  سلام سایتشون درسته که

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت