دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

Imam Khamenei 3 رساندن مردم به بهشت وظیفه ماست

حجت الاسلام قرائتی-آیا باید از مرجع تقلید و ولی فقیه پیروی کنیم؟ ۱:۴۱
دانلود درس هایی از قرآن ۱۵ خرداد ۹۳ با موضوع نقش ولایت فقیه در نظام اجتماعی ۲۲:۵۳
سخنرانی آیت الله مقتدایی با موضوع ولایت فقیه (تصویری) ۵۴:۱۹
سخنرانی آیت الله مقتدایی با موضوع ولایت فقیه (صوتی) ۵۴:۱۹
آیت الله عباس کعبی نسب: ولایت فقیه (تصویری) ۵۴:۵۲
آیت الله عباس کعبی نسب: ولایت فقیه (صوتی) ۵۴:۵۲
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با موضوع ولایت فقیه (تصویری) ۱۶:۴۹
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با موضوع ولایت فقیه (صوتی) ۱۶:۴۹
دانلود حجت الاسلام محسن قمی با موضوع ولایت فقیه (صوتی) ۵۸:۵۶
دانلود حجت الاسلام محسن قمی با موضوع ولایت فقیه (تصویری) ۵۸:۵۶
دانلود سخنرانی دکتر بانکی با موضوع ولایت (صوتی) ۲۶:۳۴
دانلود سخنرانی دکتر بانکی با موضوع ولایت (تصویری) ۲۶:۳۴
همایش اندیشه سیاسی اسلام، مجلس خبرگان و جایگاه ولایت فقیه (صوتی) ۱:۱۵:۲۶
همایش اندیشه سیاسی اسلام، مجلس خبرگان و جایگاه ولایت فقیه (تصویری) ۱:۱۵:۲۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱ ۴۷:۰۲
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲ ۴۷:۰۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴ ۰۱:۰۱:۰۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۶ ۳۴:۴۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۵ ۴۶:۲۷
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۷ ۵۷:۲۲
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۸ ۰۱:۱۲:۳۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۹ ۴۱:۰۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۰ ۴۱:۰۷
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۱ ۵۱:۱۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۲ ۵۰:۳۸
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۴ ۰۱:۱۰:۴۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۳ ۵۰:۴۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۵ ۵۴:۰۳
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۶ ۵۹:۵۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۷ ۳۷:۰۴
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۸ ۵۴:۵۸
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۹ ۰۱:۰۶:۱۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۰ ۵۲:۴۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۱ ۴۳:۳۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۲ ۵۸:۰۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۳ ۴۵:۵۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۴ ۵۹:۰۳
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۵ ۵۳:۳۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۶ ۰۱:۱۸:۱۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۷ ۵۰:۴۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۸ ۴۳:۲۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۰ ۲۸:۱۲
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۹ ۰۱:۰۲:۵۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۱ ۵۳:۵۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۲ ۴۵:۳۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۳ ۰۱:۲۲:۳۳
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۴ ۰۱:۱۴:۴۷
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۵ ۰۱:۰۸:۱۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۶ ۵۵:۵۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۸ ۰۱:۰۱:۲۳
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۷ ۰۱:۰۱:۱۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۹ ۰۱:۰۴:۵۴
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۰ ۰۱:۱۹:۱۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۱ ۰۱:۲۵:۱۸
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۲ ۰۱:۰۱:۲۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۳ ۰۱:۰۷:۰۴
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۴ ۵۹:۰۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۵ ۴۱:۴۲
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۶ ۰۵۰:۵۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۷ ۰۱:۰۷:۵۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۸ ۴۰:۴۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۹ ۴۱:۴۸
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۵۰ ۰۱:۰۲:۱۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۵۱ ۰۱:۰۸:۰۵
آیت الله طباطبائی نژاد-تبعیت از رهبر جامعه اسلامی ۰۱:۱۷:۲۲
آیت الله طباطبائی نژاد-تعیین ولایت فقیه ۵۳:۴۷
آیت الله طباطبائی نژاد-توصیه های امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر جلسه اول ۵۸:۱۲
آیت الله طباطبائی نژاد-توصیه های امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر جلسه دوم ۰۱:۰۸:۱۵
آیت الله طباطبائی نژاد-توصیه های امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر جلسه سوم ۰۱:۱۰:۲۷
آیت الله طباطبائی نژاد-توصیه های امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر جلسه چهارم ۰۱:۳۶:۳۸
آیت الله طباطبائی نژاد-شرایط انتخاب رهبر در جامعه اسلامی ۰۱:۴۳:۴۲
آیت الله طباطبائی نژاد-مساله ولایت فقیه و نیاز جامعه به حاکم ۴۵:۰۰
آیت الله طباطبائی نژاد-ولایت فقیه و مساله انتخاب ۰۱:۱۲:۰۴
آیت الله طباطبائی نژاد-ویژگی های انتخاب امام و رهبر جامعه ۰۱:۱۹:۲۴
آیت الله طباطبائی نژاد-ویژگی های حاکم اسلامی ۰۱:۰۰:۴۱
چرا از رهبری انتقاد نمی کنید؟ (تصویری) ۸:۴۵
کلیپ ولایت فقیه ۲ ۶:۵۱
آیت الله مصباح یزدی-اثبات ولایت فقیه (جلسه اول قسمت اول-مدرسه علمیه فیضیه قم-۲۳-۰۱-۱۳۸۹) ۳۴:۴۰
آیت الله مصباح یزدی-اثبات ولایت فقیه (جلسه دوم قسمت اول-مدرسه علمیه فیضیه قم-۰۶-۰۲-۱۳۸۹) ۲۵:۴۳
آیت الله مصباح یزدی-اثبات ولایت فقیه (جلسه دوم قسمت دوم-مدرسه علمیه فیضیه قم-۰۶-۰۲-۱۳۸۹) ۴۰:۴۷
آیت الله مصباح یزدی-بررسی چند شبهه در مسأله ولایت فقیه (جلسه سوم قسمت اول-مدرسه علمیه فیضیه قم-۲۱-۰۲-۱۳۸۹) ۳۴:۴۵
آیت الله مصباح یزدی-بررسی چند شبهه در مسأله ولایت فقیه (جلسه سوم قسمت دوم-مدرسه علمیه فیضیه قم-۲۱-۰۲-۱۳۸۹) ۳۷:۴۰
آیت الله مصباح یزدی-حوزه ولایت ولی فقیه (جلسه چهارم قسمت اول-مدرسه علمیه فیضیه قم-۰۳-۰۳-۱۳۸۹) ۳۷:۰۱
آیت الله مصباح یزدی-حوزه ولایت ولی فقیه (جلسه چهارم قسمت دوم-مدرسه علمیه فیضیه قم-۰۳-۰۳-۱۳۸۹) ۳۴:۴۰
اندیشه جاوید-مبانی و مفهوم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی و مذهبی امام خمینی (ره) با حضور: دکتر احمد جهان بزرگی و دکتر محمد جواد ارسطا (تصویری) ۴۲:۳۷
اندیشه جاوید-مبانی و مفهوم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی و مذهبی امام خمینی (ره) با حضور: دکتر احمد جهان بزرگی و دکتر محمد جواد ارسطا (صوتی) ۴۲:۳۷
آیت الله معرفت-مقام حق تشریع برای امامان معصوم علیهم السلام (قسمت دوم-تصویری) ۲۵:۳۱
آیت الله معرفت-مقام حق تشریع برای امامان معصوم علیهم السلام (قسمت دوم-صوتی) ۲۵:۳۱
آیت الله معرفت-انواع ولایت، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و شرایط زعامت دینی (قسمت اول-تصویری) ۲۷:۴۷
آیت الله معرفت-انواع ولایت، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و شرایط زعامت دینی (قسمت اول-صوتی) ۲۷:۴۷
Velayat-e Faqih? What is Wilayat al-Faqih? (video Clip) Direct Download ۸:۱۸
ولایت فقیه و دیکتاتوری! ۹:۴۵
مگر مراجع و رهبری معصوم هستند؟ (این کلیپ را از دست ندهید!) ۲:۱۹
کلیپ تکان دهنده از استاد پناهیان: چرا دست روی دست گذاشته اید؟ چرا در خط مقدم نمی جنگید؟ ۶:۲۱
آیت الله مصباح: ولایت فقیه فراتر از قانون ۳:۲۹
حجت ‌الاسلام پناهیان: آیا ولی فقیه مورد تایید امام زمان (عج) است؟ ۱۵:۵۵
حجت ‌الاسلام پناهیان: ناراحت کردن دوستان خدا | حدیثی تکان دهنده از امام رضا علیه السلام ۳:۱۵
مرحوم آیت الله خوشوقت-تنها مطیع تو هستیم ۰۲:۵۵
سخنرانی حجت الاسلام پناهیان درباره ولایت امام خامنه ای ۱۱:۵۷
حجت الاسلام پناهیان: داستان های ناگفته از امام و رهبری ۹:۴۲
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۱ – اسلام دینی اجتماعیست ۰۰:۳۸:۴۵
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۲ – ادله لزوم تشکیل حکومت ۰۰:۳۹:۵۸
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۳ – ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت ۰۰:۴۷:۳۲
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۴ – روایت پیامبر اکرم؛ خلافت فقیه ۰۰:۴۹:۰۰
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۵ – روایت پیامبر اکرم؛ فقها خلفای پیامبر ۰۰:۴۹:۴۳
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۶ – روایت امام موسی کاظم؛ فقها محافظان اسلام ۰۰:۵۰:۰۰
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۷ – روایت پیامبر اکرم؛ علماء امناء رسل ۰۰:۴۸:۰۳
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۸ – روایت مشهوره ابی خدیجه؛ عدم رجوع به حاکم فاسد ۰۰:۵۰:۰۰
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۹ – روایت امام صادق؛ علما ورثه انبیاء ۰۰:۴۹:۴۷
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۱۰ – روایت خطاب امام علی به شریح قاضی ۰۰:۵۰:۰۰
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۱۱ – قیام به حق ۰۰:۵۰:۰۰
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۱(آیت الله مجتبی تهرانی)-غرض قانون تعادل است-۱۸دی۱۳۸۵ ۵۸:۲۴
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۲(آیت الله مجتبی تهرانی)-ولایت فقیه تابع کدام قانون-۱۹دی۱۳۵۸ ۵۵:۵۱
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۳(آیت الله مجتبی تهرانی)-فرمان الهی کافیست یا نه-۲۰دی۱۳۵۸ ۵۸:۰۱
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۵(آیت الله مجتبی تهرانی)-قویترین پیوندها پیوند مذهبی در جامعه است-۲۲دی۱۳۵۸ ۴۳:۵۱
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۶(آیت الله مجتبی تهرانی)-سه نوع حکومت در عدم حضور انبیاء و اولیاء-۲۳دی۱۳۵۸ ۴۹:۵۷
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۷(آیت الله مجتبی تهرانی)-شرایط ششگانه ولایت فقیه در غیبت معصوم-۲۴دی۱۳۵۸ ۵۷:۰۴
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۸(آیت الله مجتبی تهرانی)-صلاحیت رهبری در غیبت معصوم-۲۵دی۱۳۵۸ ۰۱:۱۲:۴۰
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۹(آیت الله مجتبی تهرانی)-نصب الهی رهبر اسلامی-۲۶دی۱۳۵۸ ۰۱:۰۰:۳۳
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۱۰(آیت الله مجتبی تهرانی)-رهبران اسلامی-۲۷ دی۱۳۵۸ ۰۱:۰۳:۰۹
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۱۱(آیت الله مجتبی تهرانی)-از بین رفتن قداست-۲۸دی۱۳۵۸ ۰۱:۱۸:۱۲
انتظارات بیجا از ولی فقیه ۱۱:۱۴
اندیشه های راهبردی درسیره مقام معظم رهبری(ویژگی های فکری مقام معظم رهبری) ۰۸:۱۴
اندیشه های راهبردی درسیره مقام معظم رهبری(انگیزه طرح بحث) ۰۶:۲۲
مهمترین دلایل منکرین رابطه دین و سیاست ۴۹:۳۶
بررسی حکومت اسلامی-۲ ۴۳:۱۴
بررسی حکومت اسلامی-۱ ۵۰:۵۰
دلایل نقلی ولایت فقیه ۵۱:۱۸
دلایل عقلی ولایت فقیه ۵۲:۱۵
ولایت فقها در عصر غیبت ۴۹:۳۳
انتخاب و حاکمیت ملی ۴۹:۳۶
ولایت اهل بیت علیهم السلام ۴۴:۳۳
حاکمیت و ولایت عامه ۴۵:۲۷
رابطه دین با دموکراسی ۴۸:۱۶
دین و سیاست ۵۱:۱۴
مبانی حکومت اسلامی ۵۱:۴۸
ولایت فقیه – جلسه اول ۰۱:۵۲:۵۷
ولایت فقیه – جلسه دوم ۰۱:۴۲:۱۴
ولایت فقیه – جلسه سوم ۰۱:۴۱:۵۸
ولایت فقیه – جلسه چهارم ۰۱:۵۱:۱۴
ولایت فقیه – جلسه پنجم ۰۱:۴۲:۱۴
ولایت فقیه – جلسه هفتم ۰۱:۳۴:۴۹
ولایت فقیه- جلسه ششم ۰۱:۲۱:۵۳
ولایت فقیه- جلسه هشتم ۰۱:۳۳:۴۳
پاسخ آیت الله علم الهدی به سخنان عماد افروغ ۱۰:۳۶
کارآمدی ولایت فقیه در بحران های اجتماعی ۵۵:۲۲
نظر آیت الله ناصری درباره رهبر معظم انقلاب ۱:۵۰
ناگفته‌های سیدحسن نصرالله از ولی امر مسلمین ۳۷:۰۱
تمسک و پیروی کامل از ولایت فقیه ۴۷:۳۰
تفاوت حکومت های اسلامی با حکومت های غیر اسلامی ۴۸:۴۹
بحث کلامی پیرامون امام و ولایت فقیه ۴۱:۱۵
دلائل حکومت حکمای جور بعد از پیامبر اکرم (ص) ۴۱:۵۵
آیا فقیه متجزی ولایت دارد؟ ۵۲:۵۷
اثبات ولایت با شرع در زمان غیبت ۴۷:۱۷
نیابت دادن ۵۶:۲۸
وکالت ۵۷:۱۱
تبعیت از ائمه و اولیاء ۱:۰۱:۰۲
انتصاب ولایت فقیه ۵۵:۱۲
لزوم حضور جوانان در صحنه سیاست ۱:۱۷:۱۷
ولایت فقیه از زبان علما ۵۵:۴۱
روایاتی پیرامون ولایت فقیه ۱:۰۰:۱۵
لزوم اجرای احکام و قوانین ۵۷:۵۴
ولایت فقیه مبین احکام،مفسر قرآن ۴۸:۴۵
کیفیت اجرای قوانین ۵۶:۵۵
لزوم حاکم و حکومت اسلامی ۵۲:۰۸
ولایت تشریعی ۵۸:۰۸
ولایت پذیری ۵۵:۰۰
حکومت اسلامی ۵۳:۴۶
امامت، ولایت، ولایت فقیه (فایل صوتی) ۱:۰۲:۱۹
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۲ ۴:۰۶
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۱ ۴:۳۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۰ ۴:۵۹
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۹ ۵:۰۶
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۸ ۵:۰۳
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۷ ۵:۴۰
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۶ ۵:۲۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۵ ۵:۴۷
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۴ ۵:۱۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۳ ۵:۳۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۲ ۵:۳۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱ ۵:۲۸
شرح مخالفت مردم با ولایت فقیه ۳۴:۴۰
مسائل حکومتی در حوزه ولایت ولی فقیه ۳۷:۰۱
چگونگی انتخاب ولایت فقیه ۳۷:۴۰
مسئله ی اداره ی حکومت در نبودن حاکم معصوم ۳۴:۴۵
مسائلی پیرامون حق و تکلیف ولایت فقیه ۴۰:۴۷
اثبات اصل ولایت فقیه ۲۵:۴۳
مفهوم ولایت مطلقه ۳۳:۴۷
معنای لغوی ولایت فقیه ۳۴:۴۰
تبعیت از ولایت فقیه ۳۸:۲۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مرجعیت در شیعه ۲ ۲۸:۲۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مرجعیت در شیعه ۱ ۴۱:۴۶

مطالب مشابه

5345 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. OMID گفت:

  سلام یه نرم افزار خوب برای تبدیلmp3به mp4میشناسی

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۲۹:

  سلام تا جایی که میدونم ام پی ۴ فرمت ویدئویی هست و فکر نکنم کسی فایل صوتی رو به تصویری تبدیل کننه
  ولی اگه برای دستگاه خاصی میخای که فقط ام پی ۴ رو پخش میکنه نرم افزارهای خیلی زیادی هست برای مثال خودم برای تبدیل فرمت از این استفاده میکنم
  bigsoft total video converter
  کار باهاش هم خیلی راحته ولی اگه موفق نشدی حتما بهم بگو

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت