هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

10

 

 

 

جلسه

عنوان

اجرا
(WMA)
حجم
(KB)
۱ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۵۳۲
۲ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۶۴۷
۳ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۴۲۹
۴ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۵۱۵
۵ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۹۶۳
۶ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۶۳
۷ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۴۵
۸ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۳۶
۹ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۷۵
۱۰ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۰۵
۱۱ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۳
۱۲ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۱۳ سخنرانی    
۱۴ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۱۵ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۱۶ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۱۷ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷
۱۸ سخنرانی    
۱۹ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۳۳
۲۰ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۰۰
۲۱ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۱۰۳
۲۲ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۷۶۶

 

(لطفاً توجه فرمایید که حجم فایلهای ذکر شده در جداول زیر صحیح نمی باشد .
ارقام واقعی بتدریج اضافه خواهند گردید )

 

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)
حجم
(KB)
۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۵۳۲
۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۶۴۷
۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۴۲۹
۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۵۱۵
۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۹۶۳
۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۶۳
۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۴۵
۸ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۳۶
۹ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۷۵
۱۰ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۰۵
۱۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۳
۱۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۱۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۱۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۱۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۱۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۱۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷
۱۸ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۱۹ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۳۳
۲۰ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۰۰
۲۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۱۰۳
۲۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۷۶۶
۲۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۲۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۲۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۲۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۲۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷
۲۸ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۲۹ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۳۳
۳۰ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۰۰
۳۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۱۰۳
۳۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۷۶۶
۳۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۳۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۳۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۳۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۳۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷
۳۸ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۳۹ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۳۳
۴۰ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۰۰
۴۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۱۰۳
۴۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۷۶۶
۴۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۴۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۴۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۴۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۴۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون
b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، واحد صوت

حق شناسی انسان در برابر پروردگار ۱۵:۳۶
نظام خداوند تحت سیطره پروردگار ۲۴:۵۱
نعمت عقـل ۱۴:۰۶
همه موجودات آیات الهی هستند ۱۴:۲۳
خودسازی و مقابله با نفس ۱۲:۵۵
قدرت پروردگار و ضعف انسان ۱۵:۲۹
تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۱ (شرارت و زور گویی) ۱۴:۳۱
تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۲ (مرحله اولیه عقلانیت خودسازیست) ۱۴:۳۹
تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۳ (عذاب کفر و الحاد) ۱۴:۴۵
تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۴ (تبعیت از انبیاء) ۱۱:۰۳
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۱ (ترس از خدا و خودسازی) ۱۱:۵۱
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۲ (انسان، اسفل السافلین و کرام الکاتبین) ۹:۱۸
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۴ (انسان و حقیقت بندگی) ۱۶:۴۸
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۳ (مراتب و استحام ایمان) ۱۲:۴۸
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۵ (انسان و مالکیت دنیا) ۱۷:۱۵
احوال روز قیامت ۱۴:۱۰
تعریفی از مساله ایمان ۲۰:۱۱
قضا و قدر ۱۶:۱۶
آثار عمل صالح برای مومن ۱۶:۴۶
ایمان از طریق بندگی خداوند ۱۷:۱۳
بحثی در اعجاز قرآن کریم ۲۴:۳۴
شکست مبارزه با قرآن ۲۶:۴۳

 

انسان و حدود استفاده از مادیات ۱۸:۲۰
بشر نیازمند خداوندست ۱۱:۱۷
سه نحوه حرکت انسان به سوی پروردگار ۱۸:۵۶
اثبات اصل مبداء انسان ۱۸:۱۲
آگاهی بشر، هدف انبیاء است ۱۵:۰۱
خداوند انسان را خلیفه در زمین قرار داد ۱۷:۵۰
وسوسه شیطانی ۲۰:۳۷
گناه وسیله ای برای تنزل انسان ۲۲:۳۳
مقتضای فطرت انسانی و عمل به آن ۲۲:۰۲
بررسی ریشه فطرت انسان ۲۱:۳۲
آنچه انسان را از فطرت خارج و یا به آن بر می گرداند ۱۳:۵۰
نجات آدم بوسیله اسمائی که خداوند به وی القا کرد ۱۵:۵۱
انواع نعمت های الهی ۱۴:۵۸
شکر نعمت های الهی ۱۲:۳۰
همه نعمت ها برای انسان ۱۶:۰۲
تزکیه نفس ۱۶:۲۷
نماز، معراج مومن ۱۴:۱۰
همه نعمت ها از خداوندست ۱۴:۰۳
نعمتهای مادی و معنوی برای چه کسانیست؟ ۱۴:۵۷
نعمت های روحانی ۱۴:۰۲

 

مطالب مرتبط

4556 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. Persian Gulf گفت:

  سلام، خوب قربون شکلت برم آدم پدرش در میاد دونه دونه د انلود بکنه که؟!!!! خوب ی فایل یکجا (هم) میزاشتی خلاص دیگه؟!! نه نه اصلا از سایتتون راضی نیستم :,(

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۲۰:

  سلام یکجا ندارم والا فقط همینا رو تونستم پیدا کنم
  نیازی نیست تک تک بگیری از روش زیر استفاده کن
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1/

  [پاسخ]

 2. م گفت:

  تشکر فراوان . تشکر

  [پاسخ]

دسته بندی