دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg
دانلود مجموعه نکات اخلاقی از آیت الله حق شناس سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) 4ebe30b5bcffc449f12c8aa6bb2762ce XL

 

 

 

 

آیت الله حق شناس

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت اول ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۳ سخنرانی های متنوع از آیت الله حق شناس
۲ دانلود قسمت دوم ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۲
۳ دانلود قسمت سوم ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۳۰
۴ دانلود قسمت چهارم ۵,۲۹۲ ۰:۲۲:۳۴
۵ دانلود قسمت پنجم ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۵
۶ دانلود قسمت ششم ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷
۷ دانلود قسمت هفتم ۴,۹۷۱ ۰:۲۱:۱۱
۸ دانلود قسمت هشتم ۶,۹۹۹ ۰:۲۹:۵۱
۹ دانلود قسمت نهم ۷,۰۱۳ ۰:۲۹:۵۴
۱۰ دانلود قسمت دهم ۶,۳۹۸ ۰:۲۷:۱۷
۱۱ دانلود قسمت یازدهم ۹,۲۹۹ ۰:۳۹:۳۹
۱۲ دانلود قسمت دوازدهم ۵,۷۷۱ ۰:۲۴:۳۶
۱۳ دانلود قسمت سیزدهم ۳,۳۴۰ ۰:۱۴:۱۴
۱۴ دانلود قسمت چهاردهم ۶,۴۸۶ ۰:۲۷:۴۰
۱۵ دانلود قسمت پانزدهم ۴,۲۶۰ ۰:۱۸:۰۹
۱۶ دانلود قسمت شانزدهم ۵,۷۶۵ ۰:۲۴:۳۵
۱۷ دانلود قسمت هفدهم ۲,۹۵۵ ۰:۱۲:۳۵
۱۸ دانلود قسمت هجدهم ۳,۵۷۳ ۰:۱۵:۳۰
۱۹ دانلود قسمت نوزدهم ۵,۷۰۴ ۰:۲۴:۱۹
۲۰ دانلود قسمت بیستم ۳,۰۳۸ ۰:۱۲:۵۶
۲۱ دانلود قسمت بیست و یکم ۴,۹۰۳ ۰:۲۰:۵۴
۲۲ دانلود قسمت بیست و دوم ۳,۱۶۸ ۰:۱۳:۳۰
۲۳ دانلود قسمت بیست و سوم ۱,۷۲۶ ۰:۷:۲۱
۲۴ دانلود قسمت بیست وچهارم ۳,۰۲۸ ۰:۱۲:۵۴
۲۵ دانلود قسمت بیست و پنجم ۵,۸۴۹ ۰:۲۴:۵۶
۲۶ دانلودقسمت بیست و ششم ۶,۰۷۱ ۰:۲۵:۵۳
۲۷ دانلود قسمت بیست و هفتم ۶,۳۲۳ ۰:۲۶:۵۷
۲۸ دانلود قسمت بیست و هشتم ۶,۸۲۷ ۰:۲۹:۰۶
۲۹ دانلود قسمت بیست و نهم ۶,۵۹۰ ۰:۲۸:۰۶
۳۰ دانلود قسمت سی ام ۵,۲۵۵ ۰:۲۲:۲۴
۳۱ دانلود قسمت سی و یکم ۵,۷۵۳ ۰:۲۴:۳۲
۳۲ دانلود قسمت سی و دوم ۴,۲۰۴ ۰:۱۷:۵۵
۳۳ دانلود قسمت سی و سوم ۴,۹۶۸ ۰:۲۱:۱۱
۳۴ دانلود قسمت سی و چهارم ۳,۷۰۸ ۰:۱۵:۴۸
۳۵ دانلود قسمت سی و پنجم ۵,۶۳۹ ۰:۲۴:۰۳
۳۶ دانلود قسمت سی و ششم ۴,۵۶۸ ۰:۱۹:۲۸
۳۷ دانلود قسمت سی و هفتم ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۳۸ دانلود قسمت سی و هشتم ۴,۳۷۰ ۰:۱۸:۳۷
۳۹ دانلود قسمت سی و نهم ۳,۹۴۵ ۰:۱۶:۴۹
۴۰ دانلود قسمت چهلم ۵,۶۶۸ ۰:۲۴:۱۰
۴۱ دانلود قسمت چهل و یکم ۴,۹۸۷ ۰:۲۱:۱۵
۴۲ دانلود قسمت چهل و دوم ۵,۳۴۴ ۰:۲۲:۴۷
۴۳ دانلود قسمت چهل و سوم ۱۰,۷۲۵ ۰:۴۵:۴۴
۴۴ دانلود قسمت چهل و چهارم ۶,۲۹۱ ۰:۲۶:۴۹
۴۵ دانلود قسمت چهل و پنجم ۳,۶۱۲ ۰:۱۵:۲۴
۴۶ دانلود قسمت چهل و ششم ۵,۲۳۰ ۰:۲۲:۱۸
۴۷ دانلود قسمت چهل و هفتم ۳,۷۴۰ ۰:۱۵:۵۶
۴۸ دانلود قسمت چهل و هشتم ۴,۳۳۸ ۰:۱۸:۲۹
۴۹ دانلود قسمت چهل و نهم ۴,۵۵۳ ۰:۱۹:۲۴
۵۰ دانلود قسمت پنجاهم ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۵۱ دانلود قسمت پنجاه و یکم ۴,۸۸۱ ۰:۲۰:۴۸
۵۲ دانلود قسمت پنجاه و دوم ۶,۰۱۲ ۰:۲۵:۵۸
۵۳ دانلود قسمت پنجاه و سوم ۵,۸۵۹ ۰:۲۴:۵۹
۵۴ دانلود قسمت پنجاه و چهارم ۶,۵۴۰ ۰:۲۷:۵۳
۵۵ دانلود قسمت پنجاه و پنجم ۵,۴۷۰ ۰:۲۳:۲۰
۵۶ دانلود قسمت پنجاه و ششم ۷,۱۱۷ ۰:۳۰:۲۲
۵۷ دانلود قسمت پنجاه و هفتم ۱۳,۲۸۰ ۰:۵۶:۳۹
۵۸ دانلود قسمت پنجاه و هشتم ۶,۱۶۳ ۰:۲۶:۱۸
۵۹ دانلود قسمت پنجاه و نهم ۴,۷۷۷ ۰:۲۰:۲۳
۶۰ دانلود قسمت شصتم ۶,۶۱۲ ۰:۲۸:۱۳
۶۱ دانلود قسمت شصت و یکم ۶,۷۹۰ ۰:۲۸:۵۸
۶۲ دانلود قسمت شصت و دوم ۵,۷۱۶ ۰:۲۴:۲۳
۶۳ دانلود قسمت شصت و سوم ۴,۰۶۰ ۰:۱۷:۱۹
۶۴ دانلود قسمت شصت و چهارم ۵,۷۶۹ ۰:۲۴:۳۷
۶۵ دانلود قسمت شصت و پنجم ۶,۳۶۲ ۰:۲۷:۰۹

 

ردیف موضوع زمان دریافت
۱ خدا مؤمن واقعی را اجازه نمی دهد که منحرف شود  ۰۳':۴۱ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲ ایمان به خدا و رفیق صالح موجب سعادت است  ۰۴':۰۳ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳ اطاعت خدا یعنی وکیل قراردادن خدا  ۰۵':۲۶ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۴ اطاعت خدا یعنی وکیل قراردادن خدا  ۰۴':۲۸ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۵ اهمیت ذکرخدا و آثار آن برقلب انسان ۰۴':۳۵ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۶ قلب پاک سبب عروج انسان( تعالی انسان) ۰۳':۰۴ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۷ مراحل خلوص عمل درانسان ۰۲':۲۰ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۸ عوامل ریاضت و قرب به خدا ۰۴':۱۰ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۹ عوامل و موانع قرب به خدا ۰۵':۰۷ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۰ ضرورت دوری ازهوای نفس ۰۴':۱۰ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۱ ارزش علم مفید ۰۲':۳۳ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۲ دعا وسیله اجابت نیاز  ۰۳':۳۶ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۳ اثرترک نماز اول وقت ۰۱':۳۳ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۴ میزان قبولی نماز درترک گناه است ۰۳':۴۱ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۵ نقش و اهمیت نماز در سعادت ۰۴':۳۱ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۶ مراقب وسوسه های شیطان باشید ۰۱':۴۷ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۷ دوستی دنیا توفیق بندگی راسلب می کند ۰۱':۵۵ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۸ شیطان در کمین مؤمنان است ۰۳':۲۰ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۱۹ تزکیه نفس را باید با جدیت گرفت ۰۳':۴۳ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۰ چگونگی مکرهای شیطان ۰۵':۲۹ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۱ نجات انسان در تقواست ۰۳':۰۴ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۲ در مجالس مقیدبه آخرت باشید و دنیا را ترک کنید ۰۲':۰۴ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۳ توسل به غیرخدا از ضعف ایمان است ۰۱':۵۷ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۴ قبل ازفوت وقت خودرابسازید ۰۲':۱۲ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۵ پیش آمدهامکافات اعمال است ۰۲':۱۸ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۶ دل پاک به عرش اعلی می رود ۰۲':۵۱ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۷ برترین آدمها خدمتگذاران به انسانها هستند ۰۲':۰۸ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۸ لزوم تفکر و تدبر در دین ۰۱':۴۴ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۲۹ جلسات اخلاق راشرکت کنید ۰۲':۴۰ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۰ جایگاه طالب علم در اسلام ۰۲':۰۱ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۱ کسب مؤفقیت با تقوا میسر است ۰۱':۵۸ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۲ ارزش علم مفید ۰۲':۱۹ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۳ جایگاه طالب علم در اسلام ۰۲':۰۳ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۴ حکمت عبادت در اسلام ۰۴':۱۷ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۵ خداوند مؤمن را یاری می کند ۰۲':۴۶ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۶ عبادت باید عاشقانه باشد ۰۲':۳۹ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۷ چهار رفتار مهم درسعادت دنیا وآخرت ۰۳':۵۸ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۸ بدون تلاش هیچ چیز میسر نیست ۰۴':۴۸ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۳۹ بدون تلاش هیچ چیز میسر نیست ۰۳':۴۳ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۴۰ اهمیت شناخت نفس خویشتن وانسان ۰۳':۱۱ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۴۱ دوری ازخواهشهای نفسانی وسیله قرب به خدا ۰۳':۳۰ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۴۲ علم مفید علم نزدیک به الله است ۰۲':۱۳ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
۴۳ علم مفید علم نزدیک به الله است ۰۴':۱۳ سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) Download
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آیت اللّه حق شناس | جای خدا کجاست؟ ۰۰:۰۵:۴۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آیت اللّه حق شناس | در بند صاحبخانه باش ۰۰:۰۱:۴۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آیت الله حق شناس | چرا رفیق راه و استاد ، آرامش دهنده اند ۰۰:۰۵:۴۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آیت الله حق شناس | دعا ۰۰:۰۳:۰۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آیت الله حق شناس | اسیر چاه طبیعت ۰۰:۰۵:۱۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آیت الله حق شناس | کسب یقین در تبعیت است و نه چله نشینی ۰۰:۰۲:۵۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آیت الله حق شناس | طیران آدمیت ۰۰:۰۴:۰۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آیت الله حق شناس | آگاهی از سرّ وحدت ۰۰:۰۳:۴۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: عاقل کیست؟ / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۴۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: اهمیت تهذیب اخلاق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۵۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: قلب نورانی، چگونه؟ / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۵:۲۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: طلب علم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۴۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: واعظ نفس / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۲۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: ایستادگی در مقابل نفس / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۵:۱۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: طاعت خدا در علم است / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۳۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت عالم و متعلم (۲) / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۳۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۱۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: بهترین خوشبختی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۰۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: سبک خواندن نماز / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۳۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: عظمت نماز با تمأنینه / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۴۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: بهترین هدیه از زبان پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۲۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: نفس گروگان اعمال / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۱۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: غفلت از حضرت حق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۴۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: انسان به خودش ضرر می‌زند / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۱۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: یقین / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۵۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: انسانیت انسان / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۱۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: خلوت با پروردگار / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۲۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: قدرت نماز در عاقب بخیری / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۳۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: بیان امام خمینی (ره) در مکارم اخلاق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۴۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: اخلاص / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۰۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: نماز با ارزش / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۴۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: آزمایشات الهی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۱۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: گنجهای درون انسان / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۴۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: ضرورت طلب علم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۰۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: ادعونی استجب لکم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۵۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: ضرورت حضور در مجالس وعظ و خطابه / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۳۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۱۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: روشنی دل در به یاد مرگ بودن / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۳۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت استاد و معلم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۱۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: نیت المؤمن خیر من عمله / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۰۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت استغفار / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۲۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: مصیبت ها عامل هدایت / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۴۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت عالم و متعلم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۵۱

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 وسواس ۲۴:۰۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 اقسام علوم ۲۶:۵۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مبارزه با امیال نفسانی ۲۳:۲۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مقام و فضائل نماز شب ۲۶:۲۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 علم عامل آبادانی ۲۲:۳۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 اخلاص ۲۲:۴۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 ورع ۲۹:۵۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 توکل ۲۱:۱۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 کلمات گوهر بار امام حسین(ع) ۲۷:۱۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 ملک الموت در لحظه مرگ ۲۹:۵۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 فضائل ماه رجب ۲۴:۳۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 بهره وری از علم در دسترس انسان ۱۸:۰۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 رحمت پروردگار به سبب انجام اعمال نیک ۱۴:۱۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 هر عمل انسان در محضر پروردگار ۳۹:۳۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آثار رذایل اخلاقی در باطن انسان ۲۴:۳۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 توجه به خدا و معرفت به او ۱۲:۳۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 عبد پروردگار ۱۴:۱۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آداب معاشرت اجتماعی ۱۵:۱۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 فعلیات انسان در جهت رضایت خدا ۲۴:۱۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 تاثیر درک هدف خلقت ۱۲:۵۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 عمل به علم ۲۰:۵۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 عمل به قرآن راه رسیدن به سعادت ۱۳:۲۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مذمت پیروی از امیال نفسانی ۱۲:۵۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 چگونگی عمل به احکام دین ۷:۲۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مساله خمس ۲۵:۵۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 تشخیص حق از باطل ۲۴:۵۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 حضرت علی (ع)،قرآن ناطق ۲۶:۵۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 فضائل نیمه شعبان ۲۹:۰۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آداب معاشرت ۲۸:۰۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 بیداری و توجه ۲۲:۲۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 هدایت خاصه پروردگار ۲۴:۳۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 امتحان پیامبران ۱۷:۵۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مساله سهم امام ۲۱:۱۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 علم پروردگار و اولیاء الهی ۱۵:۴۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 اجابت خدا و رسول ۲۴:۰۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 نتایج تراکم گناهان در قلب ۱۹:۲۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 شرایط وصیت ۱۳:۱۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 لزوم وصیت کردن ۱۸:۳۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 احکام روزه ۱۶:۴۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 دوری از منکرات ۲۴:۰۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 حکم خواندن سوره های سجده دار در نماز ۲۱:۱۵
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 طرق کمال یافتن ۲۲:۴۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 دعا کردن ۴۵:۴۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 ارکان نماز ۲۶:۴۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 لزوم دعا در حق دیگران ۱۵:۲۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 توصیه به احترام گذاشتن در معاشرت ۲۲:۱۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 فضائل ماه ذی الحجه ۱۵:۵۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 حضور قلب در نماز ۱۸:۲۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 نتایج پی بردن به تبعات اعمال ۱۹:۲۴
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 فضائل آموختن علم ۱۳:۱۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 باز شدن ابواب الهی در شب قدر ۲۰:۴۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 عبودیت و پرهیز از حب نفس ۲۵:۳۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 کرنش در برابر فرامین اسلام ۲۴:۵۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 آثار اشتغال به نماز ۲۷:۵۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 نتایج چشیدن حلاوت دنیا ۲۳:۲۰
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 مقام ولایت و ولایت پذیری ۳۰:۲۱
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 کنترل زبان ۵۶:۳۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 طول عمر ، افضل نعمت ها ۲۶:۱۷
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 ملاک و معیار خمس ۲۰:۲۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 رابطه ی نیاز انسان و خمس ۲۸:۱۲
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 در آمد انسان و خمس ۲۸:۵۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 ارزش عمل صالح در ماه ذی الحجه ۲۴:۲۳
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 دلائل قیام امام حسین (ع) ۱۷:۱۹
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 عبادت همراه با تفکر ۲۴:۳۶
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 هدف از خلقت ۲۷:۰۸
سخنرانی های آیت الله حق شناس (ره) musicdl50 روزی که در آن گناه نشود عید است ۲۷:۴۰

 

کانال تلگرام زهرامدیا
6162 بازدید ۱۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. سيد گفت:

  سلام آبجی.من از فیلم های سینماییتون تو وبم گذاشتم(البته با ذکر منبعش که شما باشید).
  اگه عوامل اون فیلمای سینمایی راضیشون نباشه چی میشه؟حق الناس میشه نه؟چون منم یه بازدید کننده بهم گفت.
  اگه میشه تو وبم جوابمو بدین.
  ضمن اینکه من از مطالبتون تو وب کوچکم استفاده میکنم

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام خوب کاری کردی ولی منبع رو نمیخاد بزنی
   حتما عوامل فیلم راضی بودن که اجازه دادن تلویزیون پخش کنه نگران این چیزا نباش

 2. سيد گفت:

  یه چیز دیگه اینکه من چندبار گفتم از آقای مجتهدی هم کلیپ و سخنرانی بذارید.
  به جرأت میگم مؤثرترین شیوه و بیان سخنرانی برای ما جوونا سخنرانیای آقای مجتهدی تهرانیه.خدا رحمتشون کنه

 3. سيد گفت:

  نه آبجی پیدا نکردم(سخنرانی آقای مجتهدی تهرانی).
  سایت شهید آوینی هم راضی هستن که مطلب ازشون میذارید؟
  ممنون که مشکلمو برطرف کردید.
  اجرکم عندالله

 4. سيد گفت:

  جدی؟ببخشید داداش.خب زودتر بگو.سایت عاشورا قسمت نرم افزاراش لینکاش تقریبا همه خرابن

 5. سيد گفت:

  من idmدارم ولی وقتی کلیک راست میکنم گزینش نمیاد.شما نمیدونی مشکل از کجاست؟ممنون

 6. سيد گفت:

  اینستال رو میزنم دانلودم میشه ولی نمیدونم چه نرم افزاری میخواد که بالا بیاردش و نصب بشه!!!
  ببخشید دیگه مزاحم میشم

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام
   هر سوالی داشتی بپرس نوکرتم هستم
   وقتی دانلود شد موزیلا رو باز کن
   از اون بالا گزینه تولز و بعدش گزینه add ons رو بزن تا یه صفحه باز بشه
   روی گزینه دومی که اسمش extention هست کلیک کن ببین تو گزینه هاش idm cc هست یا نه
   اگه بود که فعالش کن اگه نبود اون بالا سمت راست یه چیزی شبیه چرخ دنده هست روش کلیک کن چند تا گزینه زیرش میاد گزینه install add ons from file رو بزن بعد فایلی که دانلود کردی رو انتخاب کن اکی بزن دیگه حله
   اگه بازم نتونستی بهم بگو نه خجالت بکشی

 7. فدات.آره درست شد داداش.ممنونم.خیلی ممنونم.خیلی خیلی ممنونم

 8. جواد گفت:

  شما محشرید.من عاشق سایت شمام.
  اگه میشه فایل ها را با بهترین کیفیت منتشر کنیدممنون

 9. غلام حسن بخشی گفت:

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید
  کانال رسمی حوزه سطح عالی آیت الله حق شناس (قم) مشتمل بر مطالب اخلاقی، تصاویر، فایل های صوتی تصویری و دست نوشته های آن مرحوم جهت استفاده علاقمندان به معارف ناب اسلامی راه اندازی شده است ..
  لطفا در صورت صلاحدید اطلاع رسانی فرمایید.
  با تشکر
  حوزه علمیه قم

  لینک کانال:

  https://telegram.me/joinchat/Cg1yqzwf5DoaC5iRbhtdhA

دسته بندی