دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

Falahzade-00

 

احکام

 

جلسه بیست و سوم-احکام رؤیت هلال ماه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۴:۰۵
جلسه بیست و سوم-احکام رؤیت هلال ماه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۵۵
جلسه بیست و دوم-کیفیت اقتداء در نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۵:۵۹
جلسه بیست و یکم-درس هائی از نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۳۵
جلسه بیست و یکم-درس هائی از نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۵
جلسه بیستم-احکام نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۳۳
جلسه بیستم-احکام نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۳
جلسه نوزدهم-احکام و آداب گفتن ذکر-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۵:۴۰
جلسه نوزدهم-احکام و آداب گفتن ذکر-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۵:۳۰
جلسه هجدهم-ادامه مبحث توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۴:۵۰
جلسه هجدهم-ادامه مبحث توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۴:۴۵
جلسه هفدهم-ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۰۹:۵۰
جلسه هفدهم-ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۴:۳۰
جلسه شانزدهم-ادامه احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۳۰
جلسه پانزدهم-احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۳۰
جلسه شانزدهم-ادامه احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۰۳
جلسه پانزدهم-احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۰۳
جلسه سیزدهم-توصیه به سبقت از دیگران در اعمال عبادی-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۰
جلسه چهاردهم-احکام مسجد-رمضان ۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۰
جلسه چهاردهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۰۳
جلسه سیزدهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۳
جلسه دوازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۱
جلسه دوازدهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۳
جلسه یازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۱
جلسه یازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۰
جلسه دهم-کلیات مصارف زکات و صدقه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۳:۱۱
جلسه دهم-کلیات مصارف زکات و صدقه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۰۱
جلسه نهم-مسائل مربوط به صدقه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۰۱
جلسه نهم-مسائل مربوط به صدقه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۳:۰۱
جلسه هشتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۱۳
جلسه هشتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۳
جلسه هفتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-فضائل روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۰
جلسه هفتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-فضائل روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۰
جلسه ششم-مبطلات روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۵۲
جلسه ششم-مبطلات روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۱
جلسه پنجم-فوائد روزه(قرب الی الله ، محصول روزه داری)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۰۱:۱۰:۳۸
جلسه پنجم-فوائد روزه(قرب الی الله ، محصول روزه داری)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۵
جلسه چهارم-فوائد روزه(صحت و سلامتی بدن)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۶
جلسه چهارم-فوائد روزه(صحت و سلامتی بدن)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۶
جلسه سوم-سفر و روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۰:۵۲
جلسه سوم-سفر و روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۰:۳۹
جلسه دوم-فلسفه روزه(سنجش اخلاص و تعبد انسان)رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۹
جلسه دوم-فلسفه روزه(سنجش اخلاص و تعبد انسان)رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۹
جلسه اول-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۲۵
جلسه اول-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۴.۲۰ ۰۰:۱۰:۲۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۱ ۰۰:۱۲:۰۶
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۹ ۰۰:۱۲:۱۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۸ ۰۰:۱۱:۴۵
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۴ ۰۰:۱۱:۴۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۳ ۰۰:۱۲:۴۰
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۲ ۰۰:۱۲:۱۲
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۳۰ ۰۰:۱۱:۵۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۹ ۰۰:۱۱:۵۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۸ ۰۰:۱۳:۰۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۷ ۰۰:۱۵:۵۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۲ ۰۰:۴۴:۲۵
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۵ ۰۰:۴۲:۴۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۰۸ ۰۰:۴۳:۳۵
پاسخ به سوالات احکام ۶ ۴۱:۴۲
پاسخ به سوالات احکام ۵ ۳۷:۲۸
پاسخ به سوالات ۳ ۹:۳۱
پاسخ به سوالات ۴ ۸:۴۲
پاسخ به سوالات احکام شرعی ۲ ۸:۵۱
پاسخ به سوالات احکام شرعی ۱ ۹:۱۱

 

برنامه عروه الوثقی

 

احکام واجبات نماز ۱۶:۵۷
احکام واجبات نماز ۱۵:۳۳
احکام واجبات نماز ۱۵:۳۴
احکام واجبات نماز ۱۹:۳۶
احکام نگاه کردن به صورت و دستهای نامحرم ۱۶:۴۸
شرایط لباس حجاب ۱۷:۰۱
حکم اصل ازدواج در اسلام ۱۷:۲۷
احکام خطبه عقد و خطبه پیش از عقد ۱۴:۴۸
طهارت ظاهری ۱۶:۱۱
احکام شکّیات نماز ۰۰:۱۷:۰۹
احکام ارث ۰۰:۱۳:۲۶
احکام خوردن و آشامیدن ۰۰:۱۳:۰۹
احکام اجتهاد و تقلید ۱ ۰۰:۱۲:۱۷
احکام اجتهاد و تقلید ۲ ۰۰:۱۱:۰۶
احکام مزارعه ۰۰:۱۲:۰۷
احکام قرض ۰۰:۱۲:۴۱
احکام نگاه کردن به صورت و دست نامحرم ۱۶:۴۸
احکام نگاه کردن به محرم و نامحرم ۱۴:۳۱
احکام نگاه کردن ۱۵:۱۵
احکام مهمانی ۱۵:۴۸
احکام صله رحم ۱۴:۲۹
احکام احترام به والدین ۲ ۱۵:۳۲
احکام احترام به والدین ۱ ۱۵:۰۸
احکام نذر ۳ ۱۴:۲۸
احکام نذر ۲ ۱۲:۲۹
احکام نذر ۱ ۱۲:۵۴
احکام اشیاء پیدا شده ۱۱:۲۶
احکام صلح ۱۲:۲۵
احکام هبه ۲ ۱۲:۱۲
احکام هبه ۱ ۱۳:۰۲
احکام صدقه ۲ ۱۳:۳۶
احکام صدقه ۱ ۱۳:۰۱
احکام عاریه ۱۰:۳۵
احکام امانتداری ۱۴:۰۷
احکام قرض ۳ ۱۳:۵۹
احکام قرض ۲ ۱۳:۵۲
احکام قرض ۱ ۱۳:۱۷
احکام مزارعه ۱۴:۱۰
احکام مضاربه ۱۳:۱۰
رهن و اجاره ۱۳:۲۷
سایر موارد حق فسخ معامله ۱ ۱۳:۰۳
سایر موارد حق فسخ معامله ۲ ۱۲:۵۶
سایر موارد حق فسخ معامله ۳ ۱۰:۳۹
سایر موارد حق فسخ معامله ۴ ۱۲:۳۵
احکام اجاره ۱ ۱۱:۴۳
احکام اجاره ۲ ۱۲:۱۳
احکام اجاره ۳ ۱۱:۲۱
احکام اجاره ۴ ۱۲:۳۶
مصارف خمس ۱۶:۲۸
خمس غنائم جنگی و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و پیامدهای منفی خمس ندادن ۱۷:۳۰
خمس معدن و مال حرام مخلود با حرام ۱۵:۳۰
مواردی که پرداخت خمس آنها واجب است ۱۶:۴۴
تعریف مخارج زندگی ۱۵:۰۸
تعریف سال خمسی ۱۵:۴۵
تعریف منفعت کسب در مساله خمس ۱۵:۲۲
اهمیت خمس و موارد وجوب آن ۱۵:۳۹
زکات فطره و مصارف زکات ۱۵:۴۱
شرایط و وجوب زکات دام و طلا و نقره ۱۵:۲۲
میزان زکات ۱۳:۵۴
احکام کم کردن هزینه ها در زکات محصولات کشاورزی ۱۴:۴۳
نصاب شرعی دام و طلا و نقره در مساله زکات ۱۴:۲۸
نصاب شرعی محصولات کشاورزی در مساله زکات ۱۵:۵۸
اقسام زکات ۱۵:۳۵
احکام زکات ۱۵:۳۳
احکام مهمانی ۱۶:۴۵
احکام صله ارحام ۱۵:۲۳
ادامه احکام احترام به والدین ۱۵:۲۳
احترام به والدین ۱۵:۵۱
حفظ کانون خانواده ۱۵:۴۹
احکام بهداشت خانواده ۱۷:۳۵
احکام عقیقه ۱۶:۴۱
احکام فرزند داری ۱۵:۲۸
احکام تلقیح مصنوعی ۱۷:۰۸
راه های کسب حلال ۱۳:۵۱
کسب های حلال و حرام ۱۳:۴۲
احکام خرید و فروش ۱ ۱۳:۲۵
احکام خرید و فروش ۲ ۱۳:۲۲
احکام خرید و فروش ۳ ۱۳:۴۵
احکام خرید و فروش ۴ ۱۴:۰۲
احکام خرید و فروش ۵ ۱۴:۱۴
احکام بانک ۱ ۱۳:۰۵
احکام بانک ۲ ۱۳:۳۱
احکام بانک ۳ ۱۴:۴۰
احکام فروش چک ۱۲:۲۸
احکام فروش وام ۱۴:۴۷
احکام خرید و فروش ۶ ۱۲:۳۷
موارد حق فسخ معامله ۱ ۱۳:۱۱
موارد حق فسخ معامله ۲ ۱۲:۴۴
احکام سقط جنین ۱۴:۵۴
احکام فرزند خواهی ۱۷:۵۱
احکام نفقه ۱۵:۱۲
احکام مهریه ۱۶:۱۶
احکام جهیزیه ۱۶:۰۳
احکام عقد ازدواج ۱۵:۳۶
حکم اصل ازدواج در اسلام ۱۸:۲۸
احکام و شیوه خواستگاری نمودن ۱۳:۲۹
احکام ازدواج ، تشکیل خانواده واهمیت و ضرورت آن ۱۳:۳۴
لباس حجاب-قسمت دوم ۱۷:۰۸
لباس حجاب-قسمت اول ۱۴:۵۵
اهمیت مساله حجاب ۱۶:۰۴
احکام نگاه حلال و حرام (نگاه کردن به عکس و فیلم نامحرم) ۱۶:۴۶
احکام لمس کردن بدن محارم و نامحرم ۱۵:۱۶
احکام نگاه کردن پسر به دختر هنگام خواستگاری ۱۵:۴۸
احکام مراجعه زن بیمار به پزشک مرد ۱۶:۵۲
احکام نگاه کردن به نامحرم ۱۷:۰۵
احکام نگاه کردن به همسر و محارم ۱۵:۰۰
احکام نگاه زن و مرد نامحرم ۱۵:۵۶

به نام خدا
 
    آشنایى اجمالى با استاد
 
 در سال ۱۳۵۴ ه . ش دروس حوزوی را در مدرسه علمیه حکیم شیراز که زیر نظر شهید محراب، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب اداره می شد شروع کردند. یک سال بعد به قم آمده و در مدرسه منتظریه (معروف به حقانی) که به مدیریت شهید ایت الله قدوسی اداره می شد، مشغول به تحصیل شدند. دروس سطح را خدمت اساتید محترم آن مدرسه و برخی دیگر از اساتید حوزه به پایان رساندند. در سال ۱۳۵۹ دروس دبیرستان را به طور جهشی به صورت شبانه در کنار دروس حوزه امتحان داده و دیپلم اقتصاد گرفتند. پس از دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را به مدت بیش از ده سال خدمت اساتید بزرگ حوزه علمیه قم گذارندند. در کنار دروس فقه و اصول، علوم حدیث، منطق و فلسفه و کلام را نیز به طور متداول در حوزه خدمت اساتید این فن فرا گرفتند.
از سال ۱۳۵۸ تحقیق، بازنگری، بازنویسی و تدریس احکام دین را به صورت تخصصی آغاز کرده، تمام ابواب فقه را به سبک جدید بازنویسی و تنظیم و دسته بندی کردند و در کنار آن تدریس احکام را در مدارس علمیه قم و برخی از دانشگاه ها آغاز کردند که این روش جدید آموزشی مورد استقبال قرار گرفت و در نتیجه، نگاشته های خود را برای استفاده بیشتر علاقه مندان به چاپ رساندند که با عنایت الهی تا کنون بیش از ۲۰ نمونه آن منتشر شده و برخی از آنها در تیراژ بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.
اکنون نیز به امر تبلیغ و نگارش و نیز تحصیل مسائل دینی مشغول می باشند .

 

آثار منتشر شده ایشان در نشر معروف:

 

    احکام ویزه بانوان

 

    احکام فقهی در سفرهای خارجی

 

    راهنمای فتاوا

 

     چهل حدیث: گهرهای تقوی

 

     چهل حدیث: روزه و رمضان

 

     چهل حدیث: نماز و روزه 

     چهل حدیث: شهادت 

 

     چهل حدیث: وحدت 

 

 

 

 

 

 

کتب: ‏ 

۱-فقه و زندگی -احکام اعتکاف
۲-احکام مسجد
۳-فرهنگ و تمدن (آداب رسوم و آئین ها ) آئین های دینی- روزه در قرآن و حدیث – کتاب:چهل حدیث روزه
۴-فرهنگ و تمدن (جغرافیای جهان اسلام ) وحدت مسلمین – کتاب: چهل حدیث وحدت
۵- احکام روزه / انتشارات امیر کبیر/ رقعی / ۱۳۷۱
۶- آموزش مناسک حج / انتشارات امیر کبیر/ وزیری / ۱۳۷۲
۷- آموزش احکام (ویژه پسران) / دلیل ما/ وزیری / ۱۳۷۲
۸- آموزش احکام (ویژه دختران) / دلیل ما/ وزیری / ۱۳۷۲
۹- آموزش فقه متن دروس حوزه / الهادی/ وزیری/ ۱۳۷۶
۱۰- رساله احکام ـ ویژه نوجوانان / نشر معروف/ پالتویی/ ۱۳۷۳
۱۱- احکام فقهی در سفرهای خارجی / نشر معروف/ رقعی / ۱۳۷۳
۱۲- راهنمای فتاوا / نشر معروف/ پالتویی / ۱۳۷۹
۱۳- آموزش نماز / ستاد اقامه نماز/ رقعی
۱۴- احکام زکات / ستاد اقامه نماز/ پالتویی / ۱۳۸۳
۱۵- احکام مسجد / نشر نور السجاد/ پالتویی / ۱۳۷۸
۱۶- احکام اعتکاف / دلیل ما/ پالتویی / ۱۳۷۸
۱۷- امر به معروف و نهی از منکر / سازمان تبلیغات استان تهران/ پالتویی / ۱۳۷۱
۱۸- احکام دین / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۲
۱۹- مناسب مصور حج / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۱
۲۰- مناسب مصور عمره مفرده / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۱
۲۱- مناسک حج ویژه بانوان / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۸
۲۲- مناسبک عمره مفرده ویژه بانوان / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۹
۲۳- مناسک مختصر حج / نشر مشعر/ نیمه جیبی / ۱۳۷۹
۲۴- مناسک مختصر عمره مفرده / نشر مشعر/ نیمه جیبی / ۱۳۷۹
۲۵- استفتائات ویژه حج / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۵
۲۶- زیارت خانه خدا / نشر مشعر/ خشتی / ۱۳۸۲
۲۷- راهنمای سرپرستان کودکان در حج / نشر مشعر/ بروشور/ ۱۳۸۲
۲۸-مناسک محشای عمره مفرده / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۷
۲۹- احکام جبهه / سازمان تبلیغات/ جیبی / ۱۳۶۶
۳۰- آیینه رمضان / نشر مشعر/ قعی / ۱۳۷۷
۳۱- احکام ویژه نیروهای انتظامی / نیروی انتظامی/ رقعی
۳۲- آموزش احکام (ویژه طلاب خارجی) / مرکز جهانی علوم اسلامی/ وزیری
۳۳- آموزش احکام برای زندانیان / سه جلد سطح ۱ و ۲ و ۳ / سازمان زندانها و انتشارات هدی/ رقعی
۳۴-  چهل حدیث: روزه و رمضان / نشر معروف/ جیبی
۳۵-  چهل حدیث: نماز و روزه / نشر معروف/ جیبی
۳۶-  چهل حدیث: شهادت / نشر معروف/ جیبی
۳۷-  چهل حدیث: وحدت / نشر معروف/ جیبی
۳۸-  چهل حدیث: گهرهای تقوی / نشر معروف/ جیبی
۳۹- احکام کودکان از تولد تا بلوغ / دلیل ما / نشر معروف/ رقعی / ۱۳۷۹
۴۰- احکام زندگی ویژه زوج های جوان / نشر فرهنگ اسلامی/ رقعی / زیر چاپ
۴۱- از آشنایی تا جدایی / غیر مطبوع
۴۲- راهنمای تقسیم ارث / آماده چاپ
۴۳- احکام قرآن / آماده چاپ
۴۴- احکام قضایی و جزایی / غیر مطبوع
۴۵- رساله جامع / غیر مطبوع
۴۶- احکام بازار / غیر مطبوع
۴۷- بیایید احکام را یاد بگیریم / الهادی / ۱۳۸۰

 

مقالات: ‏‏
۱. امام صادق در ستیز با ستمگران / مقاله / روزنامه جمهوری اسلامی
۲. بلوغ / مقاله / پیام زن
۳. غدیر خم / مقاله / فصلنامه علوم حدیث
۴. احکام عاشورا و امام حسین ع / مقاله / ره توشه محرم / ۱۳۷۵
۵. احکام کلی / مقاله / ره توشه ماه رمضان / ۱۳۷۵
۶. احکام عتبات / مقاله / ره توشه عتبات

همکاری با مراکز و نهادها :

۱. پژوهشکده باقر العلوم / پژوهشی / ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸
۲. مرکز تحقیقات حج / پژوهشی / ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳
۳. موسسه اسراء / پژوهشی / ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳

 

مطالب مشابه

17293 بازدید ۱۰ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. حسین گفت:

  باسلا م و احترام
  وبلاگ حضرتعالی را حاج آقای فلاح زاده دیدند و از شما بسیار تقدیر و تشکر نمودند مستدعی است ارتباط شما رابا مرکزموضوع شناسی فقهی با مدیریت حاج آقای فلاح زاده بیشتر نموده تا امکان خدمات فرهنگی و معنوی به شما فراهم شود .
  شماره تماس ۲۵۳۲۹۳۶۰۴۵
  یا با شماره ۹۱۰۰۱۳۵۴۴۸
  با تشکر از زحمات شما

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۸ام, ۱۳۹۲ ۱۳:۲۴:

  سلام
  به حاجی سلام برسون بگو نوکرشم هستم بگو اگه میشه هرچی سخنرانی و کلیپ و خلاصه چیزای به درد بخور دارین برام بفرستین تا بزنم تو سایت چون واقعا احکام رو به زبون ساده میگه که آدم خوشش میاد

  [پاسخ]

 2. حسین گفت:

  سلام
  منتظر تماس شما هستیم.

  [پاسخ]

 3. محسن گفت:

  با سلام.بنده کتاب احکام پسران دکتر فلاح زاده رو دنبالشم.میشه به ایمیل من ارسال کنید این کتاب را؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۴۸:

  سلام
  کتابش فقط برای فروش پیدا میشه

  [پاسخ]

 4. جواد گفت:

  خدا شما رو برای این مملکت حفظ کنه
  اگه میشه احکام جدید صوتی تصویری اومد بذاریدمثلا درباره موسیقی ورقص

  [پاسخ]

 5. صیاد گفت:

  سلام
  سی دی صوتی احکام با گفتار حاج آقا فلاح زاده رو از کجا میشه پیدا کرد ؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۸:۳۸:

  سلام فکر نکنم جایی پیدا بشه یعنی من تا به حال ندیدم

  [پاسخ]

 6. مهاجر گفت:

  سلام خدمت همه علاقمندان به احکام و تشکر بسیار فراوان از مسئول محترم این بخش…
  یک مرکزی در تهران و قم هست به اسم ستاد ترویج احکام که بیشنر کتب و محصولات احکامی موجود رو داره. مخصوصا آثار استاد فلاح زاده رو.
  فکر کنم اونجا بتونید سی دی های استاد رو تهیه نمایید.
  موفق باشید

  [پاسخ]

 7. حسین گفت:

  با سلام واحترام
  کلیه سی دی های حاج آقای فلاح زاده به صورت Mp3 در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی قم به فروش می رسد.
  هم به صورت تک موضوع و هم به صورت مجموعه آثار استاد فلاح زاده ارائه می شود. شماره ۰۲۵۳۲۹۳۶۰۴۵

  [پاسخ]

دسته بندی