دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

Falahzade-00 سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام Falahzade 003

 

احکام

 

سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه بیست و سوم-احکام رؤیت هلال ماه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۴:۰۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه بیست و سوم-احکام رؤیت هلال ماه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۵۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه بیست و دوم-کیفیت اقتداء در نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۵:۵۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه بیست و یکم-درس هائی از نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۳۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه بیست و یکم-درس هائی از نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه بیستم-احکام نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۳۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه بیستم-احکام نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه نوزدهم-احکام و آداب گفتن ذکر-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۵:۴۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه نوزدهم-احکام و آداب گفتن ذکر-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۵:۳۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه هجدهم-ادامه مبحث توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۴:۵۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه هجدهم-ادامه مبحث توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۴:۴۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه هفدهم-ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۰۹:۵۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه هفدهم-ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۴:۳۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه شانزدهم-ادامه احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۳۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه پانزدهم-احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۳۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه شانزدهم-ادامه احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۰۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه پانزدهم-احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۰۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه سیزدهم-توصیه به سبقت از دیگران در اعمال عبادی-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه چهاردهم-احکام مسجد-رمضان ۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه چهاردهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۰۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه سیزدهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه دوازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه دوازدهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه یازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه یازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه دهم-کلیات مصارف زکات و صدقه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۳:۱۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه دهم-کلیات مصارف زکات و صدقه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۰۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه نهم-مسائل مربوط به صدقه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۰۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه نهم-مسائل مربوط به صدقه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۳:۰۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه هشتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۱۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه هشتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه هفتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-فضائل روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه هفتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-فضائل روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه ششم-مبطلات روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۵۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه ششم-مبطلات روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه پنجم-فوائد روزه(قرب الی الله ، محصول روزه داری)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۰۱:۱۰:۳۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه پنجم-فوائد روزه(قرب الی الله ، محصول روزه داری)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه چهارم-فوائد روزه(صحت و سلامتی بدن)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه چهارم-فوائد روزه(صحت و سلامتی بدن)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه سوم-سفر و روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۰:۵۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه سوم-سفر و روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۰:۳۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه دوم-فلسفه روزه(سنجش اخلاص و تعبد انسان)رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه دوم-فلسفه روزه(سنجش اخلاص و تعبد انسان)رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 جلسه اول-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۲۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 جلسه اول-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۴.۲۰ ۰۰:۱۰:۲۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۱ ۰۰:۱۲:۰۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۹ ۰۰:۱۲:۱۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۸ ۰۰:۱۱:۴۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۴ ۰۰:۱۱:۴۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۳ ۰۰:۱۲:۴۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۲ ۰۰:۱۲:۱۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۳۰ ۰۰:۱۱:۵۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۹ ۰۰:۱۱:۵۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۸ ۰۰:۱۳:۰۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۷ ۰۰:۱۵:۵۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۲ ۰۰:۴۴:۲۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۵ ۰۰:۴۲:۴۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۰۸ ۰۰:۴۳:۳۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات احکام ۶ ۴۱:۴۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات احکام ۵ ۳۷:۲۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات ۳ ۹:۳۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات ۴ ۸:۴۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات احکام شرعی ۲ ۸:۵۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 پاسخ به سوالات احکام شرعی ۱ ۹:۱۱

 

برنامه عروه الوثقی

 

سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام واجبات نماز ۱۶:۵۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام واجبات نماز ۱۵:۳۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام واجبات نماز ۱۵:۳۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام واجبات نماز ۱۹:۳۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام نگاه کردن به صورت و دستهای نامحرم ۱۶:۴۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 شرایط لباس حجاب ۱۷:۰۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 حکم اصل ازدواج در اسلام ۱۷:۲۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام خطبه عقد و خطبه پیش از عقد ۱۴:۴۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 طهارت ظاهری ۱۶:۱۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام شکّیات نماز ۰۰:۱۷:۰۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام ارث ۰۰:۱۳:۲۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام خوردن و آشامیدن ۰۰:۱۳:۰۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام اجتهاد و تقلید ۱ ۰۰:۱۲:۱۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام اجتهاد و تقلید ۲ ۰۰:۱۱:۰۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام مزارعه ۰۰:۱۲:۰۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام قرض ۰۰:۱۲:۴۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام نگاه کردن به صورت و دست نامحرم ۱۶:۴۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام نگاه کردن به محرم و نامحرم ۱۴:۳۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام نگاه کردن ۱۵:۱۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام مهمانی ۱۵:۴۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام صله رحم ۱۴:۲۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام احترام به والدین ۲ ۱۵:۳۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام احترام به والدین ۱ ۱۵:۰۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام نذر ۳ ۱۴:۲۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام نذر ۲ ۱۲:۲۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام نذر ۱ ۱۲:۵۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام اشیاء پیدا شده ۱۱:۲۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام صلح ۱۲:۲۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام هبه ۲ ۱۲:۱۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام هبه ۱ ۱۳:۰۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام صدقه ۲ ۱۳:۳۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام صدقه ۱ ۱۳:۰۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام عاریه ۱۰:۳۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام امانتداری ۱۴:۰۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام قرض ۳ ۱۳:۵۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام قرض ۲ ۱۳:۵۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام قرض ۱ ۱۳:۱۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام مزارعه ۱۴:۱۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام مضاربه ۱۳:۱۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 رهن و اجاره ۱۳:۲۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 سایر موارد حق فسخ معامله ۱ ۱۳:۰۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 سایر موارد حق فسخ معامله ۲ ۱۲:۵۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 سایر موارد حق فسخ معامله ۳ ۱۰:۳۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 سایر موارد حق فسخ معامله ۴ ۱۲:۳۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام اجاره ۱ ۱۱:۴۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام اجاره ۲ ۱۲:۱۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام اجاره ۳ ۱۱:۲۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام اجاره ۴ ۱۲:۳۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 مصارف خمس ۱۶:۲۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 خمس غنائم جنگی و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و پیامدهای منفی خمس ندادن ۱۷:۳۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 خمس معدن و مال حرام مخلود با حرام ۱۵:۳۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 مواردی که پرداخت خمس آنها واجب است ۱۶:۴۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 تعریف مخارج زندگی ۱۵:۰۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 تعریف سال خمسی ۱۵:۴۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 تعریف منفعت کسب در مساله خمس ۱۵:۲۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 اهمیت خمس و موارد وجوب آن ۱۵:۳۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 زکات فطره و مصارف زکات ۱۵:۴۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 شرایط و وجوب زکات دام و طلا و نقره ۱۵:۲۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 میزان زکات ۱۳:۵۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام کم کردن هزینه ها در زکات محصولات کشاورزی ۱۴:۴۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 نصاب شرعی دام و طلا و نقره در مساله زکات ۱۴:۲۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 نصاب شرعی محصولات کشاورزی در مساله زکات ۱۵:۵۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 اقسام زکات ۱۵:۳۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام زکات ۱۵:۳۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام مهمانی ۱۶:۴۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام صله ارحام ۱۵:۲۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 ادامه احکام احترام به والدین ۱۵:۲۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احترام به والدین ۱۵:۵۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 حفظ کانون خانواده ۱۵:۴۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام بهداشت خانواده ۱۷:۳۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام عقیقه ۱۶:۴۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام فرزند داری ۱۵:۲۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام تلقیح مصنوعی ۱۷:۰۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 راه های کسب حلال ۱۳:۵۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 کسب های حلال و حرام ۱۳:۴۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام خرید و فروش ۱ ۱۳:۲۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام خرید و فروش ۲ ۱۳:۲۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام خرید و فروش ۳ ۱۳:۴۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام خرید و فروش ۴ ۱۴:۰۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام خرید و فروش ۵ ۱۴:۱۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام بانک ۱ ۱۳:۰۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام بانک ۲ ۱۳:۳۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام بانک ۳ ۱۴:۴۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام فروش چک ۱۲:۲۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام فروش وام ۱۴:۴۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 احکام خرید و فروش ۶ ۱۲:۳۷
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 موارد حق فسخ معامله ۱ ۱۳:۱۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام musicdl110 موارد حق فسخ معامله ۲ ۱۲:۴۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام سقط جنین ۱۴:۵۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام فرزند خواهی ۱۷:۵۱
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام نفقه ۱۵:۱۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام مهریه ۱۶:۱۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام جهیزیه ۱۶:۰۳
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام عقد ازدواج ۱۵:۳۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 حکم اصل ازدواج در اسلام ۱۸:۲۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام و شیوه خواستگاری نمودن ۱۳:۲۹
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام ازدواج ، تشکیل خانواده واهمیت و ضرورت آن ۱۳:۳۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 لباس حجاب-قسمت دوم ۱۷:۰۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 لباس حجاب-قسمت اول ۱۴:۵۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 اهمیت مساله حجاب ۱۶:۰۴
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام نگاه حلال و حرام (نگاه کردن به عکس و فیلم نامحرم) ۱۶:۴۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام لمس کردن بدن محارم و نامحرم ۱۵:۱۶
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام نگاه کردن پسر به دختر هنگام خواستگاری ۱۵:۴۸
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام مراجعه زن بیمار به پزشک مرد ۱۶:۵۲
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام نگاه کردن به نامحرم ۱۷:۰۵
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام نگاه کردن به همسر و محارم ۱۵:۰۰
سخنرانی های حجة الاسلام فلاح زاده با موضوع احکام videodl40 احکام نگاه زن و مرد نامحرم ۱۵:۵۶

به نام خدا
 
    آشنایى اجمالى با استاد
 
 در سال ۱۳۵۴ ه . ش دروس حوزوی را در مدرسه علمیه حکیم شیراز که زیر نظر شهید محراب، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب اداره می شد شروع کردند. یک سال بعد به قم آمده و در مدرسه منتظریه (معروف به حقانی) که به مدیریت شهید ایت الله قدوسی اداره می شد، مشغول به تحصیل شدند. دروس سطح را خدمت اساتید محترم آن مدرسه و برخی دیگر از اساتید حوزه به پایان رساندند. در سال ۱۳۵۹ دروس دبیرستان را به طور جهشی به صورت شبانه در کنار دروس حوزه امتحان داده و دیپلم اقتصاد گرفتند. پس از دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را به مدت بیش از ده سال خدمت اساتید بزرگ حوزه علمیه قم گذارندند. در کنار دروس فقه و اصول، علوم حدیث، منطق و فلسفه و کلام را نیز به طور متداول در حوزه خدمت اساتید این فن فرا گرفتند.
از سال ۱۳۵۸ تحقیق، بازنگری، بازنویسی و تدریس احکام دین را به صورت تخصصی آغاز کرده، تمام ابواب فقه را به سبک جدید بازنویسی و تنظیم و دسته بندی کردند و در کنار آن تدریس احکام را در مدارس علمیه قم و برخی از دانشگاه ها آغاز کردند که این روش جدید آموزشی مورد استقبال قرار گرفت و در نتیجه، نگاشته های خود را برای استفاده بیشتر علاقه مندان به چاپ رساندند که با عنایت الهی تا کنون بیش از ۲۰ نمونه آن منتشر شده و برخی از آنها در تیراژ بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.
اکنون نیز به امر تبلیغ و نگارش و نیز تحصیل مسائل دینی مشغول می باشند .

 

آثار منتشر شده ایشان در نشر معروف:

 

    احکام ویزه بانوان

 

    احکام فقهی در سفرهای خارجی

 

    راهنمای فتاوا

 

     چهل حدیث: گهرهای تقوی

 

     چهل حدیث: روزه و رمضان

 

     چهل حدیث: نماز و روزه 

     چهل حدیث: شهادت 

 

     چهل حدیث: وحدت 

 

 

 

 

 

 

کتب: 

۱-فقه و زندگی -احکام اعتکاف
۲-احکام مسجد
۳-فرهنگ و تمدن (آداب رسوم و آئین ها ) آئین های دینی- روزه در قرآن و حدیث – کتاب:چهل حدیث روزه
۴-فرهنگ و تمدن (جغرافیای جهان اسلام ) وحدت مسلمین – کتاب: چهل حدیث وحدت
۵- احکام روزه / انتشارات امیر کبیر/ رقعی / ۱۳۷۱
۶- آموزش مناسک حج / انتشارات امیر کبیر/ وزیری / ۱۳۷۲
۷- آموزش احکام (ویژه پسران) / دلیل ما/ وزیری / ۱۳۷۲
۸- آموزش احکام (ویژه دختران) / دلیل ما/ وزیری / ۱۳۷۲
۹- آموزش فقه متن دروس حوزه / الهادی/ وزیری/ ۱۳۷۶
۱۰- رساله احکام ـ ویژه نوجوانان / نشر معروف/ پالتویی/ ۱۳۷۳
۱۱- احکام فقهی در سفرهای خارجی / نشر معروف/ رقعی / ۱۳۷۳
۱۲- راهنمای فتاوا / نشر معروف/ پالتویی / ۱۳۷۹
۱۳- آموزش نماز / ستاد اقامه نماز/ رقعی
۱۴- احکام زکات / ستاد اقامه نماز/ پالتویی / ۱۳۸۳
۱۵- احکام مسجد / نشر نور السجاد/ پالتویی / ۱۳۷۸
۱۶- احکام اعتکاف / دلیل ما/ پالتویی / ۱۳۷۸
۱۷- امر به معروف و نهی از منکر / سازمان تبلیغات استان تهران/ پالتویی / ۱۳۷۱
۱۸- احکام دین / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۲
۱۹- مناسب مصور حج / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۱
۲۰- مناسب مصور عمره مفرده / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۱
۲۱- مناسک حج ویژه بانوان / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۸
۲۲- مناسبک عمره مفرده ویژه بانوان / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۹
۲۳- مناسک مختصر حج / نشر مشعر/ نیمه جیبی / ۱۳۷۹
۲۴- مناسک مختصر عمره مفرده / نشر مشعر/ نیمه جیبی / ۱۳۷۹
۲۵- استفتائات ویژه حج / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۵
۲۶- زیارت خانه خدا / نشر مشعر/ خشتی / ۱۳۸۲
۲۷- راهنمای سرپرستان کودکان در حج / نشر مشعر/ بروشور/ ۱۳۸۲
۲۸-مناسک محشای عمره مفرده / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۷
۲۹- احکام جبهه / سازمان تبلیغات/ جیبی / ۱۳۶۶
۳۰- آیینه رمضان / نشر مشعر/ قعی / ۱۳۷۷
۳۱- احکام ویژه نیروهای انتظامی / نیروی انتظامی/ رقعی
۳۲- آموزش احکام (ویژه طلاب خارجی) / مرکز جهانی علوم اسلامی/ وزیری
۳۳- آموزش احکام برای زندانیان / سه جلد سطح ۱ و ۲ و ۳ / سازمان زندانها و انتشارات هدی/ رقعی
۳۴-  چهل حدیث: روزه و رمضان / نشر معروف/ جیبی
۳۵-  چهل حدیث: نماز و روزه / نشر معروف/ جیبی
۳۶-  چهل حدیث: شهادت / نشر معروف/ جیبی
۳۷-  چهل حدیث: وحدت / نشر معروف/ جیبی
۳۸-  چهل حدیث: گهرهای تقوی / نشر معروف/ جیبی
۳۹- احکام کودکان از تولد تا بلوغ / دلیل ما / نشر معروف/ رقعی / ۱۳۷۹
۴۰- احکام زندگی ویژه زوج های جوان / نشر فرهنگ اسلامی/ رقعی / زیر چاپ
۴۱- از آشنایی تا جدایی / غیر مطبوع
۴۲- راهنمای تقسیم ارث / آماده چاپ
۴۳- احکام قرآن / آماده چاپ
۴۴- احکام قضایی و جزایی / غیر مطبوع
۴۵- رساله جامع / غیر مطبوع
۴۶- احکام بازار / غیر مطبوع
۴۷- بیایید احکام را یاد بگیریم / الهادی / ۱۳۸۰

 

مقالات: ‏‏
۱. امام صادق در ستیز با ستمگران / مقاله / روزنامه جمهوری اسلامی
۲. بلوغ / مقاله / پیام زن
۳. غدیر خم / مقاله / فصلنامه علوم حدیث
۴. احکام عاشورا و امام حسین ع / مقاله / ره توشه محرم / ۱۳۷۵
۵. احکام کلی / مقاله / ره توشه ماه رمضان / ۱۳۷۵
۶. احکام عتبات / مقاله / ره توشه عتبات

همکاری با مراکز و نهادها :

۱. پژوهشکده باقر العلوم / پژوهشی / ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸
۲. مرکز تحقیقات حج / پژوهشی / ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳
۳. موسسه اسراء / پژوهشی / ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳

 

کانال تلگرام زهرامدیا
14040 بازدید ۱۰ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. حسین گفت:

  باسلا م و احترام
  وبلاگ حضرتعالی را حاج آقای فلاح زاده دیدند و از شما بسیار تقدیر و تشکر نمودند مستدعی است ارتباط شما رابا مرکزموضوع شناسی فقهی با مدیریت حاج آقای فلاح زاده بیشتر نموده تا امکان خدمات فرهنگی و معنوی به شما فراهم شود .
  شماره تماس ۲۵۳۲۹۳۶۰۴۵
  یا با شماره ۹۱۰۰۱۳۵۴۴۸
  با تشکر از زحمات شما

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام
   به حاجی سلام برسون بگو نوکرشم هستم بگو اگه میشه هرچی سخنرانی و کلیپ و خلاصه چیزای به درد بخور دارین برام بفرستین تا بزنم تو سایت چون واقعا احکام رو به زبون ساده میگه که آدم خوشش میاد

 2. حسین گفت:

  سلام
  منتظر تماس شما هستیم.

 3. محسن گفت:

  با سلام.بنده کتاب احکام پسران دکتر فلاح زاده رو دنبالشم.میشه به ایمیل من ارسال کنید این کتاب را؟

 4. جواد گفت:

  خدا شما رو برای این مملکت حفظ کنه
  اگه میشه احکام جدید صوتی تصویری اومد بذاریدمثلا درباره موسیقی ورقص

 5. صیاد گفت:

  سلام
  سی دی صوتی احکام با گفتار حاج آقا فلاح زاده رو از کجا میشه پیدا کرد ؟

 6. مهاجر گفت:

  سلام خدمت همه علاقمندان به احکام و تشکر بسیار فراوان از مسئول محترم این بخش…
  یک مرکزی در تهران و قم هست به اسم ستاد ترویج احکام که بیشنر کتب و محصولات احکامی موجود رو داره. مخصوصا آثار استاد فلاح زاده رو.
  فکر کنم اونجا بتونید سی دی های استاد رو تهیه نمایید.
  موفق باشید

 7. حسین گفت:

  با سلام واحترام
  کلیه سی دی های حاج آقای فلاح زاده به صورت Mp3 در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی قم به فروش می رسد.
  هم به صورت تک موضوع و هم به صورت مجموعه آثار استاد فلاح زاده ارائه می شود. شماره ۰۲۵۳۲۹۳۶۰۴۵

دسته بندی